UPLOAD

  Ayten Akhmed

  Azerbaijan

  1.3K

  DOWNSİZİNG

  Published: March 25, 2021

  Downsizing nedir? Downsizing uygulamalarına neden başvurulur? Uygulamada amaçlar, Downsizing SWOT analiz ve b...

  Comments

  DOWNSİZİNG

  • 1.   DOWNSIZING DOWNSIZING İŞLETMELERDE KÜÇÜLME
  • 2. Slide37 SUNUM İÇERİĞİ ⧉Küçülme nedir?; ⧉Küçülmenin farklılıkları; ⧉Küçülmeyi tetikleyen faktörler; ⧉Küçülme uygulamalarında amaçlar nelerdir?; ⧉Downsizing`e baş vurulmadan değerlendirilmesi gereken kritikler; ⧉Uygulanan küçülme yöntemleri; ⧉Küçülme sürecinde İKY sorumlulukları; ⧉Küçülme süreçleri; ⧉Downsizing`in avantaj ve dezavantajları; ⧉Küçülmenin SWOT analizi; ⧉Downsizing yerine alternatif uygulamalar; ⧉Küçülme: şirket örnekleri: ⧉Downsizing döneminde personel psikolojisi; ⧉Downsizing`den sonra dikkat edilmesi gerekenler.
  • 3. Slide35 Downsizing nedir? Küçülme, üretken olmayan işçilerin veya bölümlerin ortadan kaldırılması yoluyla bir şirketin işgücünü kalıcı olarak azaltmasıdır. Genellikle, ekonomik gerileme ve iflas eden işletmelerle ilişkilendirilen yaygın bir uygulamadır. Bir organizasyonun işgücünün yeterliliğini, verimliliğini ve rekabet edebilirliğini geliştirmek için organizasyon büyüklüğünde yapılan azaltma yöntemidir.
  • 4. Slide52 Downsizing’in farklılıkları GERİLEME TERS YÖNDE BÜYÜME UYUM SAĞLAYAMAMA IŞTEN ÇIKARMA
  • 5. Slide10 Küçültmeyi tetikleyen faktörler Durgunluk Sektör düşüşü Birleşme Kolaylaştırma Rekabet
  • 6. Slide4 İşletmelerin küçültmeden amaçları nelerdir? Maliyetleri düşürmek Karar sürecini hızlandırmak Kısa sürede cevaplama Iletişim bozukluklarını azaltmak Verimliliği arttırmak Güçlendirmeyi hızlandırmak Sinerjiyi artırmak Kişisel sorumlulukları kolayca izlemek
  • 7. Slide40 Downsizing`e baş vurulmadan değerlendirilmesi gereken kritikler Øİyi bir geçiş planı; Øİnsan Kaynakları ekibi ile sıkı işbirliği; ØAçık ve net iletişim sağlanması; ØOutplacement hizmetleri.
  • 8. Slide33 KÜÇÜLME YÖNTEMLERİ Downscaling- Organizasyonun ölçeğini küçültmek yoluyla kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik girişimler olarak tanımlanabilir. Ölçek küçültme Kapsam küçültme Retrenchment- Firmanın üretkenliği ve kârı sürdürmek ve iyileştirmek için faaliyetlerini merkezileştirdiği veya uzmanlaştığı kurumsal bir stratejidir. Gereksiz işlerin ve kolaylıkların kaldırılması veya yeniden yapılanma süreci ile ortaya çıkabilir. Bu nihayet rekabet avantajı elde etmeye ve ölçek ekonomilerini iyileştirmeye yardımcı olur. Geri dönüşüm Downscoping- Bir firma, faaliyetlerini aşırı çeşitlendirdiyse, performansını artırmak için kurumsal küçültme stratejisini kullanabilir. Strateji, kuruluşun ana işine yeniden odaklanmaya yardımcı olur.
  • 9. Slide51 • Örgütsel küçülme kararının alınmasına aktif katılım; • Küçülme stratejisinin belirlenmesine aktif katılım; • İşten çıkarmaların gerekli olup olmadığı kararına katılım; • İşten çıkarmalara alternatif çözümler bulunması; • Hangi işgücü azaltımı yollarının uygulanacağı kararına aktif katılım; • İşten çıkarılacaklara bildirimin nasıl yapılacağının belirlenmesi; • Küçülme sürecinde örgüt içi iletisimin saglanması; • İşten çıkarılacakların belirlenmesi; • Geride kalanlara destek verilmesi; • İşten çıkarılacaklara destek verilmesi, • Küçülme sürecinin başarısının belirlenmesi, • Yeni örgüt kültürü altyapısının oluşturulması, • Eğitim ihtiyaçlarının araştırılması. İKY üzerine düşen sorumluluklar
