UPLOAD

  Ayten Akhmed

  Azerbaijan

  7.3K

  Hollanda ülke araştırması

  Published: March 06, 2021

  Hollanda'nın ülke araştırmasında demografik veriler, göç politikaları, enerji kaynakları, hukuk sistemi, ülkede üretilen teknolojik ürünler, ülkedeki teknoloji şirketleri, uluslararası ticareti, SWOT ve PESTLE analizleri gibi yararlı bilgiler yer almaktadır.

  Comments

  Hollanda ülke araştırması

  • 1. Slide53 HOLLANDA
  • 2. Slide54 AB`nin alan olarak küçük ülkelerinden biri olan Hollanda, Batı Avrupada Kuzey denizi, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. "Dünyayı Tanrı yarattı, ancak Hollandalılar Hollanda'yı yarattı." Hollanda fiziki haritasında görüldüğü gibi, topraklarının neredeyse% 25'i deniz seviyesinde veya altında olan çok düz bir ülkedir. Ülke toplam 41,865 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. Ülkenin başkenti Amsterdamdır.
  • 3. Slide38 Hollanda demografik verileri
  • 4. Slide39 Cinsiyet ve Medeni durumunun verileri Yaşa göre verileri
  • 5. Slide96 Eğitim •Ortalama olarak, tüm lise öğrencilerinin% 68'i Hollanda'daki Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarına kaydolmaktadır , bu oran OECD ortalaması olan %42'den daha yüksektir. •2019'da 25-34 yaşındakilerin %49'u Hollanda'da yüksek öğrenime sahipken, OECD ülkelerinde ortalama% 45'ti. •Hollanda, 2017 yılında, OECD ülkeleri genelinde ortalama 11231 ABD Dolarına kıyasla , ilköğretimden yüksek öğrenime kadar kurumlara öğrenci başına toplam 13809 ABD Doları yatırım yaptı . Bu, OECD ülkeleri genelinde ortalama% 4.9'a kıyasla GSYİH'nın% 5.2'sini temsil ediyor. •2018 yılında, Hollanda'da 3-5 yaşındakilerin %89'u erken çocukluk eğitimi ve bakım programlarına ve ilköğretime kaydolurken, OECD ülkelerinde ortalama% 88'dir. •Maaş skalalarının en üstünde azami niteliklere sahip öğretmenlerin yasal maaşları, ilkokul öncesi (ISCED 02), ilkokul ve genel alt ve üstü kariyerlerinin başında asgari niteliklere sahip öğretmenlerden% 65 -% 105 daha yüksektir Hollanda'daki orta öğretim seviyeleri ortalama olarak % 78-80 dir.
  • 6. Slide56 Hollanda`da göç politikaları nasıl ortaya çıkmıştır? 1960-1970`ler dönemi: Bu zaman aralığında Hollanda`da hiç bir göçmen entegrasyonu politikası uygulanmamıştır. O zamanlarda Hollandaya gelen misafir işçiler, orada sınırlı bir süre çalışmak, hızlı bir para kazanmak ve sonra kendi ülkelerine dönmek istiyorlardı. Daha sonra Hollanda`da gelen göçmenlere kendi dillerinde eğitim şansı sunulduğu için onların çoğu evlerine dönmedi ve hatta ailelerini de yanlarına almaya başlamışlardı. Bu göçmenlerin misafir değil de, kalıcı Hollanda sakinlerine dönüşmesine rağmen hükumet politikası değişmemiştir. 1980`ler- Azınlık politikası: 1980`lere gelindiğinde yine de Hollanda hükumeti bir göç ülkesi olduğunu kabul etmedi. Sözde bu sadece azınlık politikası olarak halka tanıtılmıştır. Azınlık politikasıyla Hollanda, menşe ülkelerine olası bir dönüşü kolaylaştırmak için kendi kimliğini korurken entegrasyon formülüne bağımlılığını sürdürmektedir. 1989-1998- Göçmenlik politikası: Göç politikası hemen azınlık politikasının ardından başlatılmıştır. Bu politikada amaç aslında 60-70`lerdekine benzemektedir: göçmenlere toplumda daha hızlı ve daha iyi entegre olmalarına izin vermek. Temel eğitimve dil kursları, göçmenlerin gönüllü olarak katılabileceği şehirler ve belediyeler tarafından düzenlenir. Ancak bu politika esas olarak Hollanda`da yeni olan insanlar için geçerli olduğundan, sözde eski gelenler olan eski nesil için çok az değişikler edilecekti ya da hiç edilmeyecekti.
  • 7. Slide57 7 q1998-2006 dönemi: Göçmenlik politikasından sonra, 1998`de Yeni Gelenler Entegrasyon yasası tasarlandı. Bu yasa, Hollanda`da bir yıldan daha az bir süre yaşamış olan 18 yaş ve üstü tüm göçmenler için tasarlanmıştı ve entegrasyon programına katılmayı zorunlu kılıyordu. Amaç, göçmenin kendisini kurtarabilmesi ve Hollanda toplumunda tam anlamıyla faaliyet gösterebilemesiydi. Ek olarak bu yeni gelen kişilere, eğitimle beraber, sosyal destek alabiliyorlardı. Onlar da okula gitmeli ve iş bulmalıydılar. Eğer bunu yapmazlarsa, mali cezalara tabi tutuluyordular. q2007: Sivil Entegrasyon Yasası 1 Ocak 2007`den beri yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, kalıcı olarak Hollanda`da kalmalarına izin verilen 16 ila 65 yaş arasındaki çoğu yeni ve eski gelenler için geçerlidir. Politika, yabancı uyruklulara ikamet izni verilmesini uyum sınavını geçmeye bağlı kılar. Öğretim materyali esas olarak Hollanda dilini ve tarihini kapsamaktadır. Hollanda şu anda, kendi topraklarında kalmalarına izin vermeden önce, sakinlerinin dil ve toplum bilgisi şartlarını dayatan dünyadaki tek ülkedir. Yeni politikalar- yasalar
  • 8. Slide59 Hollanda`daki göçmenler: medeni durum Her ülkede görüldüğü gibi, Hollanda da diğer halklara ülke sınırlarını açmaktadır. Hollandlar bu etnik azınlıklarla birlikte ortak bir kültür ve dili paylaşmaktadırlar. Ülkedeki yerli halk toplam nüfusun %76.9`nu oluşturmaktadır. Hollanda nüfusuna karışıp demografik verilerinde de kendine yer eden azınlıklar bunlardır: alman, türk, suriyeli, polonyalı, endonezyalı, faslar ve diğer halklardır. Evlenmemiş- 8,474,556 Dul- 859,020 Boşanmış- 1,361,007 Evli- 6,713, 002 Batılı- 1,828,645 Fas- 408,864 Antiller- 164,664 Suriyeli- 356,402 Türk- 416,864 Diğer halklar- 1,045,266
  • 9. Slide6 HOLLANDA`NIN EKONOMİK VERİLERİ
  • 10. Slide40 Hollanda Ekonomisine Genel Bakış Sadece 17 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen, Hollanda GSYİH açısından dünyanın en büyük 17.ekonomisi olarak sıralanmaktadır. En son kaydedilen rakamlara göre Hollanda'nın GSYİH'SI 914 milyar dolar. Bu, kişi başına düşen GSYİH'ya 53,024 $ ' a eşittir. 2008 ve 2018 arasında, Hollanda'nın GSYİH'SI %3.62 $ ' lık negatif bir büyüme oranı gösterdi. Benzer şekilde, kişi başına düşen GSYİH %8.02 azaldı. Makroekonomik göstergeleri:GSYİH
  • 11. Slide41 Enflasyon İşgücü Hollanda'nın yıllık enflasyon oranı, hem eğlence ve kültür (% 1,9'a karşı% 1,3) hem de mobilya ve ev eşyası (% 1,4'e karşı% 2,3) fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle, Aralık 2020'de bir önceki aydaki yüzde 0,8'den yüzde 1,0'a yükseldi. %), konut enflasyonu sabitken (% 0.8'de) ve ulaşım fiyatları daha az düştü (% -2.3'e karşı% -3.2). Bu arada, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu Kasım'daki yüzde 0,8'den Aralık'ta 26 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 0,6'ya geriledi. Buna karşılık, giyim ve ayakkabı fiyatları, önceki ayki düz okumanın ardından yüzde 2 düştü. 2020 tüm yıl göz önüne alındığında, enflasyon oranı 2019'daki yüzde 2,6'dan yüzde 1,3'e geriledi. Enerji, gıda, alkol ve tütünü hariç tutan yıllık çekirdek enflasyon, Kasım'da dört ayın en düşük seviyesi olan yüzde 1,5'ten Aralık ayında yüzde 1,7'ye yükseldi. Hollanda`daki işletmeler, oldukça esnek Hollanda işgücü piyasasının yardımıyla iyi bir donanıma sahiptir. İşgücünde Hollanda için ortalama değer 8.33 mln kişi, 1990`da en az 6,91 mln kişi ve 2019`da en fazla 9,28 mln kişi idi. 2020 yılından itibaren de bu değer aynı kalmıştır. Karşılaştırma için, 2020`de dünya ülkeleri arasında işgücüne göre 141. sırada yer almaktadır.
  • 12. Slide118 Tükedici Fiyat Endeksi Ağustos 1960'da en az 15.2 endeks puanı ve Temmuz 2020'de en fazla 108.69 endeks puanı olmuştur. Kişi başına düşen GSYİH Bu dönemde Hollanda için ortalama değer 23135.76 ABD doları, 1960'da en az 1068.78 ABD Doları ve 2008'de en fazla 57644.48 ABD doları idi. 2019'dan itibaren en son değer 52331.32 ABD dolarıdır
  • 13. Slide45 Ekonomik Büyüme İşsizlik oranı Ortalama değer 2001'de en az yüzde 2.12 ve 2014'te en fazla yüzde 7.42 idi. 2020'den itibaren en son değer yüzde 2.97. Karşılaştırma için, 2020'de dünya ülkeleri ortalamasıda 182'ye dayanıyor. Ekonomik büyüme bu dönemde Hollanda için ortalama değer yüzde 2.83, 2009'da en az yüzde -3.67 ve en fazla değer 1965 yılında görülmüştür ki, bu da 8.64 olmaktadır. 2019'dan itibaren en son değer yüzde 1,68.
  • 14. Slide73 Nüfusa göre gelir dağılımı Para, mutluluğu satın alamazken, daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak için önemli bir araçtır. Hollanda`da kişi başına düşen ortalama hanehalkı net düzeltilmiş harcanabilir geliri 30,8 ABD doları olmuştur. Ancak en zengin ve en fakir arasında önemli bir uçurum var. İstihdam açısından Hollanda`da 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin %76`sının ücretli bir işi var. OECD ortalamasına göre bu oran %68`in üzerinde. Kadınların %71`ne kıyasla erkeklerin %80`i ücretli bir işte çalışmaktadır.
