UPLOAD

  1.1K

  Stratejik Düşünme - 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek

  Published: May 30, 2018

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda şirketlerin ayakta kalabilmesi için, her zaman olabilecek en akıllıca tercihleri yapmaları gerekmektedir. Bu stratejik düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Şirketlerin strateji üretip uygulayabilmesi için, şirket çalışanlarının hepsinin stratejik bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu eğitimde kritik stratejik düşünme becerisinin nasıl uygulanacağına dair adımlar anlatılmaktadır.

  Comments

  Stratejik Düşünme - 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek

  • 1. 1 Stratejik Düşünme
  • 2. 2 Stratejik Hedefleri İfade Etmek Ana Menü 2. Adım: Kendi Hedeflerinizi Anlamak 3. Adım: Projeyle İlgili Hedefleri Tespit Edin 1. Adım: Patronunuzun Hedeflerini Anlamak Eğitime Başla 4. Adım: Hedeflerinizi ‘Akıllı’ Belirleyin STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 3: 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek
  • 3. 3 Stratejik Hedefleri İfade Etmek Ana Menü 2. Adım: Kendi Hedeflerinizi Anlamak 3. Adım: Projeyle İlgili Hedefleri Tespit Edin 1. Adım: Patronunuzun Hedeflerini Anlamak Eğitime Başla 4. Adım: Hedeflerinizi ‘Akıllı’ Belirleyin STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 3: 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek
  • 4. 4 Önemli hedeflere odaklanmanız için öneriler. Anasayfa 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek
  • 5. 5 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek – Patronunuzun Hedeflerini Anlamak Çoğu kez patronunuz sizin için stratejik hedefler tanımlayabilir. Mesela, “Şirketin karlılığını artırmak için maliyetlerden kısmamız gerekiyor.” Ama eğer bu tür hedefler belirsiz veya aşırı genel bir dille sunulursa kafa karışıklığına yol açabilir. Örneğin, şimdiki grubunuzda giderleri azaltmanın, maliyeti azaltma talimatını karşıladığını düşünebilirsiniz. Ama daha sonra patronunuzun, bölümün bütününde maliyetleri kısmak için daha geniş çaplı programlar uygulamanızı istediğini keşfedebilirsiniz. Bu tür yanlış anlamalardan kaçınma için patronunuza, sizin için tanımladığı hedefler hakkında sorular sorun. Örnekler arasında şunlar olabilir: Patronunuzun hedeflerini anlayın •Maliyeti kısma çabalarımızı, kuruluşun içinde nerede yoğunlaştırmamız gerekiyor? •Maliyeti ne ölçüde kısmayı hedefliyoruz? •Maliyetleri kısmak için hangi süreçleri değiştirmekte özgürüm ve hangi süreçler dokunulmadan bırakılmalı? Ayrıca, patronunuzun tanımlamış olduğu hedefler hakkında ek fikirler önerin. Mesela, “Şirketin karlılığını daha fazla artırmak için bize yardımcı olabilecek maliyetleri kısmaya ek olarak, satışları artırmak gibi farklı hedefler var mı? Belli bir alandaki maliyetleri kısarsak, bu değişiklikler, nihai olarak maliyetleri artırabilecek veya hedefimizi başarısızlığa uğratacak şekilde şirketin başka alanlarını etkiler mi?” Anasayfa
  • 6. 6 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek – Kendi Hedeflerinizi Anlamak Patronunuz tarafından sunulan şimdiki hedefleri ele almanın yanı sıra, grubunuz için kendi uzun vadeli hedeflerinizi de tanımlamanız gerekir. Bunu yapmak için, düzenli olarak kendinize aşağıdakiler gibi sorular sormak üzere zaman ayırın: Kendi hedeflerinizi anlayın •Şirkete, olası en iyi katkıyı sağlamak için grubum beş yıl içinde neler yapmalı? •Kuruluşumuz beş veya on yıl içinde hangi işte olacak ve grubum bu işi nasıl destekleyebilir? •İş ufkunda belli belirsiz hangi değişiklikler görülüyor ve grubum bu değişiklikler için en iyi nasıl plan yapıp bunlardan fayda sağlayabilir? Bu tür soruları düzenli olarak sorarak ve grubunuzun stratejik hedefleriyle ilgili patronunuzun onayını kazanarak, grubunuzun rayında kalmasını ve şirket stratejisiyle uyumlu olmasını garantilemeye yardım edebilirsiniz. Anasayfa
  • 7. 7 §Bilgi teknolojileri departmanında bir yönetici olduğunuzu ve şirketinizin, müşterilerin tercihleri ve satın alma davranışları hakkında daha kapsayıcı ve uygun bilgi elde edip analiz etmesine imkan veren yeni bir veri tabanı geliştirmeyi önerdiğinizi farz edin. §Sizin aklınızda projenin amacı nettir: müşterilere daha karlı bir şekilde hizmet vermek için onlar hakkındaki bilgileri ilerletmek. Ama diğer yöneticilerin akıllarında, bu projeyle ilgili müşteri bilgisini önceden olduğundan daha hızlı çıkarmak, müşteri raporlarını yeni biçimlerde elde etmek vb. başka hedefler olabilir. Eğer bu hedeflerin tümünü tatmin etmeye kalkarsanız, kısa zamanda projenin çapı inanılmaz boyutlara çıkar. Sonuç mu? Çok yayılan kaynaklar azalıp biter ve proje başarısız olur. SENARYO Size yardımcı olabilecek bazı sorular: §Bu projenin tatmin etmeyi amaçladığı hissedilen stratejik ihtiyaç nedir? §Çözüm veya sonuçta kimin payı vardır? §Çeşitli sosyal paydaşların projeyle ilgili amaçları nasıl farklılaşıyor? Onların amaçları, bu projeyle elde etmeye çalıştığımız üst düzey stratejik amaçlarla uyumlu mu? §Tespit ettiğimiz stratejik ihtiyacı daha iyi tatmin etmemize yardımcı olacak başka projeler var mı? Eğer varsa neler? Ve şu anda önerilen projeyle – maliyet, elverişlilik ve benzeri bağlamlarda – karşılaştırıldıklarında nasıllar? 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek – Projeyle İlgili Hedefleri Tespit Edin Anasayfa
  • 8. 8 2. Adım: Stratejik Hedefleri İfade Etmek – Hedeflerinizi ‘Akıllı’ Belirleyin İster hedefleriniz size patronunuz tarafından verilmiş olsun, ister kendi hedeflerinizi oluşturuyor olun, onların AKILLI, somut, ölçülebilir, elde edilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı olduğundan emin olun. Hedeflerinizi “AKILLI” belirlemek Örneğin, yeni bir sağlık hizmeti yardım planı geliştirmekle yükümlü bir insan kaynakları yöneticisi, şu AKILLI hedefi tanımlamıştır: “Hazirandaki yönetim kurulu toplantısına, şirketin bugünkü çalışan başına katkısından en az yüzde on daha az bir maliyetle en iyi ve en geniş sigorta kapsamını sunan üç sağlayıcı tavsiye etmek.” AKILLI Hedef ve Ölçütler Akıllı Hedefe Örnek Akıllı Ölçüt “Hazirandaki… Zamana Bağlı ...yönetim kurulu toplantısına,... üç sağlayıcı... Somut ...şirketin bugünkü çalışan başına katkısından en az yüzde on daha az bir maliyetle en iyi ve en geniş sigorta kapsamı sunan... Gerçekçi ve Ölçülebilir ...tavsiye etmek” Elde Edilebilir Anasayfa
  • 9. 9