UPLOAD

  10.3K

  Stratejik Düşünme - 1.Adım : Büyük Resmi Görmek

  Published: May 30, 2018

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda şirketlerin ayakta kalabilmesi için, her zaman olabilecek en akıllıca tercihleri yapmaları gerekmektedir. Bu stratejik düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Şirketlerin strateji üretip uygulayabilmesi için, şirket çalışanlarının hepsinin stratejik bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu eğitimde kritik stratejik düşünme becerisinin nasıl uygulanacağına dair adımlar anlatılmaktadır.

  Comments

  Stratejik Düşünme - 1.Adım : Büyük Resmi Görmek

  • 1. 1 Stratejik Düşünme
  • 2. 2 Büyük Resmi Görmek Ana Menü 2. Adım: Müşterileri, Rakipleri Ve Sektörünüzü Analiz Etmek 3. Adım: Şirket İçi Sosyal Paydaşların Önceliklerini Düşünmek 1. Adım: Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Eğitime Başla STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 2: 1. Adım: Büyük Resmi Görmek
  • 3. 3 Büyük Resmi Görmek Ana Menü 2. Adım: Müşterileri, Rakipleri Ve Sektörünüzü Analiz Etmek 3. Adım: Şirket İçi Sosyal Paydaşların Önceliklerini Düşünmek 1. Adım: Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Eğitime Başla STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 2: 1. Adım: Büyük Resmi Görmek
  • 4. 4 Stratejik düşünme için sahneyi kurmaya nasıl başlayacaksınız? Anasayfa 1. Adım: Büyük Resmi Görmek 1. Adım: Büyük Resmi Görmek
  • 5. 5 Stratejik düşünürler, içinde faaliyet gösterdikleri büyük “iş ekosistemi” hakkındaki görüşlerini sürekli geliştirirler. 1. Adım: Büyük Resmi Görmek Anasayfa Şirket ve birimlerinin stratejilerini anlarlar. Kendi iş işlevleriyle ilgili olduğu için müşterilerinin, rakiplerinin ve sektörün konu ve endişelerinden daima haberdar olurlar. Karar ve davranışlarının genel olarak şirket üstündeki ve patronları, başka birim ve ekiplerin yöneticileri ve çalışanlar üstündeki olası etkilerini düşünürler.
  • 6. 6 “Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar” büyük resmi görmenin bu yönüyle ilgili ek yardım sağlamaktadır. Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar 1 3 4 5 2 Patronunuza, şirket ve birim seviyelerinde stratejik planlar olup olmadığını sorun. Eğer varsa, bir kopyasını alıp alamayacağınıza bakın. Bu belgelerin içindeki bilgi, şirket ve biriminizin stratejik misyon, vizyon ve hedeflerine dair daha iyi bir kavrayış kazanmanıza yardımcı olur. Şirket ve biriminizin stratejik planları olup olmadığını belirleyin. 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Anasayfa
  • 7. 7 1 2 Erişebildiğiniz tüm strateji belgelerini gözden geçirdikten sonra, şirket ve biriminizin gelecekteki yönü hakkında patronunuzla konuşun. Patronunuzdan, katılmış olduğu şirket veya birim planlama oturumlarını size anlatmasını isteyin. Şirket ve birim stratejileriniz hakkında patronunuzla konuşun. 3 4 5 Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Anasayfa “Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar” büyük resmi görmenin bu yönüyle ilgili ek yardım sağlamaktadır.
  • 8. 8 Şirketin ve birimlerin strateji formüle etmeye, planlamaya ve yürütmeye nasıl yaklaştığını anlamak için kuruluşunuzdaki diğer yöneticilerle konuşun. Eş düzeylerinize, şirket ve birim stratejileri hakkındaki bakış açılarını sorun. 4 5 2 1 3 Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Anasayfa “Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar” büyük resmi görmenin bu yönüyle ilgili ek yardım sağlamaktadır.
  • 9. 9 CEO’nun yönetim kuruluna, yatırımcılara ve diğerlerine yaptığı sunumları okuyun ya da dinleyin. Tipik olarak CEO sunumları, hem kısa vadeli iş hedeflerine hem de uzun vadeli stratejik girişimlere doğru yönelim ve ilerleyişi aktarır. Ayrıca: Kuruluşunuzdaki idareci ve yöneticilerin ilettiği karar ve mesajları inceleyin. 4 3 5 2 1 Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Anasayfa “Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar” büyük resmi görmenin bu yönüyle ilgili ek yardım sağlamaktadır.
