UPLOAD

  Ayten Akhmed

  Azerbaijan

  3K

  Turnaround stratejileri

  Published: March 11, 2021

  Turnarounds stratejileri

  Comments

  Turnaround stratejileri

  • 1. Slide1 TURNAROUND STRATEJILERI
  • 2. Slide6 Bir işletmede başarısızlığın nedenleri Dış nedenler üYeni agresif rakip - pazarda veya sektörde bir veya daha fazla agresif rakibin varlığı, bir işletmenin çöküşüne neden olabilir. üArz fiyatlarındaki artış -ani ve beklenmedik artış olabilecek bir şirketin başarısızlığı için bir başka nedeni. üPazar talebindeki değişiklikler - Pazar talebindeki değişim ve ürün tercihinin azalması da önemli bir neden olabilir. üEkonomik koşullar - Pazarın veya ekonominin mevcut durumu, bir şirketin düşüşüne katkıda bulunan bir faktör olabilir. İç nedenler üYönetim Başarısızlığı - Bir ticari işletmenin kötü yönetimi, genellikle onun çöküşüne yol açar ve bir başarısızlık olmasının temel nedeni olabilir. üMali kararlardaki başarısızlıklar - Bütçe kontrollerindeki kayıp, zayıf finansal tahmin buna örnektir. üYeni trendlerden habersizlik - Sektördeki yeni trendleri görmezden gelmek ve onunla büyümekte başarısız olmak, bir işletmenin düşüşünün büyük bir nedeni olabilir.
  • 3. Slide2 Turnaround nedir? Basit anlamıyla, bir kuruluşun daha önce verilen kararın yanlış olduğunu ve şirketin karlılığına zarar vermeden önce geri alınması gerektiğini hissettiği durumlarda izlediği bir tasarruf stratejisidir. Geri dönüş, endüstriyel birimi orijinal konumuna getirir ve performansını dengeler. Geri dönüşler, bir kurumun geleceğine istikrar getirirken bir iyileşme dönemini işaret ettikleri için önemlidir.
  • 4. Slide4 Turnaround vs Endüstriyel hastalık Bazı sanayi birimleri “hasta” doğar, ya da zaman içinde “hastalanır”. Hastalıklı bir sanayi birimi, cari yılda bir önceki hesap döneminde nakit kaybına uğramış ve sonraki yıllarda da nakit kaybına uğraması muhtemel olan birimdir. Göstergeleri: 1. Azalan kar payı 2. Karlılığın düşmesi 3. Borç bağımlılığının artması 4. Karların işletmeye geri dönmemesi 5. Fonların yanlış çeşitlendirilmesi 6. Planlama eksikliği
  • 5. Slide3 Turnaround stratejisinin özellikleri Yeniden yapılandırma Uzun vadeli strateji Optimum seviyeye ulaşım İşbirliği Hem dahili uzman, hem de dışarıdan danışman tarafından gerçekleştirilmesi
  • 6. Slide5 Başarılı turnaround stratejisinin esasları 1. Sorunun teşhis edilmesi: Bu, yeniden yapılanma uygulama sürecinin ilk adımıdır. Geri dönüş stratejisini uygulamak, hastalık sorununun teşhisini gerektirir. 2. Doğru planlama ve uygulama: Değerlendirme tamamlandıktan sonra, geri dönüş planlamasında bir geri dönüş sürecindeki bir sonraki kritik adım. 3. İletişim: İletişim, bir işletmede başarı için anahtar faktördür. Geri dönüş stratejisini uygulamak için eksiksiz, açık ve hızlı iletişim gereklidir. 4. Fonların mevcudiyeti: Yeterli fonların mevcudiyeti, sağlam mali yönetim ve kontrol uygulayarak hasta biriminin sağlığına kavuşmasını sağlar. 5. İşbirliği: Geri dönüş; çalışanlar, hissedarlar, yönetim, yatırımcılar, tedarikçiler, alacaklılar vb. Gibi çeşitli iş gruplarının işbirliğini gerektirir. 6. İşletmenin canlılığı: Geri dönüş, yalnızca ticari firmanın canlanma şansı varsa uygulanabilir olmalıdır. İstekli, inançlı olmak esastır.
