UPLOAD

  1.1K

  Makine Güvenliği

  Published: December 17, 2022

  machine safety

  Comments

  Makine Güvenliği

  • 1. Slide134 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Güvenliği
  • 2. Slide135 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Güvenliği Makinelerde güvenlik, makinenin yönetmelikler ve standartlara uygun olarak imal edilmesi, taşınması, montajı, kullanılması ve bakım faaliyetlerini içermektedir.
  • 3. Slide137 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Güvenliği Makine imalatçısı, makine tasarım aşamasında; üMakine yapımı sırasında risk değerlendirmesi yapacak muhtemel tüm tehlikeleri ve tehlikeli yerleri saptayıp değerlendirecek, üRiskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak, riskleri ortadan kaldırılamadığı takdirde ya da kalan risk tolere edilemiyor ise makine imalatçısı uygun güvenlik cihazları seçecek ve uygulayacaktır ve gerekirse kalan riskler hakkında bilgi verecektir. Öngörülen tedbirlerin gerekli etkileri verdiğinden emin olmak için, komple onay işlemi yapılacaktır.
  • 4. Slide138 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Güvenliği Makineler ile ilgili yönetmelikler ve standartlar üMakine Emniyet Yönetmeliği üTS EN ISO 12100-1 Makinelerde güvenlik - Tasarım için genel prensipler – Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması üİş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği üTS EN ISO 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları üTS EN ISO 13850 Makinelerde güvenlik-Acil durumlarda durdurma teçhizatı üTS EN ISO 13855 Makinelerde güvenlik- Vücudun tesislerinin hızına göre korunmak için kullanılan ekipmanlar
  • 5. Slide139 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Güvenliği Makineler ile ilgili yönetmelikler ve standartlar üTS EN ISO 13851 Alet ve makine güvenliği - İki elle çalıştırılan kumanda tertibatları üTS EN ISO 14120 Makinelerde güvenlik-Koruyucular-Sabit ve hareketli koruyucuların tasarımı ve yapımı için genel özellikler üTS EN ISO 14119 Makinelerde güvenlik-Koruyucular ile beraber olan ara kilitleme üTS EN ISO 13856-1 Basınca duyarlı koruyucu cihazlar - Bölüm 1: Basınca duyarlı paspasların ve basınca duyarlı zeminlerin tasarımı ve testi için genel ilkeler üTS EN ISO 13857 Makinalarda güvenlik - Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri
  • 6. Slide171 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Koruma cihazları ve bunlara ait standartlara genel bakış AOPD: active opto-electronic protective device : Aktif opto-elektronik koruyucu cihaz AOPDDR: active opto-electronic protective device responsive to diffuse reflection : Dağınık yansımaya duyarlı aktif opto- elektronik koruyucu cihaz VBPD: vision based protective device: Görüş tabanlı koruyucu cihaz
  • 7. Slide140 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Makinelerin; üTasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları üUygunluk değerlendirmeleri ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşlarının görevlendirilmesi üUygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insana, evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemesi ü Makinenin piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulması
  • 8. Slide141 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Makine İmalatçısının Görevleri (Yönetmelik Madde 5 Piyasaya arz ve hizmete sunma) 1.Makinelerini “ Makine Emniyet Yönetmeliği “ Risk Değerlendirmesi yaparak temel güvenlik ve sağlık koşullarına uygun şekilde tasarlamak ve imal etmek ( Yönetmelik EK-I, TS EN ISO 12100- 1) ) 2.Teknik dosyayı hazırlamak ( Yönetmelik Ek VII Bölüm A ) 3.Talimatları hazırlamak ( TS EN 12100-1 Madde 6.4.5 Kullanma Kılavuzu ) Türkçe olacak 4.Uygunluk değerlendirmesinin yapılması I.Yönetmeliğin EK-IV maddesinde belirtilmemiş makine ise uygunluğu üretici firmanın vermesi II.Yönetmeliğin EK-IV maddesinde belirtilen makinelerde Onaylanmış Kuruluş 5.AT Uygunluk Beyanını makineye uygun olarak hazırlamak ( Yönetmelik Ek II Kısım 1 Bölüm A ) 6.Makinenin CE uygunluk işareti ile işaretlenmesi ( Yönetmelik madde 16 )
  • 9. Slide142 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Kısmen Tamamlanmış Makine Tamamlanmamış bir makine yalnızca başka makineler veya başka tamamlanmamış makineler ya da donanımlar ile birlikte Direktif uyarınca bir makine oluşturulmak üzere bunlara takılmak veya bunlarla birleştirilmek üzere kullanılan bir makinedir. Örneğin robotlar, pinömatik sistem, hidrolik sistem )
  • 10. Slide143 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Kısmen Tamamlanmış Makine ( Yönetmelik Madde14 ) a) Teknik dosyayı hazırlamak ( Yönetmelik Ek VII Bölüm B ), b) Ana makineye takılmasını sağlayacak montaj talimatlarının hazırlanması ( Yönetmelik Ek VI ) , Kesinlikle Türkçe olacak c) AT Uygunluk Beyanını makineye uygun olarak hazırlamak ( Yönetmelik Ek II Kısım 1 Bölüm B ) Montaj talimatları ve imalatçı beyanının, nihai makineye takılıncaya kadar kısmen tamamlanmış makineyle birlikte bulunması, sonrasında nihai makinenin teknik dosyasının bir parçası olması zorunludur.
