UPLOAD

  Busra MADEN

  Turkey

  1.3K

  Busra MADEN-Poster Sunumu

  Published: April 05, 2019

  13. BÖTE Kurultayı Poster Projesi Beynin Formülü: Algoritma Büşra MADEN

  Comments

  Busra MADEN-Poster Sunumu

  • 1. Beynin Formülü:A L G O R İ T M A Beynin Formülü: A L G O R İ T M A Büşra MADEN
  • 2. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA •Proje Adı: İnfografik ve Poster Tasarımı kategorisinde Poster Tasarımı alt kategorisi •Proje Konusu: Algoritma •Proje Amacı: Algoritmanın hayatımızdaki öneminin benimsenmesine yönelik farkındalık oluşturmak •Hedef Kitle: 12-55 yaş
  • 3. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA ALGORİTMA Algoritma; birbirini takip eden işlem adımlarından oluşan, bir problemin çözümüne ya da belirli bir amaca ulaşmamızı sağlayan sonu olan bir yoldur. Algoritma bir sonuç olarak görülse de sonuç değildir, sonuca ulaşmamızı sağlayan bir araçtır. Ancak sonuca ulaşmak da tek başına yeterli değildir, aynı zamanda algoritmanın sade ve hızlı olması da gerekmektedir.
  • 4. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte algoritmalar, çözümün programlama dili ile bilgisayara anlatılmasıyla bilinse de aslında algoritmalar sadece bilgisayarla ilgili değildir. Algoritma, hayatımızın birçok noktasında farkında olmadan zihinsel olarak yaptığımız karar alma ve sorgulama işlemlerinin kurallar dizisidir.
  • 5. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Algoritmayı bilgisayar ile ele aldığımızda, bilgisayarlar verilen talimatları adım adım uygulayabilen makineler olduğundan algoritmaya ihtiyaçları olduğunu görürüz. Programlamanın en temel mantığı da algoritmadır. Geçmişe ve günümüze bakıldığında, algoritmaların dijitalleşmeyle birlikte sürekli bir gelişme içerisinde oldukları görülür. Algoritma günümüzde öyle bir değere ulaştı ki bu spesifik konu üzerine araştırma ve kariyer yapanların sayısı oldukça fazla.
  • 6. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Algoritmalar bilinenin aksine sadece bilgisayara çözümü anlatmak için kullanılan sözde kodlar değil, günlük yaşantımızın her alanında bize yardımcı olan bloklardır. Evden çıkmak, araba kullanmak, çay demlemek gibi bütün günlük rutinlerimizi, beynimizin oluşturduğu algoritmalar sayesinde zaman ve mekân kısıtlıklarının arasında karışıklıkları engelleyerek belli bir düzende yapmaktayız. Farkında olarak ya da olmadan kullandığımız bu algoritmalar hayatımızı şekillendirmektedir.
  • 7. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Algoritmaları benimsemek, algoritmanın günlük hayattaki yerini bilmek ve algoritmik düşünmek; problem çözümünü kolaylaştırmaktadır. Problemler ile karşılaştığımızda ürettiğimiz çözümlerin algoritmaları, farklı problemlere çözüm üretmek için uyarlanabilir veya yeni algoritmalar oluşturmada fikir olabilir. Algoritmaları benimsemek, günlük hayatımızda kullanmak karşılaştığımız problemlerin çözümünde kolaylık sağlar. Bu bağlam göz önüne alındığında algoritmaları bilmek ve algoritmaların farkında olmak oldukça önemlidir.
  • 8. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Yapılan araştırmalarda algoritma mantığına sahip olmanın insan sezgilerini geliştirdiği, mevcut veya olası işlerin ne zaman başlayıp bitirileceği sorusuna daha rahat cevap verilmesini sağladığı ve problemli seçimlerle nasıl başa çıkılacağını öğrettiği görülmektedir. Bütün bunların yanı sıra, insan zekasının beyindeki temel bir algoritmadan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu açıdan insan beynini biyolojik bir bilgisayar olarak görmek mümkündür.
  • 9. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Giriş Algoritma; birbirini takip eden işlem adımlarından oluşan, bir problemin çözümüne ya da belirli bir amaca ulaşmamızı sağlayan sade, hızlı ve sonu olan bir yoldur. Algoritma, hayatımızın birçok noktasında farkında olmadan zihinsel olarak yaptığımız karar alma ve sorgulama işlemlerinin kurallar dizisidir. Algoritmalar bilinenin aksine sadece bilgisayara çözümü anlatmak için kullanılan sözde kodlar değil, günlük yaşantımızın her alanında bize yardımcı olan bloklardır. Bütün günlük rutinlerimizi beynimizin oluşturduğu algoritmalar sayesinde belli bir düzende yapmaktayız. Farkında olarak ya da olmadan kullandığımız bu algoritmalar hayatımızı şekillendirmektedir.
