UPLOAD

  10K

  Ekip Liderliği - Ekip Liderliği Nasıl Yapılır?

  Published: May 30, 2018

  Ekipler iyi çalıştıklarında, çıkan sonuç olağanüstü etkin ve başarılı olabilir. Ancak ekiplerin bu başarıya ulaşabilmesinde en büyük etkenlerden biri ekip liderinin görevidir. Bir ekip lideri ümitsiz denilen bir ekibi iyi sonuçlara götürebilir ya da iyi bir ekibi kötü sonuçlara sürükleyebilir. Önemli olan bu rolü nasıl üstlendiğinizdir. Bu eğitimde, ekipleri başarıya taşıması için iyi bir ekip liderinin görevleri anlatılmaktadır.

  Comments

  Ekip Liderliği - Ekip Liderliği Nasıl Yapılır?

  • 1. 1 Ekip Liderliği
  • 2. 2 Giriş Ana Menü Bir Başlangıç Toplantısı Düzenleyin Temel Kuralları Koyun Ekip Sürecini Tanıyın Eğitime Başla Liderlik Rolünüzü Üstlenin Ekip İletişimini Geliştirin Bir Ekip Lideri Anlatıyor EKİP LİDERLİĞİ Bölüm 4: Ekip Liderliği Nasıl Yapılır?
  • 3. 3 Giriş Ana Menü Bir Başlangıç Toplantısı Düzenleyin Temel Kuralları Koyun Ekip Sürecini Tanıyın Eğitime Başla Liderlik Rolünüzü Üstlenin Ekip İletişimini Geliştirin Bir Ekip Lideri Anlatıyor EKİP LİDERLİĞİ Bölüm 4: Ekip Liderliği Nasıl Yapılır?
  • 4. 4 Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? Ekip sürecinin aşamalarını anlayın. Ekip liderinin rolünü başlatıcılık, koçluk ve örnek oluşturmak biçiminde tespit edin. Anamenü Ekip Liderliği Nasıl Yapılır?
  • 5. 5 özgün misyonu tespit etmekle projeyi planlamakla ekip üyelerini seçmekle başlayabilir. Ekip ayrı ayrı kişilerin aynı odaya toplanmasıyla bir araya gelir ve sizin bu kişileri, kendilerini ortak bir misyona adanmış bütünleşik bir ekip haline getirmeye başlamanız gerekir. Ekip liderinin işi Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? Anamenü
  • 6. 6 Ekip süreci Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip Sürecini Tanıyın Ekibin Oluşumu Heyecan, yüksek beklentiler, rol ve kurallar belirlenir. Ekipte Anlaşmazlık Ekip üyeleri arasında rekabet, rol ve görevler konusunda kafa karışıklığı, heves kırılması, anlaşmazlık Ekibin Performansı İyimserlik, üretkenlik, ortak liderlik Ekibin Normalleşmesi Ekip rutinleri yerine oturur, ekip çalışması oluşur, güven gelişir Anamenü
  • 7. 7 Başlangıç Toplantısı Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Bir Başlangıç Toplantısı Düzenleyin Başlangıç toplantısının gündeminde neler olur? En sık rastlanan gündem maddeleri: Ekip üyelerini birbiriyle tanıştırın. Ekibin amacını herkese net bir şekilde açıklayın. Ekibin nasıl çalışacağına ilişkin temel kuralları belirleyin. Ekibe misyon ve bütünlük konusunda anlayış aşılama sürecini başlatın. Anamenü
  • 8. 8 En önemli kural olan karar almanın temel yolları Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Temel Kuralları Koyun Anamenü Karar almada bu yöntem kullanılıyorsa, güven burada da olağanüstü bir unsur haline gelir. Mutabakata varmak ekip bağlılığı yaratılmasına yardımcı olabilir. En hızlı yöntem bu olabilir, ama ekibin eksiksiz desteğini alma olasılığı en düşük olan yöntem budur. Bu yöntem bilinen ve genellikle kabul gören karar alma sürecidir; ne ki, azınlıkta kalanlar çoğunlukla kendilerini süreçten dışlanmış hissederler. Küçük bir uzman grubu karar verir Kararlar mutabakatla alınır Lider karar verir Çoğunluk karar verir
  • 9. 9 Liderlik Rolleri Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Liderlik Rolünüzü Üstlenin Ekip lideri önayak olucudur Ekip lideri koçluk yapar Ekip lideri örnek olur Ekip liderleri arabuluculuk yapar Anamenü
  • 10. 10 Ekip İletişimi Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin Ekip diyaloğu konusunda resmi bir rutin oluşturmayı başarabilirseniz, ekibinizden verebileceğinin en fazlasını alabilirsiniz. Anamenü
  • 11. 11 Rol ve sorumlulukların netliğinden emin olun Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin Proje yöneticisi, bütçeyi ve çalışma takvimini denetlemek; Bankacılık, Borçlar ve yatırım gruplarından web sitesi yaratıcısına aktarılan içeriği denetlemek; grafik tasarımına nihai onayı vermek; teknik ve güvenliği denetlemek; belgelerin yasal gereklere uygunluğunu sağlamak. Teknik gerekleri geliştirmeki yeni siteyi bankanın sunucusuna yerleştirmek için web sitesi yaratıcısıyla birlikte çalışmak; güvenlik gereklerini denetlemek, sitesinin teknik kadrosunu eğitmekte site yaratıcısıyla birlikte çalışmak; veritabanı tasarlamak. Web sitenin iş imkanları bölümünün geliştirilmesini denetlemek Tüketiciye yönelik bankacılık ürünleri konusunda site yaratıcısına onaylanmış içerikler temin etmek Tüketici borçları konusunda içerik temin etmek ve bunları gözden geçirmek Tutarlılık ve stil gerekleri konusundaki her türlü tasarım ve içeriği gözden geçirmek Benim rolümün net olmayan yönleri: Katılmam beklenen toplantı sayısı; eğitilecek insan sayısı. 