UPLOAD

  2.1K

  İknanın Sırları

  Published: May 30, 2018

  Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ikna; bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma veya kandırma anlamları taşımaktadır. İknanın sırları eğitiminde insan beyninin nasıl ikna olduğu konusunu öğreneceksiniz.

  Comments

  İknanın Sırları

  • 1. Slide1 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI
  • 2. Slide2 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI Kaynak: www.tdk.gov.tr
  • 3. Slide31 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI Beyin Nasıl İşliyor? İnsan Tiplemeleri Beden Dili İkna Sırları
  • 4. Slide38 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI Beyin Nasıl İşliyor?
  • 5. Slide3 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI | BEYİN İnsan beyni; üKraniyal sinirler ve omurilik sayesinde merkezi sinir sistemini kontrol eder, üÇevresel sinir sistemini yönetir ve hemen hemen insanın tüm işlevlerini düzenler. üDüşünce, mantık ve soyutlama gibi karmaşık zihinsel eylemleri yönetir.
  • 6. Slide4 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI | BEYİN Beyinde; üDuyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir. üProblem ve olaylar düşünülür, çözülür. üÖğrenme faaliyeti ve hafıza olgusu sağlanır. üHormonların salgılanma zamanı belirlenir.
  • 7. Slide5 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI | BEYİN
  • 8. Slide32 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI İnsan Tiplemeleri
  • 9. Slide6 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI | İNSAN TİPLEMELERİ Dışa dönükler üÖncelikleri harekettir, üBilginin ve etkinin genişliğine önem verirler, üSıkça sosyal etkileşim kurarlar, üİnsanlarla iletişim ile enerji depolarlar. İçe dönükler üÖncelikleri düşüncedir, üBilginin ve etkinin derinliğine önem verirler, üDerinleşebildikleri sosyal etkileşimi tercih ederler, üYalnız kalarak enerji depolarlar.
  • 10. Slide7 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU Persona Eski dönem aktörlerinin oynadıkları rolü belirtmek için giydikleri, Latincede, oyuncu maskesi anlamına gelen persona, Jung’un deyişiyle; egonun, gerçek niteliğini toplumdan saklamak amacıyla yarattığı kamusal çehredir, maskedir. Daha basit söylersek, persona başka insanlarla ilişki kurmak için taktığımız maskedir. İKNA’NIN SIRLARI | İNSAN TİPLEMELERİ
  • 11. Slide8 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU Yeraltı Jung’a göre; üMaske ve maske ardı yaşamı ikiye ayrılmaktarır, üMaskenin ardında süren şey, ‘özel yaşam’dır. üBilincin bize tanıdık gelen ancak acılı biçimde gerçekleşen, farklı iki figüre bölünmesi, bilinçdışı üzerinde etkisi olacak keskin bir psikolojik faaliyettir. üBunu Dostoyevski; ‘yeraltı’ ve ‘yerüstü’ olarak betimlemiştir. İKNA’NIN SIRLARI | İNSAN TİPLEMELERİ
  • 12. Slide10 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU Kişilik – İkna İlişkisi üKişilik ile ikna arasında çok önemli bir ilişki vardır. üKişinin sahip olduğu kişilik özellikleri, çevresi ile olan ilişkilerinin de yönünü belirlemektedir. üSahip olunan kişilik özelliği kişinin dış uyaranları algılamasında ve değerlendirmesinde baş rol oynar. İKNA’NIN SIRLARI | İNSAN TİPLEMELERİ
  • 13. Slide9 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI Beden Dili
  • 14. Slide11 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI – BEDEN DİLİ Saatine ya da koluna dokunan kişi heyecanını gizlemeye çalışıyor İlgili Kapalı Tavır Hoş Karşılama Tavrı Sıkılmış
  • 15. Slide12 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI – BEDEN DİLİ Usanmışlık ya da yalanı gizlemeye çalışma belirtisi. Başparmak dışarıda duruş, üstünlük iddiasının bir işaretidir.