  • 15. Slide46 Yoksulluk oranı Uzun vadeli düşük gelire sahip kişiler Düşük gelir Uzun vadeli düşük gelir Uzun vadeli düşük gelire sahip çocuklar Düşük gelir Uzun vadeli düşük gelir Yoksulluk her zaman görünmez Pek çok 'sessiz' yoksulluk söz konusudur: İnsanların artık kiralarını ödeyemedikleri veya çocukların kahvaltı yapmadan ayrılmak zorunda oldukları genellikle görünmez. Hollanda'daki sosyal güvenlik ağı gittikçe küçülüyor. Giderek daha fazla insan sosyal hizmete, yaşlı bakımına, sosyal yardımlara, gençlik bakımına, öğrenci finansmanına, kiliseler için desteğe vb. Güvenmek zorunda kalıyor. Sürekli kesintiler nedeniyle, bu tesisler giderek daha az erişilebilir hale geliyor. Uzun vadeli yoksulluk Büyük bir grup insan hala uzun süredir yoksulluk içinde yaşıyor. Arka arkaya en az dört yıl süren bir yoksulluk durumu olduğunda uzun vadeli yoksulluktan söz ediyoruz. 2018'de düşük gelirle yaşamak zorunda kalan 584 bin haneden 232 bini en az dört yıl üst üste düşük gelirle yaşamak zorunda kaldı. Yoksulluk içindeki çocuklar Toplamda 264 binden fazla reşit olmayan çocuk, bir önceki yıl olduğu gibi 2018 yılında geliri düşük gelir eşiğinin altında olan bir hanede yaşıyordu. En az dört yıl düşük gelirle yaşamak zorunda kalan bir ailedeki çocuk sayısı yaklaşık 5 bin ila 103 bine düştü. Bu, yoksulluk riskiyle ilgili en son Hollanda İstatistik verilerinden açıkça anlaşılmaktadır.
  • 16. Slide74 Yoksulluğun nüfus üzerinde yarattığı bazı etkiler Hollanda, beşinci en düşük yoksulluk riski oranına sahiptir: yüzde 13,2. Bu, yüzde 16,9 olan AB ortalamasının oldukça altında. Yoksulluk eşikleri her ülkeye göre belirlenir ve ülkenin refah düzeyine bağlıdır. Yoksulluğun bireyler üzerinde çok derin etkileri vardır. Topluma katılma fırsatları azalıyor. Yoksulluk, bir kişinin sosyal olarak izole olmasına da neden olabilir. Sınırlı bir bütçe nedeniyle, faaliyetlere katılma olanakları azalmaktadır. Sınırlı bir bütçe, araba veya toplu taşıma kullanımını çok pahalı hale getirebilir. Tıpkı bir telefon, bilgisayar veya internet gibi. Bir yere gitme, iletişim kurma veya kendinize bilgi sağlama yeteneği bu nedenle çok daha zordur. Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar için sonuçlar Düşük gelirli ailelerin çocukları, daha varlıklı ebeveynleri olan çocuklardan daha az dışarı çıkıyor. Daha az egzersiz yaparlar, daha az müzik dersi alırlar ve oyun alanında daha az sıklıkta bir gün geçirirler. Bu açık hava etkinlikleri maliyetlidir, bu nedenle ebeveynlerine göre bu çocuklar bu etkinliklere daha az katılabilirler. Düşük gelir eşiğindeki çocuklar da arkadaşlarını daha az davet eder, örneğin doğum günü için, oyun oynamaya veya akşam yemeğinde kalmaya. Düşük gelir ayrıca, çocukların genellikle geçmek zorunda olduğu okul gezisi gibi kişisel katkı gerektiren okul faaliyetlerini de etkiler.
  • 17. Slide61 MUTLULUK VERILERI Hollanda, Dünya Mutluluk Raporuna göre 6. yerde gelmektedir. Bunu etkileyen bir çok faktör vardır: qHollanda, olağanüstü bir yaşam kalitesi ile elverişli bir yaşam ortamı sunmaktadır. Yaşam kalitesi, Hollanda`da iş ortamında önemli bir faktördür ve bu nedenle yabancı şirketlerin çekilmesine katkıda bulunur. qAynı zamanda, Hollanda, en mutlu çocukların yaşadığı ülke seçilmiştir. Bisiklet cenneti olarak bilinmesi de aslında ister çocuk olsun, isterse de büyükler için mutluluk kaynağıdır. qDiğer yandan Hollanda, çalışma yapısı mutluluk seviyelerine yardımcı olmaktadır. Çifte gelirin diğer ülkelerde olduğu gibi rahat bir yaşam için zorunluluk olmadığı Hollanda`da daha az saat çalışarak kaliteli yaşamın tadını çıkarmak mümkündür. qEgzersiz açısından Hollanda 28 Avrupa ülkesinin başında geliyor. İngiliz Kalp Vakfı`na göre, ülkeledeki yetişkinlerin %53`ü haftada 4-7 kez orta derecede fiziksel aktivite yapıyor. Hollandanın yüksek fiziksel aktivite seviyesinin işçilerin stres atmasına ve rahatlamasına yardımcı olması mümkündür.
  • 18. Slide104 Uluslararası ticaret: İthalat ve İhracat
  • 19. Slide97 Hollanda`nın dış ticareti rakamları Dünyanın en büyük 4. ihracatçısı ve 6. ithalatçısı olan Hollanda, dünyada yatırıma ve ticarete en açık ekonomilerinden biridir. Avrupa’nın en büyük ve kalabalık limanı Rotterdam’a ve dünyanın en iyi ulaşım altyapılarından birine sahip olması ile Hollanda, Avrupa’ya yapılacak birçok ticaret için giriş noktasıdır. Yeni ürünlere ve trendlere açık ve İngilizce dil yetkinliği yüksek olan Hollandalı tüketiciler, yabancı ihracatçılar için ideal bir hedef tüketici grubudur. Hollanda, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 42. sırada yer almaktadır. Yüksek teknoloji endüstrileri ve hizmetleriyle, dış ticaret, Hollanda ekonomisinin temel direklerinden biridir ki, 2019 yılında WB verilerine göre dünyadaki en açık ve dışa dönük ekonomilerden biri olarak GSYİH`nın %154`nü temsil etmekteydi. Avrupanın ticaret merkezi rolünü oynadığı için satışların çoğu yeniden ihracattır. 20919`da yurt içi ihracat, yıllık %2,2 artışla toplam ihracatın %55`ni oluşturdu, yeniden ihracat %5,4 oranında daha hızlı büyüdü. Hollanda`daki ekonomik fazlalık neredeyse AB ülkerleriyle yaptığı ticaretten kaynaklanıyor.
  • 20. Slide98 Değerlere göz atalım:
  • 21. Slide99
  • 22. Slide100 Ülke bölümlendirilmesine göre Hollanda`nın ithal ettiği ürünler (2018 verileri) 100,1 milyar dolar veya toplam ithalatının %15,5'i. 1. Elektronik ekipman: 42,8 milyar dolar 2. Makine: 28,2 milyar dolar 3. Oyuncaklar, oyunlar: 3,7 milyar dolar 4. Mobilya, aydınlatma, tabelalar: 2,3 milyar dolar 5. Kıyafet (örgü veya kroşe değil): 2,1 milyar dolar 6. Örgü veya tığ işi giysiler: 2 milyar dolar 7. Tıbbi, teknik ekipman: 1,9 milyar dolar 8. Organik kimyasallar: 1,8 milyar dolar 9. Plastik: 1,7 milyar dolar 10. Demir veya çelik ürünler: 1,3 milyar $ Çin'in Hollanda'ya ihracatı 93.6 milyar $ veya toplam ithalatının %14.5'i. 1. Makine: 13,5 milyar dolar 2. Araçlar: 10,9 milyar dolar 3. Elektronik ekipman: 9,9 milyar dolar 4. Plastik: 5 milyar Dolar 5. İlaçlar: 4,3 milyar dolar 6. Tıbbi, teknik ekipman: 3,8 milyar dolar 7. Organik kimyasallar: 3,1 milyar dolar 8. Petrol dahil mineral yakıtlar: 3 milyar dolar 9. Demir ve çelik: 2,9 milyar dolar 10. Demir veya çelik ürünler: 2,1 milyar $ Almanya'nın Hollanda'ya ihracatı 52,2 milyar dolar veya toplam ithalatının %8,1'i 1. Petrol dahil mineral yakıtlar: 8,8 milyar dolar 2. Araçlar: 5,7 milyar dolar 3. Makine: 3 milyar dolar 4. Plastik: 2,8 milyar dolar 5. Organik kimyasallar: 2,8 milyar dolar 6. Demir ve çelik: 2,1 milyar dolar 7. Elektronik ekipman: 1,8 milyar dolar 8. İlaçlar: 1,4 milyar dolar 9. Diğer kimyasal ürünler: 1,1 milyar dolar 10. Süt, yumurta, bal: 1,1 milyar dolar Belçika'nın Hollanda'ya ihracatı
  • 23. Slide101 45,5 milyar dolar veya toplam ithalatının %7'si. 1. Tıbbi, teknik ekipman: 7 milyar dolar 2. Makine: 6,9 milyar dolar 3. Petrol dahil mineral yakıtlar: 6,2 milyar dolar 4. Elektronik ekipman: 4,9 milyar dolar 5. İlaçlar: 4,5 milyar dolar 6. Uçak, uzay aracı: 1,9 milyar dolar 7. Organik kimyasallar: 1,9 milyar dolar 8. Yağlı tohum: 1,5 milyar dolar 9. Araçlar: 1,4 milyar dolar 10. Plastik: 1,4 milyar dolar Amerika'nın Hollanda'ya ihracatı Birleşik Krallık'ın Hollanda'ya ihracatı 33 milyar dolar veya toplam ithalatının % 5.1'i . 1. Petrol dahil mineral yakıtlar: 13,1 milyar dolar 2. Makine: 3 milyar dolar 3. Araçlar: 2,4 milyar dolar 4. İlaçlar: 2 milyar dolar 5. Elektronik ekipman: 1,8 milyar dolar 6. Organik kimyasallar: 1,3 milyar dolar 7. Tıbbi, teknik ekipman: 998,7 milyon dolar 8. Plastik: 836,7 milyon dolar 9. Diğer kimyasal ürünler: 437,1 milyon dolar 10. İçecekler: 394,2 milyon dolar Rusya'nın Hollanda'ya ihracatı 25,3 milyar dolar veya toplam ithalatının %3,9'u. 1. Petrol dahil mineral yakıtlar: 20,6 milyar dolar 2. Bakır: 1,4 milyar dolar 3. Alüminyum: 893,6 milyon dolar 4. Nikel: 831,2 milyon dolar 5. Demir ve çelik: 302 milyon dolar 6. Balık: 253,7 milyon dolar 7. Organik kimyasallar: 236 milyon dolar 8. Diğer baz metaller: 145,8 milyon dolar 9. Ahşap: 145,5 milyon Dolar 10. İnorganik kimyasallar: 125,3 milyon dolar
