UPLOAD

  1.3K

  Toplantı Yönetimi - Toplantı Sırasında - Gruplar Nasıl Karar Alır?

  Published: May 30, 2018

  Her an bir toplantı çıkabilir. Ya da kendiniz bir toplantı düzenleyebilirsiniz. Toplantılarınızın sizi korkutan olağanüstü bir hal almasından sıkıldınız ve toplantı saatlerini boş geçen zaman olarak değerlendiriyorsanız, iyi bir toplantı planlamasına ihtiyacınız var demektir. Bu eğitimde, toplantıların verimli geçmesini hedefleyen toplantı öncesi, toplantı sırasında ve toplantı sonrası yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

  Comments

  Toplantı Yönetimi - Toplantı Sırasında - Gruplar Nasıl Karar Alır?

  • 1. 1 Toplantı Yönetimi
  • 2. 2 TOPLANTI YÖNETİMİ Bölüm 3: Toplantı Sırasında - Gruplar Nasıl Karar Alır? Karar Alma Toplantısına Hazırlanın Ana Menü Grup Mutabakatıyla Karar Almak Kararı Liderin Alması Oy Çokluğuyla Karar Almak Eğitime Başla Karar Alma Sürecine Yol Gösterin
  • 3. 3 TOPLANTI YÖNETİMİ Bölüm 3: Toplantı Sırasında - Gruplar Nasıl Karar Alır? Karar Alma Toplantısına Hazırlanın Ana Menü Grup Mutabakatıyla Karar Almak Kararı Liderin Alması Oy Çokluğuyla Karar Almak Eğitime Başla Karar Alma Sürecine Yol Gösterin
  • 4. 4 Toplantı Sırasında TOPLANTI SIRASINDA Anamenü silmeyiniz
  • 5. 5 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? Karar alma toplantıları özel bir özen ve hazırlık gerektirir. Tartışma başlamadan önce herkesin karar alma sürecini ve kararın nasıl alınacağını, oy çokluğuyla mı, mutabakatla mı, yoksa liderin karar alması şeklinde mi anlaması gerekir. Anamenü Gruplar Nasıl Karar Alır?
  • 6. 6 Toplantıdan önce aşağıdaki önlemleri alacak olursanız, toplantı daha pürüzsüz olmasa bile, en azından daha öngörülebilir bir akış gösterecektir. §Toplantının amacının bir karara varmak olduğunu bütün katılımcıların anladığından emin olun. a. Karar alma toplantısına hazırlanın §Nasıl bir karar alma süreci yaşanacağını herkese tam olarak anlatın. §Grubun bilgiye dayalı bir karara varabilmek için ihtiyacı olan her türlü uzman görüşünü ve arkaplan bilgisini derleyip herkese ulaştırın. §Toplantının en başından itibaren bütün katılımcıların aynı noktada olduğunu garanti altına alabilmek ve bu amaçla herkesi toplantı öncesi bilgileri gözden geçirmeye özendirebilmek için katılımcılarla görüşün ya da e-posta iletileri gönderin. Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? Anamenü
  • 7. 7 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? Anamenü Oy çokluğuyla karar almak Grup mutabakatıyla karar almak Liderin karar alması
  • 8. 8 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? §Genellikle kısa bir sürede karar alınmasını sağlar. §Meseleleri karara bağlamanın adil yolunun genellikle bu olduğu düşünülür. Üstünlükleri: §Oylama açık yapılıyorsa, insanlar oylanan mesele konusunda herkesin gözü önünde tutum almaya zorlanır. Bu da onları ya kazanma ya da kaybetme durumuna sokabilir. §Kaybeden tarafta yer alanlar çoğu zaman görüşlerini dile getiremedikleri duygusuna kapılırlar. Sakıncaları: §Alınan kararı herkes benimsemeyebilir. Anamenü b. Oy çokluğuyla karar almak
  • 9. 9 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? Süreç konusundaki yanlış anlaşılmalar yüzünden, karar almada grup mutabakatı yönteminden çoğunlukla kaçınılmaktadır. Mutabakatla karar almak aşağıdaki koşullarda önerilebilir: §Yapılması şart olan değişiklik bütün tarafların tam olarak anlamasını ve benimsemesini gerektiriyorsa, c. Grup mutabakatıyla karar almak §Kararın tasarlanması ve uygulanması tüm grubun uzmanlığını gerektiriyorsa §Grup mutakabatla karar almada iyice deneyimliyse Anamenü
  • 10. 10 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? §Bir mutakabat genellikle, bütün tarafların kararı ve sonuçlarını eksik anlamasıyla neticelenir. §Bütün tarafların rızasını alma olasılığı çok yüksektir. Üstünlükleri: §Mutakabat sağlamak çoğu zaman zordur özellikle grup bu sürece yabancıysa. §Genellikle, diğer karar alma yaklaşımlarına kıyasla, daha fazla zaman gerektirir. Sakıncaları: §Zaman zaman ortaya mutakabat sağlayamama durumu çıkar ve bu durumda karar almak mümkün olmaz. Anamenü c. Grup mutabakatıyla karar almak
  • 11. 11 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? §Karar almanın en hızlı yolu budur ve zaman azsa ya da bir kriz durumu söz konusuysa en iyi yaklaşım bu olabilir. §Eğer toplantı katılımcıların hepsi kararı liderin aldığını ve bunun nedenini biliyorsa, karara razı olma olasılıkları, eğer lidere saygı duyuluyorsa olmama olasılığından yüksektir. Üstünlükleri: §Toplantı katılımcıları kendi görüşlerinin dikkate alınmadığı duygusuna kapılabilirler, özellikle kendilerine fikirlerini belirtme olanağı verilmemişse. §Toplantı katılımcılarının kararı benimseme olasılıkları diğer karar alma yaklaşımlarına kıyasla daha düşüktür. Sakıncaları: Anamenü d. Kararı liderin alması
  • 12. 12 Toplantı Sırasında – Gruplar Nasıl Karar Alır? Zaman çok kısıtlı da olsa, toplantı katılımcılarının hepsini, görüşlerini dile getirdikleri duygusunu yaşamaları için, görüşlerini belirtmeye özen gösterin. Bir görüş dile getirildikten sonra onu bir kez de siz tekrarlayın. Özetlemenize şu sözlerle başlayın: “Anladığım kadarıyla diyorsunuz ki...” Ve o görüşü eleştirmeden, elinizden geldiğince doğru biçimde aktarın. e. Karar alma sürecine yol gösterin İnsanların yaptığı çeşitli yorumlar arasındaki bağlantılara işaret ederek, ortak bir anlayış temeli yakalamaya çalışın. Karar alındıktan sonra uygulama için yapılması gereken temel çalışmaları ortaya koyun. Atılacak adımları tespit edip sorumlulukları belirlediğinizde, katılımcılar alınan kararı ve uygulama için atılacak adımları kabullenmeye daha yatkın olacaklardır. Anamenü
  • 13. 13