UPLOAD

  ILHAMI SENOCAK

  ISTANBUL, TURKEY

  4.1K

  Tesellüm

  Published: April 19, 2020

  Uçak Bakımında Tesellüm

  Comments

  Tesellüm

  • 1. Slide1 Tesellüm
  • 2. Slide2 3 Uygulama 3.1 Fiziksel Kontroller 3.2 Gerekli Dökümanlar 3.3 TRAX Kayıt Adımları 1 Giriş 1.1 Tesellüm Nedir? 1.2 Personel 1.3 Malzeme Grupları 2 Sorumluluklar 2.1 Şirket 2.2 Otoriteler
  • 3. Slide46 1 Giriş 1.1 Tesellüm Nedir? 1.2 Personel 1.3 Malzeme Grupları
  • 4. Slide11 nedir? 1.1 Tesellüm Nedir? 1.1
  • 5. Slide37 TESELLÜM 1.1 Tesellüm Nedir? Verilen bir şeyi alma, teslim alma.* Tedarikçilerden alınan komponent ve malzemelerin kontrolü. Kontrol, belirgin bir hasarı tespit etmek için fiziki kontrol ve beraberindeki dokümantasyon ve verinin 145.A.45 (b) şartlarına uygun olduğunu doğrulamaktan oluşmalıdır.** Her malzeme grubunun özelliklerine göre kontrol ve tespit edilmesi gereken dökümanlar farklıdır. Örneğin bir motor tesellümünde yaklaşık 100 sayfalık döküman beklenirken basit bir cıvatanın tesellümü için 2 sayfalık döküman yeterli olabilir. Ayrıca fiziki kontrolde geçecek süre birbirine oranla büyük farklılık göstermektedir. * https://sozluk.gov.tr/?kelime=TESELL%C3%9CM ** https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/NPA%202012-03.pdf
  • 6. Slide49 1.2 Personel
  • 7. Slide51 TESELLÜM 1.2 Personel Temel Bakım Kuruluşu Gereklilikleri; Tesis Alet ve Ekipman Malzeme Personel
  • 8. Slide52 TESELLÜM 1.2 Personel MPM 2.4 içerisinde yer alan 6.7 Tesellüm Kontrol Personeli’ne göre yetkilendirilmiş olup, belirli aralıklarla alması gereken zorunlu eğitimler; Note 3 Mandatory for only Group A authorized personnel. (Authorised receiving staff)
  • 9. Slide50 TESELLÜM 1.2 Personel Başlıca otoritelercede aşağıdaki gibi tanınmıştır.
  • 10. Slide53 1.3 Malzeme Grupları
  • 11. Slide54 TESELLÜM 1.3 Malzeme Grupları 1.Komponent (ROT): Uçak sistemlerinde belli bir fonksiyonu icra eden, kendine ait bağımsız bir CMM’i bulunan, ekonomik bir şekilde tamir edilerek tekrar kullanılabilen ve kendine özgü seri numarası olan uçak bileşenidir. 2.Tamir Edilebilen Malzeme (REP): Seri numarası bazında tek tek takibine ihtiyaç duyulmayan ve test ve/veya tamir yoluyla faal edilebilen malzemelerdir.
  • 12. Slide56 TESELLÜM 1.3 Malzeme Grupları 3.Sarf Malzeme (Consumable): Belli bir standarda göre üretilen tek seferlik kullanılan malzemeler olup, bu grup 8 sınıfa ayrılır; a)Standard Parça (Standard Part) b)Uçak Sarf Malzemesi (Expendable Material) c)Kimyasal Malzeme (Chemical)
  • 13. Slide57 TESELLÜM 1.3 Malzeme Grupları d)Komponent Sarf Malzemesi (Breakdown) e)Genel Malzeme (General Material) f)Ham Malzeme (Raw Material) g)Tesis Bakım Sarf Malzemesi (Facility Maintenance Expendable) h)Takım/Teçhizat Sarf Malzemesi (Tool Expendable Material)
  • 14. Slide58 TESELLÜM 1.3 Malzeme Grupları 4.Takım/Teçhizat (Tool): Uçak, motor ya da komponentleri bakım, onarım ya da tamirinde kullanılan alet, ekipman veya cihazlardır. 5.Kit (Kit): Uçak, motor veya komponentlere uygulanacak modifikasyonlar, tamirler ya da tamir modifikasyon bakımlarında kullanılacak grup halinde tedarik edilen takımlardır.
  • 15. Slide47 2 1.1 Sorumluluklar 2.1 Şirket 2.2 Otoriteler
  • 16. Slide59 2.1 Şirket