3. Örtüşen ya da çatışan roller: yok Başka kişilerin rollerinin net olmayan yönleri: Esra ile ilişki – katkı ve sorularımı Hande aracılığıyla mı ileteceğim, yoksa tedarikçiyle doğrudan ben mi iletişim kuracağım? Anamenü 1. Her ekip üyesinin rollerini/sorumluluklarını sıralayın: Ekip Üyesinin Adı Rolleri/Sorumlulukları Hande Ahmet Gülsu Ender Hakan Çiğdem 2. Net olmayan roller ya da belirli sorumluluk alanları:
  • 12. 12 Ekibinize kulak verin Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin İşe söylenenleri dikkatle dinleyerek ve açık fikirli olarak başlayın. Ekip üyelerinin kanaat ve fikirlerini öğrenmeye çalışın ve bunlardan yararlanın. Liderler ekip üyelerinin tavsiye ve katkılarını sürekli kulak ardı edecek olurlarsa, bundan ekip zarar görür. Ekip üyelerini dinlemeyen bir lider ekibin başarılı olma şansını düşürdüğü gibi, değerli katkılarda bulunmak isteyen üyeleri de düş kırıklığına uğratır. Öte yandan, başkalarının katkılarına değer veren lider bütün ekip üyelerini ellerinden gelen en büyük katkıyı yapmaya özendirir. Fikirlere kulak verip onları dikkate almak bir başarı ve ödül çevrimi halini alır. Anamenü
  • 13. 13 Üyelere tek tek kanaatlerini sorarak katkıda bulunmalarını teşvik edin Yapıcı bir kültür oluşturun ? ? ? ? Ekip toplantılarında her bir üyeye şu ya da bu öneri konusunda ne düşündüklerini açıkça sorun. Zaman zaman yaşanan karşılıklı konuşmalara izin vermeyin, herkese sırayla söz verin. Ekibin işini en iyi şekilde yapmasını sağlayacak en etkin ortam, hoş bir çalışma ortamıdır. Herkesin katkısının takdir edildiği ve katkıda bulunmakta herkesin kendisini rahat hissettği bir atmosfer oluşturun. İnsanların ekip mensupları olarak gelişme ihtiyacı hissettikleri alanlarda duyarlı olmak ve ihtiyaçları olan şeyi elde etmelerinde onlara koçluk yapmak lider olarak sizin görevinizdir. Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin Anamenü
  • 14. 14 Ekip Sorunları Nasıl Ele Alınmalı? – Ekibinizi Ödüllendirin Bir ekip lideri anlatıyor... Anamenü
  • 15. 15 Merhaba! Ekibimde bir kadın yazılımın teknik yönlerini öğrenmekte zorluk çekiyordu. Araştırıp, Bilgi Sistemlerinden doğru insanı bulup ondan özel ders almasını sağladım, ama bunu kadını gücendirmeyecek şekilde yapmalıydım. Yani bu gibi durumlarda şu tavır içinde olmalısınız: “Burada daha fazla kaynağa ihtiyacımız var, bunu elde etmeliyiz. Kadın bu işe zaman ayırıyor ve ekiple başka bakımlardan olan etkileşimi dinamik, enerjik ve işine bağlılık özellikleri gösteriyor.” Eğer birisi yaptığı işin bir yönüyle mücadele ediyorsa, ona yardım etmeniz gerekir. Eğer bir basketbolcu faul atmakta zorluk çekiyorsa, onu cezalandırmak yerine atış hocasıyla antrenman yapmasını sağlarsınız. Anamenü Ekip Sorunları Nasıl Ele Alınmalı? – Ekibinizi Ödüllendirin Tekrar İzle Devam Et
  • 16. 16 Karşıt görüşlerin açıkça ele alınmasını sağlayın Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin Anamenü
  • 17. 17 Karşıt görüşlerin açıkça ele alınmasını sağlayın Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin Bütün önemli tartışma ve kararlarda ekip üyelerinden birini şeytanın avukatlığını yapmakla görevlendirin. Bu, ekibin fikir birliği içinde olduğu durumlarda bile, üyeleri kendi görüşlerini gözden geçirmek zorunda bırakacaktır. Bütün olasılıkları araştırıp hepsini tek tek inceleyin. Ortalıkta sadece tek bir çözüm önerisi olduğunda, üyeler kendi katkılarına ihtiyaç olmadığı düşüncesine kapılacakları için, ekip olağanüstü alternatifleri gözden kaçırabilir. Anamenü Bütün üyelerin kendi görüş ve önerilerini dile getirme fırsatına sahip olmalarını sağlayın.
  • 18. 18 Anlaşmazlıklardan işbirliği çıkmasını sağlayın Ekip Liderliği Nasıl Yapılır? – Ekip İletişimini Geliştirin Anamenü 1 Ekibin kaydettiği ilerlemeyi hedeflere odaklanmış durumda tutun. 2 Farklı fikir ve kanaatlerin paylaşılmasını teşvik edin ve ekibi genel bir fikir birliğine taşıyın. 3 Ekip üyelerine, ekip çıkarlarını kişisel çıkarlarının önünde tutacak olurlarsa, bunun kariyer hedeflerinin yararına olacağını gösterin. 4 Ekip performansına kişisel performanstan daha çok değer veren ödüllendirme sistemleri kullanın.
  • 19. 19