UPLOAD

  22K

  MİKROBİYOTA VE SAĞLIK

  Published: August 15, 2018

  This subject is about how changes of microbiota affects health.

  Comments

  MİKROBİYOTA VE SAĞLIK

  • 1. MİKROBİYOTA VE SAĞLIKDamla Zeynep Bakmazİstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü MİKROBİYOTA VE SAĞLIK Damla Zeynep Bakmaz İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
  • 2. SUNUM İÇERİĞİ SUNUM İÇERİĞİ •Mikrobiyota nedir? •Mikrobiyotanın Oluşumu •Mikrobiyotanın Fonksiyonları •Mikrobiyotanın İmmün Sistem Üzerine Etkisi •Mikrobiyotanın Bozulması (Disbiyozis) •Mikrobiyota ve Hastalıklarla İlişkisi •Beslenme ve Mikrobiyota (Probiyotikler-Prebiyotikler) •Sonuç ve Öneriler
  • 3. Mikrobiyota Nedir? Mikrobiyota Nedir? Bakteriler, virüsler ve mayalar gibi bazı tek hücreli ökaryotların oluşturduğu mikroorganizmaların insan vücudunun spesifik bir yerinde mutualist şekilde yaşadıkları topluluğa mikrobiyota denir. Hücresel yoğunlukları bağırsak boyunca artar ve en yoğun ve çeşitli olduğu bölge kalın bağırsaktır. Mikrobiyom Nedir? Vücutta bulunan tüm mikroorganizma nüfusuna, genetik özelliklerine ve metabolitlerine mikrobiyom denir. Revista de Gastroenterología de México. 2013;78(4):240---248
  • 4. Slide5 •İnsan vücudunda toplamda 1014 mikroorganizma vardır. •Bunun 1013 ü bedenimizin toplam hücre sayısıdır. •Vücudumuzdaki mikroorganizma sayısı, hücre sayısından 10 kat fazladır. •İnsan mikrobiyomu insan genomundan 150 kat daha büyüktür. Sekirov et al. Physiol Rev 90: 859–904, 2010 Pam Med J 2015;8(2):148-154
  • 5. Slide12 İnsan hücrelerinin %90’ı mikroorganizmalardan meydana gelmektedir. 1 İNSAN HÜCRESİ 9 BAKTERİ HÜCRESİ
  • 6. Slide4 İnsan mikrobiyotası; •gastrointestinal sistem (GİS) , •solunum sistemi, •deri, •genitoüriner sistem Ağızda → 109/ml-tükürük Deride → 1012 Midede→ 102-4/g-içerik Kolonda→ 1011/g-içerik Dışkıda→ 1012/g-içeriktir Pam Tıp Derg 2015;8(2):148-154
  • 7. Slide6 Physiol Rev 90: 859–904, 2010
  • 8. Slide15 Firmicutes Bakteriodetes %90 Actinobacteria Fusobacteria Proteobacteria verrucomicrobia SAĞLIKLI İNSANLARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI güncel gastroenteroloji 18/1, 2014
  • 9. İnsan Mikrobiyom Projesi İnsan Mikrobiyom Projesi •2007 yılında İnsan Genom Projesi’nin devamı olarak başlatıldı. •ABD, Avrupa ve Asya'yı kapsayan dünya çapında birden fazla projeden oluşan interdisipliner bir çalışma. Amaç; İnsan sağlığı ile hastalıklarında mikrobiyotanın nasıl değiştiğini anlamak ve sağlıkla olan ilişkisini belirlemek.
  • 10. Slide9 •Bağırsak mikrobiyotasının %30’u tanımlanmış. •Başlangıçta 300 gönüllü bireyden çalışmaya uygun olan 242 kişi seçilmiş. Oral kavite Deri Burun 11.700 örnek GİS Ürogenital sistem •Sadece oral mikrobiyomda 1000 tür bakteri tespit edilmiş. Lloyd-Price et al. Genome Medicine (2016) 8:51 Archives Medical Review Journal 2014;23(3):420-426 Revista de Gastroenterología de México. 2013;78(4):240---248