  • 17. Slide60 TESELLÜM 2.1 Şirket 1.Tesellüme gelen ilgili malzemelerin kontrolünü yaparak uygunsuz olanların depoya girişini önleyip şirketin mâli açıdan olumsuz şekilde etkilenmesini engeller, 2.Ana müşterisi olan Türk Hava Yolları’nın bakım kayıtlarının sisteme ilk girişinin doğruluğunu sağlayarak bakım planlamasının doğru yapılmasını ve bakım maliyetinin düşmesini sağlar.
  • 18. Slide3 2.2 Otorite
  • 19. Slide61 TESELLÜM 2.2 Otorite 1.Öncelikli olarak EASA, FAA ve SHGM otoritelerine karşı denetlemelerde birincil seviyede, (Bütün denetlemelerde Kalite biriminin akabinde denetlenen birimdir.) 2.Müşterisi olan firmalara ve yerel otoritelerine, 3.SAFA denetimlerindeki ömür bilgilerinin takibinde Sürekli Uçuşa Elverişlilik kapsamında öncelikli olarak, 4.Uygunsuz malzemeleri EASA, FAA ve SHGM otoritelerine en kısa sürede bildirmekle sorumludur.
  • 20. Slide62 Uygulama 3.1 Fiziksel Kontroller 3.2 Gerekli Dökümanlar 3.3 TRAX Kayıt Adımları 3
  • 21. Slide67 3.1 Fiziksel Kontroller
  • 22. Slide64 TESELLÜM 3.1 Fiziksel Kontroller 1.Öncelikle gelen paketin The Air Transport Association (ATA) Spec 300 kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Örneğin ?
  • 23. Slide9
  • 24. Slide70 TESELLÜM 3.1 Fiziksel Kontroller 2.Elektronik malzemelerin ESD korumaları tespit edilir. Temelde bu koruma Faraday Kafesi ile açıklanabilir. Elektriksel iletken metal ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik alandan koruyan bir muhafazadır.
  • 25. Slide71 TESELLÜM 3.1 Fiziksel Kontroller 3.Yüzeysel hasar ya da korozyon olup olmadığı kontrol edilir.
  • 26. Slide72 TESELLÜM 3.1 Fiziksel Kontroller 4.Gelen malzemenin sahte olup olmadığı kontrol edilir. Farklı sektör için üretilmiş bearing. Logo doğru bir şekilde yazılmamış. Üretici logosu yok. Yeni görüntüsü verilmiş. Sertifikada üretim standardı yok. GERÇEK SAHTE Logonun şekli orijinalinden farklı. Seri numarası belirtilmemiş SAHTE GERÇEK Üstteki çıkıntı yok Seri numarası kazınmış Yenilenmiş Yeniden işaretlenmiş
  • 27. Slide68 3.2 Gerekli Dökümanlar
  • 28. Slide66 TESELLÜM 3.2 Gerekli Dökümanlar •Her zaman malzemeler direkt üreticiden gelmemektedir. •Arada birden fazla tedarikçi olduğunda gelen dökümanlarda izlenebilirlik açısından tedarikçi üretici ayrımına dikkat edilmesi gerekmektedir. •Her malzeme grubunda gönderilen Packing List, Invoice, ATA 106 standarttır. Ancak diğer dökümanların temini malzeme grubuna göre farklılık göstermektedir. •Bu dökümanların arşivlenip 3 yıl hardcopy olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Şimdi temin edilmesi gereken asgari sertifika tiplerini malzeme gruplarına göre inceleyelim:
  • 29. Slide65 TESELLÜM 3.2 Gerekli Dökümanlar Standard Parça (Standard Part) Certificate of Conformity Uçak Sarf Malzemesi (Expendable Part) EASA Form 1 / FAA Form 8130-3 Kimyasal Malzeme (Chemical) Certificate Of Analysis/Conformance Certificate of Conformity Komponent Sarf Malzemesi (Breakdown) Takım/Teçhizat (Tool) Certificate of Calibration Kit (Kit) EASA Form 1 / FAA Form 8130-3 Tamir Edilebilen Malzeme (REP) EASA Form 1 / FAA Form 8130-3 Komponent (ROT) EASA Form 1 / FAA Form 8130-3 Genel Malzeme (General Material) Sertifika İhtiyacı Yoktur Ham Malzeme (Raw Material) Certificate of Conformity Tesis Bakım Sarf Malzemesi (Facility Maintenance Expendable) Sertifika İhtiyacı Yoktur Takım/Teçhizat Sarf Malzemesi (Tool Expendable Material) Certificate of Conformity