  • 24. Slide102 20,5 milyar dolar veya toplam ithalatının %3,2'si. 1. Makine: 2,2 milyar dolar 2. Petrol dahil mineral yakıtlar: 1,9 milyar dolar 3. Elektronik ekipman: 1,8 milyar dolar 4. Araçlar: 1,4 milyar dolar 5. Tıbbi, teknik ekipman: 1,1 milyar dolar 6. Tahıllar: 984 milyon dolar 7. Plastik: 856,5 milyon dolar 8. Organik kimyasallar: 749,5 milyon dolar 9. İçecekler: 674,1 milyon dolar 10. İlaçlar: 656,4 milyon dolar Fransa'nın Hollanda'ya ihracatı 13.1 milyar dolar veya toplam ithalatının% 2'si. 1. Petrol dahil mineral yakıtlar: 8,1 milyar dolar 2. Alüminyum: 2,2 milyar dolar 3. Demir ve çelik: 434,6 milyon dolar 4. Nikel: 375,1 milyon Dolar 5. Çinko: 290,4 milyon dolar 6. Balık: 282,9 milyon dolar 7. İnorganik kimyasallar: 190,6 milyon dolar 8. Makine: 183,5 milyon dolar 9. Madenler, cüruf, kül: 111,9 milyon dolar 10. Organik kimyasallar: 100,6 milyon dolar Norveç'in Hollanda'ya ihracatı 12.6 milyar $ veya toplam ithalatının% 1.9'u. 1. Makine: 2 milyar dolar 2. Petrol dahil mineral yakıtlar: 1 milyar dolar 3. Elektronik ekipman: 868,7 milyon dolar 4. Plastik: 647,6 milyon dolar 5. İlaçlar: 607,4 milyon dolar 6. Araçlar: 548 milyon dolar 7. Demir veya çelik ürünler: 504,4 milyon $ 8. Tıbbi, teknik ekipman: 457,1 milyon dolar 9. Kıyafet (örgü veya kroşe değil): 315,3 milyon dolar 10. Ayakkabı: 294,3 milyon dolar İtalya'nın Hollanda'ya ihracatı
  • 25. Slide103 11.9 milyar $ veya toplam ithalatının% 1.8'i. 1. Makine: 4,7 milyar dolar 2. Elektronik ekipman: 1,8 milyar dolar 3. Araçlar: 1,6 milyar dolar 4. Tıbbi, teknik ekipman: 1,2 milyar dolar 5. Plastik: 377,5 milyon dolar 6. Organik kimyasallar: 300,6 milyon dolar 7. Tabaklama, boyama özleri: 292,7 milyon dolar 8. Kauçuk: 161,9 milyon Dolar 9. Ana metal aletler, çatal bıçak takımı: 148,3 milyon dolar 10. Diğer kimyasal ürünler: 130,7 milyon dolar Japonya'nın Hollanda'ya ihracatı 11,3 milyar dolar veya toplam ithalatının% 1,7'si. 1. Makine: 1,8 milyar dolar 2. Elektronik ekipman: 1,3 milyar dolar 3. Petrol dahil mineral yakıtlar: 1,1 milyar dolar 4. Araçlar: 898,5 milyon dolar 5. Mobilya, aydınlatma, tabelalar: 857 milyon dolar 6. Plastik: 485,6 milyon dolar 7. Tütün: 362,3 milyon dolar 8. Et: 327 milyon dolar 9. Demir veya çelik ürünler: 253,3 milyon $ 10. Süt, yumurta, bal: 225,3 milyon dolar Polonya'nın Hollanda'ya ihracatı
  • 26. Slide77 İthal edilen ürünler HAM PETROL 55,4 milyar $ RAFINE PETROL 48 milyar $ PETROL GAZI 5,5 milyar $ KÖMÜR BRİKETLERİ 4,54 milyar $ Ham alüminyum 4,3 milyar $ Yayın ekipmanı 21 milyar $ Bilgisayarlar 17,3 milyar $ Paketlenmiş ilaçlar- 16 milyar $ Arabalar 13 milyar $ Demir çelik 1,2 milyar $ Ofis makinesi parçaları 15,4 milyar $
  • 27. Slide78 En büyük 5 tarımsal ihracat ürünü ile HOLLANDA SÜS BİTKİLERİ 9,5 MİLYAR EURO ET VE ET ÜRÜNLERİ ABD, Brezilya ve Almanyadan sonra 4cü büyük et ve et ürünleri ihracatçısıdır. 8,8 MİLYAR EURO Süt ve süt ürünleri, yumurta Sebze ve meyve Sıvı-katı yağlar Almanya ve Yeni Zelandadan sonra 3. en büyük ihracatçı 8,6 MİLYAR EURO Sebze: 7,3 milyar Meyve: 6,2 milyar euro 4,9 MİLYAR EURO Dünyanın en büyük ihracatçısı Endonezya, Malezya ve Arjantinden sonra 4. ihracatçı Dünyanın en büyük çiçek ve süt bitkileri ihracatçısıdır.
  • 28. Slide47 İhracat İHRACAT BÜYÜME (ağustos 2019 - ağustos 2020):€ -3,47 Milyar,(-% 9,32) 2018-2019 Hollanda 2018 yılında toplam 550 milyar dolar ihracat yaparak onu dünyanın 7 numaralı ihracatçısı yaptı. Rapor edilen son beş yılda, Hollanda'nın ihracatı 2013'te 532 milyar dolardan 2018'de 550 milyar dolara 18.5 milyar dolar değişti. 2019’da ihracat 554,1 milyar $ olmuştur €44B €42B €40B €38B €36B €34B €32B Sep Oct Nov Dec 2020 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 2019-2020
  • 29. Slide52 İthalat İTHALAT BÜYÜME (ağustos 2019 - ağustos 2020):€ -2,86 Milyar,(-% 8.55) 2018-2019 2019-2020 2018'de Hollanda , 614 milyar dolar ithal ederek dünyanın 8 numaralı ticaret bölgesi haline geldi. Rapor edilen son beş yılda, Hollanda'nın ithalatı 2013'te 560 milyar dolardan 2018'de 614 milyar dolara yükseldi. 2019’da ithalatı 476,6 milyar $ olmuşdur. €38B €37B €36B €35B €34B €33B €32B €31B €30B Sep Oct Nov Dec 2020 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
  • 30. Slide114 Hollanda, dünyadaki en büyük DYY alıcılarından biridir ve son zamanlarda Avrupa'da DYY için ilk varış noktası İngilteri‘yi geride bırakmıştır. Ancak UNCTAD'ın 2020 Dünya Yatırım Raporu`na göre Hollanda‘ya doğrudan yabancı akışı 2018'deki 114 milyar ABD dolardan (-% 26,3) geçen yıl 84 milyar ABD dolarına geriledi. Bunun başlıca nedeni - Nasper'in (Güney Afrika) bir yabancı bağlı kuruluşunun elden çıkarma olarak kaydedilen 36 milyar ABD doları tutarında halka arz edilmesi olmuştur. Toplam DYY stokları, bir önceki yılki 1,86 trilyon ABD dolarından düşerek 2019'da 1,75 trilyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Gelenyatırımdaki düşüşe rağmen, sıfırdan yatırım projelerin sayı 2016'dan beri artıyor: İnvestmentMonitor verileri, ülkenin bir yıl önceki 309'a kıyasla 2019'da 334 proje çekmiştir. Ana yatırım yapan ülkeler ABD, Lüksemburg, İngiltere ve İsviçre'dir. Yatırımların büyük çoğunluğu finansal ve sigorta hizmetlerine, ardından üretim, toptan ve perakende ticarete tahsis edilmektedir. OECD verilerine göre, Hollanda 2020 yılının ilk yarısında doğrudan yabancı yatırım keskin olumsuz girişle sonuçlanmıştır, USD 86,6 milyar olduğu tahmin edilen, büyük oranda, dünya düzeyinde doğrudan yabancı yatırımlarda %50'lik bir düşüş istenirse 19 odaklı küresel ekonomik kriz (2019 yılının ikinci yarısına kıyasla) bu COVİD için bir yatırım yapmama ile ilgilidir. Yabancı yatırım
  • 31. Slide116 Doğrudan Yabancı Yatırım Hollanda yatırım politikası, güçlü bir uluslararası yönelim ve yabancı yatırıma yönelik liberal bir politika ile karakterizedir. Birçok Hollanda şirketi doğası gereği çok ulusludur ve bunlardan bazıları yabancı borsalarda listelenmiştir. Ayrıca, Hollanda'ya doğrudan yabancı yatırım konusunda herhangi bir düzenleyici kısıtlama yoktur. Bu yatırımların birçoğu yüksek riskli, yüksek verimli olarak kabul edilir. Hollanda, rekabetçi bir mali ortam, gelişmiş altyapılar ve stratejik bir konum sunmaktadır. Ülke ayrıca Londra'yı Brexit'in önüne bırakan ve Avrupa'da yeni bir üs arayan uluslararası şirketlerden yararlanmayı umuyor. Öte yandan, ülkenin küçük bir iç pazarı vardır ve büyük ölçüde ortaklarının (özellikle AB'deki) ekonomik performansına bağımlıdır. Ülke sıralamada 42. sıradadır.Dünya Bankası tarafından yayınlanan 2020 İş Yapma Kolaylığı raporu, bir önceki yıla göre 6 pozisyon kaybetti. Not: * Greenfield yatırımları, bir ana şirketin yabancı bir ülkede sıfırdan yeni operasyonel tesisler inşa ederek yeni bir girişim başlattığı bir Doğrudan Yabancı Yatırım şeklidir.
  • 32. Slide117 Hollanda’ya Yatırım yaparken dikkat etmesi gerekenler Güçlü Noktaları Ülke ekonomisinin ana varlıkları şunlardır : •Avrupa ortalamasının üzerinde genel olarak istikrarlı bir siyasi ve makroekonomik ortam, sürekli gelişen sağlıklı kamu maliyesi) ve son derece gelişmiş bir finans sektörü; •Son derece gelişmiş iletişim ve ulaşım altyapıları •İhracat ticaretine uygun hale getiren nitelikli, üretken ve çok dilli bir işgücü •Ana Avrupa pazarlarına açılan bir kapı haline getiren stratejik bir coğrafi konum •İhracat dostu yapılar ve altyapı sayesinde ihracat çeşitlendirilmiş ve dış hesaplar fazla olmuştur. Zayıf Noktalar Ülkenin DYY için ana zayıflıkları şunlardır: •İşgücünün yüksek maliyetleri •İç pazarın küçük boyutu •Dünya Ekonomik durumuna ve özellikle AB'ye büyük bir bağımlılık •Toptan finansmana bağlı bankalar (krediler/mevduatlar = %136) ve gayrimenkul DYY'yi Motive Etmek veya Kısıtlamak için Hükümet Önlemleri Hollanda hükümeti birkaç tür mali destek sunmaktadır : •hibeler •vergi teşvikleri •garantiler •krediler •katılımlar •yeniliği ve sürdürülebilir yabancı yatırımı ve girişimciliği teşvik eden ikincil krediler.