  • 16. Slide13 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI – BEDEN DİLİ Yüz yüze ilişkilerde jestlerin, mimiklerin, beden şeklinin etkisi yüzde 90 ! İlk iletişimde, karşımızdaki tarafından ilk 30 saniyede değerlendiriliriz! Karşımızdakinin beden dilini okuyabilmemiz ikna sürecinde en büyük kozumuz! Beden dilimizi doğru kullanabilmemiz ikna sürecinde işimizi kolaylaştırır! !
  • 17. Slide33 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI İkna Sırları
  • 18. Slide14 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI Kadim İkna Sırrı: «Ethos, Pathos ve Logos» Ethos: İtibarlı, güven veren ve ahlaklı bir kişiye inanmak ve argümanlarını kabul etme olasılığı daha yüksektir. Pathos: Karşımızdaki insanların duygularını hissetmektir. Empati ve Patetik kelimeleri de Pathos ile anlamdaş kavramlardır. Logos: Günümüzde daha çok mantık olarak (logic) ortaya konsa da kavramsal kökenleri “tesir etme ve dönüştürme gücü olan söz” demektir.
  • 19. Slide15 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI «Sıcak Düğmeler» Karşınızdakinin o an için önceliğini hissetmeniz, ikna sürecinde sıcak düğmeleri keşfetmenizi sağlar. Bu düğmeler üzerine odaklanarak ikna etmeniz kolaylaşacaktır. üKaybetme korkusu, üKazanma arzusu, üAciliyet durumu, üİlk yapan olma motivasyonu, üYüksek ego, üTerfi isteği...
  • 20. Slide16 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI «Önce Küçük Sonra Büyük Rica» üÖnce hedefi çok zorlamayarak, kesinlikle yapabileceği şeyler talep edilir. üSonrasında adım adım kapsam büyütülür. üHedef kişi ilk istenenleri yapmıştır, artık daha sonrakileri yapmaması, öncekilerinin de anlamını kaybetmesine neden olacaktır, bu nedenle sırasıyla ricaları yerine getirmeye başlar.
  • 21. Slide34 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI «Önce Büyük Sonra Küçük Rica» üÖnce hedefin maddi ve manevi olarak gerçekleştirmeyi kabul etmeyeceği bir talepte bulunulur. üHedef buna hayır yanıtını verir, üSonrasında talep kapsamı daraltılır, üHedefin bu noktada duygusal karar vermesi, sorumluluk ve suçluluk duygularının baskısı ile yüksek olasılıktır, üDaraltılan talebi kabul eder.
  • 22. Slide17 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI «Evet-Evet» üKolay ve etkili bir yöntemdir, üHedefe ardısıra olumlu görerek evet cevabı vereceği taleplerimizi sunarız, üHedef artık evet cevabı vermeye odaklanmıştır, üArdısıra sorduğumuz sorulara evet yanıtları gelirken, asıl talep söylenir ve yüksek olasılıkla durumsal karar mekanizması cevabı yine evet olarak dönecektir.
  • 23. Slide35 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI «Hangisi» üOlumsuz yanıt dönme ihtimalini ortadan kaldıran bir tekniktir, üHedefe, bir seçim yapma ihtimalinin olup olmadığı değil, sunulan alternatiflerden hangisinin uygun olduğu sorulur, üHedef kendisine sunulan seçeneklerden birisini seçmekten kurtulamayacaktır, üHedef sorularla manipule edilerek, alternatiflerden birini seçime yönlendirilir.
  • 24. Slide36 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI ‘Soruya Soruyla Yanıt» üÇok güçlü hazırlık gerektiren bir tekniktir, üHedef sorular sormaktadır, üKişi zamandan faydalanarak, hedefin kafasını karıştırmaya odaklanır, üSonuca varmak için sorulara soruyla cevap vermeyi sürdürür, üSüreç artık hedefte bıkmışlık hissi yaratır, kafa karışıklığına sebep verir, üHedef, sonuçta ikna aşamasına getirilir.
  • 25. Slide37 PROFESYONEL GELİŞİM KOLEKSİYONU İKNA’NIN SIRLARI «Borca Sokma» üHedefle karşılıklı bir etkileşim durumu vardır, üKişi istediği yanıtı alabilmek için hedefe karşı elinden geleni yapar, üHedefe elinden geldiğince destek olur, üBu bir noktadan sonra hedefin kendisini borçlu hissetmesine neden olur üHedef ve kişi arasındaki eşitlik dengesi bozulmuş artık hedefin de kendisi için bu kadar fedakarlık yapan kişi için birşeyler yapma isteği ortaya çıkar.
  • 26. Slide18 İKNA’NIN SIRLARI Eğitimini Tamamladınız! Tekrarla