  • 11. Slide144 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Teknik Dosya ( Yönetmelik Ek VII Bölüm A ) - Makinenin genel bir tarifi, işleyişi için tarifler, makinenin genel çizimi, kumanda devrelerinin çizimi, hesaplamalar, deney sonuçları, yapılan veya yaptırılan testler - Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler: (i) Makineye uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi, Uygulanan koruyucu önlemler, makine ile ilgili giderilemeyen riskler, - Kullanılan standartlar ve teknik şartnameler temel sağlık ve güvenlik kurallarının - İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor, - Makine için talimatlarının bir kopyası, uygunluk beyanları
  • 12. Slide145 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Kısmen Tamamlanmış Makineler Teknik Dosya ( Yönetmelik Ek VII Bölüm B ) - Makinenin genel çizimi, kumanda devrelerinin çizimi, hesaplamalar, deney sonuçları, yapılan veya yaptırılan testler - Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler: (i) Uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi, Uygulanan koruyucu önlemler, makine ile ilgili giderilemeyen riskler, - Kullanılan standartlar ve teknik şartnameler temel sağlık ve güvenlik kurallarının - İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor, - Birleştirme talimatları, güvenlik önlemleri
  • 13. Slide146 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Talimatları hazırlamak ( TS EN 12100-1 Madde 6.4.5 Kullanma Kılavuzu ) üMakinenin nakledilmesi, taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgiler, üMakinenin kurulması ve işletmeye alınmasıyla ilgili bilgiler, üMakinenin kendisiyle ilgili bilgiler, üMakinenin kullanılmasıyla ilgili bilgiler, üBakım bilgileri üSökme, devreden çıkarma ve hurdaya atma bilgileri, üAcil durumlarla ilgili bilgiler, üUzman kişiler için verilen bakım talimatları ve birbirinden açıkça ayırmayı göstermek için gerekli olan, uzman olmayan kişilere yönelik bakım talimatları.
  • 14. Slide147 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Uygunluk değerlendirmesi (Makinaların Ek IV’te yer almaması halinde ) 1.Teknik dosya hazırlanacak 2.İmalatçı, imalât sürecinin, teknik dosyayla ve bu Yönetmeliğin gereklilikleriyle imal edilmiş makinenin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan bütün tedbirleri almak zorundadır. Makine Yönetmeliği Ek I, Temel Güvenlik ve Sağlık Koşulları“ başlığı altında tarif edilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun ardından makine üreticisi, sorumluluğu kendine ait olmak üzere, herhangi bir denetim kurumuna veya makamına başvurmadan CE işaretini yerleştirir
  • 15. Slide148 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Uygunluk değerlendirmesi (Makinaların Ek IV’te yer alması halinde ) Makinenin uyumlaştırılmış standardı varsa a) Makine imalatında yapılan iç kontrollerle uygunluğun değerlendirilmesi işlemlerini ( Yönetmelik Ek VIII ) veya b) Onaylanmış kuruluşun AT Tip inceleme (Yönetmelik Ek IX ) işleminin yanı sıra, makine imalatındaki iç kontrol işlemlerini ( Yönetmelik Ek VIII ) veya c) Tam kalite güvence işlemlerini ( Yönetmelik Ek X )
  • 16. Slide149 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Uygunluk değerlendirmesi (Makinaların Ek IV’te yer alması halinde ) Makinenin uyumlaştırılmış standardı yoksa a) Onaylanmış kuruluşun AT Tip inceleme (Yönetmelik Ek IX ) işleminin yanı sıra, makine imalatındaki iç kontrol işlemlerini ( Yönetmelik Ek VIII ) veya b) Tam kalite güvence işlemlerini ( Yönetmelik Ek X )
  • 17. Slide150 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği Makinenin CE Uygunluk İşareti İle İşaretlenmesi ( Yönetmelik Madde 16 ve EK-III) “CE” uygunluk işareti resimde gösterilen şekle sadık kalmak şartıyla büyütülür veya küçültülür. “CE” uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey öçlüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 5 mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli makinalar için değiştirilebilir. “CE” uygunluk işareti, aynı teknik kullanılarak, imalâtçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Tam Kalite Güvence İşlemlerinin uygulandığı durumlarda, “CE” uygunluk işaretinin yanına Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası yazılmalıdır.
  • 18. Slide151 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği
  • 19. Slide152 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Emniyet Yönetmeliği
  • 20. Slide153 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Risk Değerlendirme Makine tasarlanırken makine emniyet direktifi ve TS EN ISO 12100-1 standardı dikkate alarak Risk Değerlendirme yapmaları ve belirlenen tehlikelere karşı riskleri saptayarak gereken önlemleri almaları gerekir. Güvenlik tedbirlerinin uygulanmasından dolayı yeni riskler meydana gelmemelidir. Mevcut şartlarda işyerlerinde kullanılan makineler içinde Risk Değerlendirmesi yapılmalı ve belirlenen önlemler alınmalıdır.
