UPLOAD

  13K

  ELEKTRONİK PAZARLAMA

  Published: December 07, 2018

  ELEKTRONİK PAZARLAMA ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK HAYATA ETKİLERİ E-Ticaretin Ekonomik Hayatta Etkilediği Faaliyetler E-Ticaretin Getirdiği Değişimler E-Ticaretin Sagladığı İmkanlar E- Ticaretin Yönetime Etkileri E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları Gelişmekte Olan Ülkelerin E-Ticaretten Saglayabilecekleri Yararlar ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ

  Comments

  ELEKTRONİK PAZARLAMA

  • 1. ELEKTRONİK PAZARLAMA ELEKTRONİK PAZARLAMA
  • 2. İçerik: ELEKTRONİK PAZARLAMA ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK HAYATA ETKİLERİ 1.E-Ticaretin Ekonomik Hayatta Etkilediği Faaliyetler 2.E-Ticaretin Getirdiği Değişimler 3.E-Ticaretin Sagladığı İmkanlar 4.E- Ticaretin Yönetime Etkileri 5.E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri 6.E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları 7.Gelişmekte Olan Ülkelerin E-Ticaretten Saglayabilecekleri Yararlar ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ
  • 3. ELEKTRONİK PAZARLAMA ELEKTRONİK PAZARLAMA Pazarlama ve üretim fonksiyonu bir işletmenin iki önemli fonksiyonudur. İnsan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziksel makine ve teçhizat ise bu fonksiyonları gerçekleştirmek için gerekli olan “iş” ve “görevlerin” planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklardır. Bu kaynakların işlere ve görevlere dağıtılırken etkin ve verimli dağıtılması, kritik iş süreçlerine öncelik verilmesi esastır.
  • 4. ELEKTRONİK PAZARLAMA Ağ ekonomisinde faaliyet gösteren işletmeler pazarlama fonksiyonlarını yerine getirirken bu yeni kaynakları değerlendirmek durumundadır. Elektronik pazarlama, bilişim teknolojilerini, internet mecrasını, mobil iletişim araçlarını, sosyal mecra olarak isimlendirilen Web 2.0 uygulamalarını yani paylaşım sitelerini ve blogları özelikle etkileşimli iletişim kurmak için kullanarak pazarlama faaliyetlerini yürütmek olarak tanımlanabilir.
  • 5. ELEKTRONİK PAZARLAMA E-pazarlamanın kapsamına geleneksel pazarlama faaliyetlerini yürütürken “e-uygulamalar” kullanmanın yanı sıra, kurumsal bloglar açma, ilgili blogları izleme, e-posta ve sms ile pazarlama faaliyetlerini destekleme, etkileşimli iletişim kurma vb. çağdaş e-pazarlama iş yapma biçimleri de dahildir. E-pazarlama, internet üstünde bir pazar araştırması yapma işleviyle başlayabilir. İhracat pazarları hakkında bilgi toplamak, güvenilir elektronik pazaryerlerine üye olarak alıcılarla veya satıcılarla ticari ilişkiler başlatmak ve gerekli iletişimi ağlar üstünden e-postayla veya web üstünden yazılı, sesli ve görsel araçlarla gerçekleştirmek hem bilgi kaynağını hem de çevreyle ilişkileri etkin ve verimli yönetmenin bir yöntemidir.
  • 6.  E-PAZARLAMA E-PAZARLAMA E-pazarlama, web sitesi üstünden ürün, hizmet sunumu ve tanıtımı ile farklı fiyat ve ödeme politikalarının geliştirilmesinden, dağıtım faaliyetleri ve satış sonrası hizmetlere kadar pazarlama fonksiyonlarının elektronik ortamda ve sanal mecralarda e-uygulamalar ile gerçekleştirmeyi kapsar. Elektronik pazarlamada, web sitesi üstünden etkileşimli, kişiye, firmaya özel ürün ve hizmet tasarımı mümkündür. Bir alternatif dağıtım kanalı olarak kullanılması durumunda arama motoru optimizasyonu yapılarak uygun anahtar kelimelerle arandığında siteye erişimin sağlanması bir elektronik pazarlama yöntemidir.