  • 11. Mikrobiyotanın Oluşumu Mikrobiyotanın Oluşumu Çocuk Enf Derg 2009; 3: 75-8
  • 12. Slide10 Ottman et al. Frontiersin Cellular and Infection Microbiology, 2012;2:104 BEBEK ÇOCUK YETİŞKİN YAŞLI Anne sütü Formula besinler Katı besinler Antibiyotik kullanımı Sağlıklı Malnütrisyon Sağlıklı Obez 65-80 yaş > 100 yaş
  • 13. Bağırsak- Beyin İlişkisi Bağırsak- Beyin İlişkisi •Bağırsak ve beynin cenin gelişimi esnasında aynı doku kümelerinden meydana geldiği belirtilmiştir. Beyin kısmında merkezi sinir sistemi oluşurken bağırsaklarımızda enterik sinir sistemi oluşur. Bu iki sinir sistemi de vagus siniri ile birbirine bağlanır. •Bağırsaklar= “ikinci beyin” Nazlıkul, H. Duygusal Beyin: Bağırsak. Destek yayınları, 2016
  • 14. Mikrobiyotanın Fonksiyonları Mikrobiyotanın Fonksiyonları 1.Sindirime yardımcı olmak. CHO’ların fermantasyonu, KZYA’ne çevirirler. 2.Bağırsak hücrelerinin(enterositlerin) büyümesini teşvik etmek, 3.Patojen mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek, yok etmek ve patojen olmayanlara karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini önlemek. 4.Bağırsaklardan kana toksin maddelerin geçişini engellemek, 5.Bağırsak florasında inflamasyonu önlemek, 6.Deri hastalıklarının oluşumunu azaltmak, 7.İmmün sistemi güçlendirmek. 8.K ve B vitaminlerinin üretimini ve vücut tarafından emilimini sağlamak Ottman et al. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2012;2:104
  • 15. Slide18 9. Bazı organ sistemleri için aktif metabolitler üretmek. •Laktobasillus ve bifidobakterialar MSG’tan → GABA •Eschecichia, basillus ve saccharomycesler → norepinefrin •Candida, streptekok, eschecichia ve enterokoklar → serotonin (%80- 95’i bağırsakta sentezlenir) •Basillus ve serracialar → dopamin •Bifidobakterium infantisin verildiği farelerde serum triptofan seviyelerinin yükseldiği görülmüştür. •Muccioli ve arkadaşlarının 2010 yılında fareler üzerinde yaptığı bir çalışmada, lactobacillus acidophilus bakterisinin beyin sapındaki kanabinoid reseptörlerinin ekspresyonunu arttırdığını söylemişlerdir. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(4):461-472 Molecular Systems Biology, 2010; 6:392
  • 16. Slide35 Mikrobiyal çeşitlilik Diyet •lif alımı •Yüksek yağ alımı •Genetik •Doğum şekli •İlaç kullanımı •Enfeksiyonlar •İnflamasyon •Stres •Hijyen •Yaş Simbiyozis Disbiyozis İmmün düzen KZYA → IL-18 Lipopolisakkaritler Peptidoglikan IgA Alkalen fosfataz İmmün bozukluk inflamasyon •TAF Prev Med Bull, 2015; 14:3 •Acta Oncologıca Turcıca, 2015. •Mediators of Inflammation Volume 2013, Article ID 986734, 13 pages Mikrobiyotanın İmmün Sistem Üzerine Etkisi
  • 17. Slide24 Sekirov Et Al. Physiol Rev 90: 859–904, 2010
  • 18. Hijyen Hipotezi Hijyen Hipotezi 1989 yılında “Hijyen hipotezi” ortaya atılmış. Bu hipoteze göre insanlar, vücudundaki dost mikroorganizmalar ile evrimleşmektedir. Özellikle çocukluk yıllarında mikroorganizmalarla temasın azalması, doğadan uzak kalınması ve insan nüfusunun büyük ölçüde şehirlerde yerleşmeye başlaması alerjik hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Yale Journal Of Biology And Medicine 89 (2016), Pp.285-297.
