UPLOAD

  925

  Stratejik Düşünme - 3. Adım: İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek

  Published: May 30, 2018

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda şirketlerin ayakta kalabilmesi için, her zaman olabilecek en akıllıca tercihleri yapmaları gerekmektedir. Bu stratejik düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Şirketlerin strateji üretip uygulayabilmesi için, şirket çalışanlarının hepsinin stratejik bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu eğitimde kritik stratejik düşünme becerisinin nasıl uygulanacağına dair adımlar anlatılmaktadır.

  Comments

  Stratejik Düşünme - 3. Adım: İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek

  • 1. Proje Yönetimine Giriş Stratejik Düşünme
  • 2. 2 İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek Ana Menü 2. Adım: Çözümler Geliştirmek 3. Adım: Bilgiyi Sınıflandırmak 1. Adım: Nasıl Çalıştığını Anlayın Eğitime Başla 4. Adım: İpuçları STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 4: 3. Adım: İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek
  • 3. 3 İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek Ana Menü 2. Adım: Çözümler Geliştirmek 3. Adım: Bilgiyi Sınıflandırmak 1. Adım: Nasıl Çalıştığını Anlayın Eğitime Başla 4. Adım: İpuçları STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 4: 3. Adım: İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek
  • 4. 4 Bağlantılar görmeniz ve boğuşacağınız meselelerin sayısını azaltmanız için fikirler. Anasayfa 3. Adım: İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek 3. Adım: İlişki Kalıp ve Eğilimleri Tespit Etmek
  • 5. 5 3. Adım: İlişki, Kalıp Ve Eğilimleri Tespit Etmek – Nasıl Çalıştığını Anlayın Nasıl çalıştığını anlayın - Örnekler Anasayfa Yeni Bir Bilgi Teknolojileri Sistemi: Kuruluşunuzdaki değişik bölümlerin yöneticilerinden oluşan işlevler arası bir ekipte yer alıyorsunuz, o nedenle bilgi teknolojileri grubunun, şirketteki çeşitli müşteri veri tabanlarıyla diğer yazılım uygulamalarını birbirine bağlayan bir işletme kaynak planlama (İKP) sistemi kurulmasını teklif ettiğini öğreniyorsunuz. Ancak grubunuz, bağımsız bir müşteri veri tabanı benimsemeye daha yeni karar vermişti. Eğer iki plan da sürdürülürse kendi grubunuzla bilgi teknolojilerinin çatışan amaçlar için çalışacağını fark ediyorsunuz. İKP projesinin onaylanıp onaylanmadığıyla ilgili daha fazla şey öğrenene kadar, kendi bağımsız veri tabanınızın kurulumunu bir süre bekletmenin daha iyi olacağı sonucuna varıyorsunuz. Otomobil İmal Etme Süreçleri: Otomobil imalatındaki fabrika süreçlerini geliştirmenin yöntemleri hakkında bir makale okuyorsunuz. Kendinizi, her ne kadar bir imalat birimini değil de bir müşteri çağrı merkezini yönetiyor olsanız da bu yöntemin ilkelerinden bazılarını kendi biriminizin faaliyetlerine uygulamanın yollarını düşünürken buluyorsunuz. Ayrılan Çalışanlar: İnsan kaynaklarında çalışıyorsunuz ve başka kuruluşlardaki görevler için şirketinizden ayrılan çalışanların gitgide daha fazla, en yeni teknoloji yazılım uygulamalarında uzmanlık ve son kod yazma pratiklerini tanıma gibi özgün teknik becerilere ve bilgiye sahip kişiler arasından çıkma eğilimi gösterdiğini fark ediyorsunuz. Bu eğilim sizi kuruluşunuzun, özgün ve az bulunur becerilere sahip çalışanları elde tutmak için takdir ve ödülleri nasıl kullandığını incelemeye teşvik ediyor. Müşteri Şikayetleri: Bir önceki yıl toplanan şikayet formlarındaki müşterilerin yorumlarını gözden geçirdiğinizde, birçok değişik yorumun birbiriyle ilişkili olduğu dikkatinizi çekiyor. Mesela, “Temsilcileriniz, sattığınız ürün hakkında hiçbir şey bilmiyor” gibi açık belirtiler görüyorsunuz. Ama “Berbat davranışlardan usandım” ve “Sürekli aramak için zamanım yok” gibi daha muğlak yorumlar da görüyorsunuz. Satış temsilcilerinin yetkinlikleriyle ilgili altta yatan bir konu olduğunu görmeye başlıyorsunuz ve gerekli yetenekleri tanımlayıp güçlendirmek için yeni yollar buluyorsunuz.
