UPLOAD

  13.3K

  Öğretim Tasarımı - 1.Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli

  Published: May 30, 2018

  Nasıl öğretelim? Kime, hangi bilgiyi, nasıl vermeliyim? Tüm bu soruların aranan cevabı eğitim tasarımında saklıdır. Bu eğitimde eğitimin nasıl tasarlandığı, tasarlarken hangi süreçlerden geçildiği anlatılmaktadır.

  Comments

  Öğretim Tasarımı - 1.Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli

  • 1. 1 Öğretim Tasarımı
  • 2. 2 1. Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Ana Menü 3. Giriş Davranışlarının Belirlenmesi 4. Performans Kazanımlarının Yazılması 2. Öğretimsel Analiz Eğitime Başla EĞİTİM TASARIMI Bölüm 3.1: Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli
  • 3. 3 1. Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Ana Menü 3. Giriş Davranışlarının Belirlenmesi 4. Performans Kazanımlarının Yazılması 2. Öğretimsel Analiz Eğitime Başla EĞİTİM TASARIMI Bölüm 3.1: Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli
  • 4. 4 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli Bölüm III: Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu Silmeyiniz!
  • 5. 5 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu Silmeyiniz! Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi 1
  • 6. 6 Yeniden merhaba. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Dick&Carey’nin eğitim tasarım modeli toplamda 10 adımdan oluşmaktadır. Hadi modeli inceleyelim. 1. Eğitimin Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 7. 7 1. Eğitimin Hedeflerinin Belirlenmesi İhtiyaçların analiz edilmesi, öğretimin amaçları ile kişisel ihtiyaçlar arasındaki farkın analiz edilmesidir. Yani, önemli problemler, en iyi şu şekilde belirlenebilir: İstenilen amaç ve mevcut durum arasındaki boşluk belirlenirse, ihtiyaç da belirlenmiş olur. Röportajlar, gözlemler, grup tartışmaları, anketler, kayıtlar, raporlar ve diğer yazılı materyaller kullanarak ihtiyaç analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç analizi yaparken şu sorulara cevap arayın: Eğitim tasarlamadan önce, problemi çözmek için eğitime ihtiyaç var mı, o belirlenir. Şu anda bizim elimizdeki problemde eğitim yapılması gerekli. Bu nedenle, eğitimi alan kişilerin eğitimi tamamladıklarında ne yapabiliyor olmalarını istiyoruz, onu belirleyelim. Bunun için öncelikle bir ihtiyaç analizi yapmamız gerekiyor. a. İhtiyaç Analizi §Dinleyici kitlesinin şu anki performansı nedir? §İstenilen performans nedir? Ve eğitimle doldurulacak olan boşluk nedir? §Peki bunu hangi yöntemlerle belirleyebilirsiniz? Hadi bunun için bir anket hazırlayalım ve şirkette çalışan tüm personele dağıtalım. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 8. 8 Sevgili ABC Çalışanları, Bu anket, şirket içinde uzaktan eğitim kullanımına dair ihtiyaç bilgilerini belirlemek amacıyla kullanılacaktır. Bu amaçla aşağıda anketteki soruların her birini okuyunuz ve o maddeye ilişkin bilginizin ne kadar olduğunu gösteren “Biliyorum”, “Bilmiyorum, öğrenmek isterim” ve “Bilmiyorum, gerek duymuyorum” ifadelerinden hangisi size uygunsa onu işaretleyiniz. Cinsiyetiniz : ( ) Kadın ( ) Erkek Yaşınız : ( ) 30 ve altı ( ) 31–40 arası ( ) 41-50 arası ( ) 51 ve üzeri Branşınız : ____________________________ Derslerde teknoloji kullanımı: ( ) Çok iyi ( ) İyi ( ) Orta ( ) Zayıf 1.Şirketin var olan doküman sistemini yeterli buluyor musunuz? a.Evet b.Hayır 2.Daha çok imkânı olan interaktif bir sistem kullanmak ister misiniz? a.Evet b.Hayır 3.Daha önce herhangi bir uzaktan eğitim sistemi kullandınız mı? a.Evet b.Hayır 4.Şirketinizde yeni olan eğitim yönetim sistemini kullanmayı ne kadar biliyorsunuz? a.Hiç bilmiyorum b.Biraz biliyorum c.Biliyorum d.Çok iyi kullanabiliyorum 5.EYS’de: a.Yeni Ders Açmayı i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum b.Açılan dersler arasında geçiş yapmayı i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum c.Klasör Açmayı i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum d.Ders notu eklemeyi i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum e.Video eklemeyi i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum f.Test yapmayı i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum g.Ödev eklemeyi i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum h.Bir tartışma konusu belirleyip öğrencilerin katılabileceği bir ortam oluşturmayı i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum i.Öğrencilerin durum raporunu görebilmeyi (Öğrencilerin sisteme giriş yaptıkları sıklık) i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum j.Anket eklemeyi i.Biliyorum ii.Bilmiyorum, öğrenmek isterim iii.Bilmiyorum, gerek duymuyorum k.Diğer (Lütfen belirtiniz): Değerli ABC çalışanları, çalışmaya verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılar sunarız. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 9. 9 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 10. 10 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 11. 11 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 12. 12 1. Eğitimin Hedeflerinin Belirlenmesi a. İhtiyaç Analizi Eveeet, anket sonuçları elimize ulaştı. Hadi inceleyelim... Anketin içinde gördüğünüz gibi kurumun hedefleri de barınmaktaydı. Bunu yapma amacımız, asıl hedeflerimizi kullanıcıların ne kadar bildiğini öğrenmekti. