UPLOAD

  3.4K

  Geri Bildirim - Geri Bildirim Ne Zaman Nasıl Verilir?

  Published: May 30, 2018

  İnsanlar geri bildirim almaktan ve vermekten çoğu zaman kaçınmışlardır. Geri bildirimin karşı tarafın kişiliğine karşı bir yargılama gibi anlaşılması, kişilerin en iyi öğrenme fırsatını kaçırıyor olmalarına neden olur. Bu eğitimde doğru ve etkin geribildirimin nasıl verildiği adımlarıyla anlatılmaktadır.

  Comments

  Geri Bildirim - Geri Bildirim Ne Zaman Nasıl Verilir?

  • 1. 1 Geri Bildirim
  • 2. Geri Bildirim Ne Zaman ve Nasıl Verilir? Geri Bildirim Ne Zaman Verilir? Ana Menü Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Eğitime Başla Devreye Ne Zaman Girileceğini Bilin GERİ BİLDİRİM Geri Bildirim Ne Zaman ve Nasıl Verilir?
  • 3. Geri Bildirim Ne Zaman ve Nasıl Verilir? Geri Bildirim Ne Zaman Verilir? Ana Menü Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Eğitime Başla Devreye Ne Zaman Girileceğini Bilin GERİ BİLDİRİM Geri Bildirim Ne Zaman ve Nasıl Verilir?
  • 4. Geri Bildirim Ne Zaman Verilir? Geri Bildirim Ne Zaman Verilir ? Geri Bildirim Ne Zaman Verilir? Geri bildirim vermek için en uygun zamanları seçmeyi ve sorun yaratabilecek zamanlardan kaçınmayı öğrenin Anasayfa
  • 5. 5 Geri Bildirim Ne Zaman Verilir? İnsanlar hemen o anda, doğaçlama bir biçimde, geri bildirimde bulunma eğilimindedir. Bu anında tepki, olay herkesin aklında tazeyken yapıldığı için çok yararlı olabilir. Ne ki, herhangi bir duruma çok erken, gerekli olgu ve bilgiye sahip olmadan ya da insanların duyguları henüz çok çalkantılı veya kırılganken tepki verme tehlikesi de vardır. Anasayfa
  • 6. 6 Geri Bildirim Ne Zaman Verilir ? – Devreye Ne Zaman Girileceğini Bilin •Takdir edilmesi gereken iyi işler •başarılı projeler yapıldığında ve •çare getirici davranışlar sergilendiğinde. Bir kişinin becerilerini iyileştirmekte başarılı olma olasılığı yüksekse. Öğrenilebilen becerileri değiştirmek, kişinin alışkanlıklarını ya da kişiliğini değiştirmekten daha kolaydır. Şu ya da bu sorunu görmezden gelmek mümkün olmadığında; söz konusu kişinin davranışının ekip ya da kuruluş üzerinde olumsuz sonuçları oluyorsa. Anasayfa
  • 7. Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Geri bildirim verirken genellikle performansı iyileştirme üzerinde durun. Geri bildirimi önyargılarınızı ortaya koyarak yapacağınız basit bir eleştiri olarak kullanmayın. •geleceğe odaklı olduğundan emin olun •gelecekte üzerinde tekrar durulabilecek meseleler •bir kerelik bir olaysa, üzerinde hiç durmayabilirsiniz. Anasayfa
  • 8. 8 Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Fikirlere Açık Bir Çalışma Ortamı Yaratın Yönetici olarak, grubunuzdaki çalışma ortamını, ruh halini ve hatta kültürünü belirleyen sizsinizdir. üGeri bildirimi, yürütülen çalışmaya ilişkin net beklentilere dayandırın. üİyileştirilmesi gereken alanlarda çalışılması konusunda, bireyler ya da grupların karşılıklı taahhütlerde bulunmasını sağlayın. üOlumlu performansı takdir edin. üGeri bildirimi, zaman zaman ya da keyfe keder yapılan bir yorum değil, hep devam eden bir süreç haline getirin. Anasayfa
  • 9. Resmi Geri bildirim Toplantısından Önce Ev Ödevinizi Yapın Resmi Geri bildirim Toplantısından Önce Ev Ödevinizi Yapın Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir ? Çoğu geri bildirim o anda ortaya çıkan bir duruma ilişkin ayaküstü verilen tepkiler olabilir; oysa resmi geri bildirim toplantıları aynı zamanda öğrenip yetişmeye yönelik düzenli süreçler de yaratabilir. Meseleye nesnel bir bakış açısı getirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz bütün verileri, olguları ve bilgiyi toplayın. Karşı tarafın bakış açısını dikkate alın. Kim olduğunu ve ne konuda gelişmek istediğini anlamaya çalışın. Geri bildirim toplantısı konusundaki tepkisini kestirin. Mümkünse kendi iletişim tarzınızı onunkine uydurun. Cinsiyet, ırk, yaş ya da diğer farklılıkların, onun vereceğiniz geri bildirime tepkisini etkileyip etkilemeyeceğini dikkate alın. Anasayfa 1 2 3 4 5
  • 10. 10 Metin’in Düşünceleri Anasayfa Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir ?
  • 11. 11 Yine onu öfkelendirecek bir şey mi yaptım? Becerilerini iyileştirmesi konusunda ona yardımcı olmaya çalıştığım her seferinde Melda çok hassaslaşıyor. Bu sefer de – nazik, nesnel bir üslupla – masasını düzenleme biçiminin çalışma verimini düşürdüğünü söyledim. Bazen eşyalarını yanlış yerlere koyuyor ve onları tekrar bulmaya çalışırken arayıp zaman yitiriyor. Bunu mesele yapacak ne var? Sanırsınız ki, ona bu yüzden işini kaybedeceğini söyledim; bu olacak şey değil. Melda iyi işler kurma becerilerine sahip, gerçekten yaratıcı düşünceleri olan ve aldığı işi tamamlamadan bırakmayan, üretken bir insan. Üstlendiği büyük işleri zaten doğru yapan birisi olduğuna göre, bunlar üzerinde durarak zaman kaybetmeye hiç gerek yok. İyileştirilmesi gereken alanlara odaklanmak gerekiyor. Anasayfa Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir ?