  • 33. Slide5 ENERJI KAYNAKLARI
  • 34. Slide91 Hollanda, doğal gaz, petrol, elektrik ve kömür için önemli bir geçiş ve ticaret merkezidir ve kapsamlı sınır ötesi ve deniz altı petrol ve gaz boru hatları ve elektrik bağlantılarına sahiptir. Hollanda limanları, küresel ve bölgesel enerji ticaretinde kilit bir rol oynamaktadır ve Avrupa'daki en büyük petrol arıtma ve yakıt ikmal yakıtları konsantrasyonlarından birine ve büyük bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminaline sahiptir. Hollanda aynı zamanda Avrupa'nın en büyük gaz ticaret merkezi olan Tapu Transfer Tesisi'ne (TTF) de ev sahipliği yapmaktadır. Enerji arzı ve talebi
  • 35. Slide92 Enerji arzı ve talebi Doğal gaz ve petrol, Hollanda'nın enerji arzındaki en önemli yakıtlardır. TPES 2018'de paylar geldi: •Doğal gaz (% 42), •Petrolden (% 37), •Kömürden (% 11), •Biyoyakıtlardan ve atıklardan (% 5) •Nükleer, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermalden (%5) Hollanda hala Avrupa'nın en büyük gaz üreticilerinden biridir. Ancak, yerel gaz arzı ve gaz ihracatı, Groningen'den üretim aşamalı olarak durdurulduğu için hızla düşüyor. Yerli petrol arzı, özellikle büyük petrol talebiyle karşılaştırıldığında küçüktür. Kömürün tamamı ithal edilmekte ve öncelikle elektrik üretimi ve çelik üretimi için kullanılmaktadır. Elektrik arzı da büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı. 2018'de elektrik üretimi öncelikle gaz (% 52) ve kömürden (% 27) geldi. Fosil yakıtlar aynı zamanda Hollanda'nın enerji talebine de hakimdir. 2018'de, petrol ve gaz toplam nihai tüketimin (TFC)% 77'sini oluştururken, elektrik IEA üyesi ülkeler arasında ikinci en düşük pay olan% 16'ydı. 2018 yılında, petrol ve gaz sanayi talebinin% 80'ini karşılarken, doğalgaz konut talebinin% 71'ini ve hizmet sektörü talebinin% 48'ini özellikle ısınma için karşıladı. Büyük tarım sektöründeki seralar da ısınma için önemli bir gaz talebi kaynağıdır.
  • 36. Slide93 Elektrik enerjisi temini için Hollanda altyapısı yüksek kalitede ve üstün performanslıdır. Elektrikli araçların (EV'ler) şarj edilmesi için altyapı iyi organize edilmiştir. Özel ve kamu tarafları, elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesi için açık ve rekabetçi bir pazar modeli oluşturdu. Hollanda, birlikte çalışabilirlik konusunda Avrupa standartlarına karşılık gelen ulusal anlaşmalar yapmıştır. Daha düşük maliyet: 2014'ün sonunda Ulusal Şarj Altyapısı Bilgi Platformu Vakfı (NKL) kuruldu. NKL'nin amacı, paylaşılan projeler aracılığıyla tüm paydaşlar için kamu altyapısının maliyetini düşürmektir. Bu amaçla vakıf, dağıtım sistemi operatörünü, şarj noktası operatörünü ve belediyeyi içeren kurulum sürecini optimize etmek için çalışıyor. Hızlı şarj: Ayrıca, Hollanda karayolları boyunca hızlı şarj istasyonlarından oluşan bir ağ kurulmaktadır. Hollanda, ülkenin şarj altyapısını tamamlamak için hızlı şarjı gerekli bir seçenek olarak seçti. Hollanda'da 2018'in başından itibaren 750'den fazla hızlı şarj noktası mevcuttur. Önemli büyüme: EV trendinin ardından, şarj istasyonlarının sayısı önemli ölçüde arttı. İzlenmesi kolay bir dizi halka açık ve yarı halka açık şarj istasyonlarının yanı sıra, özel şarj istasyonları da vardır. Özel şarj istasyonlarının sayısı 2017'ye kadar 75.000'e ulaştı. Hollanda elektrikli araç şarj altyapısının tamamı 2017'de önemli ölçüde büyüdü. Halka açık şarj noktalarının sayısı 26.700'den 32.000'e çıktı. Özel şarj noktaları 75.000'in üzerine çıktı. Son olarak, hızlı şarj cihazlarının sayısı 600'den 750'nin üzerine çıktı. Bununla birlikte, Hollanda, 2019'da yaklaşık 200.000 kayıtlı EV ve 50.000'den fazla EV şarj istasyonu ile neredeyse tamamen elektrikli ve elektrikli araç (EV) dağıtımında ve EV şarj altyapısında küresel bir lider olan kapsamlı bir demiryolu ağına sahiptir. Elektrikli araçlar (EV)
  • 37. Slide94 Yenilenebilir enerji tüketimi 2019 yılında, Hollanda'daki yenilenebilir enerji tüketimi bir önceki yıla göre %16 artarak 181 petajoule (PJ) seviyesine yükseldi. Bu artışın yarısından fazlası, özellikle enerji santrallerinde ve biyodizel ve biyogazolin biçiminde birlikte yakma olmak üzere artan biyokütle tüketiminden kaynaklanmıştır. Ek olarak, güneş enerjisi tüketimi önemli ölçüde arttı. Yenilenebilir enerji kaynakları brüt nihai enerji tüketiminin 8,6 oranını oluşturdu . 2019'da bu , önceki yıl olduğu gibi 2.100 PJ civarındaydı. 2018 yılında yenilenebilir enerji yüzde 7,4 pay aldı. AB düzeyinde, Hollanda'daki yenilenebilir enerjinin payının 2020 yılına kadar yüzde 14 olması gerektiği kabul edildi. Bu, daha fazla yerli yenilenebilir enerji tüketerek ve aynı zamanda hedefin üzerindeki ülkelerden yenilenebilir enerji satın alarak da sağlanabilir. Biyokütle: %5,06 Rüzgar: %1,85 Güneş: %0,94 Diğer: %0,80
  • 38. Slide95 Hollanda, düşük karbonlu bir ekonomiye hızlı bir geçiş yapmayı hedefliyor ve iddialı sera gazı (GHG) azaltma hedeflerini enerji ve iklim politikasının merkezine yerleştirdi. İklim Yasası, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar% 49 ve 2050'ye kadar% 95 (1990 seviyelerine kıyasla) azaltma hedefleri belirlemektedir. 2019 İklim Anlaşması ve diğer girişimler, bu hedeflere ulaşmaya odaklanan geniş bir destekleyici politika ve önlemler çerçevesi tanımlamaktadır. ENERJI POLITIKALARI Endüstriyel emisyon azaltımlarını teşvik etmek için 2021'de bir karbon vergisi getirilecek. Belirli bir eşiğin üzerindeki emisyonlar için vergi ödenecek ve 2019 İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda en az 2030 yılına kadar azaltılacaktır.En büyük elektrik emisyon azaltımlarının, 2030 yılına kadar kömür santrallerinin faaliyete geçmesini veya alternatif yakıtlara dönüştürülmesini gerektiren kömür yakıtlı üretim yasağından kaynaklanması bekleniyor. Taşımacılık sektörü emisyonlarını azaltmaya yönelik destek tedbirleri, kişisel, kamu ve yük taşımacılığı için sıfır emisyonlu araçların (bataryalı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar) benimsenmesini teşvik eden politikaları içerir. Bunlar arasında sıfır emisyonlu araç satın alımlarını teşvik eden vergi teşvikleri ve elektrikli araç şarj ve hidrojen yakıt istasyonları için altyapı geliştirilmesini destekleyen tedbirler yer alıyor. Hollanda ayrıca yürüme, bisiklete binme, hareketlilik hizmetlerini ve emisyonları azaltmaya yönelik diğer önlemleri destekleyen daha verimli ve çeşitli bir mobilite sektörüne daha geniş bir geçiş yapmayı hedefliyor. Avrupa Birliği (AB) üye devleti olarak Hollanda, AB direktiflerine dayalı çok sayıda enerji sektörü hedefine tabidir. Hollanda Ulusal Enerji ve İklim Planı (NECP), AB Temiz Enerji Paketi kapsamında belirlenen sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için 2030 hedeflerine ulaşılmasını destekleyecek önlemleri tanımlar. NECP'deki önlemler, öncelikle 2019 İklim Anlaşmasına dayanmaktadır.
  • 39. Slide58 Hollanda`da hukuk Hollanda hukuk sistemi, Avrupa genelinde hızlı, etkin ve makul maliyetli çözümler sunması ve vergi anlaşmaları bazında, çeşitli kolaylıklar sağlayan ve dünya çapında en kapsamlı ağa sahip olması ile bilinmektedir. qMedeni hukuk (özel hukuk olarak da bilinir) Medeni hukuk, kamunun bireysel üyeleri veya kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları ele alan hukuk için kullanılan şemsiye terimdir. Hükümet, basit hukuk anlaşmazlıkları için daha hızlı ve daha basit prosedürler elde etmek için çalışıyor. qİdare hukuku İdare hukuku, kamu makamlarının karar verirken uyması gereken kuralları belirler ve hükümet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenler. Bu kuralların en önemlileri Genel İdare Hukuku Yasasında (AWB) belirtilmiştir. qCeza hukuku Ceza hukuku, kırmızı ışıkta durmamak gibi küçük ihlallerden uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve cinayet gibi ciddi suçlara kadar değişen suçları ele almaktadır. Davalar Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemelere taşınır.
  • 40. Slide80 Hollanda hükumeti, medeni hukuk uygulamalarına daha çok yönelmektedir. Bu hukuk alanı, bazı değerli hak ve yükümlülükleri içerdiği ölçüde, örneğin mülkleri veya karşılıklı ilişkileri bakımından insanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenler. Prensip olarak, insanlar mülkleriyle ne yapmak istediklerini kendileri belirleme özgürlüğüne sahiptir. Bunu devredebilir veya başkasına mülkiyet hakkı veya kişisel kullanım hakkı verebilirler. Her ikisi de kendi özgür iradeleriyle hareket ettikleri sürece, hükümetin bu özel meselelere müdahale etme hakkı yoktur. Bu nedenle özel hukuk, bir başlangıç noktası olarak, her zaman uyulması gereken kurallar vermez. Yalnızca, taraflar belirli bir durumu kendileri düzenlemediklerinde, örneğin bunu yapmayı unuttuklarında veya beklenmedik bir sorun ortaya çıktığında ve daha sonra bu konuda uzlaşamadıklarında etkili olacak çözümler sağlar. MEDENI HUKUK
  • 41. Slide81 Hollanda`da hukukun üstünlüğü Hollanda`da hukukun üstünlüğü 4 ana başlık altında incelenmektedir: 1.Temel haklar: Anayasal bir devletin sakinleri temel özgürlüklere ve haklara sahiptir. Bu temel haklar o kadar önemlidir ki Hollanda anayasasına dahil edilirler. 1. madde şöyledir: "Hollanda'da bulunan herkese eşit durumlarda eşit muamele edilecektir. Din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet veya başka herhangi bir temelde ayrımcılığa izin verilmez. " Diğer temel haklar şunları içerir: konuşma, din veya inanç, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, özel hayata saygı, temsilci organların üyelerini seçme hakkı, ölüm cezasının yasaklanması. Temel haklar, uluslararası anlaşmalarda da bulunabilir. Hollanda bu bağlamda önemli anlaşmalar imzalamıştır. Bir örnek, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'dir (AİHS). Bu nedenle temel haklar, hükümetin gücünü güçlü bir şekilde sınırlar. 2.Güçlerin ayrılığı : Güçler ayrılığına trias politica da denir. Bu, bir ülkedeki yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin farklı kurumlarda olması gerektiği anlamına gelir. Yürütme organı hükümetten oluşur. Hükümet, yasaların uygulanmasında yer alan bakanlıklardan ve onların yetkililerinden sorumludur. Yürütme, yasama organını hesaba katmalıdır. Yürütme, yalnızca yasal olarak öngörülen işleri yapabilir. Parlamento hükümeti kontrol eder. Hükümet işini düzgün yapmazsa, parlamento hükümeti devirebilir. Bu, hükümetin istifa etmesi gerektiği anlamına gelir. Genellikle yeni seçimler vardır. Bu, hükümet ile parlamento arasındaki güven kuralıdır. Hollanda'daki yargı, hakimler ve Savcılık Dairesinden oluşur. Hâkimler kanunlar, antlaşmalar, gelenekler ve önceki adli kararlar (içtihat hukuku) temelinde hüküm verir. Anayasal bir devlette, bir yargıç, hükümete dezavantajlı bir karar da verebilir.Hollanda'daki yargıçların ulusal yasaları anayasaya karşı test etmesine izin verilmez. Nedeni, yargıçların halk tarafından seçilmemesidir.
