UPLOAD

  2.2K

  Document nesnesi metodları-JavaScript

  Published: July 11, 2019

  Document nesnesi metodları-JavaScript

  Comments

  Document nesnesi metodları-JavaScript

  • 1. Slide10 JavaScript
  • 2. Slide2 Document Nesnesinin Metodları •getElementById ( ) Belge içindeki elemanın referansını elde etmek için kullanılan en temel metottur. Referansı elde edilecek elemanın id özelliğinin değer metoda parametre olarak verilemelidir. document.getElementById(id)
  • 3. Slide3 Attribute-Property farkı •Bir HTML elemanı ile ilgili açılış etiketinde tanımlanan özellikler attribute dir. •HTML elemanı için tanımlı olan attributelerbu eleman için oluşturulan nesneni property’sidir. •Bir elemanın özelliği HTML tarafından attribute , JS tarafından Property’dir
  • 4. Slide4 •getElementByName ( ) Bu metod name attributelerine ,kendisine parametre olarak verilen değer atanmış elemanların listesini içeren HTMLCollection türünden bir nesne elde etmek için kullanılır. document.getElementByName (name) •getElementByTagName (tagName ) •getElementByNameNS (namespace , tagName )
  • 5. Slide5 •querySelector ( ) Css seçicileri ile belgedeki elemanın referansını elde etmek için document.querySelector(CSSselectors) •createAttribute ( ) Yeni bir attribute düğümü oluşturur ve oluşturduğu bu düğümü bir node nesnesi olarak döndürür. document.createAttribute(name) Oluşan düğüme değer atamak için nodeValue özelliği kullanılır.
  • 6. Slide6 •createComment ( ) Yeni bir açıklama düğümü oluşturur ve node nesnesi olarak return eder. document.createComment(data) •createElement ( ) HTML elemanı oluşturulur. document.createElement(tagName) •createTextNode ( ) Yeni bir (text) düğümü oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan metin düğümü Node nesnesi olarak return edilir. document.createComment(data)
  • 7. Slide7 •write( ) , writeln( ) Her iki metod metin ya da HTML içeriği yazmak için kullanılır. writeln( ) imleci bir satır aşağı kaydırır. document.write( ) document.writeln( )
  • 8. Slide9 Source •https://www.kodlab.com/ •https://www.udemy.com/sfrdan-ileri-seviyeye-modern- javascript-kursu