UPLOAD

  2.6K

  JavaScript Fetch API

  Published: July 17, 2019

  JavaScript Fetch API txt doyasından veri alma json dosyasında veri alma external rest api üzerinden veri alma

  Comments

  JavaScript Fetch API

  • 1. Slide2 JavaScript
  • 2. Slide1 Fetch API kullanımı •AJAX yerine kullanılabilen alternatif veri alma-veri gönderme API •Çağrıldığında then ile yakalarız. •Bize promise return eder. •Biz de catch ile yakalayabiliyoruz. •Hata olma durumunda da fetch bize reject ile olumsuz bir sonuç dönüyor.
  • 3. Slide3 Txt dosyasından fetch ile asenkron veri alma Promise döndürülür olumlu sonucu then ile alırız Eğer hata olur hata mesajını err catch ile yazdırırız.
  • 4. Slide4 Hata olursa catch ile yakalarız. Önce fetchten reponse geldi. Sonra text’i çalıştırarak return döndük. Sonra then ile datayı aldık. Bu şekilde bir text dosyasından veri çekebiliyoruz.
  • 5. Slide5 JSON dosyasından fetch ile asenkron veri alma Hata olursa catch ile yakalayabiliriz. Then ile response yazıdırılır. Json ile promise olarak gelir data olarak alır ve yazdırırız. Json dosyasından çekilen verileri console da görebiliriz.
  • 6. Slide6 REST API’dan veri alma Hata olursa catch ile yakalarız. getExternalAPI fonksiyonunu kullanırız Fetch’in içine endpointimizi veriyoruz. Response döner json a dönüştürüp return ederiz. Data ile alır yazdırıırz. Restapi’dan çekilen verileri console da görebiliriz.
  • 7. Slide7 •http://www.muratoner.net/javascript/javascriptde-fetch- fonksiyonu-ile-http-islemleri SOURCE •https://www.udemy.com/sfrdan-ileri-seviyeye-modern- javascript-kursu