  • 42. Slide82 Hollanda`da hukukun üstünlüğü 3. Yasallık ilkesi: Yasallık ilkesi iki şey hakkındadır: Birincisi, hükümetin yaptığı her şey yasaya dayanmalıdır. İkincisi, (çoğu) yeni yasalar geriye dönük olarak uygulanamaz. A.Tüm hükümet eylemlerinin hukukta bir temeli olmalıdır. Örneğin, hükümet, ancak yasalarca öngörülmüşse vergi alabilir. Vatandaşlar her zaman nerede olduklarını bilirler. Hükümetin davranışını olduğu gibi tahmin edebilir. Biz buna vatandaşın yasal kesinliği diyoruz. Bazı durumlarda, yürütmenin sözde takdir yetkisi vardır. Bu, kurulun karar verme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olduğu anlamına gelir. Bu, örneğin sığınmacılar için geçerli olabilir. Bakan, belirli bir sığınmacıyı menşe ülkeye (şimdilik) geri göndermeme özgürlüğüne sahipken, diğerleri zorunludur. B. Çoğu yasalar geriye dönük olarak uygulanamaz. Bu ilke özellikle ceza hukukuna yansımaktadır. Anayasal bir devlette, hiç kimse, gerçekleştiği sırada henüz yasaklanmamış olan bir eylemden mahkum edilemez. 4. Bağımsız yargı: Anayasal bir devlette yargıçlar, kararlarına bağımsız ve tarafsız bir şekilde ulaşırlar. Bunu sağlamak için çeşitli planlar vardır: Hâkimler, hükümet belirli bir karara katılmadığı için görevden alınmamalıdır, bu nedenle anayasada Hollanda'daki hâkimlerin ömür boyu tayin edildiği belirtilmektedir. Bu, sadece kovulamayacakları anlamına gelir. Yalnızca Hollanda'nın en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme, özel durumlarda yargıçları görevden alabilir. Bir yargıç, kanunlar, anlaşmalar ve içtihat hukukuna göre karar vermelidir (kişisel inançlara göre değil). Her gücün kontrol edilmesi gerektiğinden, yargıyı kontrol altında tutacak düzenlemeler de var. Bir hakimin kararı bağlayıcıdır, ancak bir vatandaş, bir hakimin kararına itiraz edebilir. Daha yüksek bir yargıç tüm davayı tekrar dinleyecektir. Çoğu durumda, Hollanda'nın en yüksek hukuk organı olan Yüksek Mahkeme'ye itiraz etmek hala mümkündür. Son olarak, hukukun üstünlüğünde adalet duygusu çok önemlidir. Yargının düzgün işleyebilmesi için yargıçların kararlarının genellikle bir ülkenin sakinleri tarafından adil görülmesi ve aynı zamanda kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle vatandaşların mahkeme kararlarının nasıl ve neden olduğunun farkında olması önemlidir.
  • 43. Slide69 KRİZLER
  • 44. Slide65 TULİPMANİA Lalelin Hollanda'ya ilk gelişi, kayıtlara göre 1593 yılında Carolus Clusius adlı botanikçiye, o dönemde Kanuni Sultan Süleyman'ın büyükelçisi olan De Busbecq tarafından lale soğanları hediye edilmesiyle gerçekleşmiştir. İşin ilginç tarafı lalenin Hollanda'ya gelmesinden sonra başlıyor. Lalenin ne kadar şahane bir bitki olduğunu gören tüccar tayfası bu lale soğanlarını satmaya başlıyor. Eh adamlar aç, adamlar ekmeğinin peşinde kardeşim. Lale furyası kısa bir süre sonra Fransa, Almanya, Belçika gibi diğer ülkelere hızla yayılıyor. Lale bir anda sarayların en gözde çiçeği haline gelirken aristokratların başlattığı bu modaya halk da ayak uyduruyor ve çılgınlık başlıyor. Bir mal veya hizmetin fiyatının, olması gereken fiyatından daha hızlı bir şekilde yükselmesi ve en az 5 yıl boyunca sürekli artması bir ekonomik balona işarettir. Şişkin fiyatlara bakacak olursanız, tam bir çılgınlık olduğunu görürsünüz. Bu değerler üzerinden alınıp satılmaya devam edildiği için fiyatlar da yükselmeye devam eder. Ama bildiğiniz gibi fazla şişen balon mutlaka patlar ve fiyatlar normale döner. Hollanda’nın Altın Çağı’nda meydana gelen Lale Çılgınlığı da tam olarak böyledir.
  • 45. Slide66 HOLLANDALILAR ÇILDIRMIŞ OLMALI?! 1623 yılında bir cins lale 3000 guldene (bugünün parasıyla 1500 dolar) satılırken 1637 yılında tek bir lale soğanı 76.000 dolara kadar tırmanıyor. Fiyatlar yüksek hızlarda artmaya başlayınca Hollanda'da neredeyse ekilebilir her araziye lale ekilmeye başlanıyor, ama fiyatların bu kadar hızlı artmasını tetikleyen asıl şey, lale soğanına bir virüsün dadanması ve lale soğanının mutasyona uğrayarak farklı varyetelerinin oluşmasıyla meydana geliyor. Fiyatların bu kadar hızlı artması karşısında hükümet opsiyonlar çıkarıyor. Yani fiyatı saptanmış bir malın gelecek tarihte satma ve alma imkanları sunuluyor. Tabii bu kadar kazandıran bir şey ilgili ilgisiz herkesin “laalee..bana da..laleee istiyorum” diye hücum etmesiyle coştukça coşuyor. İnsanlar topraklarını, evlerini ipotek ettirip tek bir lale soğanına yatırıyor. 1637 yılında tek bir lale soğanına Amsterdam'ın merkezinde dayalı döşeli, red light manzaralı, lüks bir konak alınabiliyor;ta ki fiyatların aniden düşmeye başlamasına kadar. Akabinde 76.000 dolara satılan bir lale soğanı sadece 6 hafta sonra 1 dolara inince ne olduysa o zaman oluyor; iflas, intihar, yıkılmış yuvalar...Hollanda mahkemeleri açılan davalarla başa çıkamıyor ve ekonomi çöküyor.
  • 46. Slide64 BÜYÜK BUHRAN VE HOLLANDA 1929-1940 yılları genellikle kriz yılları ve büyük bunalım olarak hafızalara kazılmıştır. Ekonomide uzun bir daralma dönemi ve yüksek işsizlik dönemi. 24 Ekim 1929`da ABD`de başlayan kriz kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Krizin ABD üzerindeki etkilerine gelecek olursak, Amsterdam Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi fiyatları 1929 sonunda hızla düşmeye başladı, bunun ardından ihracat, özellikle de tarımsal ürünlerin fiyatlarında müthiş bir düşüş eğilimi yaşandı. Tarımsal ve endüstriyel ürünlerin ihracatı, her yerde alınan kprumacı önlemlerden ciddi şekilde etkliendi, özellikle sterlin değerinin devalüasyonu, güçlü dışa yönelimi Hollanda ekonomisini resmen öldürdü diyebiliriz. Hollanda`daki işsizlerin sayı 1930`da 150.000 iken, 1935`te bu sayı 600.000`e ulaşmıştı. Bundan sonra işsizlik bir hayli dalgalanmalar göstermiştir, savaşa kadar ise işsiz sayı 350.000 kişi olarak kaldı. Hükumet işsizlere mali destek sağlamaya karar verdi. Destek çok yüksek olmamalıydı, aksi takdirde işsizlerin tembelleceğine inanılıyordu. Aynı zamanda bu insanların destekten ilave siyah işlere girmemeleri için aşağılayıcı bir eğilim olan, günde bir veya 2 kez damgalama uygulanılıyordu. 1933-1939 arasındaki dönemde Hollanda, Colijn tarafından yönetiliyordu. Bu dönemde Colijn hükumeti de elini mümkün olduğunca çantanın üzerinde tutmayı seçmişti. Bütçenin dengelenmesi gerekiyordu ve bunun için de “sıkı kemer” politikası uygulanmaya başlandı. İnsanlara sadece kirayı ödeyecek kadar basit miktar ve yemek desteği yapıldı. 1934`te tanıtılan İş Fonu gibi borç desteği dengeli bütçe nedeniyle yoksulluğu azaltmaya yönelikti.
  • 47. Slide62 Buhrandan sonraki dönem Kriz içinde olan pek çok ülke Altın Standartını toplu şekilde terk etmeye başladı. 1933-1934`te yeniden kapanma imkanına sahipken Hollanda, Altın Standartını sürdürdü. Terk eden ülkeler 1936`ya kadar fiyat ve ücret kesintileri, artan işsizlikle yüzleşmek zorunda kaldılar. Bundan sonra Hollanda para birimi devalüasyonu, işsizlik artışı durmaya başladı. Hollanda hükumeti de fırsat bu fırsat diyerek, borsalarda uluslararası ticarette bir sıra iyileşmelere gidilmesini hedefledi. Hollanda için olumlu yönünden bakarsak, buhrandaki gerilemeler, şirketleri daha sonra daha çok yeniliklere atılımlara teşvik etmiştir.
  • 48. Slide70 2. Hollanda hastalığı Büyük Buhranın, ll Dünya Savaşının yaralarını kapatmaya çalışan Hollanda, ekonomisini büyütmeyi hedeflemişti. Halk zenginleşince ve ülke kalkınmasını sağlayınca alım gücü de artmıştı. Bunlar olumlu taraflar gibi görüne bilir, aslında krizin habercisiydi bu zenginlik. Hollanda yine bir hastalıkla karşı karşıyaydı. İlk olarak bunu Lale Çılgınlığında yaşamıştı. Neden hastalık diyoruz peki? Hollanda hastalığı, ani zenginleşme kaynağına kavuşan bir ekonomide mevcut üretim faktörlerinin diğer üretim alanlarından çekilip yeni kaynağa yönelmesi sonucunda toplam üretimin azalmasına denir. Zenginlik düzeyi arttıkça halk, o dönem lüks olan otomobilleri satın almaya yöneldi. Hatta o kadar otomobil sahibi vardı ki,ülkede otopark için yer, aynı zamanda petrol bile bulunmaza hale geliyordu. Her mutluluğun bir sonu vardır boşuna denmiyor. Otomobil kullanımı çığırından çıkmaya başlayınca sonra da toplu ölümler, özellikle de çocuk ölümleri ülkeyi sarmaya başladı. STOP KİNDERMOORD!!!
