UPLOAD

  323

  Zara markasında fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler

  Published: March 09, 2021

  Fiyatlandırma amaçları, pazarlama karması stratejileri, ansoff, bsg matriksleri ve diğer önemli konulara değinilmiştir.

  Comments

  Zara markasında fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler

  • 1. Slide1 ZARA
  • 2. Slide2 Amancio Ortega Rosalía Mera
  • 3. Slide46 Zara markasının fiyatlandırma kararlarını etkileyen içsel faktörler Fiyatlandırma amaçları Örgütsel faktörler Maliyet yapısı Pazarlama karması stratejileri
  • 4. Slide5 Fiyatlandırma amaçları vDüşük bir fiyatlandırma stratejisi vMakul fiyatlarla modayı her kes için ulaşılabilir hala getirme; vGelirlerinin büyük bir kısmını trendleri izleyerek, ürün geliştirmeye yönelme; vHedef fiyata göre üretim bütçesi; vHer statüye uygun fiyat sıralaması; v“Heyecan verici” fiyatlandırma sayesinde daha çok müşteri tabanına ve sadakatine sahip olma; vSürekli izcilik yapma.
  • 5. Slide17 Fiyatlandırma amaçları Masrafları karşılama Max kar, nakit akışı Pazar payı Satış hacmi Konum Zara, her zaman piyasa bazlı bir fiyatlandırma yöntemi izlemiştir. “Bizi bilen biliyor, gereksiz reklamlara ihtiyacımız yok” stratejisinin masraflarını karşılamada etkisi vardır. Zara`nın amacı, müşterilere yakın olarak prestijli perakende lokasyonlar seçmektir. Bu yerler genellikle insanların ceplerinin oldukça dolu olduğu ve lüks giyim için yüksek taleplerin olduğu şehir merkezleridir. Satış çok yapıldığı zaman da satış hacmi artmaktadır. Diğer markalar gelirlerinin %3.6`nı reklama harcarken, Zara reklam ve afişler için gelirinin sadece %0.3`nü kullanmaktadır. Bununla hem tasarruf, hem de gelirlerinin daha çok elde kalmasını amaçlayarak, daha çok yeniliklere yönelme eğilimindedir. Statü koruma Reklama yatırım yapmamasından dolayı benzersiz bir strateji izliyor. Tanıtımı artırmak için yalnızca halka açık mağazaların kurulmasına ve ağızdan ağıza söylemlere güveniyor.
  • 6. Slide64 3914,82 TL 259,95 TL 499 TL 4813,78 TL
  • 7. Slide59 BCG MATRIX Soru işaretleri- Question marks: Ürün portföyünde nakit inekler ve yıldızlara göre performansı düşük ürünler için yapılan bir tanımdır. Köpekler- Dogs: Sürekli olarak düşük karlılık gösteren ve geri dönüş sağlamak yerine fazlasını tüketen ürünleri ifade etmektedir. Yıldızlar- Stars: Şirketin karlı olarak bilinmesi, yeterli gelir elde edilmesine yardımcı olur, aynı zamanda yıldız ürünler sayesinde genişleme şansına sahip olmak da mümkündür. Nakit inekler- Cash cows: Bu kategorideki ürünler organizasyondaki nakit girişlerinin ana kaynağıdır. Bu tür ürünler, güçlü pazar tutumu yaratmada başarılıdırlar.
  • 8. Slide4 PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ: 4Ps
  • 9. Slide47 4Ps 1P- Product- Ürün Zara, modanın Coca Cola`sıdır. Ürünleri, özgünlükleri ve sadelikleri ile dünya çapında kabul görmektedir. Benzersiz bir satış teklifini takip eder. Trendleri yakından izleyerek kendisi bir trend yaratır. 2P- Price- Fiyat Ana odak nokta, cüzdanını zorlamadan moda konusunda güncel kalmak isteyen ortalama bir müşteridir. Onu Y kuşağında popüler eden de budur. 3P-Promotions Promosyonlar “Pazarlamaya sıfır yatırım” Bu benzersiz ancak şaşırtıcı derecde etkili strateji, moda hattının yeni mağazalar açmasına bir çeşit reklamını yapmasına etki eder. 4P- Place- Yer Etki alanını olabildiğince genişletmeye inanıyor ve çevrimiçi alışverişlerine de önem veriyor. Daha çok lokasyon seçimini pahalı mağazaların yanında yaparak daha uygun bütçeyle daha çok müşteri kitlesini hedef alıyor.