  • 7. Slide14 Turnaround stratejilerinde planlama Genel destek, risk yönetimi: Bir risk yönetimi sürecinin başlatılması, geri dönüş hazırlığının önemli bir parçasıdır. Riskler tüm projelerin doğasında vardır, ancak neyse ki üstesinden gelinebilirler. Hafifletici faaliyetler planlanırsa, riskler mümkün olduğunca en aza indirilir. Kapsam yönetimi: Bu noktada, sahada tüm geri dönüş hedeflerinin tanımlanmış olması, tüm personelin hizalanması ve kapsam dahil etme kriterinin nihai hale getirilmesi gerekir. İş paketleri: Süreçteki bir sonraki aşama, geri dönüş sırasında yürütülen tüm işler için ayrıntılı paketleri planlamak ve oluşturmaktır. Bu noktada, donmuş kapsam tamamen net olmalıdır.
  • 8. Slide12 İşletmelerde turnaround stratejisi teknikleri: 4R
  • 9. Slide15 Retrenchment (kademe azaltma)- Bu geri dönüş yönetimi stratejisi, finansal kayıpları azaltmak , şirketi yeniden düzenlemek ve işletmenizde var olan sorunları çözmek için çalışmak için geniş kapsamlı, kısa vadeli eylemlere dayanmaktadır. Repositioning (yeniden konumlandırma)- Temel olarak, yeniden konumlandırma, gelir elde etmek ve hatta pazardaki konumunuzu değiştirmek için ürün profilinizdeki yeni inovasyonları ve değişiklikleri kullanır. Replacement (yer değiştirme)- Değiştirme tekniği, ekibinizi değerlendirmenize ve işinizi yeni vizyonuna taşımak için gerekenlere sahip olup olmadıklarını gerçekten belirlemenize olanak tanır. Renewal (yenileme)- Yenileme ile şirket, başarılı bir yönetim performansı ile sonuçlanması için uzun vadeli eylemler gerçekleştirir . Yenileme stratejisinin ilk adımı, kuruluşunuzdaki mevcut yapıları incelemektir.
  • 10. Slide8 Operasyonel turnaround stratejileri Operasyonel Geri Dönüş, aslında üretkenliği artırmak, sistemleri ve süreçleri daha iyi çalıştırmak, ekibinizden daha fazlasını elde etmek, projeleri daha iyi yönetmek ve yönetim ekibinizi çalışanlarınızdan daha fazlasını elde etmek için yapılandırmakla ilgilidir. Operasyonel Geri Dönüş, en basit düzeyde, daha azıyla daha fazlasını başarıyor . Ticaret koşullarının zor olduğu bir durgunluk sırasında bunu yapabilirseniz, rakiplerinizin yapamayacağı yerlerde hayatta kalma olasılığınız artar.
  • 11. Slide11 Operasyonel dönüş stratejisi için odaklanılması gerekenler Deneyim Yalın ilkeler Sağduyu Ekip çalışması Objektif görüş Ek kaynak
  • 12. Slide21 Net bir vizyon ve staretejiyi iletmek Örnek bir lider olarak hareket etme Süreç ve sistemleri hizalamak Duygusal bağ kurulması Engellerin üstesinden gelmede yardım Sürekli gelişime ilham vermek 180°`lik turnaround için 360 °`lik İKY
  • 13. Slide16 İKY`yi sürece dahil etmekdikde ortaya çıkan tuzaklar ØArtıklık süreçleri yasal veya adil bir şekilde ele alınmıyor; ØDava masraflarının ve risklerinin kötü yönetimi; ØKarmaşık çalışan sorunları gerçekten göz ardı edilir - bu da maliyetli sonuçlara yol açar; ØSözleşmelerin değiştirilmesine ilişkin olası dolandırıcılık; ØPotansiyel maliyet tasarrufu girişimleri (faydalar, tazminat vb) tanınmaz; ØKilit çalışanları ve kilit 'sorunlu' çalışanları yeterince erken tespit edememe; ØÇalışanların tutulması gereken bağlantısının kesilmesine neden olan etkisiz insan yönetimi; Øİş sözleşmeleri ve diğer şartlar ve koşullar ile ilgili yasal uyumsuzluk;
  • 14. Slide7 Turnaround Recovery Strategies Turnaround Strategies Turnaround recovery strategies- Geri dönüşle kurtarma stratejileri anlamına gelmektedir. Bir şirketin önemli bir olumsuzluk döneminden sonra yükselen bir döneme giriş yapması için alınan önlemler yelpazesidir. Bu stratejinin birkaç türleri vardır: 1.Maliyet verimliliği: Bir şirket için hızlı kazançlar sağlamayı hedefleyen çeşitli eylemleri içerir.Alınan önlemler, şirketin nakit akışını iyileştire bilir veya daha karmaşık stratejiler geliştirmeden önce mali durumunu dengeleyebilir. 2.Varlık azaltma : Performans düşüşüyle karşı-karşıya kalan şirketler, genellikle bir maliyet-verimlilik artışından sonra varlık azaltma eylemlerini sürdürür. 3.Odaklanma: Artan odak altında şirketler, potansiyel olarak yüksek kar üretebilecek pazarları, müşterileri ve ürünleri belirler ve bu önlemleri firma faaliyetlerinin ana odağı olarak benimser. 4.Liderlikte değişim: Genellikle, bir strateji olarak üst yönetime yeni bir düşünce biçimi enjekte etmenin bir yolu olarak şirket dışından yeni üst düzey yöneticiler atanır.