  • 49. Slide71 1973 Petrol Krizi ve Hollanda 1970`de Hollanda`da yaşanan iç olayların ardından 1973 Petrol Krizi problemlerin adeta tuzu biberi oldu. Hollanda hükumetinin gizlice İsraile önemli miktarda cephane ve yedek parça göndermesiyle olanlar oldu. Bu açıkça Hollandanın İsraili siyasi olarak desteklemesi anlamına geliyordu. Olaylara karşılık olarak Arap petrol üreticisi ülkeler, Holladaya amborgo uygulayarak cezai işlemler başlattılar. Bu Hollanda için ilk başlarda şok denilebilecek kadar kötüydü, çünkü Hollanda Arap petrolüne bağımlıydı. Ambargo aynı zamanda Hollandanın petrol sektöründeki konumu için tehditti. Hollanda hükumeti krizin büyük bir tehlikeye yol açmaması için önemli önlemler almaya başladı.
  • 50. Slide72 Krizi fırsata çevirin Petrol krizi, benzin fiyatlarının fırlamasına ve arzın azalmasına neden oldu. Benzin tayınlama, benzin istasyonlarında uzun kuyruklara ve felçli araba hareketine neden oldu.1973 Petrol Krizi değişimler için başlıca katalizör olmuştur. Öncelikle yeni petrol ve gaz kaynakları için bir arayış başlatılmış ve endüstride ürünlerle beraber süreçlerinde enerji verimliliğini arttırmak için projeler hazırlanmaya başlanmıştı. Hollanda 1973 krizinden bile fayda sağlamayı başarmıştı. Sebepse, Holladanın enerji durumunun diğer Batı Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi olmasıydı. Benzin kullanımının azaltılması, hükümetin uyguladığı sıkı kemer politikası sayesinde halk bisiklete alıştı. Öyle ki halkın bisiklete karşı talebi arttıkça belediyeler bisiklet yolları yapmaya başladı, bisiklet yolları yapıldıkça halk bisiklete teşvik edilmiş oldu. Öncelikli bisiklet yolları ve toplu taşıma, yoksullar, küçük çocuklar ve engelliler dahil herkesin güvenli, verimli ve uygun fiyatlı ulaşıma erişmesini sağlar. Neredeyse sadece yüksek araba hızlarını artırmaya ve korumaya odaklanan yol tasarımları, tam tersi bir etkiye sahiptir. Hatta bisiklet yollarını hayata geçiren ilk şehirler Lahey ve Tilburg oldu. Öncü uygulamayla dikkatleri çeken proje 2011 yılında Hovenring şehrinde yapılan bisiklet kavşağıdır ve aynı zamanda dünyadaki ilk bisiklet kavşağı olma özelliğini taşır.
  • 51. Slide67 Hollanda`da üretilen teknoloji ürünleri ve teknolojik şirketler
  • 52. Slide75 TEKNOLOJININ ÖNEMİ Hollanda, BİT alanında küresel bir liderdir. Duruşu, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Endeksi gibi uluslararası sıralamalardan açıkça anlaşılıyor. Bu, Hollanda'yı uluslararası işletmeler ve araştırmacılar gibi yetenekli insanlar için çekici bir yer haline getirir. Ve bu büyüme ve istihdam yaratır. Küresel bir lider olarak kalmak için Hollanda'nın şirketlerin iş yapmasını ve yenilik yapmasını kolaylaştırması gerekiyor. Yetenekli insanlar potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmeli, böylece yeterli BİT bilgisi ve becerileri mevcut olmalıdır. İnternet erişimi hızlı ve güvenilir olmalıdır. Tüketiciler, çevrimiçi olduklarında verilerinin güvende olacağına güvenebilmelidir. Hollanda Dijital Gündemi Dijitalleşme, hem şimdi hem de gelecekte Hollanda'nın refahı için önemlidir. Hükümet, Dijital Gündemiyle Hollanda ekonomisinin daha da dijitalleşmesini teşvik ediyor. Bu 5 alanda gerçekleşiyor: qEğitim, bilgi ve yenilik qHızlı ve açık altyapı qGüvenlik ve güven qKurumsal kapsam qEndüstrinin, sağlık hizmetlerinin, enerjinin ve mobilitenin dijitalleşmesi.
  • 53. Slide68 'İki tekerlekli Tesla' olarak bilinen AppScooter, 4G internet bağlantısı ve akıllı telefon bağlantısı olan dünyanın ilk scooter'ıdır. 2018'de piyasaya çıkacağı söylenen, Vodafone tarafından desteklenen 4G internet bağlantısına sahip yedi inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. Hollandalı bir başlangıç şirketi olan Lightyear, aylarca şarj edilmeden kullanılabilen bir elektrikli araba geliştirdi. Lightyear One otomobil, kendisini güneş enerjisinden şarj edecek ve her yere, hatta gece bile sürmenize olanak tanıyan verimli bir pil paketiyle birlikte gelecek. Yumuşak robotikteki en havalı icatlardan biri olan Somnox, uykusuzlukla savaşan dünyanın ilk uyku robotudur. 1990'larda cihazlar arasında kablosuz bağlantı fikri Hollandalı mühendis Dr. Jaap Haartsen tarafından ortaya atıldı. Bluetooth özelliği, NFIA'nın yardımıyla Hollanda'da yeni bir ev bulan birçok teknoloji şirketinden biri olan Huawei'nin cihazları da dahil olmak üzere birçok platformda mevcuttur. Kültürlü et (aynı zamanda temiz et olarak da bilinir) yapma süreci, hücrelerin hayvanın vücudunun dışında büyümesi dışında, çiftlik hayvanı eti yapmaya benzer. Beyin kontrollü bilgisayar arayüzleri, beyin arasında bir bağlantıya izin vererek, beyin sinyallerini bir bilgisayar veya protez gibi harici bir cihazı yönlendirmek için yorumlayarak yapar. Fotonlar (ışık) elektronlardan daha fazla veri taşıyabilir, daha hızlıdır ve veri trafiğinde enerji tüketimini azaltabilir. Bu nedenle fotonik, bu dijitalleşme çağında önemli bir olanak sağlayan teknolojidir. Çalışabilir bir kuantum donanım sistemi - ilk kuantum bilgisayar - tasarlamaya ve dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.
  • 54. Slide113 Amsterdam Arena, yeni bir enerji depolama sistemi başlattı . Bu yenilikçi teknoloji, stadyumun büyük maçlar ve etkinlikler sırasında ızgaradaki en yüksek talebini azaltmasına olanak tanır. Sistem 3 megavat güç depolayabilmektedir. Yapımcıları, eski EV pilleri kullanan Avrupa'nın en büyük ticari enerji depolama sistemi olduğunu söylüyor. SkinVison kişilerin cep telefonlarında olası cilt kanseri belirtilerini görmelerine yardımcı olur . Bu yenilik, doktorlara gidip onu uygun şekilde kontrol ettirme zamanının gelip gelmediğini belirlemenize yardımcı olur. Eindhoven, 2019'da ilk yaşanabilir 3D baskı evlerini inşa etmek için bir plan oluşturmuştur. Bu, insanların gerçekten yaşayabileceği dünyadaki ilk 3D baskılı ev olacaktır. Bu yeni Hollanda yeniliği çok açıklayıcı bir şekilde çalışıyor. Pedal çevirdiğinizde, bu bisiklet kirli havayı emecek, temizleyecek ve ardından temiz havayı geri dışarı atacaktır. Bu şekilde, bisikletçi kirli bir duman bulutu içinde bisiklet sürmez. Bir hyperloop ulaşım, ilk Tesla ve Uzay X önerdiği yeni önerilen bir yöntemdir, ancak Hague'ye insanlar ulaşım bu eşsiz şekilde yaşamaya ilk biri olabilir gibi görünüyor. Lahey şu anda mümkün olan en kısa sürede bir hiper döngü bilgi merkezi kurmak için bir plan yapıyor. Cerrahi robotlar artık doktorların geleneksel tekniklerden daha hassas, kontrol ve esneklikle farklı türlerde karmaşık prosedürleri gerçekleştirmesine izin veriyor. Cerrahi robotların desteklediği büyük ilerlemeler arasında uzaktan cerrahi, minimal invaziv cerrahi ve hatta insansız cerrahi bulunmaktadır. Cerrahi robotların kullanılması, hastaya hastanede daha az zaman geçirme, daha az kan kaybı şansı ve ağrı kesici ilaçlara sınırlı ihtiyaç gibi faydalar sağlar.
  • 55. Slide76 Dünyanın en büyük fotolitografi sistemleri tedarikçisi E-ticaret bazlı dijital ödeme Havacılık ve uzay teknolojileri Arttırılmış gerçeklikle e-ticaret Online yemek dağıtım Veri odaklı pazarlama ajansı Yenilikçi bilet platformu Dünyanın ilk komisyonsuz otel rezervasyon platformu Bulut tabanlı temel bankacılık platformları üreten finansal teknoloji şirketi Finans dünyasına girişi kolay ve ekonomik hale getiren platform Müşteri koçluğu, üyelik yöntemi ve b. özellikleri tek bir yazılımda sunan sektör lideri Zahmetsiz ticaret deneyimi sunan ticaret ve teknoloji birleşimi şirketi 5 adımda süpermarket; elektrikli araçlar kullanan çevrimiçi market
  • 56. Slide105 Hollanda`ya, dünyayı besleyen küçük ülke deyip geçmemek lazım... Geleneksel laleleri ve tahta ayakkabılarıyla dünya çapında en iyi tanınan ülke, yılda 6 milyar € ihracatla dünyanın en büyük ikinci sebze ihracatçısıdır. Geçmiş teknolojiyi modernize ederek bu konuma sahip olmaktadır. Hollandanın tarıma uyguladığı teknolojilere bakalım: qSanal Gerçeklik Bitki Yetiştirme Aracı- Dijital ve robotize edilmiş fenotipleme, büyük veri işleme ve analiz, fenotipik verilerin görselleştirilmesi gibi büyük sorunlara dair araştırmalara odaklanılmaktadır. qBrimaPack tarafından geliştirilen NicePack, yenilikçi bir ambalaj tasarımını maksimum raf ömrüne ulaşmak için verimli ve modüler bir makine ile birleştirmiştir. qFtnon firması tarafından geliştirilmiş, Gelişmiş Robotik Marul Oyucu verimi arttırarak, işçilik maliyetini ve yatırım geri dönüş süresini kısaltmaktadır. qDinamik Bulut Kontrol sistemi hızlı, enerji tasarruflu sebze ve patates buharı sağlar ve kaliteyi artırmaktadır. qColdstore Manager yazılımı, düşük enerji maliyeti ile dondurulmuş ürün depolamayı sağlamakta ve kontrol etmektedir. qStorage Manager yazılımı, tarım ürünlerinin uzun süreli depolanması için enerji tasarrufu sağlayan iklim kontrolünü sağlamaktadır. qLumenex Venlo Solar System ile güneş paneli elektrik sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlamaktadır. qMultifan V-FloFan ile sera bitkileri ve kümes hayvanları için daha iyi bir mikro iklim sağlamaktadır. qPulsed Electric Field (PEF) yöntemi ile yağ içeriğinin azaltılması sağlanmaktadır. qMaliyeti Etkin Bitki Genotipleme: Küçük ölçekli veya yüksek verimli testlerden SNP keşfine ve Yeni Nesil Genotiplemeye kadar, Genetwister firması çözümler sunmaktadır.