  • 10. Slide34 Teknik seçim Çalışanlar Plansız süreç İletişim Downsizing`de zorluklar Survivor sendromu Durum tespiti Elde tutma Kültürel düzenlemeler Yeniden yaplandırma Gelecek aktarımı Kültür değişimleri Kayıplar
  • 11. Slide38 Başarılı bir küçülme süreci: Mishra modeli Karar alma Planlama Açıklama Uygulama Küçülme- sorunları da beraberinde getiren ve kolayca başarılamayan bir süreçtir. Küçülmeye başlamadan önce, planlamasının yapılması ve bütün paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Uygun bir zamanlamayla spesifik davranmak gerekir. Samimi davranılmalı ve işini kaybedenlere yardımlarda bulunmak gereklidir.
  • 12. Slide41 PLAN A Plan B Kademe azaltma Çalışma saatlerini azaltma Maaşları düşürme Erken emeklilik Ücretsiz devamsızlık izni Çapraz eğitim Şirket mülkiyeti paylaşımı Dış kaynak kullanımı Örgüt içinde yenilikler Katma değer ve gelir arttırıcı fırsatlar yakalamak Işe alımları dondurma Çok fonksiyonlu görevlendirme Downsizing`de işten çıkarmak yerine alternatifler
  • 13. Slide42 ⧉Finansal tasarruf ⧉Daha az tekrar ⧉Yaratıcılık yaklaşımları ⧉Varlık satışları ⧉İsraftan kaçınma ⧉Kolektif odaklanma ⧉Zaman geçtikçe çalışanların takdiri ⧉Yetki ve güç birleşimi ⧉Daha iyi karar verme ⧉Çalışanlar ⧉Dar kontrol aralığı ⧉Üretim kaybı ⧉Moral düşüklüğü ⧉Azalan verimlilik ⧉Deneyim kaybı ⧉Müşteri kaybı ⧉Yasal sorunlar ⧉Güvensizlik duygusu ⧉Psikolojik faktörler ⧉İletişim bozuklukları ⧉Kurumsal imaj ⧉Yatırımcı tepkileri ⧉Çalışan alımında belirsizlikler DOWNSİZİNG: SWOT ANALİZİ ⧉Tehditi fırsata çevirme ⧉Müşteri tercihlerindeki değişmeler ⧉Ürün farklılaştırılması ⧉Yenilikçlik ⧉Trend olan e-ticaret ⧉Azalan sınırlar ve artan küresel bağlılık ⧉Çabuk karar verme
  • 14. Slide43 qMaliyetleri azaltır ve iyileştirme için zaman satın alır; qYalın yönetimi beraberinde getirir; qVerimliliği yeniden yapılandırma ve en üst düzeye çıkarma fırsatı sağlar; qMevcut işletme varlıklarından nakit çıkarır; qŞeffaflık artar; qİşin optimum seviyede yürütülmesine yardımcı olur. AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR qÇalışan performansını olumsuz etkiler; qBilgi kaybı; qCiddi sosyal kaygılar; qHalk ve yatırımcılarla ilişkileri için kötü olabilir; qGünlük operasyonel mücadelelere yol açar; qFırsat yokluğu.
  • 15. Slide39 Küçülme stratejisi ile işletme örnekleri
  • 16. Slide49 Örnek vaka 1: Boyner Cem Boyner: Şehirden sıkıldıysan, masandaki dosyalar çalıştığın plazanın maketi gibi yükseliyorsa önünde, yürüyen bantta gibi hissediyorsan hayatta kendini; git. qBankalarla ilişkimizi minimuma indiriyoruz. qÜreticilerle bugüne kadar hiç yapılmamış anlaşmalar yapıyoruz. Bugüne kadar müşterimize grupta 1.000 marka veriyorsak bunu 600’e indireceğiz. Bütün adımlarımızı çok dikkatli atmaya çalışıyoruz. qİyi gitmeyen işleri, yavaş giden mağazaları kapatıyoruz. qİyi giden işlerimizin, diğerlerini kaldırabilmesi için daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz qYaptığımız küçülmenin, ileride hemen büyüyebileceğimiz bir şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