  • 7.  E-PAZARLAMA Bir sitede gezinirken gördüğü bir reklam banner’ına tıklayarak veya başka siteden yönlendirmeyle sitesine erişen ziyaretçiye, ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak da elektronik pazarlama kapsamına girer. Firmanın ürün ve hizmetleri, markaları veya kampanyaları için hazırladığı mikro siteler, iletmek istediği her türlü pazarlama mesajı için e- posta ve e-bülten göndermek, blog ve sosyal ağlarda uygulamalar gerçekleştirmek bu mecranın pazarlama amaçlı kullanımına ilişkin diğer örneklerdir.
  • 8.  E-PAZARLAMA Birebir pazarlama, e-posta pazarlaması, izinli pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama yöntemleri etkileşimli pazarlama yöntemleridir. Etkileşimli pazarlama; müşteri ilişkilerini geliştirmek ve yeni müşteriler edinmek amacıyla bilişim ve iletişim teknolojileri kullanarak, çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama mecralarını verimli bir şekilde koordine eden bir doğrudan ve izinli pazarlama biçimidir. (Project House. Etkileşimli Pazarlama Terimleri Sözlüğü. 2008)
  • 9.  E-PAZARLAMA E-pazarlama faaliyetlerinde müşteriye çok temkinli yaklaşmak ve asla rahatsız edici davranmamak gerekir. Müşteriyle ilgili bilgi elde ederken de aynı hassasiyetle yaklaşmak ve pazarlama amaçlı ihtiyaç duyulan bilgileri önem derecesine göre kademeli olarak elde etmeye çalışmak gerekir. Müşteri hakkında daha fazla veri toplamak adına onları rahatsız etmek, çağrı merkezi aracılığıyla cep telefonundan arayıp zamansız ürün tanıtımı yapmak, spam e-postalar ve cep telefonlarına kısa mesajlar göndermek çok itici olabilir ve müşterinin haklı tepkisine yol açabilir.
  • 10.  E-PAZARLAMA Sonuçta, internet üstünden yapılan tüm pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin ve mobil iletişim cihazlarının çift yönlü ve etkileşimli iletişim kurma fırsatı sağladığını göz ardı etmemek, elektronik pazarlama stratejileri geliştirilirken etkileşimli pazarlama prensipleri ve izinli pazarlama yöntemi kullanmak, yeni ekonominin yeni kurallarına uygun hareket etmek isteyen tüm işletmelerin değerlendirmesi gereken önemli bir konudur.
  • 11. ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ VE FAYDALARI ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ VE FAYDALARI E-Ticaret ekonomik bir olgu gibi algılansa da sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluşturmaktadır. E-Ticaretin; birey, firmalar ve toplum üzerinde farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklentilerinin pazarı yeniden tanımladığı veya yeni pazarlar oluşturduğu koşullara E-Ticareti benimseyen firmalar, daha hızlı uyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir.
  • 12. ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK HAYATA ETKİLERİ ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK HAYATA ETKİLERİ Elektronik ticaretin ekonomik hataya getirdiği etkileri tek bir başlıkta toplamak zor olmaktadır. Elektronik ticaret, ekonomik hayatın hemen hemen her dalını etkilemekte ve büyük değişimlere neden olmaktadır. Ancak, bu değişimden iş yaşamının bazı birimleri daha fazla etkilenmektedir.
  • 13. 1. E-Ticaretin Ekonomik Hayatta Etkilediği Faaliyetler E-Ticaretin ekonomik hayatta etkilediği faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz; •Pazarlama, satış ve promosyon, •Ön satış, taşeronluk, tedarik, •Finansman ve sigorta, •Ticari işlemler: sipariş, teslimat ve ödeme, •Servis ve bakım, •Ortak ürün geliştirme ve çalışma, •Kamu ve özel hizmetleri kullanma, •Kamu ile ilgili işlemler: vergi, gümrük, vb. •Teslimat ve lojistik, •Kamu alımları, •Muhasebe, •Elektronik ortamdaki ürünlerin otomatik ticareti, •Anlaşmazlıkların çözümü. 1. E-Ticaretin Ekonomik Hayatta Etkilediği Faaliyetler
  • 14. 2. E-Ticaretin Getirdiği Değişimler Elektronik ticaretin şimdiden beş alanda köklü değişimlere yol açacağı beklenmektedir. 2. E-Ticaretin Getirdiği Değişimler a) E-Ticaret, pazaryerini dönüştürmektedir, pazaryeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşımaktadır. Pazar yerinin değişmesi tek başına önemli sayılmayabilir, ancak bununla birlikte alışveriş yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı-satıcı ilişkisinin değişik yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı-satıcı ilişkisinin değişik bir düzleme taşınmasıyla birlikte önce geleneksel aracılık kalkacaktır. Bunu alışverişin yeniden örgütlenmesi, ticarete bağlı hizmetlerin yeni biçimde sürdürülmesi ve bu işlevleri gerçekleştirecek becerili insan gücü yetiştirilmesi izleyecektir. Bunlar, pazaryerinin dönüşümünün en temel noktalarıdır.