  • 21. Slide154 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Risk Değerlendirme
  • 22. Slide155 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Sınırlarının Belirlenmesi Makinenin ömrü boyunca bütün aşamaları dikkate alınarak Risk Değerlendirilmesi yapılmalıdır. üMakinenin taşınması, montajı,kullanımı, bakımı, sökümü, atılması üMakine de kullanılacak hammaddeler, üretilen ürün üMakine çalıştırma, arıza, bakım modları üYer sınırları ve öngörülen kullanım yeri, makine ile etkileşimi olan kişiler için yer üPlanlanan çalışma ömrü, bakım, periyodik muayene aralıkları üMakine ile güç kaynağı ara yüzü üÖngörülen fonksiyonlar ve işletim türleri üMakine sürecine katılan kişiler, makine ile bağlantılı ürünler
  • 23. Slide156 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Sınırlarının Belirlenmesi üAmaca uygun kullanım ve aynı zamanda operatörün kasıtsız davranışları veya makinenin makul olarak öngörülebilen hatalı kullanımı (suistimal) üOperatörün makinenin kontrolünü kaybetmesi (özellikle elde tutulan veya hareketli makinelerde) üMakine kullanılırken meydana gelen bir hata, arıza veya kesinti sırasında kişilerin refleks olarak davranışı üKonsantrasyon eksikliği veya dikkatsizlik nedeniyle hatalı davranış üBir görevi yerine getirirken, “en düşük direniş yolunun” seçilmesinden kaynaklanan hatalı davranışlar üMakineyi her halükârda çalışır vaziyette tutma baskısı altındaki davranışlar üBelirli grupların davranışları (örneğin çocuklar, gençler, engelli insanlar) üMakineyi kullanacak bakımını yapacak personelin eğitimleri
  • 24. Slide157 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makine Sınırlarının Belirlenmesi Beklenebilecek hatalı fonksiyonlar ve arızalar İşletim fonksiyonu ile ilgili parçaların (özellikle kumandaların) hatalı fonksiyonları ve arızaları yüksek bir risk potansiyeli oluşturabilir. Örneğin: Rulo silindir hareketinin tersine çevrilmesi (elleri sıkıştırabilir) Robotun normal çalışma alanının dışında hareket etmesi Demir bükme makinesinde fazın düşmesi sonucu ters yönde bükme
  • 25. Slide158 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması Makinelerde tehlikeleri belirlerken TS EN ISO 12100-1 ve varsa makineye ait C tipi standartlardan yaralanılır. C Tipi Standart örnekleri TS EN ISO 16092-2 Mekanik Pres TS EN ISO 16092-3 Hidrolik Pres TS EN 23125 Torna TS EN 13128 Freze
  • 26. Slide159 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler üHızlanma, yavaşlama üAçısal parçalar üHareketli bir parçanın sabit bir parçaya yaklaşması üKesme parçaları, üElastik parçalar, üDüşen nesneler, üYerçekimi, üYerden yükseklik, üYüksek basınç, üDengesizlik, üKinetik enerji, üMakinenin hareketli olması, üHareketli parçalar, üDönen parçalar, üPürüzlü, kaygan yüzey, üKeskin kenarlar, üSaklanan enerji, üVakum Mekanik Tehlikeler Potansiyel Sonuçlar ØDevrilme, ØFırlama, ØEzilme, ØKesilme veya parçalanma, Øİçine çekme veya yakalanma, ØBirbirine dolanma, ØSürtünme veya aşınma, ØDarbe, ØEnjeksiyon, ØKesme, ØKayma, takılma ve düşme, ØSaplanma veya delinme, ØBoğulma.
  • 27. Slide161 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üKıvılcım atlaması, üElektromanyetik olaylar, ü Elektrostatik olaylar, üGerilim altındaki parçalar, üYüksek gerilim altındaki elektrikli parçalara olan mesafe yetersizliği, üAşırı yük, üArıza koşullarında elektriksel gerilimli hale gelen parçalar, üKısa devre, üIsı radyasyonu, Elektriksel tehlikeler ØYanık, ØKimyasal etkiler, ØTıbbi implantlar üzerindeki Øetkileri, ØElektrik çarpmasından dolayı Øölme, ØYere düşme, fırlama, ØYangın, ØEriyen parçaların fırlaması, ØElektrik çarpması Potansiyel Sonuçlar Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 28. Slide162 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üPatlama, üParlama, üYüksek veya düşük sıcaklıkta olan nesneler veya malzemeler, üIsı kaynaklarından radyasyon Isıl tehlikeler Potansiyel Sonuçlar ØYanık, ØVücudun su kaybetmesi, ØRahatsızlık, ØDonma, ØIsı kaynaklarının radyasyonundan kaynaklanan yaralanmalar, ØHaşlanma. Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 29. Slide163 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üEgzoz sistemi, üYüksek hızda gaz sızıntısı, üİmalat süreci (damgalama, kesme vb.), üHareketli parçalar, üHurdaya ayırma yüzeyleri, üDengesiz dönen parçalar, üSes çıkarma, üAşınmış parçalar. Gürültü tehlikeleri Potansiyel Sonuçlar ØRahatsızlık, ØŞuur kaybı, ØDenge kaybı, ØKalıcı işitme kaybı, ØStres, ØKulak çınlaması, ØYorgunluk, ØSesli haberleşme veya sesli sinyallere karışması sonucunda oluşan diğer sonuçlar (örneğin mekanik, elektrik). Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 30. Slide164 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üKavitasyon olayları, üHareketli parçaların hizasızlığı, üSeyyar teçhizatlar, üHurdaya ayırma yüzeyleri, üDengesiz dönen parçalar, üTitreşim yapan teçhizatlar, üAşınmış parçalar. Titreşim tehlikeleri Potansiyel Sonuçlar ØRahatsızlık, ØBel hastalığı, ØNörolojik rahatsızlık, ØOsteoartiküler rahatsızlık, ØOmurga travması, ØVasküler rahatsızlık Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 31. Slide165 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üİyonize edici radyasyon kaynakları, üDüşük frekanslı elektromanyetik radyasyon, üLazer dâhil optik radyasyon kızılötesi, görünür ve ultraviyole), üRadyo frekanslı elektromanyetik radyasyon Radyasyon tehlikeleri Potansiyel Sonuçlar ØYanık, ØGöz ve cildin hasar görmesi, ØÜreme yeteneğinin üzerindeki etkiler, ØMutasyon, ØBaş ağrısı, uykusuzluk vb. Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 32. Slide166 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üAerosol, üBiyolojik ve mikrobiyolojik (viral veya bakteriyel) madde, üYanıcı, üToz, üPatlayıcı, üElyaf, üKolay tutuşur, üSıvı, üDuman, üGaz, üSis, üOksitleyici Malzeme/Madde tehlikeleri Potansiyel Sonuçlar ØSolunum güçlükleri, boğulma, ØKanser, ØKorozyon, ØÜreme yeteneğinin üzerindeki etkiler, ØPatlama, ØYangın, ØEnfeksiyon, ØMutasyon, ØZehirlenme, ØHassaslaşma. Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 33. Slide167 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üErişim, üGöstergeler ve görüntülü ekran ünitelerinin tasarımı veya yerleştirilmesi, üKontrol tertibatının tasarımı, yerleştirilmesi veya tanımlanması üEfor, üTitreme, baş dönmesi, kararma, stroboskopik etki, üLokal aydınlatma, üAşırı/eksik zihin yükü, üVücudun duruşu, üTekrarlanan aktivite, üGörüş netliği. Ergonomik tehlikeleri Potansiyel Sonuçlar ØRahatsızlık, ØHalsizlik, ØKas-iskelet bozukluğu, ØStres Øİnsan hatası sonucunda oluşan diğer sonuçlar (örneğin mekanik, elektrik). Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 34. Slide168 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üToz ve sis, üElektromanyetik bozulma, üAydınlatma, üNem, üKirlenme, üKar, üSıcaklık, üSu, üRüzgâr, üOksijen eksikliği Makinanın kullanıldığı ortamla İlişkili tehlikeler Potansiyel Sonuçlar ØYanık, ØHafif derecedeki hastalık, ØKayma, yere düşme, ØBoğulma, ØMakine veya makinenin parçalarının üzerindeki tehlike kaynaklarının neden olduğu etki sonucunda diğer sonuçlar Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 35. Slide169 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üKumanda sisteminin arızası/düzensiz çalışması üEnerjinin kesilmesi sonrasında tekrar beslenmesi üElektrik donanımı üzerindeki dış etkiler Beklenmeyen çalışma, beklenmeyen aşırı çalışma/aşırı hız Potansiyel Sonuçlar ØÖrneğin, vücudun su kaybetmesi, şuur kaybı, ısı darbesi Tehlikelerin Birleşimi üÖrneğin tekrarlanan aktivite + efor + yüksek ortam sıcaklığı Potansiyel Sonuçlar ØMekanik ve elektriksel sonuçlar Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 36. Slide170 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Diğer Tehlikeler üTaşıma, Montaj ve Kurulum üDevreye Alma üAyar üNormal Çalışma ve Arıza Giderme üBakım ve Temizlik üDevre Dışı Bırakma, demontaj ve Bertaraf Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 37. Slide172 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Kesilme Ezilme Doğranma Batma Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 38. Slide173 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 İçine Çekme, Dolanma Etrafa sıçrayan talaşların etkisi Kırık parçaların etkisi Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 39. Slide183 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler İçine Çekme, Dolanma Kayma, Düşme
  • 40. Slide184 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler Soluma Cilde Bulaşma Yutma Kimyasallar İle Çalışma
  • 41. Slide185 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 42. Slide174 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikeli Bölgeye Niçin Girilir? Ayarlama Prosesi değiştirmek Normal Çalışma Eğitim Temizleme Bakım Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler Güvenlik Mesafesi Operatör Tehlikeli Bölge Operasyon Bölgesi
  • 43. Slide175 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 44. Slide177 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Tehlikelerin Tanımlanması ve Riskler
  • 45. Slide178 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risklerin Belirlenmesi ve Analizi Günümüzde risk değerlendirme metotlarının sayısı 200’den fazladır. Başlıcaları; •Matris yöntemi •Check list yöntemi, •Fine-Kinney yöntemi, •FMEA, •HAZOP, •HACCP, •Olay ağacı analizi (ETA), •Hata ağacı analizi (FTA), •Neden-sonuç analizi, •Ön tehlike analizi - PHA
  • 46. Slide179 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risklerin Belirlenmesi ve Analizi Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir Risk: Hareketli parça ile sabit yüzey arasında sıkışma, ezilme R= 5 X 5 R=25
  • 47. Slide180 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risklerin Belirlenmesi ve Analizi Olasılık Şiddet Risk Puanı
  • 48. Slide181 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci
