UPLOAD

  2.9K

  Ofis İçi Zaman Yönetimi

  Published: April 24, 2019

  Ofis içi zaman yönetimi için metodlar

  Comments

  Ofis İçi Zaman Yönetimi

  • 1. Slide1 Ofis İçi Zaman Yönetimi Betül Uzun 24.04.2019
  • 2. Slide2 Ofis İçi Zaman Yönetimi Çalışma Grupları Bireysel -Scrum -Kanban -Pomodoro -70/20/10
  • 3. Slide3 Scrum Sprint Planning -Gereksinimler tasklara ayrılır. -Kişiler kendi hızlarına göre taskları alır. -Sprintler 1-3 hafta olarak planlanır. Daily Scrum -Her gün aynı saatte yapılan 15 dakikalık ayak üstü toplantılardır Sprint Review -Her sprint sonrasında ortaya çıkan ürün incelenir Sprint Retrospective -Neleri daha iyi yapabiliriz? Nasıl daha iyi yapabiliriz?
  • 4. Slide4 Kanban
  • 5. Slide5 Pomodoro - 25 dk çalışma - 5 dk mola * 4 pomodoro da uzun mola
  • 6. Slide6 70 / 20 / 10 metodu 70% mevcut işler 20% sonraki işler 10% yeni fikirler
  • 7. Slide7 Kişisel Zaman Yönetimim İşi tasklara böl Öncelik ve acil olma durumlarını belirle Verimli olduğun zamanları belirle Zorlandığında yardım al Arkadaşlarından fikir almak konusunda çekinme
  • 8. Slide8 Zamanımızı Yönetebiliyor muyuz?
  • 9. Slide9 Teşekkürler