  • 57. Slide79 Hollanda için SWOT analizi
  • 58. Slide83 Hollanda: Güçlü yönler 1.Altyapı: Belki de Hollandanın en büyük gücü mükemmel altyapısıdır. Bu, tümü ülkenin ticaret ekonomisinde önemli bir rol oynayan, bakımlı limanlar, havaalanları ve yollardan oluşan bir ulaşım altyapısını içerir. Ek olarak, ülke bir sınırdan diğerine dünya standartlarında toplu taşıma imkanına, aynı zamanda ülkenin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayan iyi gelişmiş ve telekomünikasyon altyapılarına da sahiptir. 2.Ticaret merkezi: Yerleşik ulaşım altyapısı ve Orta Avrupa coğrafi konumu sayesinde Hollanda, ticaret merkezi olarak adından söz ettirmiştir. Özellikle Hollandanın limanları Rotterdam ve Amsterdam. 3.İhracat: Küçük boyutlu görünse de Hollanda, dünyanın en büyük on ihracat ekonomisinden birine sahiptir. Ülke fosil yakıtlar ve metaller gibi çeşitli ham malları ihraç etmektedir. 4.AB üyeliği: Son olarak, Hollanda'nın Avrupa Birliği'ne üye bir ülke olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu, güçlü, birleşik bir para biriminden (Euro) yararlandığı ve ayrıca ülkenin büyük ihracat hacmi göz önüne alındığında özellikle önemli olan bir dizi uygun ticaret ve vergi anlaşmasına sahip olduğu anlamına gelir.
  • 59. Slide84 Hollanda: Zayıf yönler 1.Yaşlanan nüfus: Böylesine gelişmiş bir ülke olan Hollanda, vatandaşlarına en kaliteli eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerini sunabilmektedir. Sonuç olarak, dünyanın en yüksek yaşam beklentilerinden birine sahiptir. Bunun bir sonucu, bir bütün olarak, ülkenin ortalama yaşının yavaş yavaş yükselmesidir. Bu, çalışan yaşlı bireylerin bakmakla yükümlü oldukları yaşlılara oranının olumsuz bir şekilde çarpık olduğu anlamına gelir. Bu aynı zamanda, Hollanda hükümetinin normalde olduğundan daha fazla emekli maaşı ödemesi gerektiği anlamına geliyor ve bu da ulusal ekonomiye baskı yapıyor. 2.Kirli enerji: Hollanda'nın karşılaştığı bir diğer zayıflık da kirli enerjiye olan bağımlılığıdır. Kirli enerji, temiz enerjinin aksine, çevre üzerinde olumsuz etkisi olan enerjidir (genellikle fosil yakıtların yakılmasıyla üretilir). Hollanda'nın, ülkenin ekonomik kalkınması göz önüne alındığında olduğu kadar yenilenemez enerji kullanması özellikle şaşırtıcı. Ülkenin şu anki kirli enerji kullanımının çok az sonucu olsa da, fosil yakıtları merkezileştirmek için yeni Avrupa direktiflerinin uygulanması gelecekte bir sorun haline gelebilir. 3.Hollanda'nın coğrafi büyüklüğü: Hollanda, Fransa veya Almanya gibi diğer büyük Avrupa ekonomilerinden çok daha küçük bir ülkedir . Belirli şekillerde, bu boyut sınırlaması bir zayıflık olabilir. Örneğin, ülkenin küçük olması nedeniyle diğerlerine göre daha az doğal kaynağa sahiptir. Bununla birlikte, Hollanda'nın, ekonomisini yönlendirmek için özellikle hizmet veya üretime dayalı işletmelere odaklanarak, bu sınırlamayı çok ustaca yönetebildiği görülmektedir.
  • 60. Slide85 Hollanda: Fırsatlar 1.Brexit: Bazı açılardan, Birleşik Krallığn AB`den ayrılma kararı (Brexit olarak adlandırılır) Hollanda için bir Fırsattır. En önemlisi, Londra on yıllardır Avrupa için popüler bir finans merkezi olmuştur; ancak Brexit ufukta göründüğünde, binlerce Avrupalı örgütün kendilerini temel alacak yeni bir yer aradığı görülüyor. Hollanda, bu kuruluşların çoğu için ciddi bir rakip olabilir ve bu da ülkeye yeni bir hizmet temelli iş dalgası yaratabilir. 2. Turizm: Hollanda için bir başka fırsat da turizmdir. Ülke zaten nispeten köklü bir turizm merkezidir (özellikle başkenti Amsterdam), ancak mirasını ve ilerici modern kültürünü gezginlerle paylaşmak için daha fazlasını yapabileceğine şüphe yok. Hollanda, alternatif gelir akışlarını ülkenin diğer bölgelerine yönlendirmek için Amsterdam dışındaki turizm altyapısına yatırım yapmayı düşünebilir.
  • 61. Slide86 Hollanda: Tehditler 1. Brexit Brexit, bir yandan Hollanda için bir fırsat olsa da, ülke için bir tehdit de olabilir. Ülke ihracatının neredeyse % 10'u İngiltereye ulaşıyor , bu nedenle mevcut vergi ve ticaret anlaşmalarındaki bir değişiklik bu önemli gelir akışını etkileyebilir. Ayrıca Brexit'in tüm Avrupa ekonomisi üzerinde daha büyük genel sonuçları olabilir ve bu da Hollanda'yı etkileyebilir. 2. İklim değişikliği Hollanda için büyüyen bir başka tehdit de iklim değişikliğidir. Hollanda, son derece yerleşim olarak düşük bir ülke olarak biliniyor ve bu da onu sellere yatkın hale getiriyor. Çok sayıda baraj ve diğer taşkın önleme sistemlerine yapılan ciddi yatırımlara rağmen, iklim değişikliğinin deniz seviyelerinin yükselmesine ve daha değişken hava modellerine neden olabileceğine dair endişeler var - bu da ülkenin mevcut hava sistemlerine ek baskı uyguluyor.
  • 62. Slide87 Hollanda için PESTLE analizi
  • 63. Slide88 1. Political- Siyasi: Avrupa Birliği Hollanda'nın siyasi manzarasının belirleyici özelliklerinden biri Avrupa Birliği üyeliğidir. AB, ticaret, seyahat ve daha fazlasıyla ilgili olumlu düzenlemelerden yararlanan yaklaşık 30 Avrupa devletinden oluşan bir koleksiyondur. Çeşitli malların (gıda, kimyasallar ve makineler dahil) büyük bir ihracatçısı olarak bu üyelik, Ekonomik statüsü açısından çok önemlidir. Öngörülebilir gelecek için, Avrupa Birliği gelişmeye devam edecek gibi görünüyor; ancak Brexit ile önümüzdeki yıllarda AB'nin dağıldığını görebiliriz. 2. Economic- Ekonomik Yüksek Gelir İyi gelişmiş bir Avrupa ülkesi olan Hollanda, dünyadaki en yüksek gelirlerden bazılarına sahiptir. Ülkedeki yüksek asgari ücret kesintileri sayesinde vasıfsız işçilerin bile iyi bir maaş kazanmasıyla, ülkenin Ekonomisi normalde olması gerekenden önemli ölçüde daha likit durumda. Bu, hem işletmelerin hem de bireylerin harcamaya istekli olduğu anlamına gelir ve bu da olumlu bir ticaret sarmalına yol açar. Küresel Ekonomik Değişiklikler Herhangi bir ülke gibi, Hollanda da dünya çapında ekonomideki değişikliklerden etkilenmektedir. Başlıca bir mal ihracatçısı olarak, ülke başkaları yaptığında zarar görmeye mahkumdur. Hollanda, 2008/2009 durgunluğundan güçlü bir şekilde etkilendi ve bunun belirtileri bugüne kadar görülüyor. Bazı iktisatçılar kısa süre sonra başka bir küresel durgunluğun geleceğine inanıyor, ancak bazıları erken uyarı işaretleri sayesinde bunun önlenebileceğine inanıyor.
  • 64. Slide89 3. Sociocultural- Sosyokültürel Göçmenlik Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak Hollanda, doğası gereği göç konusunda çok açık bir görüşe sahiptir. Ülkenin yüksek yaşam standartları ile birlikte, bu hızlı bir göçe yol açtı. Ülke nüfusunun% 10'undan fazlasını Batı kökenli olmayan göçmenler oluşturuyor ve neredeyse çoğu yine Batı kökenli göçmenler. Bazı Avrupa ülkeleri, göçten kaynaklanan sosyokültürel sorunlarla (sosyal sıkıntı gibi) mücadele etmiştir; Göçmen sayısı artmaya devam ettikçe Hollanda'nın da benzer sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsiz. Liberal Toplum Hollanda toplumunun önemli bir yönü liberalizmidir. Bu, ülkenin göçmenlerle bu kadar az sorun yaşamasının bir nedeni olabilir: çünkü ülkenin doğal sakinleri çok anlayışlı. Göçmenliğin yanı sıra, Hollanda'nın cinsellik (LGBT topluluğu için gurur verici bir şekilde kabul edildiğini gösteren) ve hatta madde kullanımı konusunda son derece liberal olduğu söyleniyor. 4. Technology-Teknolojik İyi Erişim Böylesine gelişmiş bir ülke olan Hollanda, teknolojiye inanılmaz erişime sahip. Buna telekomünikasyon altyapısı, modern sağlık ekipmanı ve üretim araçları dahildir. Sadece bir bütün olarak ülke değil, aynı zamanda önemli gelirleri sayesinde vatandaşları da büyük bir teknolojiye erişime sahip. Genel olarak, teknolojiye bu erişim, günümüzde iş verimliliğinde rekabet üstünlüğünü korurken, ülkenin zamanla gelişmeye devam etmesini sağlar. Sosyal medya kullanımı, vatandaşların en son haberlerden haberdar olmalarını sağlarken, perakende şirketlerine benzersiz, güçlü bir müşteri temas noktası sağlar.
  • 65. Slide90 5. Liberal- Yasal Liberal Düzenlemeler Daha önce de belirtildiği gibi, Hollanda'nın sosyokültürel konulara çok liberal bir yaklaşımı var. Bu sadece bireysel sakinlerin kişisel görüşlerine yansımakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin düzenleyici çerçevelerine de dahil edildi. 6. Enviromental- Çevresel Su Baskını Riski Hollanda, (coğrafi açıdan) “düşük” bir ülke olma ününe sahiptir. Aslında, bu inanç çok doğrudur: Ülkenin büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında yer alır ve bu da onları sele aşırı derecede yatkın hale getirir. Bu su baskını eğilimi, iklim değişikliği konusu göz önüne alındığında daha da korkutucu: Küresel ısınmanın bir etkisi yükselen deniz seviyeleridir, diğeri ise daha aşırı hava döngüleri. Bu iki faktör birlikte, yıkıcı sel riskini artırmak için bileşik olarak çalışabilir. Yenilenebilir Enerji Kullanımı Yüksek gelişim endeksi göz önüne alındığında, Hollanda'nın yenilenebilir kaynaklardan yalnızca minimum miktarda enerji elde ettiğini bilmek şaşırtıcı olabilir. Ülkenin mevcut hedefi, enerjisinin yalnızca% 14'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde ederek diğer gelişmiş (özellikle Kuzey) Avrupa ülkelerinin çok gerisinde bırakmaktır.