  • 49. Slide182 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 üGüvenli tasarım, olası tehlikeler daha yapım ve tasarım sırasında ortadan kaldırmalı. üHer halükârda tüm parçalar öyle seçilmeli, kullanılmalı ve uyumlu hâle getirilmelidir ki, makine üzerinde bir hata durumunda kişilerin güvenliği ön planda olmalı makinenin ve çevresinin zarar görmesi de engellenmeli üMakine yapısının tüm parçaları geçerli sınır değerler içinde çalışacak şekilde olmalı. üPrensip olarak tasarımı mümkün olduğunca sade olmalıdır. üGüvenliğe yönelik fonksiyonlar, diğer fonksiyonlardan mümkün olduğunca ayrılmalı. Risk Azaltma Süreci
  • 50. Slide186 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım üMekanik konstrüksiyon üKumanda ve koruyucu bakım konsepti üElektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) üAcil durumda durdurma konsepti üAkışkan tekniği donanımı üKullanılan malzemeler ve işletme maddeleri üMakine fonksiyonu ve üretim prosesi Risk Azaltma Süreci
  • 51. Slide187 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Mekanik konstrüksiyon Her tasarımın ilk amacı tehlikeli durumların hiç oluşmamasını sağlamaktır. Örneğin;: • Keskin kenarların, köşelerin ve dışarı çıkan uçların önlenmesi • Ezilme yerlerinin, kesilme yerlerinin ve içeri çekme yerlerinin önlenmesi • Kinetik enerjinin sınırlandırılması (kütle ve hız) • Ergonomik ilkelerin dikkate alınması Risk Azaltma Süreci
  • 52. Slide189 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Mekanik konstrüksiyon Risk Azaltma Süreci
  • 53. Slide188 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Kumanda ve koruyucu bakım konsepti Tehlikeli bölgeye girme gerekliliği mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır. Bu durum örneğin şu şekilde sağlanabilir: • Otomatik doldurma ve boşaltma istasyonları • Ayarlama ve bakım çalışmaları "dıştan" • Bakım çalışmalarını önlemek için güvenilir ve kolay temin edilebilir yapı parçalarının kullanılması • Açık ve kesin kullanım konsepti, örn. kumanda elemanlarının belirgin şekilde işaretlenmesi Renkli İşaretleme Dokunmalı tuşlu işletim parçaları ve gösterge ışıkları ya da ekranlar üzerindeki göstergeler renkli olarak işaretlenecektir. Her renk farklı bir anlama sahip olacaktır. Risk Azaltma Süreci
  • 54. Slide190 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Kumanda ve koruyucu bakım konsepti TS EN 60204-1 Risk Azaltma Süreci
  • 55. Slide191 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Elektrik çarpması veya elektrikten kaynaklanan yangın ihtimali sonucu elektrik donanımındaki arızalar veya hatalar, Makinenin kusurlu çalışması sonucu kontrol devrelerindeki (veya bu devrelerle birlikte çalışan bileşenler ve cihazlardaki) arızalar veya hatalar, Makinenin kusurlu çalışması sonucu güç devrelerindeki arıza veya hatalar ile birlikte, güç kaynaklarındaki kesilme veya bozulma, Kayan veya dönen kontaklara bağlı olarak çalışan devrelerin devamlılığının kaybolması, bunun sonucunda güvenlik fonksiyonunun arızalanması, Makinenin kusurlu çalışması sonucu elektrik donanımı dışından gelen veya içinde üretilen elektromanyetik, elektrostatik gibi elektrik bozulmaları, Örneğin, elektrik çarpması, yaralanmaya neden olabilen beklenmedik hareket gibi olayların sonucu olarak depolanan enerjinin (elektriksel veya mekanik) boşalması, Yaralanmaya neden olabilen yüzey sıcaklıkları. Risk Azaltma Süreci
  • 56. Slide192 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Makina için özel bir ürün standardı yoksa doğrulamalar, her zaman aşağıdaki a), b) ve f) bentlerini içermelidir ve c)’den e)’ye kadar olan bentlerden birini veya daha fazlasını içerebilir: a) Elektrik donanımının teknik dokümantasyona uygunluğunun doğrulanması, b) Dolaylı temasa karşı korumanın otomatik ayırma ile sağlanması durumunda, otomatik ayırma ile koruma için şartlar c) Yalıtım direnci deneyi d) Gerilim deneyi e) Artık gerilimlere karşı koruma f) İşlevsel deneyleri. Risk Azaltma Süreci
  • 57. Slide193 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Makinede elektrik tehlikelerini devre dışı bırakmak için önlemler gereklidir. Burada iki tehlike türü arasında ayrım yapılır: Elektrik akımından kaynaklanan tehlikeler, yani doğrudan ve dolaylı temastan doğan tehlikeler Kumanda sisteminde dolaylı hataların oluştuğu durumlardan kaynaklanan tehlikeler Risk Azaltma Süreci
  • 58. Slide194 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Şebeke bağlantısı: Şebeke bağlantısı makinenin elektrik donanımı ile besleme şebekesinin ara birimidir. Bağlantı için ilgili şebeke işletmecisinin koşulları dikkate alınmalıdır. Özellikle emniyet tekniği konusundaki uygulamalar için kararlı şebeke beslemesi gereklidir. Bundan dolayı gerilim besleme birimleri şebekenin kısa süre devre dışı kalmasını köprüleyebilmelidir. Risk Azaltma Süreci
  • 59. Slide195 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Topraklama sistemi Topraklama sistemi, gerek temini sağlayan transformatörün ikincil tarafının toprak ile bağlantısının, gerekse elektrik donanımı gövdelerinin topraklama türünün özelliklerini göstermektedir. Topraklama sistemleri uluslararası düzeyde standartlaştırılmıştır: • TN-Sistemi • TT-Sistemi • IT-Sistemi Risk Azaltma Süreci