  • 17. Slide12 Dave Calhoun: "Salgın, çalışanlarımız, işimiz ve sektörümüz için zor oldu. Bazı iyileşme belirtileri olsa da, gerçek şu ki zorlu bir konumdayız." Örnek vaka 2: Boeing Boeing, Amerika'nın en büyük uçak üreticilerinden biridir, ancak salgın karşısında yeniden yapılanmaya zorlanmıştır. Havayolu ve otelcilik endüstrileri, insanlar evlerine kapatıldığından ve isteğe bağlı seyahatler neredeyse birkaç ay boyunca durdurulduğundan özellikle etkilendi. Daha önce işten çıkarılan 16.000 kişiden sonra ticari uçak hizmetlerinde de küçülmeye gitmek planlanmaktadır.
  • 18. Slide45 Dara Khosrowshah: "Dünya iyileşmeye başladığında bizi durağan bir pozisyonda bırakan bu krizi aşmaya odaklandık." Uber, koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen ciddi gelir kayıplarını yavaşlatmak için düzinelerce ofisi kapatırken ve para kaybeden bahisleri geri ölçeklendirirken 3.000 daha fazla işçinin işine son vermektedir. Pandeminin dramatik etkisi ve herhangi bir nihai iyileşmenin öngörülemeyen doğası göz önüne alındığında, çabalar temel mobilite ve teslimat platformlarımız üzerinde yoğunlaştırılıyor ve şirketimizi işimizin gerçeklerine uyacak şekilde yeniden boyutlandırılıyor. Örnek vaka 3: Uber Technologies
  • 19. Slide47 Örnek vaka 4: General Motors Petrol ve benzin fiyatlarındaki düşüşün, General Motors`un küçülmesine katkıda bulunan bir başka bir eğilim olması. 2008-2009`lu yıllardaki durgunlukların kesintilerle etkisini göstererek, daha az güven verici eğilmlere neden olması. Trump yönetimi döneminde uygulanmış olan çelik tarifeleri. Mary Barra: “Bulunduğumuz durumda ekonomi her ne kadar, az ve ya çok güçlüyken öne geçmek ve hızla değişen sektörde geri kalmamak için bu adımı atıyoruz.”
  • 20. Slide48 Covid-19 nedeniyle değişen tüketici tercihleri, çevrimiçi alışverişlerin artması Pablo İsla: “Hedefimiz, müşterilerimize nerede oldukları fark etmeden kesintisiz hizmet sunmaktır.” Örnek vaka 5: ZARA Ürünlerin Avrupaya taşınmasında zorluk olmasını bahane olarak ısıtıp ısıtıp yönetimin üzerine koymak
  • 21. Slide44 Deepinder Goyal: Normal`e geri dönüş yok – odaklanmamız gereken tek şey "yeni normal" düzen inşa etmek. Örnek vaka 6: Zomato Salgın sonucunda ülke çapında yaşanan kilitlenme, işleri etkilediğinden , gıda dağıtım platformu Zomato 520 çalışanını, yani işgücünün %13`nü işten çıkarmıştır. İşten çıkarmalar ve maaş kesintilerinin yanı sıra, Zomato evden çalışmayı - tamamen veya kısmen - kalıcı bir politika yapmaya karar vermiştir. Covid-19, dünya ekonomisi için bir kara kuğu olayı oldu; bu nedenle, iş ortamı kötüleşirse veya geri kalanı için aynı olmaya devam ederse fırtınayı atlatmak için mümkün olduğunca çok nakit biriktirmemiz gerekiyor.
  • 22. Slide46 Downsizing`den sonra dikkat edilmesi gereken kritikler Geride kalanlar sendromu: Ilk kez 1968 yılında, W.G. Niederland isimli bir psikiyatrist tarafından, büyük bir yangın veya başka felaketlerden sonra hayatta kalanları kastetmek için kullanılmıştır. İşten çıkarılanlar kadar geride kalan işgörenler de örgütsel küçülmeden olumsuz etkilenecektir. Çünkü küçülme başladıgı andan itibaren nerede duracağı pek belli olmayabilmektedir. Performans değerlendirme, örgütlerde belli amaçlara göre, personelin görevindeki başarı, tutum ve davranışları ile ahlaki durum ve özelliklerini