UPLOAD

  3.3K

  Koşullu Yapılar

  Published: March 17, 2020

  if/else yapısı

  Comments

  Koşullu Yapılar

  • 1. Bilgisayar bilimleri 1 Bilgisayar bilimleri KUR-1
  • 2. Neler öğreneceğiz? Neler öğreneceğiz? I. Bölüm •Etik, Güvenlik ve Toplum •Problem Çözme ve Algoritmalar II. Bölüm §Phyton ile Programlamanın Temelleri 2
  • 3. Sevgili Öğrenciler Sevgili Öğrenciler Covid-19 sebebiyle verilen ara neticesinde dersimizi EBA sistemi üzerinden götüreceğiz. Bu süreçte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okul ortamında dersimizi nasıl sunu ortamında işliyorsak, EBA üzerinde de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Sunu ortamında gördüklerinizi defterinize not alarak ilerlemeniz konunun anlaşılırlığı ve kalıcılığı açısından verimli olacaktır. Bu açıdan not almanızı istiyorum. Derste etkileşimli tahta üzerinde yaptığımız uygulamaları sunu içerisinde de görebileceksiniz. Anlaşılmayan noktalar olduğu takdirde sistem üzerinden ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin  3
  • 4. 4. Koşullu Durumlar 4. Koşullu Durumlar 4 Bu bölümde program yazma sürecinde kullanılan koşullu durumlar hakkında bilgi sahibi olacak, iç içe koşul durumlarını ifade edebilecek ve koşul durumlarında yapılan hatalar konusunda fikir sahibi olabileceksiniz.
  • 5. 4.1. Boolean İfadesi 4.1. Boolean İfadesi Bugüne dek metinsel ifadeler için string, tam sayılar için integer ve ondalıklı sayılar için float veri türlerinin kullanıldığını görmüştük. Bilgisayarların temelde 0 ve 1 değerleri ile haberleştiklerini öğrenmiştik. 0 değeri False (Yanlış), 1 değeri ise True (Doğru) demektir. 0 ve 1’den oluşan veri türü Boolean (bool) olarak ifade edilir. 5 Boolean veri türünde 0 False yani yanlış, 1 True yani doğru olarak ifade edilir. Önemli: True ve False ifadeleri büyük harfle başlamalıdır.
  • 6. Slide13 6 İzlemek için üzerine gelerek play’e basın.
  • 7. 4.2. Python’da İlişkisel Operatörler 4.2. Python’da İlişkisel Operatörler 7
  • 8. Slide15 8 İzlemek için üzerine gelerek play’e basın.
  • 9. 4.3. ‘if’ İfadesi if sayi>0: print(‘pozitif’) 4.3. ‘if’ İfadesi if Türkçe’de eğer anlamına gelir ve bir koşula bağlı durumları kontrol etmek amacıyla kullanılır. 9 if koşul: ifadeler «:» kullanımına dikkat edin
  • 10. Slide18 10 İzlemek için üzerine gelerek play’e basın.
  • 11. Slide17 11 Eğer koşul yanlış ise Eğer koşul doğru ise Koşul True değer alıyorsa blok kısmındaki ifadeler gerçekleşir. False değer alıyorsa ifadeler gerçekleşmeden «else» kısmından devam eder.
  • 12. Slide19 12 İzlemek için üzerine gelerek play’e basın.
  • 13. 4.3. ‘if/else’ İfadesi 4.3. ‘if/else’ İfadesi if/else ifadesi if ile birlikte çalışır ve if koşullarının sağlamadığı durumları kapsar. else’in Türkçe’de anlamı «değilse»’dir. 13
  • 14. Slide21 14 İzlemek için üzerine gelerek play’e basın.