UPLOAD

  Ayşe Demir

  İstanbul, Türkiye

  4K

  Veritabanında Anahtar Kavramı

  Published: January 08, 2020

  Veritabanında Anahtar Kavramı (Birincil ve Yabancı Anahtar)

  Comments

  Veritabanında Anahtar Kavramı

  • 1. Veritabanı Anahtar Kavramı (Birincil Ve Yabancı Anahtar) Veritabanı Anahtar Kavramı (Birincil Ve Yabancı Anahtar)
  • 2. Veritabanlarında Anahtar Kavramı (Birincil Ve Yabancı Anahtar) Veritabanlarında Anahtar Kavramı (Birincil Ve Yabancı Anahtar) •Anahtar, veritabanı tablosundaki özel sütun olarak tanımlanabilir. Alanı niteleyici olarak girilmesi için tanımlar. •Diğer ilgili tablolar veya benzersiz bir kayıt bağlantısı tanımlamak için kullanılır. •Veritabanı tablosunda birincil anahtar veya dizin olmadan kullanılamaz. •Unique Key (Tekil Anahtar), Primary Key (Birincil Anahtar) ve Foreign Key (Yabancı Anahtar) gibi özel bir tip ile tanımlanabilir.
  • 3. Unique Key (tekil anahtar) Unique Key (tekil anahtar) Tekil anahtar, yer aldığı tablo içerisinde bir değeri sadece bir kere alır. İlgili değerin tekrar atanmasına izin verilmez.
  • 4. Birincil Anahtar (Primary Key) Birincil Anahtar (Primary Key) Birincil anahtar amacı, tabloda bir alanı yani bir sütunu eşsiz bir değer yapar. Kısıtlamadır (constraint) ve eşsizdir. Üç temel kural birincil anahtarları tanımlayan özelliktir: •Her kayıtın birincil anahtarında bir değer olması gerekir. Birincil anahtarda «NULL» kullanıma izin verilmez. • Birincil anahtar değerleri benzersiz olmalıdır. •Birincil anahtar değerleri yenilenen olmamalıdır.
  • 5. Örnek: Birincil Anahtar Örnek: Birincil Anahtar Pk Pk Pk Okul kütüphane veri tabanı örneği
  • 6. SQL'de birincil anahtarları tanımlama SQL'de birincil anahtarları tanımlama
  • 7. Yabancı Anahtar (Foreign Key) Yabancı Anahtar (Foreign Key) Bir yabancı anahtar bir alanı başka bir tabloda belirli bir anahtar yerine birincil anahtarı gösteren kolonlardır. İlişkisel veritabanında iki tabloyu bir birine bağlamak için kullanılan sütun veya sütunların birleşimidir.
  • 8. Örnek: Yabancı Anahtar (Foreign Key)  Örnek: Yabancı Anahtar (Foreign Key) Pk Fk Pk Pk Pk Fk Fk