UPLOAD

  Ayşe Demir

  İstanbul, Türkiye

  4.9K

  5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ

  Published: December 05, 2019

  Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanmakta olan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanmaktadır. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyledir; Arjantin 16 Haziranda, Belçika 20 Martta, İtalya 15 Haziranda ve Rusya 22 Aralıkta kutlamaktadır.

  Comments

  5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ

  • 1. 5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ 5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ
  • 2. Dünya Mühendisler Günü Nedir? Dünya Mühendisler Günü Nedir? Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanmakta olan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanmaktadır. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyledir; Arjantin 16 Haziranda, Belçika 20 Martta, İtalya 15 Haziranda ve Rusya 22 Aralıkta kutlamaktadır.
  • 3. Dünya Mühendisler Günü Nedir? Dünya Mühendisler Günü Nedir? Günlük hayatın kolaylaştırılmasında ve geliştirilmesinde birçok farklı projede imzası bulunan mühendislerin günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta dönem dönem bazı kurumlarda etkinlikler düzenleniyor.
  • 4. Mühendislik Nedir? Mühendislik Nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğünde mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse olarak tanımlanıyor.
  • 5. Mühendislik Nedir? Mühendislik Nedir? Mühendislik, maddeyi ekonomik biçiminde ele alıp, fiziksel olaylara dayanarak ve matematiksel modellerden de yardım alarak, insanlığa yararlı hizmetler sunabilmek sanatıdır. Bu yüzden, iyi bir mühendis çok iyi bir fizikçi ve / veya çok iyi bir matematikçi olmasa bile yeteri kadar iyi bir fizikçi ve matematikçi olduğundan başka yeteri kadar iyi bir malzemeci ve dolayısıyla iyi bir iktisatçı olmak zorundadır. Mühendis, fizikçi gibi , sadece olabilen düzenler üzerinde değil, astarı yüzünden pahalı olmaksızın gerçeklenebilen düzenler üzerinde kurulu düzenlere hakim olabilmek için bu olayların matematiksel modellerinden yararlanacaktır. Matematiksel modeller insan kafasının yaratığı olan bir evrenden başka bir şey değildir; gerçek evrenle arasında bağlılık olacak biçimde yaratılmadıkça insanlığa yararlı olamaz. İnsan kafasının yaratığı olan bu matematiksel modeller evreni, hemen hemen hiç çelişiklik göstermeyen, öyle düzgün ve ahenkli bir evrendir ki, kendisini bu evrenin büyüsüne kaptıran pek çok mühendis bunu gerçek evren sanır. Oysa, fizikçinin işine yarayacak olan, bu matematiksel sembollerin arkasındaki fiziksel realiteler ve olaylardır; mühendisin görevi ise bu fiziksel realitelere ve olaylara, ekonomik olarak hakim olup insanlığa yararlı biçime dönüştürmektir. Hasan ÖNAL, 1982
  • 6. Mühendislik İle İlgili Söylenmiş Sözler Mühendislik İle İlgili Söylenmiş Sözler Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. Lacordaire
  • 7. Tarihin En İyi Mühendisleri Tarihin En İyi Mühendisleri Nikola Tesla Elektiriğin babası olarak kabul edilen Nikola tesla her ne kadar klasik okul ve başvuru kaynaklaarında pek adı geçmese dahi özellikle Elektriğin kablosuz olarak iletilmesini dahi bir deney ile ispatlayarak bu konuda ne kadar çağının ötesinde olduğunu ispat etmiştir. Thomas Edison ile girdiği amansız mücadelede yenilmiş gibi gözükse de o bize göre tarihin en büyük mühendisidir.
  • 8. Tarihin En İyi Mühendisleri Tarihin En İyi Mühendisleri Thomas Edison •Tarihin en üretken ve en tartışmalı mühendislerinden kabul edilen Thomas Edison Ampül ve sinemanın temellerini atan buluşları ile tam 1097 patentin sahibiydi.
  • 9. Tarihin En İyi Mühendisleri Tarihin En İyi Mühendisleri Leonardo da Vinci Rönesans döneminin en büyük düşünürü, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır. Hemen hemen tabiri caiz ise bulaşmadığı konu kalmamıştır. Mona Lisa tablosu dünyada en fazla bilinen resimdir. Tanktan helikoptere kadar türlü tasarımların altına imza atmasına rağmen bu tasarımları hemen hayat geçememiştir.
  • 10. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri Henry Ford Ford Motor Şirketinin kurucusu ve Model T ile 15 milyon araba satarak bu konuda yıllarca kırılamaayan bir rekoru da elinde tutmuş seri üretim ilk araba üreten kişi olan Henry Ford bu özelliği ile listede 3 numarada kendine yer bulmuştur.
  • 11. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri İskenderiyeli Heron Helenistik bilim çağının başlangıcı İskenderiyeli Heron ile başlar. Günümüze kadar 13 adet kitabı sadece ulaşmıştır. Yel değirmenlerinin mucidi İskenderiyeli Heron’dur. Buhar gücü ile çalışan bir de cihaz icat eden iskenderiyeli heron aynı zamanda matematik, mekanik, fizik ve pnömatik konularında da çalışmalar yapmış büyük bir mühendistir.
  • 12. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri Wright Kardeşler Belki ilk uçan ya da uçak tasarlayan kişiler olmasa bile Wright kardeşlerin uçak endüstrisine olan katkıları onları 5 numaraya yerleştiriyor. İlginç bir not her iki kardeşte hayatları boyunca hiç evlenmemeişlerdir.
  • 13. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri James Watt Buhar makinesini bularak endüstriyel devrimin başlamasına sebebiyet veren büyük İskoç mühendisidir.
  • 14. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri Arşimed Bir hamamda yıkanırken bulduğu rivayet edilen suyun kaldırma kuvvetini bularak bilime büyük katkıları olan büyük Yunan matematikçi, fizikçi ve mühendisidir. Sıvıların dengesi kanununa Arşimet Kanunu denilmektedir. Arşimet için daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.
  • 15. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri Alan Turing Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Alan Turing bilgisayar bilimi için Nobel sayılan Turing Ödülü onun adına ve anısına verilmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar Enigma Makinasının şifrelerini çözen Boombe makinasını uyaparak savaşın gidişatını değiştirmiştir.
  • 16. Tarihin En Iyi Mühendisleri Tarihin En Iyi Mühendisleri Nikolaus Otto Içten Yanmalı Motorun Mucidi Alman Mühendisdir. Onun Icadına Kadar Tüm Motorlar Dıştan Yanmalı Şekilde Üretilmiştir.