UPLOAD

  8.4K

  GINGER AND HEALTH

  Published: August 15, 2018

  This presentation reported that how ginger affects people's health in terms of disease such as nausea, vomiting, diabetes etc.

  Comments

  GINGER AND HEALTH

  • 1. ZENCEFİL VE SAĞLIK ZENCEFİL VE SAĞLIK DAMLA ZEYNEP BAKMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • 2. SUNUM İÇERİĞİ SUNUM İÇERİĞİ ØZencefili tanıma ØZencefilin kullanım alanları ØZencefilin kimyasal bileşenleri ØZencefilin besinsel değeri ve biyoyararlanımı ØZencefilin insan sağlığı üzerine etkileri ØSonuç ve öneriler
  • 3. Zencefil (Zingiber Officinale) Zencefil (Zingiber Officinale) •Toprağın 15-25 cm altında yetişen kök ve rizomlarından elde edilen bir baharat olup, çok yıllıklı zencefilgiller (zingiberaceae) ailesine aittir. •Boyu 1,5 m’ye kadar uzayabilen yumru köklü sarı renkli bir bitkidir. •İngiliz botanikçi William Roscoe 1807 yılında zencefili tanımlamış. •Hindistan, Çin, Nijerya, Sierra Leone, Endonezya, Bangladeş, Avustralya, Fiji, Jamaika, Haiti ve Nepal gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yetiştirilmektedir. Handbook of Herbs and Spices, (2012), 1, 195-206.
  • 4. Kullanım Alanları Kullanım Alanları •Yemeklere tat ve hoş koku vermesi •Hint (ayurvedik) ve çin tıbbında soğuk algınlığı, sindirim şikayetleri, kusma, mide bulantısını önlemek, romatizmal hastalıkları önleyici, diş ağrılarını azaltıcı, yılan sokmalarına karşı, solunum düzenleyici, pıhtılaşmayı ve kolesterolü önleyici, antiinflamatuar etkisi ve dolaşımı artırmak için bitkisel ilaç olarak binlerce yıldır kullanılmıştır. •Roma, Yunan ve Osmanlı tıp tarihinde kullanımı mevcut. •Fatih Sultan Mehmet’in ölümü??? •Yunanlılar sindirimi kolaylaştırması adına ekmeklerine zencefil katmışlardır. OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), (2004), 16, 173-189.
  • 5. Kimyasal Bileşenleri Kimyasal Bileşenleri 1.Uçucu yağ asitleri 2. Uçucu olmayan yağ asitleri - Zingiberen - gingerol - paradoller - curcumen - şogaoller - farnesen - zingeron 3. Diğerleri -Oleoresinler - Mineraller -Yağlar - Zingibain (proteolitik enzim) -Mumlar -Karbonhidrat -Vitaminler IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences, (2014), 9(5), 124-129.
  • 6. Nutrient Profili ve Biyoyararlanımı Nutrient Profili ve Biyoyararlanımı •Taze zencefil karbonhidrat, protein, yağ, mineral, lif ve nem içerir. •Bulunan mineraller; Fe, Ca, P ; Bulunan vitaminler; tiamin, riboflavin, niasin ve C vit. •Kimyasal bileşenleri, ekim alanına, ürünün taze, kurutulmuş ve işlenmiş olup olmamasına bağlı olarak değişir. •Zencefil olgunlaştıkça lif oranı↑, protein ve yağ oranı ↓. •10 g taze zencefil = 2 g toz zencefil = 166 g zencefil ekstresi •Biyoyararlanımdaki etken bileşeni 6-gingeroldür. Buda plazmada serbest formda ve glukuronid metaboliti olarak safra içine ve idrarla atılımı görülmüştür. Kc enzimleri ve bağırsak florasında bulunan UDP-glukuronil transferaz enzimleri zencefilin metabolizmasında önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Nutrition Today, (2010), 45(4), 171-183.
