UPLOAD

  6.1K

  Toplantı Yönetimi - Toplantıdan Sonra - Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır?

  Published: May 30, 2018

  Her an bir toplantı çıkabilir. Ya da kendiniz bir toplantı düzenleyebilirsiniz. Toplantılarınızın sizi korkutan olağanüstü bir hal almasından sıkıldınız ve toplantı saatlerini boş geçen zaman olarak değerlendiriyorsanız, iyi bir toplantı planlamasına ihtiyacınız var demektir. Bu eğitimde, toplantıların verimli geçmesini hedefleyen toplantı öncesi, toplantı sırasında ve toplantı sonrası yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

  Comments

  Toplantı Yönetimi - Toplantıdan Sonra - Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır?

  • 1. 1 Toplantı Yönetimi
  • 2. 2 TOPLANTI YÖNETİMİ Bölüm 7: Toplantıdan Sonra - Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? Toplantı Sonrasının Başarısını Güvence Altına Alın Ana Menü Hoşnutsuzlara Kulak Verin Bir İletişim Ve Eylem Planı Geliştirin Eğitime Başla Toplantıyı Değerlendirin
  • 3. 3 TOPLANTI YÖNETİMİ Bölüm 7: Toplantıdan Sonra - Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? Toplantı Sonrasının Başarısını Güvence Altına Alın Ana Menü Hoşnutsuzlara Kulak Verin Bir İletişim Ve Eylem Planı Geliştirin Eğitime Başla Toplantıyı Değerlendirin
  • 4. 4 Toplantıdan Sonra TOPLANTIDAN SONRA Anamenü silmeyiniz
  • 5. 5 Toplantıdan Sonra – Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? Toplantı sonrasında alınan kararların ve yapılan planların hayata geçmesini güvence altına alın. Toplantı sonrası iletişimi düzenleyin ve bir eylem planı hazırlayın. Yarardaşlara ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlayın. Anamenü Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır?
  • 6. 6 §Toplantı sonrasında olacakları etkileyebilmenin bazı yolları nelerdir? §Birincisi, bütün katılımcılara ve diğer yarardaşlara hem toplantıyı hem de atılacak adımları özetleyen bir e-posta iletisi ya da not göndererek onlarla iletişim kurun. §Bunun ardıdan toplantıdan hoşnutsuz ayrıldığını düşündüğünüz katılımcılarla konuşmaya zaman ayırın. Kendilerine gösterdiğiniz bu özen hoşlarına gidecektir. Toplantıdan Sonra – Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? §Aynı zamanda katılımcılara, toplantı sonrasına ilişkin bireysel görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyacakları kaynakları temin edin. §Ama en önemlisi harekete geçin! İşlerin yavaşlamasına ya da unutulup gitmesine izin vermeyin. Anamenü a. Toplantı sonrasının başarısını güvence altına alın
  • 7. 7 Kim Bu görevlerden kimler sorumlu? Eğer bu kişiler söz konusu görevleri toplantı katılımcıları sıfatıyla, diğer katılımcılarının önünde, gönüllü olarak üstlenmişlerse, onları yerine getirme olasılıkları daha yüksek olacaktır. Ne Toplantıdan ne karar ve sonuçlar çıktı ve toplantı sonrasında yapılması gereken görevler nelerdir? Ne zaman Görevler ne zaman tamamlanacaktır? Katılımcıların kendilerini taahhüt altına soktukları zaman planını gerçekçi tutmak, o görevlerin fiilen yerine getirilmesini garanti altına almak bakımından yararlıdır. Toplantıdan Sonra – Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? Anamenü b. Bir iletişim ve eylem planı geliştirin
  • 8. 8 Toplantıdan Sonra – Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? İletişim eylem planında neler yer alır? üKatılanlar üToplantının hedefleri üGörüşülen kilit konular üAlınan kilit kararlar üAtılması gereken adımlar ya da takip toplantısının tarihi üKatılımcılara teşekkür Özel nitelikli toplantılar için, iletişim ve eylem planı aşağıdaki türden bilgileri içerebilir: üSorunun tanımı üAnaliz yönetimi üGörüşülen alternatifler üKarar kriterleri üKarar üKimin hangi tarihe kadar takip edeceği üBeklenen sonuç üDaha sonra iletişim ve eylem planını bütün yarardaşlara gönderin. Anamenü
  • 9. 9 §Hoşnutsuz görünen kişilerle gayriresmi olarak bir araya gelmeyi unutmayın. §Bazı katılımcıların toplantı sonuçlarından hoşnut olmadığı ya da toplantıya diğerleri kadar katkıda bulunmadıkları dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu insanların peşini bırakmayın. §Onlardan toplantı süreci, gündem maddeleri, hedefler ve eylem planları gibi konularda yararlı geribildirimler almanız söz konusu olabilir. §Aynı zamanda, böylece, hoşnutsuz bir çalışma arkadaşınızı yatıştırma ve genel grup ilişkilerini iyileştirme imkanını da bulabilirsiniz. Toplantıdan Sonra – Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? Anamenü c. Hoşnutsuzlara kulak verin
  • 10. 10 Toplantıdan Sonra – Toplantı Sonrası Takip İşi Nasıl Yapılır? EVET! Anamenü Hedeflerinize vardınız mı? Toplantıya katılanlar doğru kişiler miydi Bu kişiler toplantıya geldiler mi? CV Grup etkin bir ortak çalışma yapabildi mi? Değerlendirmeler olumlu muydu? d. Toplantıyı değerlendirin
  • 11. 11 Toplantı Yönetimi – Eğitim Sonu Anamenü TEBRİKLER EĞİTİMİN SONUNA GELDİNİZ!
  • 12. 12