UPLOAD

  36.6K

  Stratejik Düşünme - Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış

  Published: May 30, 2018

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda şirketlerin ayakta kalabilmesi için, her zaman olabilecek en akıllıca tercihleri yapmaları gerekmektedir. Bu stratejik düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Şirketlerin strateji üretip uygulayabilmesi için, şirket çalışanlarının hepsinin stratejik bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu eğitimde kritik stratejik düşünme becerisinin nasıl uygulanacağına dair adımlar anlatılmaktadır.

  Comments

  Stratejik Düşünme - Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış

  • 1. 1 Stratejik Düşünme
  • 2. 2 Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış Ana Menü 2. Adım: Neden önemli? 3. Adım: Stratejik düşünen insanları ayırt eden nedir? 4. Adım: Düşünme sürecindeki adımları nelerdir? 1. Adım: Stratejik düşünme ne demek? Eğitime Başla STRATEJİK DÜŞÜNME Bölüm 1: Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış
  • 3. 3 Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış Ana Menü 2. Adım: Neden önemli? 3. Adım: Stratejik düşünen insanları ayırt eden nedir? 4. Adım: Düşünme sürecindeki adımları nelerdir? 1. Adım: Stratejik düşünme ne demek? Eğitime Başla Bölüm 1: Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış STRATEJİK DÜŞÜNME
  • 4. 4 Stratejik düşünmenin kilit unsurlarına bir bakış Stratejik düşünmeye genel bir bakış Anasayfa Stratejik düşünmeye genel bir bakış
  • 5. 5 ! Gelişmek için çok mu meşgulsünüz? Stratejik düşünme ne demek? Neden önemli? Kimin stratejik düşünmeye ihtiyacı var? Stratejik düşünen insanları ayırt eden nedir? Düşünme sürecindeki adımları nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik düşünmeye genel bir bakış Anasayfa Bunları ister misiniz? Hayır, teşekkürler Şuan çok meşgulüz, sonra görüşürüz.
  • 6. 6 Stratejik Düşünme Nedir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünme Nedir? Anasayfa
  • 7. 7 Stratejik Düşünme Nedir? En temel anlamıyla stratejik düşünme, fırsat ve sorunları geniş bir bakış açısı içinde analiz etmek ve hareketlerinizin başkalarının üzerinde bırakabileceği olası etkileri anlamakla ilgilidir. Siz de rutin olarak, karmaşık durumlar, zor sorunlar ve meydan okuyucu kararlarla karşı karşıya kalırsınız. İşiniz elinizdeki bilgiyi kullanarak bu durumlarla mümkün olan en iyi şekilde ilgilenmektedir. Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünme Nedir? Anasayfa
  • 8. 8 •Grubunuz için genel şirket stratejisiyle aynı eksende bir rota çizersiniz. •Kuruluşunuzdaki başka kimselerin kararlarını tamamlayan ve onlarla aynı eksende olan uzun vadeli akıllı kararlar alırsınız. •Çalışanlarınızı kararlarınızı desteklemesini sağlarsınız. •Grup performansını artırır ve iş sonuçlarını en yüksek seviyeye çıkarırsınız. •Taze düşünmeyi destekleyen ve stratejik girişimleri kucaklayan bir kültürü teşvik edersiniz. Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünme Neden Önemlidir? Anasayfa Stratejik Düşünme Neden Önemlidir?
  • 9. 9 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Birim, şirket, sektör ve daha geniş iş çevrenizde neler olup bittiği gerçekten ilginizi çekiyor. Açıklık Genişlik Stratejik düşünen yöneticiler, belli bazı kişisel özellik, tutum ve düşünme becerileri sergilerler. Aşağıda bulunan kişisel özellikleri sergiliyorsanız, stratejik bir düşünür haline gelme yoluna girmişsiniz demektir. Stratejik düşünürlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa ! Kişilik özelliklerine tıklayarak diğer seçeneklere de göz atın.