  • 15. 2. E-Ticaretin Getirdiği Değişimler b) E-Ticaret, alım-satımı ve buna bağlı işlemleri hızlandırıcı ve yaygınlaştırıcı bir etki yapmaktadır. Özellikle işletmeler arasında elektronik veri değişim sistemlerinin gelişmesiyle, daha doğrusu teknolojik alt yapı gelişmelerine bağlı olarak, ekonomik işlemlerin hız-yaygınlık süreçleri de gelişmektedir. c) E-Ticaret ekonominin işleyiş yoğunluğunu artırmaktadır. Gerek büyüklü küçüklü işletmeler, gerekse işletmelerle tüketiciler arasındaki ekonomik ilişkiler e-ticaret ile pekiştirilmektedir. Yalnız çok büyük firmaların değil, küçük mal ve hizmet üreticilerinin ve daha önemlisi tüketicilerin dünya ölçeğinde iş görmesi sağlanmakta, coğrafi ve ekonomik sınırlar, henüz tümüyle ortadan kalkmasa da, başta finansal işletmeler olmak üzere bir çok alanda önemli ölçüde daralmaktadır.
  • 16. 2. E-Ticaretin Getirdiği Değişimler d) Açıklık, e-ticaretin gerek teknolojik gerekse düşünsel bakımdan ana özelliğidir. Mülkiyete bağlı gizlilik konusu olmayan işlemlerin ve verilerin, özellikle iki kesime, işletmenin alıcı ve satıcı olarak iş yaptığı firmalara ve tüketicilere açık olması e-ticaretin temelidir. Açılma sürecinin belirli ilke, kural ve standartlara bağlanması gerekir. Bu çerçevede, açılmanın en olumlu yanı rekabeti güçlendireceği beklentisidir; en olumsuz yanı da olası saldırıları ve bunun engellenmesi ya da özel alanın korunmasıdır.
  • 17. 2. E-Ticaretin Getirdiği Değişimler e) E-Ticaret, zaman kavramını altüst etmektedir. Zamanın göreli önemini değiştirmektedir. Bilindiği gibi, ekonomiye ilişkin hemen tüm veriler ve değişkenler zamana bağlı tanımlanır. Üretim, verimlilik, kar, ücret vb. kavramların anlam ifade etmesi için gün, ay , yıl gibi belirli bir süre ile birlikte belirtilmeleri, anlaşılır olmaları gereklidir. Bu anlayışın temelinde etkinlik ve verimlilik yatar. Daha kısa sürede ve ne az gider ya da masrafla sonuç alınması ekonomik faaliyetlerin esasıdır ve doğal olarak zaman kavramıyla tanımlanır. E-Ticaret, iş ve işlem sürelerini en aza indirmekte, kimi durumlarda ortadan kaldırmaktadır.
  • 18. 3. E-Ticaretin Sağladığı İmkanlar Elektronik ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetlerinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleştirilmesinin yanısıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratma (pazarlama), satış öncesi ve sonrasında müşteri desteği verme ve de ticari kurumlar ile müşteri arasındaki ticari ve lojistik iletişimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlamada karşımıza çıkmaktadır. 3. E-Ticaretin Sağladığı İmkanlar
  • 19. 3. E-Ticaretin Sağladığı İmkanlar Elektronik ticaret bunun yanında, ekonomik hayatta olumlu değişikliklere de yol açar. Elektronik ticaret sayesinde; a) Pazaryeri tüm dünyaya açıldığı için doğal olarak rekabet artar. Bunun sonucu olarak satın alma maliyetleri düşer. b) Rekabet piyasa fiyatlarını mümkün olduğunca aşağıya çeker, tüketici açısından daha ucuz, kaliteli ve sürekli mal tedariki imkanı doğar. c) Elektronik ticaret sistemi arkasında kurulacak bilgisayar sistemi ile stok takibi daha etkin bir şekilde yapılır, stok maliyetleri azalır. d) Tüketici pazarda çok değişik ürünlerle ve fiyatlarla karşılaştığı için aktif alıcı durumundadır. Tüketici talebi uygun fiyatlar dolayısıyla yükselir.
