UPLOAD

  4K

  Kriz Yönetimi - Kriz Nedir?

  Published: May 30, 2018

  Kurumlar, çevrede bulunan belirsizlikler ya da değişikliklerden dolayı sürekli tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. Kurumların hayatlarını sürdürebilmeleri ve başarılı olmaları, bu tehlikeleri öngörme, kriz anına yönelik planlar yapma ve uygulamaya bağlıdır. Bu eğitimde kriz öncesi, kriz anı ve sonrasında yapılacaklardan bahsedilecektir.

  Comments

  Kriz Yönetimi - Kriz Nedir?

  • 1. 1 Kriz Yönetimi
  • 2. 2 Kriz Nedir? Ana Menü Teknolojik Arızalar Ekonomik Kuvvetler İle Piyasa Kuvvetleri Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Eğitime Başla Kriz Çeşitleri İş İlişkileri KRİZ YÖNETİMİ Bölüm 1: Kriz Nedir?
  • 3. 3 Kriz Nedir? Ana Menü Teknolojik Arızalar Ekonomik Kuvvetler İle Piyasa Kuvvetleri Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Eğitime Başla Kriz Çeşitleri İş İlişkileri KRİZ YÖNETİMİ Bölüm 1: Kriz Nedir?
  • 4. 4 Kriz Yönetimi Kriz, acilen ele alınması gereken önemli bir soruna neden olan – ani veya yavaş gelişen – bir değişikliktir. Anamenü Kriz Nedir?
  • 5. 5 Kriz Yönetimi Anamenü
  • 6. 6 Krizler – risk alırken ve fırsatların yeni sokaklarını keşfederken karşı karşıya kalınan yinelenen sorunlar gibi – iş döngüsünün normal iniş ve çıkışları değildir. Aksine krizler iç burkan acılı olaylardır. Yine de bu zor deneyimlerden ortaya iyi şeyler çıkabilir.Bir kriz atlatma sonucunda ortaya çıkan bilgi kriz önleme, kriz yönetimi ve hatta bazı durumlarda yeni fırsatlar yakalama konularında gelecek başarıların tohumlarını taşır. Kriz Yönetimi Anamenü
  • 7. 7 Kriz Yönetimi – Kriz Çeşitleri Anamenü
  • 8. 8 Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Kontrol Edilemeyen Doğa Olayları İle İlgili Şirkete Bağlı Faktörler Sağlık ve Çevre İle İlgili Şirkete Bağlı Felaketler Felaket boyutlarında kontrol edilemeyen bir doğa olayı beklenmedik bir şekilde meydana gelebilir. Bu olay bir deprem, tayfun, kasırga, hortum, kar fırtınası, sel, yangın veya binaları yıkan, altyapı tesislerine zarar veren ve iletişimi sekteye uğratan diğer bazı doğal felaketler biçiminde ortaya çıkabilir. Sağlık ve çevreyle ilgili şirkete bağlı felaket, mutlaka şirket yol açmış olmasa da doğrudan bir şirkete bağlı korkunç bir olaydır. Şirket, bu olayla ilgilenmek konusunda sorumludur ya da sorumlu olarak algılanır. Örnek olarak: Anamenü
  • 9. 9 Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Kontrol Edilemeyen Doğa Olayları İle İlgili Şirkete Bağlı Faktörler Sağlık ve Çevre İle İlgili Şirkete Bağlı Felaketler Felaket boyutlarında kontrol edilemeyen bir doğa olayı beklenmedik bir şekilde meydana gelebilir. Bu olay bir deprem, tayfun, kasırga, hortum, kar fırtınası, sel, yangın veya binaları yıkan, altyapı tesislerine zarar veren ve iletişimi sekteye uğratan diğer bazı doğal felaketler biçiminde ortaya çıkabilir. Bir dış kaynak, bir yandan müşterilerinize zarar verip diğer bir yandan da ürününüzün ve şirketinizin genel imajını zedeleyerek şirketinizin ürününe hile karıştırır. Anamenü
  • 10. 10 Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Kontrol Edilemeyen Doğa Olayları İle İlgili Şirkete Bağlı Faktörler Sağlık ve Çevre İle İlgili Şirkete Bağlı Felaketler Felaket boyutlarında kontrol edilemeyen bir doğa olayı beklenmedik bir şekilde meydana gelebilir. Bu olay bir deprem, tayfun, kasırga, hortum, kar fırtınası, sel, yangın veya binaları yıkan, altyapı tesislerine zarar veren ve iletişimi sekteye uğratan diğer bazı doğal felaketler biçiminde ortaya çıkabilir. Defolu araba lastikleri ya da gıda zehirlenmesi gibi, sorumlulukları şirketiniz tarafından taşınan bir dizi ürün sorunu ortaya çıkabilir. Anamenü
