UPLOAD

  Ayşe Demir

  İstanbul, Türkiye

  2.1K

  SQL Server Veritabanı Oluşturma-2

  Published: January 02, 2020

  SQL Server Veritabanı Oluşturma

  Comments

  SQL Server Veritabanı Oluşturma-2

  • 1. SQL Server Veritabanı Oluşturma SQL Server Veritabanı Oluşturma
  • 2. SQL Server Veritabanı Oluşturma SQL Server Veritabanı Oluşturma SQL Server’da iki tür veri tabanı vardır. •System database (Sistem veritabanı) •User Database (Kullanıcı veritabanı)
  • 3. Sistem Veritabanı Sistem Veritabanı SQL Server kurulurken otomatik olarak oluşturulur.
  • 4. Kullanıcı Veritabanı Kullanıcı Veritabanı Basit bir örnek ile anlatırsak; Create database Create database Kutuphane Böyle bir tanımlama yaptığımızda veri tabanının bir kopyası oluşturup, oluşturulan kopyanın adını verilen isim olarak değiştirecektir.
  • 5. Kullanıcı Veritabanı Kullanıcı Veritabanı CREATE DATABASE ON PRIMARY ( NAME=, FILENAME = SIZE=, MAXSIZE=, FILEGROWTH=) LOG ON (NAME=, FILENAME=, SIZE=, MAXSIZE=, FILEGROWTH=) COLLATE
  • 6. Tanımlar: Tanımlar: CREATE DATABASE: Kutuphane adında bir veri oluşturmayı ifade eder. PRIMARY: Bir veritabanı oluşturulurken başlangıçta gerekli nesnelerin oluşturulması için yazılması zorunludur. NAME: İşletim sistemi tarafından da bu isimle tutulur.
  • 7. Tanımlar: Tanımlar: FILENAME: İşletim sistemi üzerinde saklanacak dosyanın adıdır. SIZE: Dosyanın başlangıç boyunu belirtir. Girilen sayının birimi belirtilmezse MB olarak alınır. GB, KB gibi değerler de verilebilir. Bir veri tabanı oluşturulurken log dosyanının da bu değere uygun verilmelidir. MAXSIZE: Dosyanın maksimum büyüklügünü belirtmek için kullanılır.
  • 8. Tanımlar: Tanımlar: FILEGROWTH : Veri tabanı dosyası başlangıç değeri dolduğunda ne kadar arttırılacağını belirtmek için kullanılır. LOG ON :Transaction log dosyası için tanımlamaları ifade eder. COLLATE : Veri tabanının hangi dilde tanımlanacağını belirtmektedir. Türkçe dil için Turkish_CI_AS kullanılır. Zorunlu değildir. Kullanılan veri tabanında türkçe hizmet veren bir sunucu ise bir sorun yaşanmaz. Diger durumda ise varsayılan dili seçer.