  • 10. Slide53 ZARA, fiyatlandırmadan sonra nasıl bir strateji uyguluyor? 1 GÖR-İSTE-SATIN AL! 2 3 4 5 6 7 8 DUR GİTME, BAK BİZDE FİYAT DAHA UYGUN. SEN DUR, BİZ YAPARIZ KOMBİNİNİ  KISA RAF ÖMRÜ İLE HIZLI MODA YENİDEN TASARIM İNDİRİM Mİ, O DA NE? GÖRÜNTÜ OLSUN DİYE KOYDUM ONU. YETİŞİN, KITLIK VAR!
  • 11. Slide54 4Ps modelinden 4Es`ye Product→Experience Price→Exchange Promotions→Evangalism Place→Everyplace 4Es Kişisel ticaret, yalnızca markanın bulunduğu fiziksel yer değil, müşterilerin bulunduğu her yerdir. Marka deneyimini anlamlı ve alışverişi değerli hale getirerek Zara, müşterilerinin markayı evanjelize etme potansiyelini kullanıyor. Eski fiyatlandırma formülü - üst üste koy, ucuza sat - 20. yüzyılda iyi çalıştı, ancak yeni deneyim ekonomisinde, değişim kavramının yerini aldı. Yeni perakende ekonomisinde deneyim, alışveriş yapanın zihnindeki üründen daha önemlidir.
  • 12. Slide60 ANSOFF MATRİX Pazar penetrasyonu, mevcut müşteri tabanında satış büyümesini teşvik etmeyi içerir. Mevcut pazarda bir ürüne odaklanarak pazar payını artırmak için kullanılan faaliyetleri içerir. Çeşitlendirme, yeni ürünlerle yeni pazarlara girmeyi içerir. Zara`nın portföy çeşitlendirmesi, maliyetin en aza indirilmesi yeteneği olarak maliyet liderliği genel büyüme stratejisiyle desteklenir. Ürün geliştirme, yeni ürünlerin geliştirilmesini veya mevcut ürün hatlarında mevcut müşteri tabanında yeni olmalarını sağlamak için değişiklik yapılmasını içerir. Pazar geliştirme stratejisinin temel amacı, yeni pazarları keşfetmek ve bunlara giriş sağlamaktır. Yeni tüketici pazarlarına başarılı bir giriş, Zara`yı küresel bir marka haline getirmede kilit bir rol oynamıştır.
  • 13. Slide9 Zara`nın maliyet yapısı
  • 14. Slide7 Zara`nın maliyet yapısı Malzemeler İmalat Çalışanlar Lojistik Tasarım §Yüksek maliyet olarak: Trendleri ve tasarımı yakalama; §Dış imalatı içeren tüm dünyada terzi atölyeleri; §Müşteriye en iyi marka imajı verecek mağazaların mimarisi ve tasarımı (pilot mağaza); §Pazarlamaki başarı- düşük maliyet- tüm reklamların vitrinde yapılması; §Çalışanları için ortalama eğitim masrafları; §Teknolojiler; §Lojistik.
  • 15. Slide63 Bu stratejiyi kullanmanın temel amacı, verimli değer zinciri yönetimi yoluyla pazar liderliği konumunu korumaktır. Zara`nın da çeşitli tüketici pazarlarında kullandığı ana genel stratejidir. Strateji, Zara`nın orta sınıfı hedefleyerek pazar payını genişletmesine olanak tanıyor. Orta sınıf tüketiciler genellikle fiyatlandırma faktörüne büyük önem verirler ve maliyet liderliği bu tip tüketici grupları için en iyi stratejidir. MALİYET LİDERLİĞİ
  • 16. Slide55 Zara`nın maliyet yapısında teknolojinin yeri YBS teknolojisi, Zara`nın müşteri duyarlılığında ve maliyet kontrolunda çok önemli bir rol oynar. Mağaza bilgisayarlarında POS sistemleri, mağaza yöneticileri için PDA cihazları ve telefon sistemleri kullanılarak gerekli siparişlere ilişkin doğru bilgiler DC`ye iletilmektedir.
  • 17. Slide3 “to give customers what they want” “get it to them faster than anyone else” FAST FASHION
  • 18. Slide49 Örgütsel faktörler