  • 10. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Metot Bu çalışmada, algoritmanın hayatımızdaki öneminin benimsenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla algoritma konusu üzerinde kapsamlı bir araştırılma yapılmıştır. Ardından, algoritma ve hayatımızdaki önemi bağdaştırılmıştır. Daha sonra kişilerde konuyla ilgili farkındalığın ne derece olduğunu tespit etmek ve bu konu hakkında kısa bilgilerle farkındalık oluşturmak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile hedef kitleden veriler toplanmıştır.
  • 11. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA -Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile hedef kitleyle yapılacak görüşme soruları- Görüşme 11 kişi ile yapılmış ve daha sonra analiz edilmiştir.
  • 12. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Bulgular •Bireylerin algoritma bilgisi ve cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılıklar olmadığı yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilmiştir.
  • 13. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Bulgular •Yapılan görüşmeler sonucunda algoritma kavramı hakkında bilgisi olmadığını belirten bireylerin tamamının, algoritmayı sadece bilgisayar ile bağdaştırdığı ortaya çıkmıştır.
  • 14. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA •Yapılan görüşmelerde algoritma bilgisi ve öğrenim durumu değişkeni arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. (Lisans düzeyinde algoritma bilgisinin var olduğu görülmüştür) •Görüşme sonunda, verilen bilgiler doğrultusunda, bireylerin algoritma ile günlük yaşam arasında ilişki kurdukları tespit edilmiştir. (%100) Bulgular
  • 15. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Tartışma Normalde algoritmanın ne olduğunu bilmeyen bireylerin, konuyla ilgili bilgiye maruz kaldıktan sonra farkındalıklarının arttığı ve hatta günlük hayatımızda algoritma kullanımı üzerine örnekler verebildikleri belirlenmiştir.
  • 16. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Sonuç İnsanların algoritmayı farkında olarak ya da olmadan kullandıkları, yapılan çalışmadan sonra da bu konunun önemi hakkında farkındalık oluşturdukları tespit edilmiştir. Aynı zamanda, algoritmanın günlük hayatımızı düzene sokarken bize yardımcı olabileceği ve planlı bir yaşam sürmemiz için gerekli olduğu düşünülmüştür. Görüşmeler sonucunda katılımcıların hepsinin algoritmayı günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanacaklarını söylemeleri bu araştırmanın amacına ulaşabildiğini gösterir.
  • 17. Proje araştırma ve uygulama aşamaları Proje araştırma ve uygulama aşamaları
  • 18. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA
  • 19. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Algoritma ile ilgili araştırma yapıldıktan sonra, posterin taslağı ve görüşme soruları gibi içerik bilgilerini bir dosya içerisinde toparlanması. Hazırlanan posterin, yerleşim düzenine karar verilip bir plan çıkarılması.
  • 20. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Word ortamında soruların hazırlanması, çıktı alınması ve görüşmeye hazır hale getirilmesi. Görüşme sorularının 2. sayfası.
  • 21. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Hedef kitle ile görüşmelerin yapılması. Görüşmede sorulara verilen cevapları, soru kağıtlarına yazarak aynı zamanda, yazmada yetişememe sorununa karşı da ses kaydı alınması.
  • 22. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Görüşme soruları ve verilen cevapların birkaçı. Görüşme soruları ve verilen cevapların birkaçı.
  • 23. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Adobe Photshop ile posterin taslağının oluşturulması. Araştırmalar, görüşmeler ve analizler doğrultusunda posterin Adobe Photoshop ile tamamlanması.
  • 24. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Yardım Alınan Kişi ve Kurumlar Çevirmen ve Editör: Şamil Meriç MART Posterin Hazırlandığı Yazılım: Adobe Photoshop Grafiklerin Oluşturulduğu Yazılım: Microsoft Word
  • 25. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Kaynaklar •DILER, Ragip, Algoritma Medeniyetleri ve İnsan, Medium •BLEIKER, Carla, İnsanoğlunun Algoritmayla imtihanı, DW Yaşam •ÖZÇITAK, İhsan, Algoritmalar adil toplum düşler mi?, MediaCat •GALEON, Dom, Intelligence May Stem From a Basic Algorithm in the Human Brain, Futurism •YAŞAR, Gülderen, Algoritmalar hayatımızı nasıl kontrol ediyor?, CEOtudent •Adobe Photoshop CS6
  • 26. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA Okul: Hacettepe Üniversitesi Hazırlayan: Büşra MADEN
  • 27. Beynin Formülü: ALGORİTMA Beynin Formülü: ALGORİTMA TEŞEKKÜRLER...