  • 60. Slide196 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Şebeke ayırma tertibatı Bir veya birden fazla makineye şebeke bağlantısını yapmak için bir şebeke ayırma tertibatı öngörülmelidir. Bu birim donanımı şebeke beslemesinden ayırabilmelidir: • AC-23B veya DC-23B kullanım kategorisi için güç ayırma şalteri • Yükün önceden kesilmesi için yardımcı kontaklı ayırma şalteri • Güç şalteri • Soket/priz kombinasyonu, 16 A/3 kW değerine kadar Kilitleme tertibatları için kumanda akımı devreleri gibi belirli akım devreleri, ayırma tertibatı üzerinden kapatılmamalıdır. Bu durumda kullanıcı personelin emniyetini sağlamak için özel önlemler alınmalıdır. Risk Azaltma Süreci
  • 61. Slide197 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Beklenmedik çalışmayı önlemek için kapatma tertibatı Koruyucu bakım, onarım çalışmaları esnasında, makinenin çalışması veya enerjinin geri dönmesi durumunda, onarım yapan kişiler için tehlike yaratmaması gerekir. Bundan dolayı şebeke tertibatının istenmeden ve/veya yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için düzenekler öngörülmelidir. Bu işlem bir asma kilidin ana şalterin koluna kapalı konumda takılması ile mümkün olabilir. Bu kesme tertibatı, tehlike alanına kısa süreli, işletimden kaynaklanan müdahaleler için koruma tedbiri olarak uygun değildir. Risk Azaltma Süreci
  • 62. Slide198 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Koruma sınıflarına ayırma tek hata güvenliğinin hangi araçlarla erişebileceği anlamına gelir. Korumanın yüksekliği konusunda bir ifade bu ayırımdan çıkartılamaz. Risk Azaltma Süreci
  • 63. Slide199 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Koruma Tedbirleri/Koruma Sınıfları TS EN 60529 Koruma türleri, bir cihazın su (su buharı hariç) ve yabancı maddelerin (toz) nüfuz etmesine karşı korunmasını tarif eder. Ek olarak gerilim altında çalışan parçalara doğrudan temasa karşı korumayı da tarif ederler. Bu koruma, düşük voltajlarda bile prensip olarak daima gereklidir. Elektriğin kesilmesinden sonra gerilim altında kalmaya devam eden, dokunulabilir parçaların tamamı en az IP 2x koruma sınıfına, kumanda panoları ise en az IP 54 koruma sınıfına göre tasarlanacaktır. Risk Azaltma Süreci
  • 64. Slide200 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Katı Cisimlere Karşı Sıvılara Karşı Risk Azaltma Süreci
  • 65. Slide201 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Avrupa EMC direktifleri Bir cihazın veya bir tesisin elektromanyetik bir ortamda, çevrede bulunan diğer cihazlar ve tesisler için kabul edilemeyecek düzeyde elektromanyetik parazitler oluşturmasıdır. Makine ve takılan bileşenleri beklenen parazitlere karşı dayanacak şekilde seçilmeli ve doğrulanmalıdır. Emniyet bileşenleri için daha yüksek talepler geçerlidir. Elektromanyetik parazitler aşağıdaki şekilde üretilir: üHızlı geçici elektrik parazitleri (Burst) üDarbeli voltajlar (Surge), örneğin şebekeye düşen yıldırım üElektromanyetik alanlar üYüksek frekans parazitleri (komşu hatlardan) üElektrostatik boşaltma (ESD) Risk Azaltma Süreci
  • 66. Slide202 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Avrupa EMC direktifleri EMC problemlerini önlemek için, • Makine tesis parçaları arasında iletken bağlantı yardımıyla sürekli potansiyel dengelemesi • Besleme biriminin mekansal ayrımı (şebeke beslemesi, dönüştürücü) • Koruma kılıfı üzerinden potansiyel dengeleme akımı geçirilmemelidir • Koruma kılıfları kısa ve tam yüzeyli olarak yerleştirilmelidir • Mevcut fonksiyon topraklaması (FE) bağlanmalıdır • Mevcut iletişim hatları temiz bir şekilde kapatılmalıdır. Verilerin (alan busu) aktarılması için çoğunlukla burgulu hatlar gerekmektedir Risk Azaltma Süreci
  • 67. Slide203 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Avrupa EMC direktifleri Koruma kılıfı üzerinden potansiyel dengeleme akımı geçirilmemelidir Risk Azaltma Süreci
  • 68. Slide204 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım - Elektrik donanımı (elektrik emniyeti, EMC) Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Avrupa EMC direktifleri EMV-standardı: EN 61000-1'den -4'e kadar Emniyet bileşenleri için EMV-talepleri: IEC 61496-1, IEC 62061 Risk Azaltma Süreci
  • 69. Slide205 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 ) Makineler, isteyerek durdurmanın yanı sıra, acil durumlarda da güvenlik açısından durdurulabilmelidir. İstenen Koşullar Her makine, makinenin tamamını durdurabilecek bir komut tertibatı ile donatılacaktır. 0 kategorisinden en az bir durdurma fonksiyonu mevcut olacaktır. Makinenin güvenlik ve fonksiyon teknolojisi ihtiyaçları açısından 1 ve/veya 2 kategorisinden ek durdurma fonksiyonları da gerekli olabilir. Makineyi durdurmak için verilen bir komut, çalıştırma komutu karşısında önceliğe sahip olacaktır. Makine veya tehlike arz eden parçaları durdurulduğunda, tahrikin enerji temini kesilmiş olmalıdır. Risk Azaltma Süreci
  • 70. Slide206 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Makinelerin güvenlik ve fonksiyon teknolojisi ihtiyaçları, farklı kategorilerde durdurma fonksiyonları gerektirir. Durdurma kategorileri, EN ISO 13 849-1’de verilen kategoriler ile karıştırılmamalıdır TS EN 60204-1 Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 ) Risk Azaltma Süreci