  • 11. 11 Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Kontrol Edilemeyen Doğa Olayları İle İlgili Şirkete Bağlı Faktörler Sağlık ve Çevre İle İlgili Şirkete Bağlı Felaketler Felaket boyutlarında kontrol edilemeyen bir doğa olayı beklenmedik bir şekilde meydana gelebilir. Bu olay bir deprem, tayfun, kasırga, hortum, kar fırtınası, sel, yangın veya binaları yıkan, altyapı tesislerine zarar veren ve iletişimi sekteye uğratan diğer bazı doğal felaketler biçiminde ortaya çıkabilir. Şirketinizin gözetimi altındayken büyük petrol sızıntıları veya radyasyon kaçağı gibi yıkıcı olaylar meydana gelebilir. Anamenü
  • 12. 12 Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Kontrol Edilemeyen Doğa Olayları İle İlgili Şirkete Bağlı Faktörler Sağlık ve Çevre İle İlgili Şirkete Bağlı Felaketler Felaket boyutlarında kontrol edilemeyen bir doğa olayı beklenmedik bir şekilde meydana gelebilir. Bu olay bir deprem, tayfun, kasırga, hortum, kar fırtınası, sel, yangın veya binaları yıkan, altyapı tesislerine zarar veren ve iletişimi sekteye uğratan diğer bazı doğal felaketler biçiminde ortaya çıkabilir. Geçmiş yıllarda şirketiniz, bilmeden çevre kirliliğine neden olmuştur. Mesela, yabanıl yaşam ve insan sağlığı üzerinde uzun süreli zararlı etkileri olan zehirli atıklar su kanallarına boşalmıştır. Anamenü
  • 13. 13 Endişelenmeli miyim? Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Anamenü Slayt süresi_silmeyiniz
  • 14. 14 Kriz Denetimi Hazırlamak ? Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Anamenü
  • 15. 15 §Erhan, daha çetin zamanlarda nelerin ters gidebileceğini daha iyi anlamak için farklı alanlarda çalışan meslektaşlarıyla konuşmakla işe başlayabilir. §Eğer bir şehrin barajından sorumluysanız, bir sağanak suların yükselmesine neden olmadan önce barajın yapısal sağlamlığı üzerine bir denetim raporu hazırlarsınız kuşkusuz. §Aynı şekilde, iş hayatında her şey iyi giderken Erhan’ın bir kriz denetimi hazırlaması çok önemlidir. Böylece bir kriz denetimi hazırlarken atılacak ilk adımlardan biri, nelerin gerçekleşebileceğine dair farklı bakış açılarını bir araya getirmek amacıyla kurum içinden farklı çok sayıda insanla konuşmaktır. §Daha sonra Erhan, olası her kriz için şirketin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehlikeleri saptamak üzere bir SWOT analizi yapmalıdır. Kriz Yönetimi – Doğal Ya Da Şirkete Bağlı Olaylar Anamenü
  • 16. 16 Kriz Yönetimi – Teknolojik Arızalar Hepimiz bir şirketin sunucusunun çökmesinin nasıl bir şey olduğunu biliriz. İçinde yaşadığımız bilgi çağında haberleşmek, enformasyon depolamak, araştırma yapmak, satın almak ve satış yapmak için teknolojiye olağanüstü bağımlıyız. Bugün iş hayatı, teknoloji olmadan işlemez. Anamenü
  • 17. 17 Kriz Yönetimi – Teknolojik Arızalar VERİ KAYBI Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pek çok şirketin veri yedekleme planı yoktur. Teksas Üniversitesinin bir çalışmasına göre, büyük bir veri kaybına uğrayan şirketlerin yalnızca yüzde altısı bu krizi atlatabiliyor. Anamenü
  • 18. 18 Kriz Yönetimi – Teknolojik Arızalar GÜVENLİK İHLALLERİ 2001 yılında, Federal Araştırma Bürosu (FBI) ve Bilgisayar Güvenliği Enstitüsü (CSI) tarafından yürütülen bir araştırma, bir önceki yıl içinde büyük şirketlerle devlet kurumlarının yüzde 85’inin bilgisayar ihlalleri saptadığını açığa çıkardı. Buna ek olarak, bilgisayar saldırılarının çoğu dışarıdan gelirken en büyük ekonomik kayba içeriden gelen saldırılar neden oluyor. Anamenü