  • 15. Slide20 Kurumsal geri dönüş stratejisinde öncelikler §Ürün §Müşteri §Finans §Süreç §İnsan §Vizyon §Amaç §Marka §Misyon §Değer Dijitalleşme Stratejinin yeniden tanımlanması Krizin dengelenmesi Finansal yeniden yapılandırma Normale dönüş Durumun yeniden değerlendirilmesi Elde tutma, yeniden istihdam Süreç ve ürün iyileştirmeleri
  • 16. Slide9 Turnaround stratejilerinin başarısız olma nedenleri Değiştirmeme: Yöneticiler veya yönetim kurulu gerekli ve önemli değişiklikleri yapmaya istekli değildir. Sermayenin tahmin edilememesi: Bir dönüşte, nakit paha biçilemez bir metaldır. Yenilik yapmama: Ürünler, özellikle günümüzün teknolojik ortamında, modası geçmiş olabilir veya artık gerekli bile görülmeyebilir. Kültürü değerlendirmeme: Her yönetici ve yönetim kurulu üyesinin ayda en az 4 farklı kuruluşu ziyaret etmesi gereklidir. Paydaşlarla iletişim kurulmaması: Buna çalışanlar, tedarikçiler, toptancılar, müşteriler, hissedarlar ve basın da dahildir. Kötü haberlerin paylaşılmaması: Kimse şirketi ile ilgili kötü haber duyurusu yapmayı istemez. Ama, gerçekleri bildirdiklerinde etraftakilerin sadık kalma olasılıkları yüksek olacaktır.
  • 17. Slide18 Turnaround: Örnek olay incelemesi
  • 18. Slide19 üYeni perakende işlerine odaklanma ve tedarik zinciri yaklaşımı; üMaliyetleri düşürmek; üBilgisayarlardan dahili olarak uzaklaşmak ve üretim operasyonlarının çoğunu dış kaynak olarak kullanmak ; üBilgisayar satıcıları ve perakendeciler gibi dolaylı satış kanallarına geçiş .
  • 19. Slide24 STARBUCKS Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz, 2008`de Starbucks'ın tüketicilerle olan bağlantısının cazibesi ve aurasının her santimini yeniden kurma arayışı ile tüketildiğini ortaya koymayı planladı. Geri dönüş stratejileri için izledikleri adımlar: 1.Asla temelinizde duranları unutmayın; 2.Danışmanlarınızı dinleyerek, onlarla çalışmaya istekli olun; 3.Operasyonları azaltmanız gerekiyorsa, yeterince azalttığınızdan emin olun; 4.Müşterilerinizin isteklerine cevap verme yeteneğiniz her zaman olsun; 5.Yoğun bir iletişim her zaman önemlidir; 6.Kurumsal sorumluluk ve üretim uygulamalarını yeniden canlandırın;
  • 20. Slide23 üFizikselden yararlanıp, dijitale yatırım yapın üHer zaman ileriye bakın üİnovasyon, teknoloji ve satın almanı kombine edin üKullandığınız teknolojiyi elde tutun üMüşteriler için Artırılmış Gerçeklik üYaklaşık 20 yıldır, dünyanın en büyük perakendecisi Walmart, çevrimiçi eylemini bir araya getirmek için mücadele ederken, rakibi Amazon.com ABD çevrimiçi alışveriş pazarının neredeyse yarısını ele geçirdi ve yurtdışında büyük bir varlığa sahip oldu. üAncak şimdi şirketin milyarlarca dolarlık yatırım kampanyası, uzun süredir uyuyan devin tamamını canlandırmaya başlayan çevrimiçi satışlar biçiminde karşılığını veriyor gibi görünüyor. ü2019 mali yılı çevrimiçi satış kazançları% 40 ve ilk yarıda% 37, Walmart’ın aynı mağaza satışlarındaki tüm ABD büyümesinin yaklaşık yarısını oluşturdu.
  • 21. Slide22 TEŞEKKÜRLER
