UPLOAD

  10.3K

  Ekip Liderliği - Ekip Nedir?

  Published: May 30, 2018

  Ekipler iyi çalıştıklarında, çıkan sonuç olağanüstü etkin ve başarılı olabilir. Ancak ekiplerin bu başarıya ulaşabilmesinde en büyük etkenlerden biri ekip liderinin görevidir. Bir ekip lideri ümitsiz denilen bir ekibi iyi sonuçlara götürebilir ya da iyi bir ekibi kötü sonuçlara sürükleyebilir. Önemli olan bu rolü nasıl üstlendiğinizdir. Bu eğitimde, ekipleri başarıya taşıması için iyi bir ekip liderinin görevleri anlatılmaktadır.

  Comments

  Ekip Liderliği - Ekip Nedir?

  • 1. Ekip Liderliği - Ekip Nedir? Ekip Liderliği - Ekip Nedir?
  • 2. EKİP LİDERLİĞİ Giriş Ana Menü Ekip Olmanın Yararları Ekip Sorunları Ekip Türleri Eğitime Başla Ekip Nedir? EKİP LİDERLİĞİ Bölüm 1: Ekip Nedir?
  • 3. Slide136 Giriş Ana Menü Ekip Olmanın Yararları Ekip Sorunları Ekip Türleri Eğitime Başla Ekip Nedir? EKİP LİDERLİĞİ Bölüm 1: Ekip Nedir?
  • 4. Slide37 İşte bir patroonnn... Anamenü
  • 5. Slide39 Sanırım hedefi biraz uzakta! Anamenü
  • 6. Slide38 Burada da bir lider! Anamenü
  • 7. Slide40 Hedef göründüüüüüüü! Anamenü
  • 8. Slide44 İkisinin arasındaki fark çok net değil mi? Peki etkin bir ekip lideri nasıl olunur? Anamenü
  • 9. Slide91 Ekip Nedir? Ekip tanımına, türlerine, yararlarına ve sorunlarına genel bir bakış. Anamenü Ekip Nedir?
  • 10. Slide41 Ekip Nedir? EKİP NEDİR? Anamenü
  • 11. Slide43 Ekip Nedir? EKİP NEDİR? Bir ekibi, birlikte çalışmak üzere örgütlenmiş bir grup insan ya da benzer çalışmalar yapan ya da aynı kişiye rapor veren bir grup olarak tanımlamak elbette mümkündür. Ama sizin liderlik edeceğiniz ekip bu kısa tanımların çok ötesinde bir şeydir. Anamenü
  • 12. Slide46 Ekip Nedir? – Ekip Türleri Tek bir şefe rapor veren ve grup hedeflerine varabilmek için birlikte olduğu kadar ayrı ayrı da çalışması gerekebilen örgütsel bir grup Kuruluşta yerine getirilen farklı işlevlerden gelen üyelerden oluşan ve zamanını kısmen ekip çalışmasına ve kısmen de diğer işlevsel sorumluluklara ayıran bir grup Kuruluşta yerine getirilen farklı işlevlerden gelen üyelerden oluşan ve zamanını bütünüyle ekip çalışmasına ayıran bir grup Belli bir sorunu çözmek ya da belli bir fırsatı araştırmak üzere oluşturulmuş geçici bir grup Belli bir felsefeyi, politikayı ya da bir dizi uygulamayı geliştiren ya da gözetleyen sürekli bir grup Anamenü İşlevsel Ekip Kaplan Ekip Çapraz - İşlevsel Ekip Özel Ekip / Görev Ekibi Komite
  • 13. Slide47 Ekip Nedir? – Ekip Olmanın Yararları •Daha geniş bir bilgi ve deneyim temeli sayesinde daha iyi performans •Sorunlara el atmakta daha büyük yaratıcılık, daha geniş bakış açısı ve daha fazla etkinlik •Değişikliklere tepki verme ve risk alma isteği •Görev üstlenmekte ortak sorumluluk ve hedeflere ortak bağlılık •Görevlerin daha etkin devri •Ekip üyeleri için daha teşvik edici ve daha motive edici bir ortam Anamenü Ekip olmanın yararları
  • 14. Slide48 Ekip Nedir? – Ekip Sorunlarını Anlayın En Popüler Görülen Problemler Anamenü 1. Ekip hedeflerinde ya netlik yoktur ya da hedefler birbiriyle çelişmektedir. 3. Ekibe liderlik yapmak zaman almaktadır. 2. İnsanlar bir araya geldikerinde iyi iş çıkarmamaktadır.
  • 15. Slide49 •Ekip üyeleri arasında çeşitli insani duyguların ve tepkilerin neden olduğu anlaşmazlıklar •Şu ya da bu kişinin uzmanlığıyla kesişme. Ekip süreci, ekip üyelerinden birinin iş çıkarma yeteneğini fiilen azaltabilir. •Ekibi topluluk haline getirmek için harcanan zaman ve enerji •Karar almada olası yavaşlamalar •Ekip içinden bir grubun ya da kesimin diğerleri üzerinde egemenlik kurmasıyla tüm ekip katkısının değer kaybına uğraması Ekip Nedir? – Ekip Sorunlarını Anlayın Anamenü
  • 16. Slide134