UPLOAD

  2.2K

  Koçluk - Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek

  Published: May 30, 2018

  Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından olan ünlü İtalyan bilim adamı Galileo Galilei “Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” sözüyle aslında koçluğun tanımını yapmıştır. Kısacık bir tavsiye ya da aylarca süren görüşmeler olsun bunları birer koçluk biçimi olarak adlandırabiliriz. Bu eğitimde en doğru biçimde koçluk nasıl yapılır anlatılmaktadır.

  Comments

  Koçluk - Ne Zaman Koçluk Yapılacağını Bilmek

  • 1. 1 Koçluk
  • 2. 2 Koçluk Toplantısını Ayarlama Ana Menü Bir Eylem Planı Geliştirme Koçluk Toplantısını Yürütme Eğitime Başla Toplantının Ötesinde Koçluk KOÇLUK KOÇLUK TOPLANTILARI NASIL YÖNETİLİR? ! Eğitime başlamak için tıklayın
  • 3. 3 Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? Hem koç hem de koçluk yapılan kişi, sürecin bir parçası olarak, koçluk sürecini paylaşmak ve süreci gözden geçirmek için bir takım resmi toplantılar da düzenlerler. Anamenü
  • 4. 4 Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? Koçluk toplantısını ayarlama Koçluk toplantısını yürütme Bir eylem planı geliştirme Toplantının ötesinde koçluk süre Anamenü
  • 5. 5 Koçluk toplantısını ayarlama Her ikinizin de kendinizi rahat hissedeceği özel bir oda ya da mekan ayarlayın. Toplantı sırasında rahatsız edilmemeyi güvence altına alın; örneğin telefon ve cep telefonlarını ortalıktan kaldırın ya da kapatın. Her iki katılımcının da o toplantı için bir müzakere planı yapmaları gerekir. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Ayarlama Anamenü
  • 6. 6 §Hangi alanda koçluğa ihtiyaç duyuluyor? §Elde edilmek istenen sonuçlar neler? §Risk nerede? §Bu toplantının özel amacı ne? Başlangıç planlaması mı? Bir eylem planının hazırlanması mı? Kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi mi? §Potansiyel zorluklar neler ve bunları nasıl halledeceksiniz? Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Ayarlama Anamenü
  • 7. 7 Eğer koç sizseniz, koçluk yapacağınız kişiye toplantı öncesinde sizin tarafınızdan yapılmasını istediği herhangi bir hazırlık önerisi olup olmadığını sorun ve onun yapabileceği hazırlıklar konusundaki önerilerinizi kendisine söyleyin. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Ayarlama Anamenü
  • 8. 8 Temel kuralları önceden belirleyin. Örneğin, söyleyeceğiniz şeylerin ikiniz arasında kalacağı konusunda anlaşmaya varın. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Ayarlama Anamenü
  • 9. 9 Koçluk bir partnerliktir. Koçluk toplantısı sırasında, hem siz hem de karşınızdaki kişi, iş performansını iyileştirmeye ya da yeni beceriler kazanılmasına gayret ederken, ulaşılabilecek hedefleri aklınızdan çıkarmayın. Koçluk toplantısını yürütme Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Yürütme Anamenü
  • 10. 10 •Toplantının hedefleri konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunuzdan emin olun. •Ses tonunuz yapıcı olsun. Karşınızdaki insana yardımcı olma arzunuz konusundaki samimiyetinizi belirginleştirin. •İçinde bulunulan durum ya da el altındaki fırsatlar konusunda görüş alışverişinde bulunun. Koçluk yaptığınız kişiyi gözlerken derlediğiniz verileri sergileyin. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Yürütme Anamenü
  • 11. 11 •Onun düşüncelerini ve açıklamalarını can kulağıyla dinleyin. •Tavsiye ve önerilerinizi onunla paylaşın. •Karşınızdaki kişiye kendi fikirlerini ortaya koyma ve sizinkiler konusundaki düşüncelerini belirtme fırsatı tanıyın. •Yarar ve sakıncaları aranızda müzakere edin ve elde etmek istediğiniz sonuçlar konusunda mutabakat sağlayın. •Bir eylem planı hazırlanması konusunda taahhüdünü alın ve bu planı gözden geçireceğiniz izleme görüşmesi için bir tarih belirleyin. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Yürütme Anamenü
  • 12. 12 Koçluğu başlatan siz olduysanız, buna ihtiyaç gösteren alanları belirleyin. Koçluğu başlatan karşı taraf olduysa, gelişme göstermek istediği alana ilişkin ayrıntıları sorun. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Koçluk Toplantısı Yürütme Anamenü
  • 13. 13 •Hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olmak. Bir eylem planı geliştirme •Hedeflerin tutturulması için yerine getirilmesi gereken görevlerin önceliklerini belirlemesinde koçluk yaptığınız kişiye yardımcı olmak. •Potansiyel engellere işaret etmek ve potansiyel çözümler konusunda beyin fırtınası yapmak. •Gerekli ek koçluk desteklerini tespit etmek. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Bir Eylem Planı Geliştirme 30:30 Anamenü
  • 14. 14 Anlaşmaya varmayı gerektiren alanları birlikte tespit edin. Eylem planını oluşturmakta ve kendisini ona angaje etmekte karşınızdaki insana destek olurken, dinleme becerilerinizi sergileyeceğiniz nokta burasıdır. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Bir Eylem Planı Geliştirme Anamenü
  • 15. 15 Etkin koçluk, kaydedilen ilerlemeyi denetleyen ve bunun koçluk yapılan kişi ve ekip üzerindeki etkilerini değerlendiren izlemeyi de kapsar. Toplantının ötesinde koçluk Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Toplantının Ötesinde Koçluk Anamenü
  • 16. 16 •İyi giden ve gitmeyen şeylerin neler olduğunu sorgulamak. •Gözlemlerinizi paylaşmak ve kaydedilen olumlu ilerlemeleri pekiştirmek. •Sürekli koçluk yapmak ve geri bildirim fırsatlarını kollamak. •Koçluk toplantısının yararlı olup olmadığını ve ne yapılırsa daha da yararlı hale getirilebileceğini sormak. •Eylem planında yapılması gereken olası değişiklikleri tespit etmek. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Toplantının Ötesinde Koçluk Anamenü
  • 17. 17 Koçluğunuzu bir ya da iki konuya odaklandırın ve öyle tutun. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Toplantının Ötesinde Koçluk Anamenü
  • 18. 18 Koçluk Eğitiminde 4. Bölümün Sonuna Geldiniz. Koçluk Toplantıları Nasıl Yönetilir? – Bölüm Sonu Anamenü
  • 19. 19