UPLOAD

  9.2K

  Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

  Published: April 18, 2019

  Avrupa hayatı ile Türkiye arasında belli farklılıklar vardır. Batı şehirlerimizin Avrupa ile daha etkileşimli olması, Avrupa yaşamını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlıyor.

  Comments

  Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

  • 1. Slide1 Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
  • 2. Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? Avrupa hayatı ile Türkiye arasında belli farklılıklar vardır. Batı şehirlerimizin Avrupa ile daha etkileşimli olması, Avrupa yaşamını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlıyor.
  • 3. Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? En temel sorunlardan biri yaşam tarzı ve disiplindir. Bunun temel nedeni insanların nasıl yetiştirildiğine bağlıdır. Örneğin, Türkiye'nin en önemli kültürel özelliklerinden olan misafirperverlik ve yardımseverlik, bazı Avrupa ülkelerinde kaybolmaya yakındır.
  • 4. Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? Türkiye’nin Avrupa kültürü kültürlerinden en büyük farkı onlar bizim sahip olduğumuz duygusallıkta değil, mantık eğilimindedir. Arkadaşlık ilişkileri de duygusallıktan ziyade mantıksal ilişkilere bağlıdır.
  • 5. Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? Yaşam tarzlarındaki, dini inançlardaki farklılıklar herhangi bir olumsuz durum yaratmaz. Farklı dinlerden insanlara karşı farklı bir bakış açısı veya önyargılı yaklaşım yoktur.
  • 6. Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? Avrupalılar küçük odalı küçük evleri daha çok tercih ederler çünkü zamanlarının çoğunu dışarıda geçirirler. Evi sadece barınma amaçlı kullanıyorlar. Türkler genellikle 200 metrekarelik evleri ve 3 + 1'i tercih ediyorlar, özellikle salonun büyüklüğü en önemli özelliktir.
  • 7. Avrupa Kültürü ile Türkiye Kültürü Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? Avrupalılar birbirlerine çok teşekkür eder, özür dilerler. Birbirlerine çok saygı duyarlar, kişisel alanlarına ve görgü kurallarına çok dikkat ederler. Avrupa'da kişiler arası kötü iletişim ya da mükemmel iyilik nadiren görülür. Türklerde aşırı kötülüğe veya mükemmel iyiliğe tanık olabiliriz.
  • 8. Avrupa Kültürü Nedir? Avrupa Kültürü Nedir? Avrupa kültürü, Avrupa'daki ulusların kendi kültürlerinin ortak noktası veya ortak birikimidir. Cumhuriyetten ve hatta Tanzimat'tan beri, Avrupa bizim için Batılılaşmanın sembolü olmuştur.
  • 9. Avrupa Kültürü Nedir? Hristiyanlık, ortak bir Avrupa kültürü için en önemli kriterdir. Avrupa'yı birleştiren ve bütünleştiren en önemli unsurdur.
  • 10. Avrupa Kültürü Nedir? Avrupa'da ayrıca, çağlar boyunca belirli ve çeşitli boyutlarda kültürel hareketler olmuştur. Haçlılar, rönesans ve reform hareketleri, sanayi devrimi bunlardan bazılarıdır.
  • 11. Avrupa Kültürü Nedir? Kültürlerarası bütünleşmeyi hedefleyen birçok program Avrupa genelinde ve özellikle Avrupa Birliği içinde, ortak Avrupa kültürünü vurgulayarak uygulanmaktadır. Felsefi hareketler, müzik türleri, danslar ve folklor, çeşitli lehçeler, Avrupa içindeki uluslar arasında bir samimiyet duygusu yaratır.