UPLOAD

  8.3K

  Ekip Liderliği - Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır?

  Published: May 30, 2018

  Ekipler iyi çalıştıklarında, çıkan sonuç olağanüstü etkin ve başarılı olabilir. Ancak ekiplerin bu başarıya ulaşabilmesinde en büyük etkenlerden biri ekip liderinin görevidir. Bir ekip lideri ümitsiz denilen bir ekibi iyi sonuçlara götürebilir ya da iyi bir ekibi kötü sonuçlara sürükleyebilir. Önemli olan bu rolü nasıl üstlendiğinizdir. Bu eğitimde, ekipleri başarıya taşıması için iyi bir ekip liderinin görevleri anlatılmaktadır.

  Comments

  Ekip Liderliği - Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır?

  • 1. 1 Ekip Liderliği
  • 2. 2 Ekipler Ne Yapar? Ana Menü Kendi Üretken Ekibinizi Planlayın Başarısızlık Sinyallerini Gözden Kaçırmayın Üretken Ekiplerin Niteliklerini Planlayın Eğitime Başla EKİP LİDERLİĞİ Bölüm 2: Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır?
  • 3. 3 Ekipler Ne Yapar? Ana Menü Kendi Üretken Ekibinizi Planlayın Başarısızlık Sinyallerini Gözden Kaçırmayın Üretken Ekiplerin Niteliklerini Planlayın Eğitime Başla EKİP LİDERLİĞİ Bölüm 2: Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır?
  • 4. 4 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? Ekiplerin ne yaptığını, üretken ekiplerin ayırt edici özelliklerinin neler olduğunu ve ekibinizi başarılı olacak şekilde nasıl oluşturacağınızı anlayın. Anamenü Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır?
  • 5. 5 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Ekiplerin Ne Yaptığını Anlayın Anamenü a. Ekipler Ne Yapar?
  • 6. 6 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Ekiplerin Ne Yaptığını Anlayın Hedefleri netleştirir ve o konuda taahhüt altına girer. Projeye yaklaşım konusunda bir fikir birliğine varır. Görevlerin tamamlanmasına yönelik bir süreç geliştirir. Üyelerini çapraz-eğitimden geçirir. Süreci işletir. Ölçüm ve analiz sonuçlarına bağlı olarak, süreci değerlendirip düzeltmeler yapar. İlgili bütün taraflarla iletişim kurar. Anamenü
  • 7. 7 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Ekiplerin Ne Yaptığını Anlayın Ekibin amacını netliğe kavuşturun Ekibin oluşmasının bir nedeni vardır. Ekibiniz bir politika önerisinde mi bulunacaktır, yoksa bir stratejik planı mı uygulayacaktır? Bütün ekip üyeleri ekibin amaç ve hedeflerini bilmeli ve kavramalıdır. Örneğin: Bir kalite sorununu mu çözecektir, yoksa uzun vadeli bir çalışma mı yapacaktır? Yeni bir ürün mü geliştirecektir, yoksa o anda yaşanmakta olan bir krizin ihtiyaçlarını mı ele alacaktır? Anamenü
  • 8. 8 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Ekiplerin Ne Yaptığını Anlayın Ekip faaliyetinin kapsamını kavrayın Personele ilişkin kararlarda – özellikle çapraz-işlevsel ekiplerde Bütçeyi aşan harcamalarda Yabancı uzmanlarla sözleşme yapmakta ya da ek kaynaklar bulmada Ekibin elde edeceği sonuçlarda ya da çalışma takviminde değişikliklerde Ekip hangi konularda karar alabilir? Hangi kararlar ekip dışında alınacaktır? Bu kararlar ilgili olan herkese nasıl ve ne zaman iletilecektir? Anamenü Fikir Birliği
  • 9. 9 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Üretken Ekiplerin Niteliklerini Planlayın Üretken Ekiplerin Niteliklerini Planlayın Üyeler hedefler konusunda fikir birliği içindedir ve bu hedeflere bağlıdırlar. Eğer olanaklıysa, ekip üyeleri gerçekçi, özgül hedeflerin belirlenmesine katılırlar. Ekip hedefleri kişisel hedeflerden daha önemlidir. Üyeler kendi rollerini açıkça kavrarlar ve gerektiğinde sorumluluklarını birbirlerine aktarırlar. Üyeler beceri ve deneyim karışımının çeşitliliğine katkıda bulunurlar. Üyeler hem kendi hem de başkalarının hatalarına karşı hoşgörülüdürler. Üyeler yeni fikirlere, farklı bakış açılarına ve risk almaya açıktırlar. Kararlar öneride bulunan kişinin tarzına ya da statüsüne bakarak değil, önerinin özüne bakarak alınırlar. Anamenü
  • 10. 10 Ekip Oluşturma Taslağı Ekibin Amacı Bankanın web sitesini tasarlamak ve internette yayınlamak. Beklenen Faaliyetler Bütün ekranlar için yeni bir grafik görünüm oluşturmak, veritabanını ve formları güncelleştirmek, bütün banka alanlarına ilişkin içeriği güncellemek. Elde Edilmek İstenen Sonuçlar İnternet üzerinden işlem yapan müşteriler için güvenliğin ve yasaların gerektirdiği yönlendirici ilkelere uygun, daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir web sitesi. Mevcut Kaynaklar Bütçe onaylandı; tedarikçi seçildi ve sözleşme imzalandı; teknoloji departmanından kesintisiz destek. Kısıtlamalar Haziranda başlayacak yeni pazarlama çalışmalarıyla çakışmalı, yatırım bölümü yeniden düzenleniyor – zamanında geribildirim almakta zorluklarla karşılaşılabilir. Düşünülen Ekip Üyeleri Gerekli Beceri ve Nitelikler Webmaster, bankanın bütün bölümlerinden gelecek onaylanmış girdi. Karar Alma Yetisinin Kapsamı (örneğin Tavsiye ya da Uygulama) Web sitesini uygulamak Süre 7 ay Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Üretken Ekiplerin Niteliklerini Planlayın Anamenü 10 Kısıtlamalar
  • 11. 11 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Kendi Üretken Ekibinizi Planlayın Kendi üretken ekibinizi planlayın Bir ekip lideri olarak Grubunuz ile üst yönetim ya da kurumsal müşteri arasında irtibat kişisi sizsinizdir. İşe başlamadan önce, ekibinizi başarılı bir şekilde oluşturun. Üst yönetimin ya da kurumsal müşterinin varsayımlarının hepsini dikkatle inceleyin. Örneğin: Ekibin amacı net mi? Bütçe ve teslim tarihleri gerçekçi mi? Kaynaklar yapmanız gereken görev için yeterli mi? Ekibiniz görevin yapılması için gerekli yetki ve desteğe sahip mi? Anamenü
  • 12. 12 Üretken Bir Ekip Nasıl Planlanır? – Başarısızlık Sinyallerini Gözden Kaçırmayın Başarısızlık sinyalleri Ekiplerin başarısızlığa uğrama nedenleri: üYönetim desteğinden yoksunluk üKaynak yetersizliği üZayıf liderlik (bu sizin hesabınıza yazılır) üEkip hedeflerinin yanlış anlaşılması ya da çelişkili olması üKişiler arası ilişkileri görmezden gelerek, ekibin dikkat alanını sadece görevlerle sınırlamak üSorumluluğu kendi üstlerine almayan ekip üyeleri üEkip üyesi sayısının çok fazla ya da çok az olması üKarşılıklı bağımlılık ve ortak vizyon duygusunun yokluğu üÖdüllendirme sistemlerinin yetersizliği Anamenü
  • 13. 13