  • 20. 3. E-Ticaretin Sağladığı İmkanlar e) Satış ve stok bilgilerinin kesinliği, üretimin planlamasını ve ihtiyaçların belirlenmesini kolaylaştıracağından, üretimin verimi artar, süresi azalır. f) Hizmet sektörünün ticaretin içinde direk yer alıyor olması, tüketici için daha verimli ve etkili müşteri servisi sağlar. g) İşletme için maksimum faydanın hesaplanması ile gereksiz harcamalara son verilir. Satış, pazarlama ve dağıttım maliyetleri azalır. h) Global bir ortamda fiyatların kolay dalgalanmayacağı düşünülürse, fiyat dalgalanmalarından doğan enflasyon üzerinde azaltıcı etkisi olur.
  • 21. 3. E-Ticaretin Sağladığı İmkanlar i) Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanıldığı için daha güvenli ve hızlı bilgi değişimini, etkin bir şekilde ürünlerin tanıtılmasını, Pazar taleplerindeki değişimlere hızla uyumu sağlar. j) İşlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanması ile ilgili bilgi tekrarı önlenir ve ticaretin kolaylaştırılması, etkinleştirilmesi sağlanır. k) Ulusal ve uluslararası ticaretin çok daha hızlı güvenilir ve ayrıntılı olarak izlenmesiyle iç ve dış ticaret politikalarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesini, ticari faaliyetlerin tabana yayılarak, ticaretin geliştirilmesini ve küreselleştirilmesini, uluslararası ticaretten daha fazla pay alınmasını sağlar.
  • 22. 4. E-Ticaretin Yönetime Etkileri 4. E-Ticaretin Yönetime Etkileri •Elektronikleşme •Hareketlilik •Çabukluk •Çalışma Grupları
  • 23. 5. E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri Etkileşimli Elektronik Pazarlama Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi E-Ödeme İmkanı Etkileşimli Tedarik Zincir Yönetimi Etkileşimli Stok Yönetimi Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Etkinlik ve Hız Sanal Anket ve Kamuoyu Birebir Pazarlama 5. E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri İşletmeler açısından sanal pazarlamanın birkaç ayrı yönden avantajı bulunmaktadır.
  • 24. 5. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları 5. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları İnternet çağının başlamasıyla birçok iş modeli değişime uğramaya başlamıştır. İnternet'le birlikte ortaya çıkan yeni şirket yapısı ve pazarlama anlayışı, tüketiciye yönelik ve şirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiştir. Çarpıcı gelişmelerin gözlemlendiği elektronik ticaret; ürün, bilgi veya hizmet satın alma faaliyetlerinin internetin de dahil olduğu bir çok kanla aracılığı ile gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bankalar ise ticaret yapma şekillerini internete taşıyan firmaların ödeme işlemlerine aracılık etmektedirler.
  • 25. 5. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları 5. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları Dünyada elektronik ticaretin en yaygın olduğu sektörler arasında elektronik, finans, parekendecilik, enerji ve turizm yer almaktadır. Araştırmalara göre 2003 yılında online ticaretin yüzde 77'sinin şirketler arası olması beklenmektedir. Dünyada şirketler arası elektronik ticaret hacmi 1998 yılında 74 milyar dolar iken, 2003 yılı tahminleri 1.5 trilyon dolardır. 1999 Kasım ayı itibari ile Amerika'daki KOBİ'lerin üçte birinin internete yer aldığı ve bunların yüzde 57'sinin elektronik ticaret yaptığı açıklanmıştır.
  • 26. 6. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları 6. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları Bunun yanında internet üzerinden yapılan parakende ticaretin alıcı ve satıcılar açısından sağladığı faydaları şöyle gruplandırabiliriz: Alıcılar açısından; Evden çıkmadan alışveriş imkanı sağlar. Ulaşım için harcanan giderler azalır. Ürün çeşitleri daha rahat görülebilir. En uygun ürünü bulma şansı artar. Zaman kaybı azalır. Ürün ile ilgili daha rahat bilgi alınabilecek bir ortamdır.
