UPLOAD

  2K

  Robbie Yollarda İle Akış Şeması Öğretimi

  Published: April 06, 2019

  BöteKurultayı2019

  Comments

  Robbie Yollarda İle Akış Şeması Öğretimi

  • 1. Robbie Yollarda İle Akış Şeması Öğretimi Robbie Yollarda İle Akış Şeması Öğretimi
  • 2. Proje Adı Proje Adı Robbie Yollarda İle Akış Şeması Öğretimi
  • 3. Proje Konusu Proje Konusu Akış diyagramları.
  • 4. Proje Amacı Proje Amacı 10-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerine akış diyagramlarını pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
  • 5. Hedef Kitle Hedef Kitle 11-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencileri
  • 6. Proje Araştırması Proje Araştırması Literatür incelendiğinde akış şeması öğretimine yönelik oyun tabanlı bir uygulama bulunmadığı görüldü. Algoritma ve akış şeması öğretimi için, Köse ve Tüfekçi tarafından yürütülmüş bir çalışmada ise “ ... geliştirilen yazılım sisteminin, algoritma - akış şeması kavramlarını ve bilgisayar programlamanın temel odak noktası olan algoritmik düşünce mantığını etkili bir şekilde öğretilmesi noktasında başarılı olduğunu göstermiştir. Ek olarak; yazılım sisteminin, öğrencilerin bilgisayar programlama temellerine yönelik derslerdeki başarı oranlarını artırdığını ve gerek yazılımın, gerekse gerçekleşen eğitimsel süreçlerin, öğrenciler tarafından oldukça etkili bulunduğunu da ifade etmek mümkündür.” şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu çalışmadan farklı olarak bizim projemizin oyun tabanlı olması ve öğrencinin 3 boyutlu sanal bir dünyada gezebilmesi, akış şeması ve algoritmaların gerçek hayat ile ilişkilendirilebilmesinde de yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Öğrencilerin her bölüm farklı problem durumlarıyla karşılaşmalarının, öğrencinin yaratıcı çözümler geliştirmesini destekleyici etkide bulunması beklenmektedir. Oyunun farklı seviyelere sahip olması ve akış şeması kavramlarının Milli Eğitim Öğretim Programındaki sıralama ile parça parça verilmesi, öğrencinin kavramları tanımasını ve pekiştirmesini kolaylaştırmaktadır.
  • 7. Proje Çerçevesinde Yardım Alınan Kişiler Proje Çerçevesinde Yardım Alınan Kişiler Ortaklarımız Proje faaliyetlerini gerçekleştiren, sorumluluğu,maliyetleri üstlenenler grup üyelerimiz Ahmet Erşin, Banu Çayan, Davut Gökdemir, Deniz Kaçın ve Dilan Şahin'den oluşmaktadır. Ek olarak ders sorumlusu: Prof. Dr.Arif Altun Arş. Gör. Sinan KESKİN Paydaşlarımız
  • 8. Kaynak Listesi Kaynak Listesi Renshaw, C. E, & Taylor, H. A (2000). The educational effectiveness of computer-based instruction. Computers and Geosciences, 26(6), 677-682 Köksal, Aydın. Bilişim Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981. Bau, D., Dawson, M., & Bau, A. (2015). Using Pencil Code to Bridge the Gap between Visual and TextBased Coding. 46th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (706-706). ACM. Armoni, M., Meerbaum-Salant, O., & Ben-Ari, M. (2015). From scratch to “real” programming. ACM Transactions on Computing Education (TOCE), 14(4), 25. Carlisle, M. C., Wilson, T. A., Humphries, J. W., & Hadfield, S. M. (2005). RAPTOR: a visual programming environment for teaching algorithmic problem solving. ACM SIGCSE Bulletin, 37(1), 176-180, ACM. Köse, U., & Tüfekçi, A. (2015). Algoritma ve akış şeması kavramlarının öğretiminde akıllı bir yazılım sistemi kullanımı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 569-586, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.031. DEMİR Faruk.. “Programlama Öğretiminde Eğitsel Programlama Dilinin Farklı Kullanımlarının Programlama Başarısı Ve Kaygısına Etkisi” Doktora Tezi,Atatürk Üniversitesi., 2015.
  • 9. Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Grup Üyeleri Banu ÇAYAN Ahmet ERŞiN Dilan ŞAHİN Deniz KAÇIN