UPLOAD

  Dr.Muh.Gulay SAVAS

  Istanbul, Turkey

  2.4K

  Sirket Akademileri Regulasyonu

  Published: September 07, 2018

  Şirketlerin kurumsal yaşamlarındaki tecrübelerini ve uzmanlıklarını hem iç müşterilerine yani çalışanlarına, hem dış müşterisine gerek aktarmak, gerekse de tanıtmak ve marka değerini beslemek için çok büyük bir öneme sahip olan Şirket Akademilerini kurarken nelere dikkat etmeliyiz?

  Comments

  Sirket Akademileri Regulasyonu

  • 1. ŞİRKET AKADEMİLERİREGÜLASYONU NASIL OLMALI ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ ŞİRKET AKADEMİLERİ REGÜLASYONU NASIL OLMALI ?
  • 2. Nasıl Olmalı? ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ Nasıl Olmalı? Yapılanma Kurum İçinde mi, Kurum Dışında mı Olacak? 01 Akademi Misyonu ve Stratejileri 02 Vizyon Tanımlanması 03
  • 3. Slide52 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ Akademi Mükemmelliyet Alanlarının Belirlenmesi AR&GE 01 Liderlik 02 Girişimcilik 03 Hizmet 04
  • 4. Slide53 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ 05 07 06 08 Akademi Yönetim Planı Nasıl Olmalı? Akademi Eğitim Planı Akademi Pazarlaması Eğitici Eğitimleri
  • 5. Slide54 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ Akademi Eğitimlerine Başlama ve İcra Süreçleri Eğitim ve Sertifika Tespiti Eğitim Alacakların Tespiti Eğitimlerin Duyurulması Eğitimlere kayıtları n alınması Eğitimlerin icrası Eğitim Sertifikasının Verilmesi
  • 6. Slide57 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ Akademinin stratejik hedeflerinin belirlenmesi 1 2 3 4 5a Akademi Yol Haritası Adımları Akademi yönetim şeklinin belirlenmesi Akademinin stratejik yönelimlerinin belirlen mesi Eğitim kapsamın tanımlanması ve programın geliştirilmesi Akademinin organizasyon yapısının tanımlanması
  • 7. Slide55 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ Eğitim – öğretim sistemi ve alternatifleri 5b 6 7 8 9 Akademi Yol Haritası Adımları Finansal Kaynakların belirlenmesi Akademi personeli ve sahip olması gereken yetkinlikler Tanıtım ve pazarlama adımları Tanıtım ve pazarlama sırasında İletişim ajansı hizmetleri
  • 8. Slide63 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ Bilgi Sistemleri ve Süreci Kurum Üniversitesi Prince ve Beaver’ın Dünya Sınıfında İdeal Kurum Üniversitesi Modeli Teknoloji Yakalama Sistemleri Veri Tabanları Karar Araçları Öğrenme Süreçleri Teknoloji Yakalama Sistemleri Veri Tabanları Karar Araçları Şebeke ve Ortaklıklar Teknoloji Yakalama Sistemleri Veri Tabanları Karar Araçları İK Süreçleri İK Gelişim Süreçleri ve Prosedürleri ile öğrenmeyi güçlendirme İş hedeflerini destekleme; Beklentileri Yükseltme Bilgi Paylaşımı Yapı Oluşturma Ortaklık Koordinasyon/Metrikler
  • 9. Slide64 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ
  • 10. Slide65 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ
  • 11. Slide50 ‹#› ‹#› Dr. Müh. Gülay SAVAŞ •İTÜ Makine Fakültesi (Lisans) •İTÜ Bilgisayar Yazılım ABD (Yüksek Lisans) •İTÜ Bilgisayar Yazılım ABD (Doktora) •İTÜ Sistem Analistliği ve •İ.Ü. Bilgisayar Müh. Böl. Öğretim Görevlisi Akabinde üç farklı kuruluşta Teknik Koordinatörlük, Bilgi İşlem Müdürü, Ürün Satış Yöneticisi ve Diğer Görevler… Hakkımda Yönetim Danışmanı & Eğitmen