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 13. 13 1. Eğitimin Hedeflerinin Belirlenmesi Sonuçlara göre; İhtiyaç analizine göre eğitimi oluşturacak olan konu başlıkları şöyle: a. İhtiyaç Analizi §Var olan sistemi kimsenin yeterli ve etkili bulmadığı aşikar. §Çalışanların yarısından çoğu daha interaktif bir sistem kullanmak istiyorlar. §Çalışanların %55’i yeni bir sistemden haberdar. Ancak kullanmayı bilen kişi sayısı oldukça az. §Yeni sistemi öğrenmek istemeyen kimse yok. Eğitime ders notu eklemek, video eklemek, ödev eklemek, test eklemek, anket eklemek. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 14. 14 Evet, ihtiyaç analizinde yaptıklarımızı özetlersek; §Kurumun hedeflerini listeledik, §Tanımlanan hedeflerin hangilerine şu anda ulaşılmış olduğunu, §Ne olduğu ve ne olması gerektiği arasındaki farkı, §Hangi ihtiyaçların eğitime uygun olduğunu belirledik. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 15. 15 1. Eğitimin Hedeflerinin Belirlenmesi Eğitimin sonunda kişilerde meydana gelmesini istediğiniz davranışların amaç olarak belirlenmesi aşamasıdır. Ana hedefi oluşturabilmek için 1K3N kuralını uygulayın. İşte o kural: İşte 1K3N kuralı: b. Öğretimin Amacı §KİM: Eğitimi alacak hedef kitle kim? §NE: Eğitimi alacak kişiler, performans ortamında ne yapabiliyor olacaklar? §NEREDE & NE ZAMAN: Beceriler ne zaman uygulanacak? §NE İLE: Performansın gerçekleşeceği ortamda öğrenciler hangi araçları kullanacaklar? Bu kuralı kendi eğitimimizin amacını yazarak açıklayalım; Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 16. 16 1. Eğitimin Hedeflerinin Belirlenmesi “ABC çalışanları sınıf içi eğitimleri uzaktan eğitim sistemine taşıyabilmek için yeni gelen Eğitim Yönetim Sistemini kullanabilecekler.” Hedef kitle: 30 yaş altındaki ABC çalışanları. Toplam16 kişi. b. Öğretimin Amacı KİM: Katılımcılar NE: Gösterecekleri performans NEREDE & NE ZAMAN: Bağlam NE İLE: Araç(lar) ABC çalışanları bizim katılımcılarımızdır. Yeşil ile yazılan “kullanabilecekler” kelimesi katılımcıların gösterecekleri performansı belirtir. Bağlam ise, performansın hangi durumda, ne zaman, ne için gerçekleşeceğini belirtir. Bizim eğitimimizde katılımcılar, sınıf içi eğitimleri uzaktan eğitim sistemine taşıyabilmek için performans gösterecekler. Yeni gelen Eğitim Yönetim Sistemi ise performansın sergileneceği araçtır. Bu arada hedef kitlemizi de belirtelim. Eğitimi alacak olan kişiler 30 yaş altındaki ABC çalışanlarıdır ve toplamda 16 kişilerdir. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 1.Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 17. 17 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 2. Öğretimsel Analiz Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu Silmeyiniz! Öğretimsel Analiz 2
  • 18. 18 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 2. Öğretimsel Analiz İkinci aşamadaki amaç hedefe ulaşmak için gerekli olan yetenekleri tek tek belirlemek. Bunu yaptıktan sonra işimiz biraz daha kolay! Hedeflerimizden bir tanesini örnek olarak göstereceğim. Lütfen çok iyi inceleyin. Çünkü bu aşama çok önemli. Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 19. 19 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 2. Öğretimsel Analiz 3.2. Sol taraftaki panelde bulunan klasörün altındaki ‘Ekle’ butonuna tıkla 3.1. Klasör adına tıkla 3.3. Aktiviteler panelinde bulunan ‘Ödev Ekle’ butonuna tıkla 3.4. Ödevin ismini yaz 3.7. Puanlama sistemini seç 3.8. ‘Kaydet’ butonuna tıkla 3.6. Ödev teslim günü seç 3.5. Ödevin açıklamasını yaz 3. Ödev Ekle Eveet, ‘Ödev Ekle’ hedefine ulaşmak için yapılacak adımları aşama aşama yazalım. Buradaki gibi, hedeflere ulaşmak için atılacak adımların tek tek yazılması bize değerlendirme aşamasında çok yardımcı olacaktır. Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 20. 20 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 3. Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu Silmeyiniz! Giriş Davranışlarının Belirlenmesi 3
  • 21. 21 3. Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Bu aşamada kişilerin konuyu öğrenebilmesi için gerekli ön becerileri belirlenir. §Bilgisayardan dosya yüklemeyi biliyorlar. Katılımcılar; §İnternet kullanabiliyor. §Eski sistemde tecrübeleri bulunmakta. Bu nedenle eski sistemle benzer olan özellikler kısaca anlatılıp geçilebilir. §Yeni ders açmayı, ders seçme, klasör açmayı biliyorlar. Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 3. Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Yaptığımız ankette katılımcılara bununla ilgili sorular sormuştuk ve Sami beyden de aldığım bilgilere göre katılımcılar; Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 22. 22 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 4. Performans Kazanımlarının Yazılması Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu Silmeyiniz! Performans Kazanımlarının Yazılması 4
  • 23. 23 Dick & Carey’nin Eğitim Tasarımı Modeli – 4. Performans Kazanımlarının Yazılması Burada, öğretimsel analiz aşamasında olduğu gibi daha detaylı bir şekilde ihtiyaç ve amaçları özel ve detaylı hedeflere dönüştüreceğiz. Ancak bunu test geliştirme aşamasında ikisini bir tabloda yapacağız. Hadi, bir an önce diğer aşamaya geçelim. Anamenü Sonraki Konu Önceki Konu
  • 24. 24