  • 6. 6 Simülasyon: Çalışanlarınızdan biri müşteri yerine geçer ve bir saat içinde bir satış temsilcisine yönelik çok sayıda arama yapar. Temsilci, telefonu üç kez çalana kadar “çağrıya” yanıt vermediği her sefer, simülasyonu durdurup “Zamanında cevap vermene ne engel oldu?” diye sorarsınız. “Elimdeki çağrıyı zamanında çözüme kavuşturamadığım için diğer çağrıyı alamadım” ve “Yandaki ofisten gelen sesler yüzünden telefonun ilk birkaç çalışını duyamadım” gibi yanıtlar alırsınız. Çözümler: Ekibinizle birlikte bu sorunlara olası çözümler tasarlayıp, daha sonra bu fikirlerinizi test etmek için simülasyonu yeniden başlatırsınız. Yaptığınız şeylerden biri, bölünmeleri azaltmak için ofis alanını yeniden şekillendirmektir. Bu değişikliğin, temsilcilerin hedefi daha sık yakalamasına olanak verdiğini keşfedersiniz. Süreç geliştirme stratejisinin, otomobil imal eden bir fabrikayla müşteri çağrı merkezi gibi çok farklı iki kuruluşta çalışabileceğini görme yeteneğiniz sayesinde, grubunuzun daha iyi müşteri hizmetleri sağlamasına imkan verirsiniz. Hedef: Her çağrıyı telefon üç kez çalana kadar cevap vermek 3. Adım: İlişki, Kalıp Ve Eğilimleri Tespit Etmek – Çözümler Geliştirmek Anasayfa
  • 7. 7 SENARYO Şikayet Formları 3. Adım: İlişki, Kalıp Ve Eğilimleri Tespit Etmek – Bilgiyi Sınıflandırmak Anasayfa
  • 8. 8 3. Adım: İlişki, Kalıp Ve Eğilimleri Tespit Etmek – Bilgiyi Sınıflandırmak Anasayfa İlişki, kalıp ve eğilimleri görme yeteneğiniz, ayrıntılı bilgiyi sınıflandırmanıza yardımcı olduğu için bilgiyi daha hızlı işlemenize ve böylece etkin sonuçlara çok daha çabuk ulaşma şansınızı artırmanıza olanak verir.
  • 9. 9 3. Adım: İlişki, Kalıp Ve Eğilimleri Tespit Etmek – İpuçları İlişki, kalıp ve eğilimleri tespit edebilmek için ipuçları §İşlevler arası ekip veya komitelerde çalışmaya gönüllü olarak diğer işlevsel gruplardaki insanları tanımaya çalışın. Bu grupların strateji ve hedeflerini öğrenin ve uygun olup olmadıklarını veya çatışan amaçlar için uygun olup olmadıklarını veya çatışan amaçlar için çalışıp çalışmadığınızı değerlendirmek için bunları grubunuzun amaçlarıyla karşılaştırın. §Şirketinizin organizasyon şemasının bir kopyasını edinin. Şirketinizdeki diğer grupların hangi temel işlevlerden sorumlu olduğunu ve bu grupların, sizin grubunuzun çalışmasını nasıl etkilediğini ve tam tersini öğrenin. Yöneticinizden veya deneyimli bir eş düzeyinizden, bu bağlantılı açıklamaya yardımcı olmasını isteyin. §Bağlantısız gibi görünen büyük miktarlardaki verileri incelerken veya bağlantısız olduğu açık olan olaylara bakarken, “Bu farklı bilgi veya olay parçaları arasında altta yatan ortak tema ne gibi görünüyor? Bu veriler bana ne anlatmak istiyor olabilir?” diye sorun. §Ne zaman iyi bir fikir veya uygulamayı okursanız ya da bunlarla ilgili bir şey duyarsanız, “Bu yaklaşımı kendi durumuma nasıl uyarlayabilirim? Bu fikrin bizim işimize de yaraması anlamına gelebilecek şekilde grubum, kendisinden oldukça farklı gibi görünen bu grupla hangi ortak zorlukları paylaşıyor?” diye sorun. §Grubunuz için önemli olan performans ölçütlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini takip edin. Mesela, kilit müşterilerin tekrar eden satın alımlarıyla ölçülen müşteri sadakatiniz, grubunuzun performansı için can alıcı öneme sahipse, müşterilerin tekrar eden satın alımlarını takip edin ve sadakatte azalma ya da kilit müşterilerin bir rakibe geçmesi gibi herhangi bir sorun olup olmadığına dair işaretlere bakın. Anasayfa
  • 10. 10