belirleyen, örgütün başarısına olan katkılarını değerleyen, planlı ve çok evreli bir süreçtir. Gerek performans yöneticileri, gerek çalışanlar, değişime uygun tepki verebilmek için öğrenme, uyum sağlama, yaratıcı sorun çözme ve farklı gruplarla etkin iletişim kurabilme yeteneklerine ihtiyaç duyarlar. Performans düzeyi Endişe düzeyi Performans Kriterlerinin, hedeflerinin değerlendirilmesi- Örgütsel küçülme sonrası isletmenin ölçegi doğrultusunda örgütsel hedefler yeniden belirlenmelidir. Amaç, genel çizgileriyle sonuçlara yönelik olmalıdır. İlk aşamada çok ayrıntılara inerek zaman kaybetmeye gerek yoktur. Eğitim ve kariyer yönetimi: işletmeler, küçülmeye bağlı olarak sık değişen çalışanlarına yatırım yapmak konusunda çok da istekli değildirler. İşletme dışından eğitimini yeni tamamlamış ve daha az eğitim verebileceğini öngördügü çalışanları işe almayı tercih etmektedirler. Ücret ve ödül yönetimi: Çalışanların emekleri karşılığında aldıkları ücretten memnun olmama durumu sonrasında giderek ciddiyeti artan işten soğuma ve bunun sonucunda da hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklar görülebilmektedir. X
  • 23. Slide50 TEŞEKKÜRLER Ayten Akhmed
  • 24. Slide25 Kaynakça https://www.academia.edu/5710755/Yeniden_Yap%C4%B1lanma_S%C3%BCre%C3%A7_Yenileme_ve_K%C3%BC%C3%A7%C3%BClme : ../Downloads/Yeniden_Yapilanma_Surec_Yenileme_ve_Kucu.pdf https://www.thebalancecareers.com/what-happens-when-a-company-downsizes-2061972#:~:text=There%20are%20several%20reasons%20a,costs%20may%20be%20a%20necessity. https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/downsizing/#:~:text=In%20business%2C%20downsizing%20refers%20to,departments%20more%20productive%20and%20efficient. https://www.insperity.com/blog/leadership-style-motivator-morale-killer/ https://smallbusiness.chron.com/examples-downsizing-business-world-22506.html https://www.linkedin.com/pulse/%C5%9Firket-k%C3%BC%C3%A7%C3%BClmesi-downsizing-ve-personelin-i%C5%9Ften-meltem-ak%C3%B6z https://rairesources.com/4-critical-steps-when-downsizing/ https://blog.careerminds.com/corporate-downsizing https://www.businessmanagementideas.com/human-resources-management/downsizing/downsizing/21251 https://www.perakendeokulum.com/isletmelerde-kuculme/ http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/708 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/700851 https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-48922017000100118&script=sci_arttext&tlng=en#:~:text=Downscaling%20involves%20closing%20down%20large,of%20a%20drop%20in%20demand. https://tweakyourbiz.com/growth/scaling-a-business-up-or-down-5-things-you-need-to-know https://www.ukessays.com/essays/commerce/downsizing-as-a-corporate-restructuring-strategy-commerce-essay.php https://www.case48.com/swot-case/30302-INNOVATING-IN-AN-ERA-OF-DOWNSIZING https://smallbusiness.chron.com/three-benefits-downsizing-24191.html https://www.wtsglobal.com/downsizing-and-risk/ https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-downsizing-employees/ https://www.marketing91.com/advantages-of-downsizing/ https://yourbusiness.azcentral.com/disadvantages-layoff-4178.html https://www.completecontroller.com/pros-and-cons-of-downsizing/ https://smallbusiness.chron.com/disadvantages-company-downsizing-26158.html