  • 10. 10 §Eğer şirketiniz halka açıksa, yıllık raporları okuyun. §Kuruluşunuzun web sitesini gözden geçirin. §Şirketinizin reklamlarını ve basın açıklamalarını gözden geçirin. §Pazarlama ve ürün bilgilerine bakın. §Kuruluşunuzun stratejisiyle ilgili bilgi için haber bültenlerini ve diğer iletişim kanallarını inceleyin. §Stratejilerin ve sonuçların tartışıldığı büyük şirket toplantılarına katılın. Böyle yapmak sizi, kuruluşunuzda yer almakta olan değişikliklerin en üstünde tutar. 4 3 5 2 1 Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Anasayfa “Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar” büyük resmi görmenin bu yönüyle ilgili ek yardım sağlamaktadır.
  • 11. 11 5 Şirketinizin ve biriminizin stratejileri hakkında konuşup başkalarının sahip olabileceği sorulara yanıt vererek, kuruluşunuzda etkin olan stratejilere dair kavrayışınızı derinleştirebilirsiniz. Şirket ve biriminizin stratejilerini başkalarıyla tartışabilir olun. 3 4 2 1 §Şirketinizin ve biriminizin stratejileri ne? §Neden bunlar tercih edilmiş? §Stratejilerin başarıya ulaşması için ne gerekiyor? Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar Yanıtlayabilmeniz sorular arasında şunlar bulunur: 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket ve Birim Stratejilerini Anlamak Anasayfa “Şirketinizin ve biriminizin stratejilerini anlamak için atacağınız adımlar” büyük resmi görmenin bu yönüyle ilgili ek yardım sağlamaktadır.
  • 12. 12 SENARYO Müşteriler, Rakipler ve Sektör 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Müşterileri, Rakipleri Ve Sektörünüzü Analiz Etmek Anasayfa
  • 13. 13 Şirketin dışında neler olup bittiğini öğrenmemiz gerekir. Daha fazla satış yapabilmemiz için şirket stratejilerimizi geliştirmemiz gerek. Evet, kesinlikle. Önce müşterilerle başlayıp, rakiplerimizi ve sektörü de analiz etmeliyiz. Nereden başlamalıyız? Bir önerisi olan var mı? Bunun için de iyi bir analizle başlamalıyız. Müşterilerimize anket yapabiliriz. Neye değer veriyorlar? Gelecekte ihtiyaçları nasıl evrim gösterecek? Bunları bilirsek önümüzü daha iyi görebiliriz. Rakiplerimiz de önemli. Şu anki rakiplerimizi belirleyip hangi taktikleri kullandıklarını öğrenmeliyiz. Bizim onlardan farklı yönlerimiz neler, bize karşı nasıl bir güce sahipler, kendi çıkarımıza kullanabileceğimiz hangi zayıflıkları var? Onlara müşteri olarak, analistlerin raporlarını okuyarak ve bu firmaları tanıyan başka profesyonellerle ağ ilişkileri kurarak, rakip şirketler hakkında bilgi toplayabiliriz. Teknolojideki, hükümet politikasındaki, doğal kaynaklardaki ve sektörümüzü şekillendiren diğer kilit kuvvetlerdeki eğilimlerin, işimiz üzerinde önemli sonuçları neler olabilir? Bunu da mutlaka araştırmalıyız. Geniş bir dizi sektör yayını okuyarak, bilgili diğer profesyonellerle konuşarak ve ticari ve mesleki birliklere katılarak bu konuda her zaman güncel kalabiliriz. O halde bir sonraki toplantıda bu bilgileri toplamış ve kendi içimizde uygulamış olarak görüşmek üzere. Sonuçlarını inceleyeceğiz. Anasayfa
  • 14. 14 Bir sonraki toplantı… Anasayfa
  • 15. 