UPLOAD

  Ayşe Demir

  İstanbul, Türkiye

  2.9K

  UI (User Interface) UX (User Experience) Nedir?

  Published: December 17, 2019

  UI ingilizce User Interface'in (kullanıcı arayüzü), UX ise ingilizce User Experience'in (kullanıcı deneyimi) anlamına gelmektedir.

  Comments

  UI (User Interface) UX (User Experience) Nedir?

  • 1. UI(User Interface) UX (User Experience) Nedir? UI(User Interface) UX (User Experience) Nedir?
  • 2. UX, UI, Usability, nedir? UX, UI, Usability, nedir? UI ingilizce User Interface'in (kullanıcı arayüzü), UX ise ingilizce User Experience'in (kullanıcı deneyimi) anlamına gelmektedir. Kullanıcı deneyimi UX; Kullanıcının memnuniyetini sağlamak. Yapılmış olan istatistikler ile birlikte, uygun doğru içeriği doğru bir şekilde ulaşılmasını sağlayan müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir sistem olarak ifade edilebilir.
  • 3. Tanımlar: Tanımlar: UX: User Experience (Kullanıcı deneyimi) UXD: User Experience Designer (Kullanıcı deneyimi tasarımı ya da tasarımcısı) UI: User Interface (Kullanıcı arayüzü) ID: Interaction Design (Etkileşim Tasarımı) IA: Information Architecture (Bilgi Mimarisi)
  • 4. UI ve UX arasındaki farklar nelerdir? UI ve UX arasındaki farklar nelerdir? UI somut olarak ortaya bir arayüz tasarımı koyarken UX mevcut proje ile ilgili, çözüme giden yolu belirleyecek stratejiyi ortaya çıkaran soyut bir tasarım olarak kabul edilebilir.
  • 5. UI ve UX arasındaki farklar nelerdir? UI ve UX arasındaki farklar nelerdir? UI ve UX arasındaki farkı örneklersek; UX binanın tasarımını yapan mimar. Oda yerleşimleri ve büyüklükleri nasıl olacak, hangi malzemeler kullanılacak bunları hesaplar, planlar. Planlanan işlerin yapılması ise UI'dir. UX,planlamayı içeren alt disiplinlerle ilgili yeterli derecede bilgiyi barındıran, daha çok soyut bir çıktı veren alandır. UI ise, somut çıktı veren alandır.
  • 6. Kullanıcı Deneyimi Nedir? Kullanıcı Deneyimi Nedir? Web site ziyaretçilerin aradıklarını doğru bir şekilde bulmalarını sağlamasında önemli olan sistem. Ziyaretçi oranının artması, tıklanmanın yükseltilmesi gibi pek çok farklı açılardan büyük önem arz etmektedir.
  • 7. Kullanıcı Deneyimi Nedir? Kullanıcı Deneyimi Nedir? Kullanıcı deneyimi verileri ile ürünün sorunları, eksiklikleri giderilir. Olumlu eleştiriye açıklık sağlayan kullanıcı deneyimi sistemi oldukça büyük önem arz eder. Bir çok ürün tasarımcısı tarafından kullanılmaktadır.
  • 8. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Kimler Tarafından Yapılır? Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Kimler Tarafından Yapılır? UX tasarımı yapabilecek kişiler hakkında belli bir kısıtlama yapılmaz. Ancak mevcut tasarımı gerçekleştirecek kişinin belli ölçütlere sahip olması gerekir ki tasarım analiz edilebilsin. Ux tasarımının önemli temeli kullanıcı deneyimi testleri olarak ifade edilebilir.
  • 9. UX Testi UX Testi UX tasarımı hazırlanırken bir takım testler yapılır. Tasarımı ve kullanıcı deneyimini istatistiksel olarak rakama dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu testlerin Başında A-B olarak bilinir. Burada kullanıcıların yarısına A yarısı B tasarımı gösteriler geri dönütler sonucunda rakamsal hesaplar yapılır.