  • 19. Slide8 Başkan Amancio Ortega İlk başkan yardımcısı ve CEO Pablo Uluslararası yönetim kurulu İkinci başkan yardımcısı Carlos Sekreter Antonio Hazinedar Mağaza yöneticileri Bölge üzre yöneticiler Ülke üzre yöneticiler Departman yöneticileri Uluslararası çalışanlar Organizasyon yapısı İnditex`in üst yönetimi altında, mağaza yöneticileri, bölge ve ülke üzre yöneticiler gibi küçük yöneticiler de vardır.
  • 20. Slide57 Örgütsel faktöre bağlı çalışma kültürü Oyun kültürü: Zara`nın çalışanları bu kültürü uyarlarken yenilikçi fikirler ortaya atar. Küresel moda endüstrisine yön veren trendlerle tanındığı için, tasarımcılarından daha farklı türden fikirler edinir. Agresif kültür: Zara, yüksek hızda “moda üretimi”ne sahip bir şirkettir. Bu nedenle agresif bir kültür, sonuçlarını ve hedeflerini anında anlamak için iyidir. İşbirlikçi kültür: Zara şirketinde çalışırken, ekip çalışması insanların iyi bir kadro olabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel bir beceridir.
  • 21. Slide62 Hofstede modeli ışığında organizasyon kültürü Hofsetede tarafından önerilen organizasyon kültürü modeli, herhangi bir şirketin organizasyon kültürünü analiz etmek için analistler tarafından sıklıkla uygulandığı için ufuk açıcı bir öneme sahiptir. ZARA'nın örgütsel kültürü Hofseted'in kültürel modeli ışığında da analiz edilebilir. Modelin aşağıda listelendiği gibi altı boyutu vardır: üYönlü ve hedef odaklı araçlar üDahili tahrikli ve harici tahrikli üSıkı iş disiplinine karşı kolay giden iş disiplini üYerel ve Profesyonel organizasyon kültürü üAçık sisteme karşı kapalı sistem üÇalışan oryantasyonu ve iş oryantasyonu
  • 22. Slide58 §Stratejik karar verme: Pazar çok hızlı değiştiği için böyle bir karar çok riskli olabilir, ancak başarılı olursa rakiplerine göre avantaj sağlar; §Taktiksel karar verme: Böyle bir kararın sonucu bir yıldan daha az bir süre içinde görülebilir, işin yönünü değiştirmeye hiçbir katkısı yoktur; §Operasyonel karar verme: Düzenli olarak alınan kararlardır. Bu tür kararların etkileri genellikle asgari düzeydedir. Fiyatlandırma kararlarında yer alan kişiler
  • 23. Slide61 Zara mağazalarında organizasyonel yapı
  • 24. Slide51 SWOT analiz Güçlü taraflar Zayıf taraflar Fırsatlar Tehditler §Dikey entegre edilmiş değer zinciri §Hızlı tepki verebilme; §Tasarımdan nihai üretime kadar tüm süreç üzerinde yüksek kontrol; §Ürünlerin çok kısa bir süre içinde geniş coğrafi aralığa dağıtılması; §Ürünlerin yalnızca sınırlı sayıda üretilmesi; §Trend, çevreci olması. §Çevrimiçi alışverişin çok büyük ve önemli pazar haline gelmesi; §Müşterilerinin online alışveriş etmesi sayesinde kar artışı sağlanması; §Çeşitli kültürlere satış yapması; §Daha iyi müşteri deneyimi için yapay zeka kullanması; §Teknolojik gelişmeler; §Mal ithalatındaki ticaret engellerinin azaltılması. §Ürün iadeleri, bedenlerin sınırlı olması; §Daha düşük maliyetle daha büyük miktarda kıyafet üretememesi; §Hızlı dağıtımın kaliteden ödün vermesi; §Pazar araştırmaları; §Kalite kontrol için düşük bütçe; §Hukuki deneyim eksikliği; §Yüksek çalışan devir oranları. §Alışveriş merkezlerinde kiraların sürekli artması; §Farklı ülkelerde sorumluluk yasalarındaki farklılıklar; §Belirli küresel pazarda vasıflı işgücü eskikliği; §Pazarda tedarikçi artımı; §Ürün dizaynında fiyat kriterinin limitli olması; §Döviz kuru dalgalanmaları; §Tüketici zevkindeki değişmeler.
  • 25. Slide52 TEŞEKKÜRLER