UPLOAD

  1K

  Koçluk - Koçluk Kişiye Özel Nasıl Yapılır?

  Published: May 30, 2018

  Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından olan ünlü İtalyan bilim adamı Galileo Galilei “Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” sözüyle aslında koçluğun tanımını yapmıştır. Kısacık bir tavsiye ya da aylarca süren görüşmeler olsun bunları birer koçluk biçimi olarak adlandırabiliriz. Bu eğitimde en doğru biçimde koçluk nasıl yapılır anlatılmaktadır.

  Comments

  Koçluk - Koçluk Kişiye Özel Nasıl Yapılır?

  • 1. 1 Koçluk
  • 2. 2 Koçluk Nedir, Ne Değildir? Ana Menü Koçluk Ne Zaman Yapılmalıdır? Amaçlı Koçluk Eğitime Başla ! Eğitime başlamak için tıklayın KOÇLUK NEDİR?
  • 3. 3 Koçluk Nedir? Koçluk Nedir? Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranan yönetici, koçluk ettiği kişiye yardımcı olmaktadır. Ama iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. Anamenü
  • 4. 4 1 Koçluk Nedir Ne Değildir? Bir yönetici olarak sizden, çok farklı sıfatlarla, insanlarla birlikte çalışmanız istenir ve koçluk da yerine getirmeniz gereken bu işlevlerden biridir. Koçluk bir insanın gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu iki taraflı bir partnerliktir. Koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Koçluk Nedir? – Koçluk Nedir, Ne Değildir? Anamenü
  • 5. 5 1 Koçluk Nedir Ne Değildir? •Yeni ya da deneyimsiz çalışanın görevi konusunda açık yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu durumlar. •Elemanlardan birinin şirket politikasını ya da kuruluşun değerlerini açıkça ihlal ettiği durumlar. •Çok sayıda koçluk toplantısından sonra performansta hiçbir iyileşmenin görülmediği durumlar. Koçluk Nedir? – Koçluk Nedir, Ne Değildir? Anamenü
  • 6. 6 Koçluk Nedir? Koçluk Ne Değildir? Bir öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır. Herhangi bir kişinin davranışlarını ya da hareketlerini değiştirme imkanı. Bir insanı sahip olduğu hedeflere yönlendirmektir. Herhangi bir kişiyi, hedeflere varılmasını sağlayacak önlemler almaya yönlendirmek. Birlikte kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır. Her şeyin yanıtını bilen bir uzman ya da yönetici olmak. Koçluk Nedir? – Koçluk Nedir, Ne Değildir? Anamenü
  • 7. 7 2 Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Amaçlı Koçluk Koçluk Nedir? – Amaçlı Koçluk Anamenü
  • 8. 8 2 Amaçlı Koçluk •Kişinin güçlü yanlarını azamiye çıkarmak (Örneğin, analitik becerilerini güçlendirmek). •Kişisel engelleri aşmak (Örneğin, topluluk önünde konuşma korkusunu yenmek). •Sahip olunan potansiyellerin sürekli eğitim yoluyla eksiksiz olarak kullanılmasını sağlamak (Örneğin, internetin şirket araştırmalarında nasıl kullanılacağını öğrenmek). Koçluk Nedir? – Amaçlı Koçluk Anamenü
  • 9. 9 2 Amaçlı Koçluk •Daha etkin olabilmek için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek (Örneğin, daha gelişkin iletişim becerileri geliştirmek). •Yeni sorumluluklara hazır hale gelmek (Örneğin, liderlik becerileri edinmek). •Kendini yönetmek (Örneğin, zamanı daha iyi kullanmanın yeni yollarını bulmak). Koçluk Nedir? – Amaçlı Koçluk Anamenü
  • 10. 10 2 Amaçlı Koçluk •Performans hedeflerini netleştirmek ve onlara yönelik çalışmak (Örneğin, daha gerçekçi hedefler tespit etmeyi öğrenmek). •İş tatmini ve motivasyonunu yönetmek. Koçluk Nedir? – Amaçlı Koçluk Anamenü
  • 11. 11 2 Amaçlı Koçluk Koçluk kendisine koçluk yapılan kişinin de ötesine geçerek, ekibinize ve kuruluşunuzun kendisine yararlı bir şey haline gelir. •Yönetici ile ona doğrudan bağlı çalışanların iş ilişkilerini iyileştirir. •Daha üretken ekiplerin ortaya çıkmasını sağlar. •Örgütün kaynaklarını daha etkin kullanır. Koçluk Nedir? – Amaçlı Koçluk Anamenü
  • 12. 12 3 Üç aylık dönemler itibariyle ya da yıllık olarak yapılan hedef saptama ve performans değerlendirmelerinin tersine, koçluk süreklidir ve ihtiyaç ya da fırsat ortaya çıktığında yapılır. Bazen, koçluk toplantılarını özel durumlara göre planlarsınız. Ama koçluk daha çok, size doğrudan bağlı çalışanlarla ya da muadillerinizle etkileşimlerinizde yüz yüze, telefonla ya da e-posta yoluyla, gayri resmi olarak yapılır. Koçluk Ne Zaman Yapılmalıdır? Koçluk Nedir? – Koçluk Ne Zaman Yapılmalıdır? Anamenü
  • 13. 13 Her fırsattan yararlanın, insanlar talep ettiğinde onlara koçluk sunun. Koçluk Nedir? – Koçluk Ne Zaman Yapılmalıdır? Anamenü
  • 14. 14 Koçluk Eğitiminde 1. Bölümün Sonuna Geldiniz. Koçluk Nedir? – Bölüm Sonu Anamenü
  • 15. 15