  • 66. Slide106 Koronavirüsle ekonomide açılan “kara” sayfalar
  • 67. Slide107 Hollanda tarafından tanımlanan "akıllı kilitlenme", birçok işletmenin COVID-19 salgını aracılığıyla faaliyet göstermeye devam etmesine izin verirken, başka yerlerdeki kilitlenmelerin neden olduğu yurt içi kısıtlamalar ve uluslararası ticaretteki aksamalar yine de Hollanda ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Bununla birlikte, ekonomi 2020'nin ilk çeyreğinde %1,7 küçüldü, ihracat ve perakende satışlar keskin bir şekilde düşerken, işsizlik artmaya başladı. GSYİH'nın% 83'üne eşit ihracat ile Hollandalılar ticarete bağımlıdır ve ekonomik iyileşme, büyük ticaret ortaklarındaki durgunluklar nedeniyle gecikebilir. Ekonomik etkiler, işte tutmayı (ücret sübvansiyonları ve güçlü istihdam mevzuatı) desteklemek ve küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki etkiyi (vergi ertelemeleri, sübvansiyonlar, esnek düzenleme) tamponlamak için hükümet eylemleriyle sınırlandırılmıştır.
  • 68. Slide108 Gördüğümüz grafikte, zümrüt-yeşili ile yaklaşık %60 ile verilen alanlar neredeyse tüketici harcamalarından hiç etkilenmeyen sektörler, sarı ile verilen yaklaşık %40`lık alan ise daha çok etkilenen sektörleri bildirmektedir. Günlük ihtiyaçlardan olan erzak, konut ve kamu hizmetleri, komünikasyon ve diğer gerekli ihtiyaçlar tüketicileri açısından sürekli tüketilirken, diğer sarı renkte yer alanlar: giyim, restoran, otel hizmetleri, ulaşım tüketici harcamalarından bayağı etkilenmiştir. Tüm hanelerin yarısı korona krizinin kendi mali durumlarını etkilemesini bekliyor ve birçoğu yanıt veriyor. örneğin tasarruflarını artırarak. Üretici güvenindeki gelişmenin aksine, tüketici güveninde çok az iyileşme olmuştur . Virüsün nasıl gelişeceğine dair belirsizlik ve tüketiciler için finansal geleceğe ilişkin belirsizlik nedeniyle büyük alımlar da hale beklemede.
  • 69. Slide109 İkinci çeyrekte Hollanda ekonomisi korona krizinin bir sonucu olarak tarihi bir darbe aldı. Ekonomi, ilk çeyreğe göre yüzde 8,5 küçüldü. Hem tüketim hem de yatırım keskin bir şekilde azaldı ve ticaretin katkısı da negatifti. Nisan ve Mayıs aylarındaki kilitlenme sırasında para harcamak çok daha zor hale geldiğinden, özel tüketim çok etkilendi; Sağlık sektörü (korona bakımı dışında) tam kapasite çalışamadığı ve işletmeler yatırımlarını azalttığı için hükümet harcamaları daraldı. Ek olarak, Hollanda hükümetinin görece güçlü mali konumu, cömert önlemlerle hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebileceği anlamına geliyordu. Hollanda ekonomisindeki toparlanmanın ise avro bölgesinin geri kalanındaki kadar güçlü olmaması bekleniyor. 2020'deki tarihi daralmanın ardından 2021'de sınırlı toparlanma Hollanda endüstrisinin kazandığı her avronun 70 senti ihracattan gelir. Hollanda ayrıca büyük miktarlarda ara malı ihraç etmektedir. Küreselleşen dünyamızda, üretim zincirleri o kadar birbirine bağlı hale geldi ki, stratejik olarak hayati önem taşıyan tek bir şirketin kapanması tüm zincirleri bozabilir. Corona virüsü, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ana ticaret ortakları arasında da hızla yayılıyor. Bu ülkelerde tüketici harcamalarında ortaya çıkan düşüş, ithalat ve ihracatta buna bağlı olarak keskin bir düşüşü tetikleyecektir. İtalya zaruri olmayan malların üretimini durdurdu. Ortalama olarak, Hollanda'nın toplam ihracatının yaklaşık% 4'ü İtalya'ya gidiyor ve şimdi bunun tamamen% 0'a ulaşmış durumda. Ayrıca yeni getirilen sınır kontrolleri ile ticaret engelleniyor, bu, uçakların karaya oturması ve nakliye personelinin kaybı demek. Bu nedenle 2020'de ihracatın% 6 küçüldü.
  • 70. Slide111 Slide 2: https://www.mapsofworld.com/netherlands/netherlands-location-map.html https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/netherlands/ Slide 3: https://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population/ Slide 4: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/00372eng/table?ts=1610541768564 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/37296eng/table?dl=19D09&ts=1610726245624 Slide 5: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=NLD&treshold=10&topic=EO https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/80393eng/line?ts=1610735623131 Slide 6: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744749 Slide 7: https://www.ucl.ac.uk/dutchstudies/an/SP_LINKS_UCL_POPUP/SPs_dutch/multicultureel_gev_NED/pages/autochtonen.html Slide 8: https://allecijfers.nl/nederland/ Slide 10: https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands/security-and-the-rule-of- law#:~:text=Security%20and%20the%20rule%20of%20law%20in%20Dutch%20development%20cooperation,for%20economic%20growth%20and%20development.&text=The%20Dutch%20government%20 therefore%20wants,countries%20where%20governance%20is%20poor. Slide 11: https://tradingeconomics.com/netherlands/inflation-cpi Slide 12: https://www.statista.com/statistics/276708/inflation-rate-in-the-netherlands/ Slide 13: https://www.theglobaleconomy.com/Netherlands/Economic_growth/ https://www.theglobaleconomy.com/Netherlands/Unemployment_rate/ Slide 14: https://www.cbs.nl/en-gb/visualisations/income-distribution http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/netherlands/ Slide 15: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/armoederisico-bevolking-in-2019-een-fractie-lager https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland Slide 16: https://borgenproject.org/tag/poverty-in-the-netherlands/ https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland Slide 17: https://www.expatica.com/nl/living/integration/netherlands-quality-of-life-100853/?utm_source=301&utm_medium=redirect&utm_campaign=2020-04- 16#:~:text=The%20quality%20of%20life%20in%20the%20Netherlands,-Home%20Living%20in&text=Research%20shows%20that%20sustained%20happiness,of%20life%20is%20the%20Netherlands. Slide 19-21: https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/netherlands/trade-profile Slide 22-25: http://m.worldsrichestcountries.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.worldsrichestcountries.com%2Ftop-dutch-imports.html&utm_referrer=#3098 Slide 26: https://commodity.com/data/netherlands/#Netherlands_Economy_Overview https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/NLD/textview http://www.worldstopexports.com/netherlands-top-10-imports/ Slide 27: https://www.government.nl/latest/news/2020/01/17/dutch-agricultural-exports-worth-%E2%82%AC94.5-billion-in- 2019#:~:text=The%20most%20profitable%20export%20sectors,vegetables%20(%E2%82%AC3.5%20billion). https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51150094 https://businessht.bloomberght.com/piyasalar/haber/1072193-tarimda-hollanda-mucizesi Slide 27-28: https://oec.world/en/profile/country/nld#forecasts Slide 29-32: https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/netherlands/foreign-investment https://www.theglobaleconomy.com/Netherlands/fdi_dollars/ Slide 33-34: https://www.iea.org/reports/the-netherlands-2020 Slide 35: https://nederlandelektrisch.nl/charging-infrastructure Slide 36: https://www.statista.com/topics/6644/renewable-energy-in-the-netherlands/ Kaynakça
  • 71. Slide112 Slide 38: https://www.iea.org/reports/the-netherlands-2020 Slide 39: http://www.dutchcivillaw.com/content/legalordercontent011.html Slide 40: https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/the-dutch-court-system Slide 41-42: https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/ Slide 44: https://paratic.com/ilk-spekulatif-balon-lale-cilginligi/ Slide 45: https://www.bundlehaber.com/detay/a0c2c3b7-a3dc-4538-a5b5-c32f3e180baf Slide 46-47: https://www.historischnieuwsblad.nl/de-grote-depressie-had-ook-positieve-gevolgen/ https://www.canonvannederland.nl/nl/crisisjaren#:~:text=De%20jaren%201929%2D1940%20worden,economie%20en%20van%20grote%20werkloosheid.&text=Het%20aantal% 20werklozen%20in%20Nederland,een%20hoogtepunt%20van%20bijna%20600.000 Slide 48: https://www.dutchreach.org/car-child-murder-protests-safer-nl-roads/ http://dilkoizmit.com/bisiklet-cenneti-hollanda/ Slide 49: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35098 https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/nl- economy.htm#:~:text=The%20global%20financial%20crisis%20hit,the%20economy%20shrank%20by%203.9%25.&text=The%20recovery%20is%20forecasted%20to,growth%20 of%202%25%20in%202011 Slide 50: http://dilkoizmit.com/bisiklet-cenneti-hollanda/ Slide 52: https://www.government.nl/topics/ict/ict-and-economy Slide 53-54: https://medium.com/techleap-stories/top-10-dutch-breakthrough-technologies-c1525fa60eed https://investinholland.com/news/10-inventions-didnt-know-dutch/ https://siliconcanals.com/news/startups/5-most-innovative-tech-products-by-dutch-startups-youll-wish-you-already-had/ https://medium.com/@alperssmaz/hollanda-bilim-teknoloji-ve-i%CC%87novasyon-sti-ekosisteminden-%C3%B6rnekler-7-fa346cde738c https://www.future-processing.com/blog/dutch-tech-companies-2019/ https://medium.com/techleap-stories/top-10-dutch-breakthrough-technologies-c1525fa60eed https://siliconcanals.com/news/startups/5-most-innovative-tech-products-by-dutch-startups-youll-wish-you-already-had/ https://investinholland.com/news/10-inventions-didnt-know-dutch/ https://investinholland.com/news/quantum-technology-the-netherlands-invests-in-tomorrows-tech-today/ https://dutchreview.com/news/innovation/new-dutch-innovations/ Slide 55: https://medium.com/@alperssmaz/hollanda-bilim-teknoloji-ve-i%CC%87novasyon-sti-ekosisteminden-%C3%B6rnekler-3-995db606a6c Slide 56: https://www.dw.com/tr/tar%C4%B1mda-yeni-d%C3%B6nem-hollanda-tarz%C4%B1-y%C3%BCksek-teknoloji/a-47236329 https://medium.com/@alperssmaz/hollanda-bilim-teknoloji-ve-i%CC%87novasyon-sti-ekosisteminden-%C3%B6rnekler-3-995db606a6c1 Slide 58-61: https://pestleanalysis.com/netherlands-swot-analysis/ Slide 62-65: https://pestleanalysis.com/netherlands-pestle-analysis Slide 67: https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/publications/report-on-the-impacts-of-covid-19-on-the-dutch-economy-5-june-2020/ Slide 68: https://insights.abnamro.nl/en/2020/03/covid-19-impact-on-the-netherlands/ Slide 69: https://economics.rabobank.com/publications/2020/september/the-dutch-economy-will-feel-the-effects-of-the-corona-crisis-for-years-to-come/ Kaynakça
  • 72. Slide119 Teşekkürler...