  • 71. Slide207 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Acil Durdurma (acil durumda durdurma) Acil durumda yalnızca tehlike arz eden tüm hareketler durdurulmakla kalmayıp, örneğin depolanan enerji gibi, tehlike arz eden tüm enerji kaynakları da güvenli bir şekilde tahliye edilmelidir. Her makine - Makine Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar hariç - en az bir acil durdurma tertibatı ile donatılmış olmalıdır Acil durumda durdurma (acil durdurma) ilave bir koruma önlemidir ve risk azaltması için öncelikli bir araç değildir. Makinenin risk değerlendirmesine bağlı olarak bu fonksiyon için gerekli olan emniyet seviyesi belirlenmelidir. Özellikle çevre koşulları (örn. titreşimler, çalıştırma türü vs.) dikkate alınmalıdır Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 ) Risk Azaltma Süreci
  • 72. Slide208 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Acil Durdurma (acil durumda durdurma) üAcil durdurma tertibatlarına kolay erişilebilmelidir. üAcil durdurma, ek riskler meydana getirmeden, tehlike arz eden durumu mümkün olan en kısa zamanda sonlandırmalıdır. üAcil durdurma komutunun tüm diğer işletim modlarındaki diğer tüm fonksiyonlar ve komutlar karşısında önceliği olacaktır. üAcil durdurma tertibatının eski hâline getirilmesi, makineyi tekrar çalıştırmamalıdır. üMekanik kilitleme fonksiyonlu doğrudan çalıştırma prensibi uygulanacaktır. üAcil durdurma, 0 veya 1 durdurma kategorisine uygun olacaktır. Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 ) Risk Azaltma Süreci
  • 73. Slide209 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Acil Kapatma (acil durumda makineyi kapatma) Elektrik enerjisinden dolayı tehlike veya hasar riski mevcut ise acil durdurma kullanılmalıdır. Bu esnada elektromanyetik cihazlarla enerji temini kapatılır. •Enerji temini ancak tüm acil kapatma komutları eski hâline getirildikten sonra tekrar başlayabilir. •Acil kapatma 0 durdurma kategorisi ile sonuçlanır Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 ) Risk Azaltma Süreci
  • 74. Slide210 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Reset Bir cihaz, acil durumda bir eylem için harekete geçirildiğinde, cihaz tekrar acil durumda harekete geçirilmek üzere eski hâline getirilene kadar, bu cihazın harekete geçirdiği tüm tertibatlar kapalı durumda kalmak zorundadır. Sistemin reseti belirlenmiş noktada manuel olarak yapılmalıdır. Bu işlemden sonra makine tekrar çalıştırılmak için hazır hale getirilmiştir. Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 ) Risk Azaltma Süreci
  • 75. Slide211 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Koşullar ve Uygulama Şekilleri Reset için kullanılan cihazın kontakları pozitif yönlü (positive opening) normalde kapalı kontak olmalıdır. Kumanda parçaları sarı üzerine kırmızı renkte olacaktır. Bunun için aşağıdaki tertibatlar kullanılabilir: ØMantar kafalı butonla harekete geçirilen şalterler ØTeller, ipler veya raylar ile harekete geçirilen şalterler ØKapaksız ayak pedalları (acil durdurma için) ØŞebeke izolasyon cihazı Güvenli Tasarım – Durdurma – Acil Durdurma ( TS EN ISO 13850 )
  • 76. Slide212 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Teknik Koruma Tedbirleri Risk Azaltma Süreci
  • 77. Slide213 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Teknik koruma önlemleri Bir güvenlik fonksiyonunun parçası olan, örn. kapaklar, koruma kapıları, ışık perdeleri, iki elli tertibatlar, denetim ve sınırlama tertibatları (konum, hız vs. bakımından) veya emisyonun azaltılması için önlemler gibi koruma tertibatları düzenlenerek gerçekleştirilir. Tüm koruma tertibatları, makine kumandasına dahil edilmemektedir. Örneğin, sabit bir fiziksel koruma tertibatı (bariyerler, kapaklar). Koruma tertibatı doğru tasarlandığı takdirde, görevin en büyük bölümü tamamlanmış sayılır. Bir koruma önlemenin etkisi, kumanda sisteminin doğru çalışmasına bağlıdır. Güvenliğin gerçekleştirilmesi için güvenlik fonksiyonları tanımlanmalı, gerekli güvenlik seviyesi belirlenmeli ve ardından doğru bileşenler ( ekipmanlar ) kullanılarak uygulamaya geçirilmeli ve doğrulanmalıdır.
  • 78. Slide214 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Teknik koruma önlemleri üGüvenlik fonksiyonlarının tanımlanması üGerekli güvenlik seviyesinin belirlenmesi üBir güvenlik konseptinin hazırlığı üGüvenlik cihazlarının seçimi üKontrol sisteminde entegrasyon üGüvenlik fonksiyonlarının doğrulanması üTüm güvenlik fonksiyonlarının onaylanması
  • 79. Slide215 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Güvenlik fonksiyonlarının tanımlanması Güvenlik fonksiyonları, risklerin güvenlik teknolojisine yönelik tedbirler ile nasıl azaltılabileceğini tanımlar. Yapısal olarak ortadan kaldırılamayan her tehlike için bir güvenlik fonksiyonu tanımlanacaktır. Gerekli güvenliği uygun bir çaba ile sağlayabilmek için, güvenlik fonksiyonunun kesin bir tanımı gerekir. Güvenlik fonksiyonunun tanımından, fonksiyon için gerekli parçaların türü ve sayısı elde edilir.