  • 27. 6. E-Ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları Satıcılar açısından; Yeni bir satış kanalıdır. İyi bir reklam aracıdır. Değişimlere hızlı uyum sağlayabilme imkanı vardır. Mekan ve yer sınırı olmayan bir ortamda kuruludur. Hızlı ve yer sınırı olmayan bir ortamda kuruludur. Ürün satışlarının artırılması daha kolaydır. Birebir pazarlama imkanı bulundurur. Minimum işletim giderleri sağlar. Yeni müşteri potansiyeline her zaman açıktır. Binlerce ürün için satış imkanı vardır. Birebir müşteri ilişkileri yürütebilir. Stok maliyetleri azalır.
  • 28. 6. Gelişme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) E-ticaretten Sağlayabilecekleri Yararlar 6. Gelişme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) E-ticaretten Sağlayabilecekleri Yararlar E-ticaret, gelişme yolundaki ülkeler açısından uygun rekabet ortamına karşı engellerin azaltılması ya da giderilmesi için uygun bir araç olmasının yanısıra, yapısal esneklerinden dolayı her ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi açısından da büyük imkanlar sunmaktadır. E-ticaret, her şeyden önce belirli mal ve hizmetlerin sağlanmasında "pazara yakın olma" unsurunu şirketler için bir avantaj olmaktan çıkarmaktadır. Elektronik iletişim ile azaltılan işlem yapma ve taşıma/nakliye maliyeti, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda mal ve hizmet ticaretinin yapısını değiştirmektedir. Elektronik ortamda sağlanma özelliği bulunmayan fiziksel mallarda dahi, e-ticaret bazı kolaylıklar sunmaktadır.
  • 29. 6. Gelişme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) E-ticaretten Sağlayabilecekleri Yararlar GYÜ'lerin e-ticaretten sağlayabilecekleri faydalar hakkında bütün olarak, eksiksiz bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Bunun başlıca nedeni, henüz gelecek için yapılan öngörülerin büyük oranda, tam olarak belirgin olmayan istatistiklere ve varsayımlara dayandırılmasıdır. Bununla birlikte söz konusu yararların, özet olarak aşağıda sayılan hususlar olması beklenmektedir: 1) Piyasalarda faaliyet gösteren mevcut firmalar arasında fırsat eşitliğini sağlayan ve dolayısıyla kaynak dağılımını düzenleyen, uygun rekabet ortamının oluşmasını kolaylaştıran açık ve serbest piyasa şartları daha çabuk yerleştirilebilecektir. 2) Bilgiye erişimin ve hızlı karar almanın kritik olduğu mevcut dünya koşullarında, firmaların ticari faaliyetlerinde esneklik sağlanacak ve doğru karar alma olasılığı artacaktır.
  • 30. 6. Gelişme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) E-ticaretten Sağlayabilecekleri Yararlar 3) E-ticaretin gelişmesi için yapılacak düzenlemeler, birçok konuda yapısal reform niteliğindedir. İletişim altyapısının serbestleştirilmesi, fikri ve sınai hakların korunması, uygun rekabet ortamının oluşturulmasında sağlanan kolaylıkların yanısıra, vergi tahsilatı, vatandaşlık işleri, gümrük prosedürü, kamu alımları vb. hizmetlerin elektronik olarak sağlanması kamu yönetiminde de yeni olanaklar getirecektir. 4) Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların yurt dışı pazarlara erişimi için gerekli ortam yaratılarak, GYÜ'lerin dış ticaret dengesinde iyileşmeler sağlanacaktır. 5) Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin bazıları için (özellikle hizmet sektöründe) daha hızlı, güvenilir ve ucuz araçlar sağlandığından, söz konusu ticari faaliyetlerde ve giderek ekonominin bütününde genel fiyat seviyesinin düşmesine imkan verilecektir.
