UPLOAD

  Ayşe Demir

  İstanbul, Türkiye

  2.8K

  SQL Sorguları-1

  Published: December 24, 2019

  SQL Sorguları Veri ekleme Veri silme

  Comments

  SQL Sorguları-1

  • 1. SQL Sorguları SQL Sorguları
  • 2. Tablolar Tablolar
  • 3. SQL Tablo Oluşturma SQL Tablo Oluşturma CREATE TABLE ogrenci ( Ogrenci no int not null primary key, ögrenciad varchar(50), ögrencisoyad varchar(50) )
  • 4. Select Sorguları Select Sorguları Ögrenci tablosondaki Kayıtları listeler. select * from ogrenci Ögrenci tablosondaki ögrenci adını ve soyadını listeler. select ogrenciad, ogrencisoyad, from ogrenci
  • 5. Select Sorguları Select Sorguları select * from ogrenci where cinsiyet='K' Tablodaki kız ögrencileri listeler. select * from ogrenci where cinsiyet=‘E' and sinif=‘9C' Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Erkek ve Sınıfı 9C olan öğrencileri listeler.
  • 6. Select Sorguları Select Sorguları Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını, soyadını ve numarasını olarak listelenir. select ogrencirad,ogrencisoyad,ogrencino as 'okul numarası' from ogrenci
  • 7. Select Sorguları Select Sorguları Tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını birleştirip, adsoyad olarak listeler. select ogrencirad+ogrencisoyad as 'Ad Soyad' from ogrenci
  • 8. Yeni Kayıt Ekleme Yeni Kayıt Ekleme INSERT INTO Ogrenci (Ogrenci no , ögrenciad , ögrenciSoyad,) VALUES(1,"AYSE","UZUN") INSERT INTO Ogrenci (Ogrenci no , ögrenciad , ögrenciSoyad,) VALUES(1,"AHMET","NEHİR")
  • 9. Çoklu Kayıt Ekleme Çoklu Kayıt Ekleme INSERT INTO Ogrenci (Ogrenci no , ögrenciad , ögrenciSoyad,) VALUES(1,"AYSE","UZUN"), (2,"AHMET","NEHİR"), (3,"ALİ","DEMİR"), (4,"LEYLA","ÇİÇEK") (5,"MERT","AYAZ")
  • 10. SQL Kayıt Silme SQL Kayıt Silme DROP TABLE ogrenci Ögrenci Tablosunu siler. DELETE FROM Musteri WHERE ogrencisoyad="UZUN" Ögrenci tablosunda soyadı uzun olan kişileri siler.