UPLOAD

  2.2K

  Nesne Yonelimli Programlama

  Published: July 17, 2019

  Nesne Yönelimli Programlama

  Comments

  Nesne Yonelimli Programlama

  • 1. Slide1 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA(OBJECT ORİENTED PROGRAMMİNG)
  • 2. Slide2 OOP’de her bir object belirli bir sınıfın (class) veya alt sınıfın (subclass) metotlarını(method) veya prosedürle rini (procedure) ve veri değişkenlerini barındıran birer örneğidir.
  • 3. Slide6 1 Inheritance Inheritance(Kalıtım) Bir sınıftan başka bir sınıf türetirken aralarında bir alt-üst ilişkisi oluşturmayı ve bu sınıflar üzerinde ortak metotlar ve özellikler kullanılmasını sağlayan bir mekanizmadır. OOP’nin temel kavramlarından biridir. Hali hazırda var olan sınıfların üzerine başka sınıfların inşa edilmesini sağlar.
  • 4. Slide7 OOP’de programlama dilinin farklı tip verileri ve sınıfları farklı şekilde işleme yeteneğini belirten özelliğidir. Daha belirgin olmak gerekirse, metotları ve türetilmiş sınıfları yeniden tanımlama yeteneğidir. Örnek olarak şekil diye bir sınıf olsun; polymorphism sayesinde programcı farklı şekillerin alanlarını farklı metotlar ile belirleyebilir. Şeklin ne olduğu fark etmeksizin program kullanıcıya doğru alanı verecektir. 2 Polymorphism Polymorphism(Çok Biçimlilik)
  • 5. Slide8 Alt sınıfların ortak özelliklerini ve işlevlerini taşıyan ancak henüz bir nesnesiolmayan bir üst sınıf oluşturmak istenirse bir soyut (abstract) üst sınıf oluşturulur. Soyut sınıfın yöntemleri alt sınıfları tarafından üzerine yazılmak üzere şablon olarak tanımlanabilir veya soyut metot olarak oluşturulabilir. Soyut metota sahip bir sınıf otomatik olarak kendisi de soyut hale gelir ve soyut sınıflardan nesne oluşturulmaz. 3 Abstraction Abstraction(Soyutlama)
  • 6. Slide9 Encapsulation(Kapsülleme) Genel tanımıyla kullanıcı tarafından verilerin, sınıfların ve metotların ne kadarının görüntülenebileceği ve değiştirilebileceğinin sınırlarının konulmasını sağlar. Public (herkese açık), private (özel) ve protected (koruma altında) olmak üzere üç adet access modifier’dan (erişim dönüştürücüsü) bahsedilebilir. 4 Encapsulation
  • 7. Slide3 Son olarak yaygın Nesne Yonelimli Programlama Dilleri C#,C,C++,Java,JavaScript,PHP,Pytho n,VB,Ruby