  • 22. Slide17 https://www.investopedia.com/terms/t/turnaround.asp http://www.criticalc4c.com/step9_plan.html https://www.hjsrecovery.co.uk/5-strategies-for-a-successful-turnaround-in-business/ http://www.ceoadvisor.com/blog/?p=396 https://smallbusiness.chron.com/turnaround-strategies-distressed-companies-75695.html https://thebusinesssniper.com/turnaround-strategy-steps/ https://www.amacs.com/#/article/2899 https://www.vantageperformance.com.au/the-3-stages-of-turnaround-management/ https://www.vantageperformance.com.au/effective-corporate-turnaround-strategies/ https://www.lakeletag.com/new-blog/2017/1/18/top-reasons-turnarounds-fail https://obp.com.au/turnaround-management/ https://www.kestrelsolutions.com.au/the-5-step-process-for-turnaround-management/ https://www.elsevier.es/en-revista-brq-business-research-quarterly-424-articulo-turnaround-strategies-for-companies-in-S2340943617300129 https://businessjargons.com/turnaround- strategy.html#:~:text=Definition%3A%20The%20Turnaround%20Strategy%20is,the%20profitability%20of%20the%20company4 https://www.yourarticlelibrary.com/business/why-turnaround-strategy-is-essential-for-the-survival-of-a-failing-business-explained/7528 https://markzone.az/turnaround-strategiyasi-nedir/ http://www.transcapital.co.uk/6-quick-steps-to-planning-a-turnaround-strategy/ https://www.digitalrefining.com/article/1001454/planning-for-a-turnaround#.YDU4hOj7TIV https://financiallysimple.com/turnaround-management-restarting-business/ https://www.cleverism.com/effective-corporate-turnaround-strategies/ https://www.abacademies.org/articles/ceos-characteristics-and-the-successful-of-turnaround-strategy-evidences-from-indonesia-6524.html https://www.pageexecutive.com/advice/practice/human-resources/putting-hr-centre-turnaround-strategy https://www.hjsrecovery.co.uk/5-strategies-for-a-successful-turnaround-in-business/ https://kalyan-city.blogspot.com/2012/08/explain-features-of-turnaround-strategy.html http://www.venturn.com/article-what-is-operational- turnaround.php#:~:text=Operational%20Turnaround%20is%20actually%20about,a%20different%20matter%20all%20together. http://www.venturn.com/article-what-is-operational- turnaround.php#:~:text=Operational%20Turnaround%20is%20actually%20about,more%20out%20of%20your%20people. https://hpoglobalalliance.com/hrs-role-in-business-turnarounds/high-performance-organizations/ http://osborneinterim.com/corporate-turnaround-rejuvenation-management/ https://www.casestudyinc.com/dell-turnaround-strategy/ https://uniquewritersbay.com/blog/effectiveness-dells-current-turnaround-strategies/ http://www.ibscdc.org/Case_Studies/Strategy/Restructuring%20Turnaround%20Strategies/RTS0133K.htm https://brownandjoseph.com/blog/11-turnaround-success-stories/ https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/turnaround-recovery-strategies/ https://www.linkedin.com/pulse/7-elements-successful-business-turnaround-strategy-how-chad-rapsey https://www.cnbc.com/2019/08/15/walmarts-secret-weapon-in-its-quest-to-outmaneuver-amazon.html https://www.greyb.com/walmart-strategy/ https://www.fool.com/investing/2017/10/14/wal-mart-shows-its-executing-its-turnaround-strate.aspx https://www.richterconsulting.com/Newsletters/articles201010/featured.html https://www.cbsnews.com/news/need-a-turnaround-make-a-comeback-the-starbucks-way/ https://www.businesstoday.in/magazine/lbs-case-study/how-starbucks-survived-the-financial-meltdown-of-2008/story/210059.html https://www.linkedin.com/pulse/case-study-starbucks-come-back-story-lost-focus-only-regain-graham KAYNAKÇA