  • 12. 12 Melda’nın “sorunu” olarak algıladığı şeyle uğraşmaya karar verirken Metin işe kendisinden kaynaklanan nedenleri incelemekle başlayabilir. Bir de Metin’in “zaman kaybetmeye hiç gerek yok” biçimindeki kendi düşüncesini gözden geçirmesi gerekiyor. Tam tersine! Melda’nın olumlu özelliklerine odaklanmakla kazanılacak çok şey olabilir. Önemli şeyleri doğru yapmaktadır ve Metin’in ufak tefek zayıflıkları eleştirirken olumlu geri bildirimde bulunmaktan kaçınması Melda’yı, Metin’in tabiatı gereği her şeyde kusur bulup eleştirdiği ve yaptığı iyi şeyleri göremediği sonucuna götürüyor olabilir. Melda’nın ters tepkiler vermesine şaşmamak gerekir. Metin’in olumlu geri bildirime daha fazla kaliteli zaman ayırırken – anlaşıldığı kadarıyla, Melda bunu fazlasıyla hak etmektedir – talep ettiği ufak tefek düzeltmeler üzerinde daha az durması, Melda’nın geri bildirimleri dinleyiş biçimini muhtemelen değiştirecek ve patronunu kendisini destekleyen bir kişi olarak görmesini sağlayacaktır. Anasayfa Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir ? Melda madem üretkendir, insanlarla iyi ilişkiler kurmaktadır, yaratıcıdır ve işini eksiksiz yapmaktadır, o zaman mesele nedir? Aslında kendi düzen ve arzusunu mu tatmin etmek istemektedir, yoksa Melda’nın yararına olacak değişiklikler ve iyileştirmeler peşinde midir? Eşyalarını yanlış yerlere koymasının ve “arayıp durmakla zaman yitirmesinin” başkaları üzerinde gerçekten bir etkisi olmakta mıdır, yoksa bu sadece Metin’i rahatsız eden bir şey midir?
  • 13. Düzeltici Bir Geri Bildirim Toplantısını Kolaylaştıran Beş Adım Düzeltici Bir Geri Bildirim Toplantısını Kolaylaştıran Beş Adım Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Düzeltme amaçlı geri bildirim olumlu pekiştirmeye kıyasla daha zor olmakla birlikte, bireysel ve örgütsel üretkenliği iyileştirmekte yöneticilerin vazgeçilmez bir aracı olduğu da kesindir. Anasayfa
  • 14. Bir çalışanın düzeltilmesi gereken belirli bir davranışını belirleyin Bir çalışanın düzeltilmesi gereken belirli bir davranışını belirleyin Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Söz konusu kişi sunduğu raporlarda savruk mu? Geç mi geliyor ? yüksek sesle mi konuşuyor? ! Geçen ay işe sekiz kez geç geldin Anasayfa
  • 15. 15 Sanırım O zaman ? ?? Konuşmayı Bırakıp Dinlemeye Başlayın Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? X üSöylediklerini can kulağıyla dinleyin. üÇok konuşmaktan kaçının ? ! ... Acaba Şimdi Anasayfa
  • 16. 16 ! Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Kendi endişelerinizi ortaya koyup onun yanıtlarını dinledikten sonra, sorunun ne olduğunu tespit etmek çok kolaylaşabilse de, sonuç her zaman bu olmaz. Örneğin, eğer işe geç geliyorsa, meselenin bu olduğunda her ikiniz de hemfikir olabilirsiniz, ama bunun altında yatan nedenlere bakmıyorsunuzdur. ? Belki de işe, evde birtakım sorunlar yaşadığı için geç geliyordur ya da yaptığı işten memnun olmadığı için büroya gelmekte ayak sürüyordur. Meselenin ne olduğu konusunda fikir birliği sağlayın Anasayfa ............. .............
  • 17. 17 Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Bir Eylem Planı Konusunda Fikir Birliği Sağlayın Meselelerin neler olduğunu öğrendikten sonra, bir eylem planı üzerinde birlikte çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu planın en ivedi soruna yönelik olması gerekir. Bu durumda, çalışanınız işe sık sık geç gelmekte ve onun bu davranışı zamanında gelen diğer çalışanların moralini bozmaktadır. Farklı çözüm biçimleri üzerinde düşünün. Söz konusu çalışanınıza işe zamanında gelmesini teşvik edecek daha ilginç ve doyurucu bir görev bulun. İşe tam saatinde gelmesini isteyin ve gecikmesi halinde başına neler geleceğini kesin bir dille ifade edin. Grubun tamamı için geçerli olacak öyle bir esnek plana izin verin ki, herkes büroya belli bir zaman dilimi içinde istediği saatte gelme seçeneğine sahip olsun. Anasayfa
  • 18. 18 Sonuçları İzleyin Söz konusu çalışanınızın, ekibinizin ve kuruluşunuzun yararına, değişim sürecini toplantıdan sonra da sürdürün. Ne yapıp ettiğini, üzerinde mutabık kalınan eylem planına uygun davranıp davranmadığını izlemeye devam edin. Sorun devam ediyorsa, daha gayri resmi geri bildirim fırsatlarından sonuç alıcı bir şekilde yararlanabilir ya da daha yaptırımcı önlemlere başvurmak zorunda kalabilirsiniz. Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Anasayfa
  • 19. 19