UPLOAD

  1.8K

  Koçluk - Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir?

  Published: May 30, 2018

  Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından olan ünlü İtalyan bilim adamı Galileo Galilei “Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” sözüyle aslında koçluğun tanımını yapmıştır. Kısacık bir tavsiye ya da aylarca süren görüşmeler olsun bunları birer koçluk biçimi olarak adlandırabiliriz. Bu eğitimde en doğru biçimde koçluk nasıl yapılır anlatılmaktadır.

  Comments

  Koçluk - Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir?

  • 1. 1 Koçluk
  • 2. 2 Gözlemleme Ana Menü Senaryo – Satışlarda Düşüş Gözlem Süreci Eğitime Başla ! Eğitime başlamak için tıklayın KOÇLUK NE ZAMAN KOÇLUK YAPILACAĞINI BİLMEK
  • 3. 3 Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek Yönetici zaman zaman görevlerden çok insanlara odaklanmak zorunda kalır ve koçluk da onlardan biridir. Anamenü
  • 4. 4 Anamenü Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek
  • 5. 5 Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek - Gözlemleme Anamenü GÖZLEMLEME GÖZLEM SÜRECİ
  • 6. 6 Koçluk yapılan kişiyi gözlemlemek kendisine bilgiye dayalı, duruma uygun, zamanlaması doğru tavsiyelerde bulunma yeteneğinizi artırır. Söz konusu kişinin davranışlarını hem gayri resmi ortamlarda (örneğin, bir toplantıda) hem de resmi ortamlarda (örneğin, ortak satış aramalarında) gözlemeniz gerekir. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek - Gözlemleme Anamenü
  • 7. 7 Söz konusu kişinin güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmenin iki yolu vardır: •Koçluk yapılan kişinin davranışları çalışma arkadaşlarını nasıl etkilemektedir? •Koçluk yapılan kişinin davranışları, onun kendi hedeflerine varma yeteneğini nasıl etkilemektedir? Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek - Gözlemleme Anamenü
  • 8. 8 Gözlem yaptıkça olup bitenler konusunda bir takım teorilerinizi oluşturursunuz, ama kesin yargılara varmakta ya da varsayımlarda bulunmakta acele etmeyin. Yansız bir gözlemci olmaya çalışın. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek - Gözlemleme Anamenü
  • 9. 9 Teorilerinizin doğruluğunu daha çok gözlem yaparak sınayın. Eğer uygun düşüyorsa, durumu başkalarıyla da müzakere ederek onların da görüşlerini alın. Son olarak, teorilerinizi koçluk yaptığınız kişiyle birlikte gözden geçirmeyi ve elinizdeki verileri onunla paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek - Gözlemleme Anamenü
  • 10. 10 Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü GÖZLEMLEME GÖZLEM SÜRECİ
  • 11. 11 1. Başlangıç soruları hazırlayın. •Kişi yaptığı şeylerin hangilerinde etkin, hangilerinde değil? Yanıtlarınız olabildiğince kesin olsun. •Kişinin davranışları grup hedeflerine ya da bireysel hedeflere varılmasını hangi bakımlardan etkiliyor? •Bu davranışların diğer ekip üyeleri üzerindeki etkisi ne oluyor? Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 12. 12 2. Ham yargılardan uzak durun. Yansız bir gözlemci olmalısınız; o bakımdan, nedenler üzerinde durarak değil, gerçek olaylar bağlamında düşünün. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 13. 13 Koçluk süreklidir. Şu ya da bu sorunu tek bir koçluk toplantısıyla çözebileceğinizi düşünmeyin. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 14. 14 Satışlarda Düşüş Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 15. 15 Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 16. 16 Ne oldu Gamze, neyin var? Başarılı olamadığımı düşünüyorum Hakan. Artık eskisi kadar çok satış sözleşmesi bağlayamıyorum. Yaptığın satış aramalarında daha az konuşmalısın, müşterinin ne dediğine daha çok kulak vermeli ve müşterileri ürünler hakkında çok fazla bilgiye boğmaktan kaçınmalısın. Moralini bozma! Herkes satışlarında düşme yaşadığı bir dönemden geçer. Kendini toparlayıp aktifleşeceğinden eminim. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 17. 17 Arzuladığı sonuçları elde edememesinin nedenlerini değerlendirmekte Gamze’ye yardımcı olma konusunda Hakan’ın daha fazla şeyler yapması gerekebilir. Kim bilir, belki müşterileri değişirken o da onlarla birlikte değişmemiştir. Belki, kendisinin de farkında olmadığı bir takım verimsiz alışkanlıklar edinmiştir. Hakan birkaç şey deneyebilir: Gamze’ye neyin değiştiği konusundaki tahminini sorabilir. Gamze’ye, yaptığı satış aramaları sırasında kendisini gözlemeyi teklif edebilir. İzleyeceği strateji konusunda Gamze’ye yol göstericilik yapmayı ve bir sonraki müşteri toplantısından önce ya da sonra ona yaklaşım önerilerinde bulunmayı ya da bunların üçünü birden teklif edebilir. Böylece, somut geri bildirimlerde bulunacak hale gelip, Gamze’ye bazı küçük değişiklik önerileri sunabilir. Ve nihayet Gamze’ye, bir sonraki satış görüşmesinden sonra o görüşmenin nasıl geçtiğini değerlendirmek ve bir sonraki adımını belirlemek için bir araya gelmeyi önerebilir. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 18. 18 3. Yaptığınız gözlemler üzerinde düşünün. Dikkatli gözlemlerden sonra, kişinin koçlukla çözülebilecek bir sorunu olduğuna karar verebilirsiniz. Ya da sorunun söz konusu ekip üyesiyle değil, bir başka kişiyle, hatta ekip dinamikleriyle ilgili olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 19. 19 4. Teorilerinizin doğruluğunu sınayın. Gözlem yapmayı sürdürün, özellikle algılarınızdan emin değilseniz. Eğer uygun düşüyorsa, durumu başkalarıyla da, güvendiğiniz muadillerinizle ya da çalışma arkadaşlarınızla da müzakere ederek görüşlerini alın. Durumu ya da söz konusu kişiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek kültürler arası meseleleri de dikkate alın. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 20. 20 5. Kendi niyetlerinizi inceleyin. Sorun yaratan kişi olduğunu düşündüğünüz insana koçluk önerisinde bulunmadan önce, kendi davranışlarınızı iyice gözden geçirin. Kendinize, sorunda sizin de bir payınız olup olmadığını sorun. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 21. 21 Gerçekçi olmayan beklentiler. Kendinize şu soruyu sorun: “ Başkalarının performansını ölçerken kendi performans ölçülerimi mi kullanıyorum?” Kariyerinizde ilerlerken muhtemelen çıtayı yüksek tutmuş ve olağanüstü bir sicil edinmişsinizdir. Ama başka insanların da sizinle aynı motivasyonlara ya da aynı güçlü yanlara sahip olduklarını varsaymak gerçekçi ya da adil olmayabilir. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 22. 22 Duyguların işin içine karışması. Kendinize şu soruyu sorun: “ Kendimi, sorun yaşayan kişiyle özdeşleştirmekte zorlanıyor muyum?” Kendinizin farkında olun ve öfke ya da hayal kırıklığı gibi duygularınızın başkalarının duygularını anlamanıza engel olup olmadığının ya da gözlem ve analiz becerilerinizi perdeleyip perdelemediğinin farkında olun. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 23. 23 Dinleyememek. Kendinize şu soruyu sorun: “Başkalarının ne dediğine kulak verme şansını kaçırıyor muyum?” İnsanlar nasıl bir yardıma ihtiyaçları olduğunu ya da yardım isteklerini açıkça ifade etmeyi her zaman beceremezler. Fırsat doğduğunda, size doğrudan bağlı çalışanların söylediklerini can kulağıyla dinlemeye zaman ayırın. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 24. 24 Övmeyi ihmal etmek. Kendinize şu soruyu sorun: “Olumlu geri bildirimde bulunmayı akıl ediyor muyum?” Yöneticiler çoğu zaman olumlu geri bildirimde bulunma fırsatlarını değerlendirmek için zaman ayırmayı unuturlar. Zamanla, olumlu geri bildirim eksikliği size doğrudan bağlı çalışanların sorunlu davranış ve tutumlarının büyümesine neden olabilir. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 25. 24 Ağzınızdan çıkan söze uygun davranmak. Kendinize şu soruyu sorun: “İyi bir rol model miyim?” Örneğin, iyi bir ekip çalışmasının ortaya çıkmasında iyi dinleyici olmanın önemli olduğunu düşünüyorsanız, o konuda başkalarına örnek olmak için bulduğunuz her fırsatı değerlendirin. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 26. 26 6. Gerçeklik kontrolü yapın. Güvendiğiniz bir muadilinizle bir gerçeklik kontrolü yapmanız yararlı olabilir. Kendinizi geliştirmek için nelere ihtiyacınız olduğunu daha iyi fark ettikçe, daha iyi bir yönetici ve koç olma yolunda ilerlersiniz. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 27. 27 7. Yaptığınız gözlemleri koçluk yaptığınız kişiyle müzakere edin. Herhangi bir sorunu ele alırken, koçluk yaptığınız kişinin tutum ya da karakteri üzerinde değil, gözlediğiniz davranışları üzerinde durmaya özen gösterin. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci -Belli bir davranışın grup hedefleri ya da diğer insanlar üzerindeki etkilerini ele almayı ihmal etmeyin. -Belli bir davranışı ve o davranışın diğer insanlar üzerindeki etkisini anlatırken samimi ve açık sözlü ama sakin ve destekleyici olun. Anamenü
  • 28. 27 İyi bir rol modeli gibi davranın. Size bağlı çalışan kişi davranışlarınızı taklit ediyor olabilir. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Gözlem Süreci Anamenü
  • 29. 29 Koçluk Eğitiminde 2. Bölümün Sonuna Geldiniz. Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek – Bölüm Sonu Anamenü
  • 30. 30