  • 19. 19 Kriz Yönetimi – Teknolojik Arızalar İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Bir perakende satıcının web sitesi, siparişleri savsaklayıp müşterilerle servis temsilerinin sinirlerini bozarak en yoğun dönemde kapanır. Sanal bir ekibin web sitesi, önemli bir son tarihi yakalamayı ekip üyeleri için imkansız bir hale getirerek çöker. Tüm bir telefon sistemi kesilir ve böylece kurumun içinde hiç kimse, kendi cep telefonlarını kullanmak dışında çağrı alamaz ve yapamaz. Anamenü
  • 20. 20 Kriz Yönetimi – Teknolojik Arızalar MODASI GEÇMİŞ ARAÇLAR İnsanlar eskimiş araçlar ya da aksayan şebekelerle çalıştıklarında her gün bir dizi süre giden küçük krizlerle karşılaşır; verimsiz çalışma koşulları, son teslim günlerini karşılamada zoruluklar, kaybolan e- postalar, sürekli bir sinir bozukluğu. Sonunda sistem çöktüğünde, bunların tümü büyük bir krize yol açabilir. Anamenü
  • 21. 21 Kriz Yönetimi – Teknolojik Arızalar Teknolojik arızalardan kaçınmak için, bilgisayarlarla diğer sistemleri düzenli güncelleyin ve sorunlar ortaya çıktığında hızlı bir şekilde aksaklıkları gidermeye hazır bir şekilde tutun. Anamenü
  • 22. 22 Kriz Yönetimi – Ekonomik Kuvvetler İle Piyasa Kuvvetleri Ekonominin küreselleşmesi ve bilgiye yüksek hızla erişilebilmesi sayesinde piyasalar ve ekonomi, yirmi yıl önce olduğundan çok daha hızlı değişiyor. Bu kuvvetler çok süratle değişebilir – ya da değişiyor gibi görünebilir. Anamenü Kuvvetleri
  • 23. 23 Kriz Yönetimi – Ekonomik Kuvvetler İle Piyasa Kuvvetleri Piyasa Dalgalanmaları Satın almalarda gerçekleşen beklenmedik bir tıkanma veya çöküş, tahmin edilen satış miktarını, ürün gelişimini ve programları değiştirir. Olağan piyasa dalgalanmaları zor zamanlara yol açar, ancak piyasalardaki büyük bir aksama krizlere neden olur. Yatırım Baloncukları Trendler Müşteri taleplerindeki genel bir değişim, geçmişe dönük şirketlere nal toplatır. Kişisel bilgisayarların yükselişi buna mükemmel bir örnektir. Bilgisayarlar, tahmin edilmedik bir biçimde iş yaşamında ve evlerde yeni yaşamm tarzı haline geldiler. Anabilgisayar teknolojisinin bütün zamanlar için tek pazar olacağına inanan şirketler gafil avlandılar. Ve pek çoğu iflas etti. Yaygın spekülasyon ve aşırı yatırım dönemleri, ekonomik gerçeklikler bu dönemlerde oluşan baloncukları patlatana dek, iş fırsatlarını olduğundan fazla gösterir. Menkul değerlerin, yaşam tasarruflarının, emeklilik gelirlerinin ve iş olanaklarının ani deflasyonu pek çok insan için kriz yaratır. Anamenü
  • 24. 24 Kriz Yönetimi – Ekonomik Kuvvetler İle Piyasa Kuvvetleri Finansal krizlerden kaçınmak için, kalkınma projelerinin tüm finansmanını önceden sağlayın. Anamenü
  • 25. 25 Kriz Yönetimi – İş İlişkileri Her iş, iş partnerleri, tedarikçiler ve müşteriler dahil olmak üzere şirketin içindeki ve dışındaki insanlara bağlıdır. Şirketiniz, çok önemli bir lideriniz beklenmedik bir şekilde hayatını kaybederse ne yapar? Peki ya güvenlikten sorumlu bir taşeron, büyük bir havaalanında bir dizi güvenlik ihlaline göz yumarsa? Veya bir tedarikçi, çok önemli malzemeleri size ulaştıramazsa? Bir çalışan, bir müşterinin hesabından zimmetine para geçirirken yakalanırsa? Bir ortağa dava açılırsa? Büyük bir müşteriniz iş hayatından çekilirse? Şirketinizdeki iki yöneticinin arası, yıpratıcı bir kişisel çatışma nedeniyle bozulursa? Anamenü
  • 26. 26 Kriz Yönetimi – Kriz Yönetiminin Aşamaları KRİZDEN KAÇINMA KRİZ YÖNETİMİNE HAZIRLANMA KRİZİ SAPTAMA KRİZİ KONTROL ALTINA ALMA KRİZİ ÇÖZME KRİZDEN DERS ÇIKARMA Anamenü
  • 27. 27