UPLOAD

  2.2K

  React firebase real-time database

  Published: July 23, 2019

  How to use firebase real-time database in React

  Comments

  React firebase real-time database

  • 1. Slide1 ReactJS Firebase + ØReact Realtime Database
  • 2. Slide2 Kurulum •Firebase’i terminalimizde kuralım. •Install
  • 3. Slide3 Proje ekleye tıklayıp projemizi oluşturuyoruz. Proje ayarlarından Firebase SDK snippet Bölümünden CDN’imizdeki kendimize ait config kodunu Projemizde config.js olıuşturup buraya yapıştırıyoruz.
  • 4. Slide5 Firebase’i projeye dahil ediyoruz Ve kullanacağımız fonksiyonları da bind etmemiz gerekli Constructor’un içine firebase ve databese’i başlatıcı kodlarımızı ekleyelim .
  • 5. Slide7 ComponentWillMountiçine firebase ile ilgili koslarımızı ekleyelim
  • 6. Slide8 Database’imizde kurallarını değiştirmemiz gerekiyor Read/write kurallarını true yapıyoruz
  • 7. Slide9 Localhostumuz dan girilen içeriğimiz Databasemize kaydoluyor.
  • 8. Slide10 Source •https://react-firebase-js.com/docs/react-firebase-realtime- database/getting-started •https://medium.com/@ahmeturganci/firebase-ve-react-ile- basit-bir-to-do-uygulamas%C4%B1-yapal%C4%B1m- 16aac37d05d •https://www.robinwieruch.de/react-firebase-realtime- database/