UPLOAD

  Emre Ramazanoğlu

  Istanbul, Turkey

  6.3K

  PYTHON MYSQL KULLANIMI

  Published: December 04, 2018

  Python MYsql Dersleri

  Comments

  PYTHON MYSQL KULLANIMI

  • 1. Python Mysql Kullanımı Python Mysql Kullanımı Emre Ramazanoğlu Web: PHParaci.com
  • 2.                    Python Mysql Kurulum Python Mysql Kurulum MySQL Veritabanı •Bu eğitimde kod örnekleri ile mümkün deneyi olmak için, MySQL bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. •Eğer Kurulu Değilse MySQL veri tabanı indirebilirsiniz https://www.mysql.com/downloads/ . •MySQL Driver Install •Python MySQL veritabanı erişim için MySQL sürücüsü ihtiyacı var. •Bu dersimizde sürücüyü "MySQL Connector" kullanacaktır. •Size "MySQL Connector" yüklemek için PIP kullanmanızı öneririz. •PIP büyük olasılıkla zaten Python ortamında yüklenir. •PIP konuma komut satırını gidin ve aşağıdakileri yazın: •İndirin ve "MySQL Connector" yükleyin: •Komut : "python -m pip install mysql-connector" •Şimdi indirip MySQL sürücüsünü yüklediniz. •
  • 3. Mysql Bağlantı Testi Mysql Bağlantı Testi •Simdi Arkadaşlar Yeni Bir Python Dosyası Olusturun Ve İçine •"import mysql.connector" Yazın Ve Çalıştırın Eğer Bir Sorun Yoksa Kurulum Başarılı. Simdi Bir Veri Tabanı Oluşturalım
  • 4. Veritabanı Oluşturma Veritabanı Oluşturma •MySQL veritabanı oluşturmak için "create database" fonksiyonu kullanın: •Örnek •"Mydatabase" adlı bir veritabanı oluşturmak: •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="kullanici adiniz", passwd="sifreniz("genelikle burası boş olur.")" ) mycursor = mydb.cursor() mycursor.execute("CREATE DATABASE mydatabase") •Yukarıdaki kod hatasız Çalıştı , başarıyla bir veri tabanı oluşturduk. •
  • 5. Veri tabanı Var olmadığını kontrol edin Veri tabanı Var olmadığını kontrol edin •Bir veri tabanı "SHOW DATABASES" Fonksiyonu kullanarak sistemdeki tüm veri tabanlarını listeleyerek mevcut olmadığını kontrol edebilirsiniz: •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="" ) mycursor = mydb.cursor() mycursor.execute("SHOW DATABASES") for x in mycursor: print(x)
  • 6. Python MySQL Tablo oluşturma Python MySQL Tablo oluşturma •Mysql de Tablo Oluşturmak İçin Create Table Fonksiyonu Kullanılır. •Örnek : "Müşteriler" adlı bir tablo oluşturun •import mysql.connector •mydb = mysql.connector.connect( • host="localhost", • user="root", • passwd="", • database="mydatabase" •) •mycursor = mydb.cursor() •mycursor.execute("CREATE TABLE musteriler (isim VARCHAR(255), adres VARCHAR(255))")
  • 7. Tablo Kontrolü Tablo Kontrolü •Tablo Olup Olmadığını "SHOW TABLES" fonksiyonu ile kontrol ede biliriz Örnek : •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="", database="mydatabase" ) mycursor = mydb.cursor() mycursor.execute("SHOW TABLES") for x in mycursor: print(x)
  • 8. MYSQL Veri Ekleme MYSQL Veri Ekleme •Önceden Müsteriler Adında Bir Tablo Oluşturmuştuk Simdi de Onun İçine Veri Ekliyelim. •Veri Eklemek İçin İnsert İnto Fonksiyonunu Kullanacaz. •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="", database="mydatabase" ) mycursor = mydb.cursor() sql = "INSERT INTO musteriler (isim, adres) VALUES (%s, %s)" val = ("Emre Ramazanoğlu", "emreramazanoglu72@gmail.com") mycursor.execute(sql, val) mydb.commit() print(mycursor.rowcount, "kayit eklendi.")
  • 9. MYSQL Veri Sorgulama MYSQL Veri Sorgulama •Mysql Bir Veri Sorgulamak İçin SELECT Fonksiyonun Kullanırız. •Örnek : •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="", database="mydatabase" ) mycursor = mydb.cursor() mycursor.execute("SELECT * FROM musteriler") myresult = mycursor.fetchall() for x in myresult: print(x)
  • 10. MYSQL Tekil Veri Sorgulama MYSQL Tekil Veri Sorgulama •Örnek Veritabanımıza Kayıtlı Bir Kullanıcı Arıyorsak İşe Select Fonksiyonuna Where Kullanacaz. •Örnek: •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="", database="mydatabase" ) mycursor = mydb.cursor() sql = "SELECT * FROM musteriler WHERE adres=emreramazanoglu72@gmail.com'" mycursor.execute(sql) myresult = mycursor.fetchall() for x in myresult: print(x)
  • 11. MYSQL Veri Silme MYSQL Veri Silme •Mysql Veri Sİlmek İçin Delete From Fonksiyonunu Kullanırız. •Örnek : •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="", database="mydatabase" ) mycursor = mydb.cursor() sql = "DELETE FROM musteriler WHERE adres= 'emreramazanoglu72@gmail.com'" mycursor.execute(sql) mydb.commit() print(mycursor.rowcount, "kayit basarılı bir şekilde silindi")
  • 12. MYSQL De Veri Günceleme MYSQL De Veri Günceleme •MYsql bir Veriyi Güncelemek İçin "UPDATE" Fonksiyonunu Kullana Bilirsiniz. •Örnek : •import mysql.connector mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="root", passwd="", database="mydatabase" ) mycursor = mydb.cursor() sql = "UPDATE musteriler SET isim= 'emre poyraz' WHERE isim= 'emre ramazanoğlu'" mycursor.execute(sql) mydb.commit() print(mycursor.rowcount, "Günceleme İşlemi Başarılı")