  • 31. 6. Gelişme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) E-ticaretten Sağlayabilecekleri Yararlar Elektronik ticaretin ekonomik hayata etkilerini özetlemek gerekirse, OECD tarafından üye ülkelerde 1998 ortalarında yürütülen ve 1999'da yayınlanan araştırmaya bakmak yeterli olur. Bu araştırmaya göre e-ticaret; •İşletmelerarası rekabeti artırmaktadır, •İşletmelerde genel maliyetleri düşürmektedir, •Maliyetler fiyatlara yansımaktadır, •Tüketici açısından ürün seçenekleri artmaktadır, •Yukarıdaki (c) ve (d) bendindeki faktörler ile pazar gücünün tüketiciye geçmesi sağlanmaktadır, "aracısızlaşma" veya "yeni fonksiyonlar üstlenen aracılar, •Siber aracılar oluşmaktadır, •Hayatı kolaylaştırmaktadır; 7 gün 24 saat (7x24) çalışma prensibi ile sürekli ticaret ve alışveriş imkanı sunmaktadır, •7x24 prensibi ile açık olan mağazalar, aracıların da fonksiyon değiştirmesi ile ürün fiyatlarını 10'a 1 seviyesinde ucuzlatmaktadır,
  • 32. ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ Elektronik ticaretin getirdiği çabukluk ve kolaylık sayesinde, sosyal hayattaki birçok işlem de kolaylaşmaktadır. Çoklu ortam araçlarının sadece ticari uygulamalarda değil; eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında da kullanılabileceği göz önüne alındığında, elektronik ticaretin yalnızca iş dünyası değil, tüm toplumu ilgilendiren bir olgu olduğu görülecektir. Bu itibarla elektronik ticaret, bilgi toplumuna geçişi sağlayan yeni iş ve yaşam biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ
  • 33. ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ E-Ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karşı piyasanın küreselleşmesi neticesinde, organizasyonların bilgi temelli yapıya geçmelerini ve böylece ekonominin bilgi temelli yapı esasına dayandırılmasını getirmekte ve bunun sonucunda, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda yaygınlaşarak sosyal politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Farklı gelir gruplarının E-Ticarete geçişte eşit avantaja sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim, sağlık ve kültür alanında ucuz Internet erişimleri sağlanması ve Internet'in sunduğu imkanlardan toplumun her kesiminin eşit oranda faydalanma imkanının altyapı ve ortam açısından oluşturulması gerekmektedir.
  • 34. ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ Geleneksel olarak bir şirket müşterilerine; yüz-yüze görüşme, posta veya telefonla görüşme yöntemleriyle ulaşır. Satış kanalı olarak adlandırılan bu değişik yöntemler, müşterilere ihtiyaçları olan ürünleri veya servisleri sunmayı amaçlar. İnternetin yaygınlaşması ve iş hayatında kullanılmaya başlanması ile birçok iş alanı tüketicilerinin de dolaylı yönlendirmesi ile geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak interneti de etkin ve önemli bir kanal olarak kullanmaya başladı. “e- business” teriminin de ortaya çıkmasına neden olan bu değişim, elektronik ortamlarda alışverişi de geleneksel yöntemlere göre çok daha popüler hale getirdi.
  • 35. ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ Pazarlamada internet kullanımının geniş bir kitleye ulaşabilme imkanı, interaktif ilişki kurabilme, maliyetlerin azalması ve zaman tasarrufu gibi bir şirket için büyük önem taşıyan artıları düşünüldüğünde, yoğun kullanımının da nedenini açıklamış oluyoruz. İnternette pazarlama daha hızlı, daha ucuz ve daha doğru sonuçlar verebilme özelliklerine de sahip. Genel olarak internet üzerinde bir şirket kendisini tanıtabilmek için kendi web sayfaları kaynak olmak üzere, internet reklamlarını, arama motorlarını, tartışma gruplarını veya e-posta gönderim tekniklerini kullanabilir.
  • 36. ELEKTRONİK TİCARETİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ İnternet üzerinden yapılan pazarlamada en önemli konu, bir şirketin ulaşabileceği müşteri potansiyelinin çoğunlukla müşterilere bağlı olmasıdır. Bir müşterinin internet sayfalarında dolaşırken bir ürün ile ilgili reklamı görmesi şansa bağlıdır. Bu nedenle e-pazarlama kullanılan mecra ve yöntemler üzerinde araştırma yapmak, etkinlik ve hedef kitlelerini belirlemek mutlaka gerekiyor.
  • 37. TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER