UPLOAD

  7.8K

  Kadına Şiddet

  Published: May 30, 2018

  Engellenemez bir şekilde git gide büyüyen kadına şiddet durumunun nedenleri, sonuçları ve yarattığı etkileri araştırma sonuçlarıyla desteklenerek anlatılacaktır.

  Comments

  Kadına Şiddet

  • 1. 1 Kadına Şiddet
  • 2. 2 KADINA ŞİDDET İZLE
  • 3. 3 KADINA ŞİDDET
  • 4. 4 ŞİDDET Dürtü gereği savunma harici otorite kurmak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve sindirmeye yönelik karşı tarafa uygulanan zarar vermeye yönelik psikolojik davranış türüdür.
  • 5. 5 Kadının toplumdaki ikincil konumuna dayanarak uygulanan her türlü şiddet eğilimi ve tehdittir.
  • 6. 6 Psikolojik Şiddet Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet Fiziksel Şiddet
  • 7. 7 Kadına hakaret etmek Kadına bağırmak Kadını aşağılamak Kadını başka kadınlarla kıyaslamak Kadını korkutmak, kadına ve çocuklarına zarar vermekle tehdit etmek Kadının diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak, aşırı ve ayarsız kıskançlık sergilemek Kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek Kadının kendini geliştirmesine, eğitmesine ve öğrenmesine engel olmak Kadının kendisine uygulanan şiddetin sorumlusu olduğuna inandırmak Kadının kültürel farklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü muamalede bulunmak Psikolojik Şiddettir SESSİZ KALMA!
  • 8. 8 Kadını çocuk doğurmaya ya da Kürtaja zorlamak Kadını fuhuşa zorlamak Cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak SESSİZ KALMA !
  • 9. 9 Kadının para harcamasını kısıtlamak yada az para vererek çok şey beklemek Kadının çalışmasına izin vermemek yada istemediği işte zorla çalıştırmak Kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek S E S S İ Z K A L M A ! 01 08 06 04 03 02 05 07
  • 10. 10 Şiddet görüyor %48’i şiddetten kimseye söz etmiyor %39’u kocam haklı demiştir 100 kadından 42’si 10 hamileden 1’i
  • 11. 11 181.947 Yaralı 802 Ölü kadın x3 Çoğunluğu evli ve çocuklu kadınlar oluşturuyor %40 - %70 oranında; kocaları ve sevgilileri
  • 12. 12 Şiddet Ortamında Büyüyen Çocuklar üŞiddeti önleyemediği için çaresizlik ve suçluluk hisseder üŞiddet görme tehlikesi ile karşı karşıyadır üHırsızlık, okuldan kaçma gibi davranış bozuklukları daha sık görülür üİhmale ve istismara uğramaya daha açıktırlar üŞiddet uygulamaya eğilimlidirler üSuça yatkınlık açısından risk grubundadırlar
  • 13. 13 §%50’si fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor §18 yaş sonrasında bu oran %33’e iniyor §18 yaş altında evlenmiştir §%19 ile cinsel şiddet oranı daha belirgindir %26
  • 14. 14 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi vÜlkemizde 8 Mart 20012’de yürürlüğe girmiştir vÇekincesiz olarak onaylayan ve yürürlüğe koyan ilk ülke Türkiye’dir. v32 ülke imzalamış ve 5 ülke de onaylamıştır vKadınlar, kız( 0-18) ve erkek (0-12) çocuklarıyla birlikte konuk evlerinde kalabilir. v12 yaş üstü ya da engelli çocukları olan kadınlar için bağımsız barınma imkanı sağlanır. vKadınların kuruluşta kalma süreleri 6 aydır, gerektiğinde süre uzatılabilir. vKadınlar dilekçe vererek konuk evinden ayrılmakta özgürdürler.
  • 15. 15 155 156 112 183 0212 656 96 96 Başvurabileceğiniz Kuruluşlar Ve Acil Telefonlar
  • 16. 16