  • 19. Mikrobiyotanın Bozulması (Disbiyozis) Mikrobiyotanın Bozulması (Disbiyozis) •Mikrobiyotayı oluşturan bakterilerin işlevleri ve yoğunlukları çeşitlidir. Bu yoğunluğun çevresel faktörler, antibiyotik kullanımı, beslenme tarzı, yaşam şekli, çeşitli toksinlerin alınması (ağır metaller, hormonlar, ilaçlar), sezaryen başta olmak üzere geçirilen karın ameliyatları, stres ve duygusal bozukluklar sebebiyle değişmesi disbiyozis olarak tanımlanır. Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special To-pics 2016;2(1):79-83.
  • 20. Slide23 Pam Tıp Derg 2015;8(2):148-154
  • 21. Mikrobiyota Ve Hastalıklarla İlişkisi Mikrobiyota Ve Hastalıklarla İlişkisi
  • 22. Slide26
  • 23. Slide27
  • 24. Slide29 Sağlıklı Bağırsak Mikrobiyotası Obez-Diyabetik Mikrobiyota ↑ ↓ ↓ Epitel hücrelerinde değişiklik Tight junction fonksiyonu İntestinal bariyer bütünlüğü Enerji toplanması K vit sentezi KZYA üretimi Epitel hücrelerinde değişiklik Tight junction fonksiyonu İntestinal bariyer bütünlüğü Sızdıran bağırsak Patojen kolonizasyonu Enerji toplanması KZYA üretimi Metabolik endotoksemi (LPS) Lipogenez İnflamasyon Oksidatif stres İnsülin direnci İnflamasyon Oksitadif stres Makrofaj infiltrasyonu İnsülin direnci Doğuştan ve kazanılmış immün yanıt stimülasyonu Asetat ve propiyonat (glukoneogenez/lipogenez) Postgrad Med J 2016;92:286–300.
  • 25. Mikrobiyota ve Beslenme Mikrobiyota ve Beslenme Yüksek yağlı beslenme Yüksek yağ ve şekerli beslenme Yüksek posalı beslenme Bacteroidetes ↓ Firmicutes ↑ Proteobacteria ↑ Bacteroidetes ↓ Firmicutes ↑ Bacteroidetes ↑ Firmicutes ↓ Proteobacteria ↓ Actinobacteria ↑
  • 26. Slide30 Güncel Gastroenteroloji 17/1, 2013
  • 27. Slide31 •Lee ve arkadaşları, lactobacillus rhamnosus’u probiyotik olarak obez farelere 8 hafta süre ile vermiş ve sonunda farelerin kilo kaybettiğini ve adipoz dokularında azalma olduğunu ve bu azalmanın da adipositlerin boyutlarındaki azalma olmadığını, apopitozise bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Biochem Biophys Acta 2006;1761:736-44
  • 28. Slide32 • Ait-Belgnaoui ve arkadaşlarının fareler üzerinde yaptığı bir çalışmada, probiyotik takviyesinin (lactobacillus helveticus ve bifidobacterium longum) kronik psikolojik stresi ve beyin aktivitelerindeki anormallikleri engellediğini belirtmişlerdir. Bu farelere günlük 109 cfu probiyotik 2 hafta boyunca verilmiş. 2 hafta sonunda stresli farelerin adrenalin, noradrenalin ve kortikosteron düzeyinde azalma, kronik strese bağlı sinirsel bozukluğu ve sinirsel aktivasyonu önlediği görülmüştür. Neurogastroenterol Motil (2014) 26, 510–520
  • 29. SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇ VE ÖNERİLER
  • 30. Slide34 “Bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hasta ise, vücudun geri kalan kısmı da hastadır.” HİPOKRAT.