  • 10. 10 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Açıklık Genişlik Yeni bilgi böyle bir ihtiyaca işaret ettiğinde kendinizi yaklaşımlara uyarlayabiliyor ve fikirlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Stratejik düşünen yöneticiler, belli bazı kişisel özellik, tutum ve düşünme beceriler sergilerler. Aşağıda bulunan kişisel özellikleri sergiliyorsanız, stratejik bir düşünür haline gelme yoluna girmişsiniz demektir. Stratejik düşünürlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa
  • 11. 11 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Açıklık Genişlik Grup ve şirketinizin faaliyet gösterdiği koşulların gelecek ay ve yıllarda nasıl değişeceğini sık sık düşünüyorsunuz. Stratejik düşünen yöneticiler, belli bazı kişisel özellik, tutum ve düşünme beceriler sergilerler. Aşağıda bulunan kişisel özellikleri sergiliyorsanız, stratejik bir düşünür haline gelme yoluna girmişsiniz demektir. Stratejik düşünürlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa
  • 12. 12 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Açıklık Genişlik Meydan okumaları fırsat olarak görüyor ve başarının mümkün olduğuna inanıyorsunuz. Stratejik düşünen yöneticiler, belli bazı kişisel özellik, tutum ve düşünme beceriler sergilerler. Aşağıda bulunan kişisel özellikleri sergiliyorsanız, stratejik bir düşünür haline gelme yoluna girmişsiniz demektir. Stratejik düşünürlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa
  • 13. 13 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Açıklık Genişlik Nezaretçilerinizden, eş düzeylerinizden, çalışanlarınızdan ve müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları gibi sosyal paydaşlarınızdan gelen yeni fikirleri hoş karşılıyorsunuz. Ve savunmacı bir şekilde tepki vermeyerek eleştirileri de karşılıyorsunuz. Stratejik düşünen yöneticiler, belli bazı kişisel özellik, tutum ve düşünme beceriler sergilerler. Aşağıda bulunan kişisel özellikleri sergiliyorsanız, stratejik bir düşünür haline gelme yoluna girmişsiniz demektir. Stratejik düşünürlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa
  • 14. 14 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Açıklık Genişlik Bilgi ve deneyiminizi genişletmek için sürekli çalışıyorsunuz. Böylece, görünüşte birbirleriyle bağlantılı olmayan bilgi alanları arasındaki bağlantı ve kalıpları görebiliyorsunuz. Stratejik düşünen yöneticiler, belli bazı kişisel özellik, tutum ve düşünme beceriler sergilerler. Aşağıda bulunan kişisel özellikleri sergiliyorsanız, stratejik bir düşünür haline gelme yoluna girmişsiniz demektir. Stratejik düşünürlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa
  • 15. 15 Merak Esneklik Geleceğe odaklı olmak Pozitif bakış açısı Açıklık Genişlik §Bir durumu nesnel olarak analiz edip herhangi bir davranış biçiminin avantaj, dezavantaj ve sonuçlarını değerlendirmek. Stratejik düşünürlerin tipik düşünme becerileri §Soyut fikirleri kavrayıp uyumlu bir resim oluşturmak için “parçaları” bir araya getirmek. §Geniş bir seçenek yelpazesi oluşturmak, yeni olasılıkları gözünde canlandırmak ve çalışmaları için yeni yaklaşımlar formüle etmek. §Önsezileri, nihai sonuçta baskın olmalarına izin vermeden, karar almaya dahil etmek. §Bir sistemi – bu sistem ister ekip, birim veya kuruluş, ister bir proje veya süreç olsun – oluşturan pek çok unsur arasındaki sebep sonuç ilişkilerini anlamak. Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünürlerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Anasayfa
  • 16. 16 Büyük resmi görmek Stratejik amaçları ifade etmek İlişki, kalıp ve eğilimleri tespit etmek Yaratıcı olmak Bilgiyi analiz etmek Eylemlerinizi önem sırasına göre dizmek Ödünleşimler yapmak Stratejik düşünmeye genel bir bakış Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış – Stratejik Düşünmenin Adımları Anasayfa
  • 17. 17