15 Evet, yeniden merhaba. Son toplantıdan bu yana neler yaptık bir görelim. Biz de şirketimizin gıda bölümü için araştırma yaptık. Müşterilerle yaşadıkları zorluklar hakkında bir anket yaptık. Bir tedarikçinin yöneticisi müşterilere çevresel danışmanlık hizmeti sunmaya başlamayı önerdi. Biz de bunu onayladık. Şu anda müşterilerin harcamalarının çoğu elimizde ve başarı sağladık. Bu güzel bir gelişme! Biz de rakiplerimizi tanımak adına, büyük bir rakip indirimli satış mağazasını ziyaret edip alışveriş yapmakta olan kişilerin konuşmalarını dinledik. Alışveriş yapanların marka isimlerinden ziyade düşük fiyatlarla ilgilendikleri sonucuna vardık. Mağazamızın idarecilerine, büyük indirimciyle rekabet edebilmek için moda bilinçli müşterileri çekmeye çabalamalarını önerdik. Böylece, rakipleri tarafından istenen değil de başka bir müşteri bölümünün peşinden giderek, sektördeki iyi konumumuzu kalıcılaştırmayı planlıyoruz. Ticaret bülteni okurken, hükümetin gıda şirketlerinden ürün etiketlerine ek içerikleri listelemelerini istemeyi planladığını öğrendik. Eğer bu yasa geçerse, etiket boyu büyüyecek ve potansiyel olarak ürünlerin üstündeki bazı pazarlama metinlerini kapatacaktır. Bu yüzden, pazarlama departmanındaki insanlarla toplandık ve birlikte, herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm geliştirdik. Elimizde bu fikirlerle şirketimizi, eğer geçerse, yeni yasaya küçük bir gecikme ve aksamayla hemen uyum sağlayacak şekilde hazırlandık. 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Müşterileri, Rakipleri Ve Sektörünüzü Analiz Etmek Anasayfa İpucu: Grubunuza, müşterilerinizin ve rakiplerinizin gözünden bakın. “Müşterisi olsaydım, grubum hakkında ne düşünürdüm? Rakibi olsaydım ne düşünürdüm? Grubun güçlü ve zayıf yanları olarak neleri görürdüm?” diye sorun.
  • 16. 16 Tercih ve fikirlerinizin, kuruluşunuzda çevrenizdeki kişileri, nezaretçileriniz, diğer birim ve ekiplerin yöneticileri ve astlarınız nasıl etkileyeceğini de hesaba katın. Tüm bu insanlar, aldığınız herhangi bir kararda şirket içi sosyal paydaşlardır. Bazılarının kararın sonucuyla ilgili çıkarı vardır. Diğerleri bu sonuç tarafından ciddi biçimde etkilenecektir. Ve diğerleri de planlarını engellemek veya hatta davranış biçiminize bütünüyle karşı çıkmak isteyecektir. Durum ne olursa olsun, kararlarınızı uygulamak için onların desteğine ihtiyaç duyarsınız. Olası sosyal paydaşları ve çıkarlarını tespit edin. §İş sürecine kimler dahil? §Rol ve sorumlulukları neler? §Aralarındaki ilişkinin niteliği ne? §Hedefleri neler? Sosyal paydaşlardan bilgi toplayın. §Hangi sorunları öngörüyorsunuz? §Planı geliştirmek için hangi fikirlere sahipsiniz? §Bu fikrin sizin için de çalışması için ne gerekiyor? §Gizli tehlike olarak ne görüyorsunuz? Altta yatan meseleleri özenle dinleyin. 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket İçi Sosyal Paydaşların Önceliklerini Düşünmek Anasayfa Şirket içi sosyal paydaşların önceliklerini düşünün.
  • 17. 17 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket İçi Sosyal Paydaşların Önceliklerini Düşünmek Anasayfa İpucu: “Ya olursa?” diye düşünün. Görüşülmekte olan her fikir veya davranış biçiminde, kendinizde ve diğerlerine, “Bu fikri uygularsak, diğer birimler ve sosyal paydaşlar nasıl etkilenir? Bu kararın uzun vadeli etkileri neler olabilir?” diye sorun.
  • 18. 18 SENARYO §Kuruluşunuzda bir imalat grubunu yürüttüğünüzü farz edin. §Grubunuzun imal ettiği belli bir ürün parçasından 5000 adedi oldukça düşük bir birim başına maliyetle üreten bir ekipman almaya karar verdiniz. Bu, grubunuzun performansı için iyi bir haber ama bu kararın kilit müşteriler grubu için sorun yarattığını fark ettiniz. Neden? §Çünkü onlar, başlıca müşteriler için küçük, uygun maliyetli, hızlı teslim edilen isteğe göre uyarlanmış ürün sözleri vermişler. Bu ekipmanı küçük partiler için açmakla ilgili kurum maliyeti üretilen birim sayısıyla bağlantılı. Dahası, bu siparişleri karşılamak için, yeni makinenizi daha küçük, isteğe göre uyarlanmış siparişler için kullanmadan önce, 5000 birimlik partiyi bitirene kadar beklemeniz gerekir. §Pahalı kurulum ücretleri ve ekipmanı açma kapamadaki gecikmeler, kilit müşteriler grubunun isteğe göre uyarlanmış siparişleri teşvik etmesini ve bu siparişleri zamanında karşılamasını zorlaştırıyor. 1. Adım: Büyük Resmi Görmek – Şirket İçi Sosyal Paydaşların Önceliklerini Düşünmek Anasayfa
  • 19. 19