UPLOAD

  3.5K

  Fırat okşak - Poster - kurultay sunu

  Published: April 05, 2019

  Poster Tasarımı

  Comments

  Fırat okşak - Poster - kurultay sunu

  • 1. ÇOCUKLARA KODLAMA ÇOCUKLARA KODLAMA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÖTE - İNFOGRAFİK VE POSTER TASARIMI -
  • 2. Proje konusu Proje konusu •Çocuklar için kodlama
  • 3. Projenin Amacı Projenin Amacı •Çocuklara kodlama hakkında farkındalık yaratarak onları kodlamaya teşvik etmektir.
  • 4. Projenin hedef kitlesi Projenin hedef kitlesi •Okullarda öğrenim gören 6 - 14 yaş arası bütün öğrenciler.
  • 5. Kodlama nedir? Kodlama nedir? •Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.
  • 6. Neden Çocuklara kodlama Öğretmeliyiz? Neden Çocuklara kodlama Öğretmeliyiz? •Kodlama; küçük yaşta çocuklara sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.
  • 7. Poster tasarımında nelere dikkat edildi Poster tasarımında nelere dikkat edildi •Poster tasarımı görsel tasarım ilkeleri (bütünlük, denge, vurgu, yakınlık, hizalama, yerleştirme) göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır.
  • 8. Poster tasarımında  Poster tasarımında •Yardım alınan kişi: Arş. Gör. Süleyman EREN
  • 9. Poster   Poster
  • 10. kaynaklar kaynaklar •http://www.kodlamadersi.com/kodlama-nedir-cocuklar-icin- onemi.html •http://www.mblock.cc/ •https://scratch.mit.edu/ •https://code.org/ •https://www.arduino.cc/
  • 11. teşekkür ederim teşekkür ederim Fırat OKŞAK Mail: firatoksak23@gmail.com