  • 80. Slide216 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Erişimi Sürekli Olarak Engellemek Tehlike arz eden bir yere erişim mekanik kapaklar, bariyerler veya ayırıcı koruma tertibatları diye adlandırılan koruma tertibatları aracılığıyla engellenir. Kapaklarla tehlikeli yerlere doğrudan erişimi engellemek Tehlikeli yerlere erişimi engelleyen ve malzemelerin veya malların geçişine izin veren tünel şeklinde tertibatlar aracılığıyla engellemek
  • 81. Slide217 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Erişimi Geçici Olarak Engellemek Tehlikeli yere erişim, makine güvenli bir koruma gelene kadar engellenir. Gerektiğinde işletim durdurulur. Makine tekrar güvenli konuma geldiğinde, erişim engeli tekrar kaldırılır. Kapı açıldığında robotun çalışmasının durması
  • 82. Slide218 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Parçaları/Maddeleri/Işınları Tutmak Makineden parçaların fırlaması veya ışınların meydana gelmesi olasılığı mevcut ise meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek için mekanik koruma tertibatları kullanılır (ayırıcı koruma tertibatları). Dönerek işlem yapan makinede fırlayan talaşlar ve alet parçalarına karşı koruma için özel izleme camlı koruma Robot kolunu tutabilen çit
  • 83. Slide219 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Durdurma Güvenliğe yönelik bir durdurma fonksiyonu, gerektiğinde (örneğin bir insan yaklaştığında) makineyi güvenli bir konuma getirir. Makine tekrar çalıştırıldığında sorunları önlemek için, güvenli durdurma öncesinde (Durdurma Kategorisi 1) normal olarak makinenin durdurulması yararlı olabilir. Makinenin beklenmedik bir şekilde tekrar çalışmasını engellemek için, ek güvenlik fonksiyonları gerekli olabilir. Kilit mekanizması olmayan bir sistem ile açılabilir mekanik kafes. Erişimi engelleyen güvenlik ışık bariyerinin ışınlarının kesilmesi
  • 84. Slide220 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci İstemeden Çalışmayı Engellemek “Durdurma” fonksiyonu harekete geçirildikten veya makine çalıştırıldıktan sonra, makinenin çalışmasını sağlamak için bilinçli eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bunlara makinenin tekrar çalışmasını sağlamak için koruma tertibatının eski hâline getirilmesi de dahildir. •Bir ışık bariyerinin resetlenmesi •Acil durdurma tertibatının resetlenmesi •Bütün emniyet tertibatlarının etkin olması durumunda makinenin tekrar çalıştırılması
  • 85. Slide221 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Çalıştırmanın önlenmesi "Durdurma" fonksiyonundan sonra bir çalıştırma veya tekrar devreye girme, tehlike bölgesinde kişilerin bulunduğu süre boyunca teknik önlemler yardımıyla önlenir. • Anahtar sistemleri • Yatay düzenlenmiş bir emniyet ışık bariyerinin aktif koruma alanında algılama "Durdurmayı tetikleme“ fonksiyonu emniyet ışık bariyerinin düşey koruma alanı ile gerçekleştirilir.
  • 86. Slide222 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Durdurma ve Başlatmayı Engelleme Kombinasyonu Durdurma fonksiyonunu harekete geçiren koruma tertibatı ile tehlike alanında insanlar veya gövde parçaları olduğu sürece makinenin yeniden çalışması engellenir. •Tek kişilik çalışma yerlerinde çift el butonu •Etrafında dolaşmaya ve tehlikeli bölge ile bariyer arasında kalmaya müsade etmeyecek şekilde kullanılan güvenlik bariyeri (tehlikeli nokta kontrolü) •Bölgesel koruma yapacak bir güvenlik lazer tarayıcının kullanılması
  • 87. Slide223 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci İnsan Malzeme Ayrımı İnsan ve malzemelerin ayrılabilmesi, malzemeleri tehlike alanlarına veya tehlike alanlarından dışarıya taşımak için, malzemelerin spesifik özellikleri kullanılır. Malzeme taşınırken koruma tertibatı devreye girmez, ama insanlar algılanır. •Güvenlik bariyerinin devre dışı kalması (muting) •İnsan/malzeme ayrımı için entegre algoritmaya sahip yatay ışık perdeleri kullanılması •Güvenlik lazer tarayıcısının koruma alanının ürüne göre değiştirilmesi
  • 88. Slide224 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 Risk Azaltma Süreci Güvenlik Fonksiyonlarını Elle ya da Zamana Bağlı Olarak Kaldırmak Ayar çalışmaları sırasında veya süreci izlemek için güvenlik fonksiyonlarının geçici olarak kaldırılması gerekiyor ise riski azaltmak için ek tedbirlerin alınması gerekir. Kaldırma işlemi elle yapılır. •Hareket hızının veya kuvvetinin sınırlandırılması •Hareket süresinin sınırlandırılması (adımlı çalışma) •Onay şalterli ve +/- tuşlu manüel kumanda istasyonu
  • 89. Slide136 Eğitim içeriği Etki Akademi’ye aittir. © 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları ve Hedefleri