https://www.pmi.org/learning/library/react-pressure-alternatives-downsizing-3575 https://www.thebalancecareers.com/before-you-do-a-workforce-reduction-1918589 https://www.forafinancial.com/blog/small-business/downsizing-business/#toch3-2 https://tr.r2rwebreports.com/list-advantages https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Employment-Downsizing.pdf https://iveybusinessjournal.com/publication/hr-strategies-that-can-take-the-sting-out-of-downsizing-related-layoffs/ https://www.govexec.com/magazine/1992/02/seven-steps-to-smoother-downsizing/7440/ https://rairesources.com/4-critical-steps-when-downsizing/ https://www.cio.com/article/2424891/how-to-manage-layoff-survivor-syndrome.html https://www.mcca.com/mcca-article/corporate-downsizing-and-diversity-issues-and-challenges/ https://www.researchgate.net/publication/307650193_KUCULMEYE_GIDEN_ISLETMELERDE_GERI_KALANLARIN_YASADIKLARI_TUKENME_SENDROMUNUN_ORGUTE_BAGLILIK_UZERINDEKI_ETKISI- THE_BURN_OUT_SYNDROME_EXPERIENCED_BY_THE_REMAINING_EMPLOYEES_IN_DOWNSIZING_COMPANIES_AND_ https://www.businessinsider.com/uber-confirms-layoffs-3000-more-job-cuts-offices-close-2020-5 https://www.americanmachinist.com/news/article/21899315/boeing-downsizing-defense-operations-for-greater-efficiency https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/05/13/uber-lays-off-3500-employees-over-a-zoom-call-the-way-in-which-a-company-downsizes-its-staff-says-a-lot-about-the-organization/?sh=7f5bb3587251 https://www.industryweek.com/talent/article/21130038/boeing-to-downsize-entire-workforce-by-10-15-in-commercial-airplanes https://edition.cnn.com/2020/08/18/business/boeing-more-job-cuts/index.html https://www.indiatoday.in/technology/news/story/zomato-to-lay-off-over-600-employees-others-to-take-up-to-50-per-cent-pay-cut-1678437-2020-05-15 https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/managinginadownsizedenvironment.aspx#:~:text=Downsizing%20can%20take%20a%20toll,voluntary%20turnover%20and%20decreased%20innovation. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41272.pdf https://smallbusiness.chron.com/positive-negative-effects-downsizing-departing-employees-34813.html https://smallbusiness.chron.com/organizational-rightsizing-78217.html https://www.hurriyet.com.tr/boyner-in-akilli-kuculme-stratejisi-butun-sirketlere-ornek-olmali-10508622 https://medium.com/@unaclayson52176/cem-boynerin-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1na-durun-gitmeyin-ba%C5%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-bir-mail-att%C4%B1%C4%9F%C4%B1-do%C4%9Fru-de%C4%9Fil-iddias%C4%B1-yanl%C4%B1%C5%9F- 4daee9ec8e89 https://www.theguardian.com/business/2020/jun/10/zara-owner-to-close-up-to-1200-fashion-stores-around-the-world https://www.today.com/style/zara-closing-1-000-stores-focusing-online-shopping-t184425 https://www.retailgazette.co.uk/blog/2020/06/garment-workers-for-primark-and-zara-factory-fired-after-forming-union/ https://www.amerikaninsesi.com/a/gm-nin-karar%C4%B1-abd-ekonomisinde-neye-i%CC%87%C5%9Faret-ediyor-/4676746.html https://bradyware.com/business-downsizing-pandemic/ http://www.inovasyon.com.tr/pages.asp?type=single&id=298&own=34&own1=60 https://www.sozofirm.com/10-ways-to-prevent-layoffs/