  • 7. Biyoyararlanımı Biyoyararlanımı •Farelere 2 g oral yoldan verilen zencefil ektrasının 1 saat sonra plazmada hem 10-gingerol ve 6-şogaolün serbest formları hemde glukuronid metabolitleri görülmüş. •Bu nedenle gingerol ve şogaollerin hayvanlarda ve insanlarda hızla emildiği, birtakım dokularda biriktiği ve vücutta büyük ölçüde metabolize olduğu sonucuna varılmış. •Zencefil metabolitlerinin max. serum konsantrasyonlarına gelebilmesi için 1,5-2 g dozlarında uygulanması gerekmektedir. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, (2012), Volume 2012, Article ID 516870
  • 8. Nutrient Profili ve Biyoyararlanımı(100 g kuru ve yaş zencefilin besin ögeleri içeriği) Nutrient Profili ve Biyoyararlanımı (100 g kuru ve yaş zencefilin besin ögeleri içeriği) Kaynak 4: Handbook of Herbs and Spices, (2012), 1, 195-206. Kaynak 17: Türk Diyetisyenler Derneği Yayını, (1991), 411. (Türk Nefroloji Derneği) Kaynak 18: Journal of Medicinal Plants Research, (2010), 4(24), 2674-2679
  • 9. Sağlık Üzerine Etkileri - 1 Sağlık Üzerine Etkileri - 1
  • 10. Antiemetik Mekanizması Antiemetik Mekanizması •Kesin olarak tanımlanmamış. •Gingerol ve şogaol bileşenleri etkinlik gösterir. •Santral sinir sistemi üzerinde etkili → muskarinik asetilkolin reseptörlerine etki ederek •GİS üzerinde etkili → 5-Hidroksitriptamin 3(serotonin) reseptör antagonisti → GİS hareketliliğini sağlar. •Galanolakton gibi bileşenleri kan-beyin bariyerini kolayca geçebilir. Anaesthesia, (1993), 48(12), 1118. Nutrition Today, (2010), 45(4). 171-183.
  • 11. Sağlık Üzerine Etkileri - 2 Sağlık Üzerine Etkileri - 2
  • 12. Antihiperglisemik ve Koruyucu Mekanizması Antihiperglisemik ve Koruyucu Mekanizması Muhtemel glikoz düşürücü mekanizması •Periferal dokularda; İnsülin duyarlılığını ↑ Glukoz alımını ↑ Diyabetik komplikasyonlardan koruyucu etkisi •Sindirim sisteminde; α-glukosidaz aktivitesini ↓ α-amilaz aktivitesini ↓ •Pankreatik β hücrelerinde; Hücre canlılığını ↑ Hücre içi ROS ↓ insülin salınımını ↑ •Lipit profilinde; Kolesterolü ↓ Trigliserit ↓ Serbest yağ asitleri ↓ •KC; LDL-reseptörlerini ↑ HMG-CoA redüktaz ↓ TNFα ve IL-6 ↓ Nükleer Faktör kappa B aktivitesi↓ ROS ürünleri ↓ •Böbrek; Glomerülleri onarır Tübüllleri yeniler Yağların infiltrasyonunu azaltır GDH, MDH, SDH aktivitesinde ↑ •Beyin; Antioksidan savunmayı ↑ •Göz; Aldoz redüktaz aktivitesini ↓ Sorbitol ve galaktitol birikimini ↓ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, (2012), Volume 2012, Article ID 516870
  • 13. Sağlık Üzerine Etkileri - 3 Sağlık Üzerine Etkileri - 3
  • 14. Kullanım Dozu  Kullanım Dozu •Genel: toz, tablet, kapsül, çay, ekstre veya taze kesilmiş ve çiğ şeklinde 1-4 g/gün •Bulantı: 1-2 g/gün •Artrit: 1-2 g/gün toz Women and Birth, (2012), 26(2013), 26-30. üFDA onaylı GRAS statülü ü2 g/gün dozlara kadar kullanılması, insanlarda minimum toksisiteye neden olduğu sonucuna varılmıştır. Az sayıda yan etkisi (mide ekşimesi, ishal gibi) bildirilmiştir.
  • 15. Sonuç ve Öneriler Sonuç ve Öneriler
  • 16. Slide18 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM… 