  • 30. Slide69 TESELLÜM 3.2 Gerekli Dökümanlar Diğer dökümanlar ise; Tekstil Malzemelerinde Yanmazlık Sertifikası (Flammability Certificate) Kitlerde Kit Listesi (Kit List) İniş takımı, motor, APU komponentleri ve yapısal komponentler vb. tamirli satınalma, kiralık ve/veya kira dönüşü durumları için Kaza Kırım Raporu (Non-Incident Statement (NIS)) Kimyasal malzemelerde Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Fuel Nozzle’larda akış diyagramı Fan Blade’lerde Balans Kaydı (Moment Weight Record)
  • 31. Slide73 3.3 TRAX Kayıt Adımları
  • 32. Slide78 TESELLÜM 3.3 TRAX Kayıt Adımları Order Receiving : Tesellüm evrakları arşivlenmek ve Belgebul’a taranmak üzere batch numarası ile etiketlenir.
  • 33. Slide74 TESELLÜM 3.3 TRAX Kayıt Adımları Receiving Inspection : Sertifika tipine göre aşağıdaki ömür takiplerine «Reset Date» doldurulur.
  • 34. Slide79 TESELLÜM 3.3 TRAX Kayıt Adımları Tamirden Dönen Komponentlere Uygulanan EC’lerin Kapatılması : Karşımıza çıkan referans firmadan gelen evraklarda uygulandığı belirtilen işlemler arasında aranır. Sol taraftaki checkbox tıklanarak reset date aktif hale getirilir ve sertifika tarihi reset date olarak girilir.
  • 35. Slide75 TESELLÜM 3.3 TRAX Kayıt Adımları Kimyasal malzeme tesellümü : -Tesellüm yapılacağı sırada kutuların içerisindeki malzemelere hasar vermeden açılıp tekrar kontrol edilmelidir. (içeride oluşabilecek akıntı, sızıntı vb.) -Sevkiyattan çıkan evraklar ile malzeme eşleştirilir. (PN, Vendor LOT, Batch, MSDS) -Malzeme tedarikçi tarafından temin edilmişse, üretici sertifikası zorunludur. Ancak, tedarikçi FAA 8130-3 veya EASA Form 1 ile tedarik etmişse bu zorunluluk ortadan kalkar. -MSDS’in 7. Bölümü olan Handling and Storage’den ilgili saklama koşulu kontrol edilerek Trax’da P/N Master Update’de “chemical guide sheet” e aşağıdaki örnekteki gibi kısa ve anlaşılır olarak yazılır. Eğer net değer yazıyor ise bu değerler yazılır. -Order Receiving ekranında kimyasallar için en önemli olan son kullanma tarihi ve LOT/BATCH numarası bilgisinin doğru olduğuna emin olunduktan sonra tesellüm yapılıp etiketi basılarak kontrol edilmelidir. -Tesellüm edildikten sonra bu etiketler kimyasal malzemelerinin üzerindeki bilgilerini en az kapatacak şekilde yapıştırılıp kimyasal depoya teslim edilerek bu malzemelerin depolanacağı uygun lokasyona konulmaları sağlanır. Öncelikle üzerindeki işaretlemelere göre istiflenir. Bu istifleme kimyasalların cinsine göre uygun yerlere yerleştirilmelidir. (Yanıcı, yakıcı, parlayıcı vb.)
  • 36. Slide77 TESELLÜM 3.3 TRAX Kayıt Adımları Sarf malzeme tesellümü : Eğer gelen malzeme PMA malzeme ise mutlaka 8130-3 istenmeli ve sertifikanın üzerinde aşağıdaki ibarelerden biri bulunmalıdır. Ancak direkt üreticiden gelmişse bu ibareler aranmaz. Ayrıca aşağıdaki FAA sitesinin PMA sorgulama linkinden PN bazında kontrol edilmelidir. http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgpma.nsf/MainFrame?OpenFrameSet AIRBUS EASA Form 1 sertifikalarında Shelf Life olarak «Next periodical check date» girilmelidir. Check date tamamlandıktan sonra MSD dökümanından ilgili şart kontrol edildikten sonra uygun işlem yapılmalıdır. Bazı firmalar Shelf Life belirtirken aşağıdaki grupları kullanırlar.
  • 37. Slide76 TESELLÜM 3.3 TRAX Kayıt Adımları Takım/Teçhizat malzeme tesellümü : İlgili sertifikalarda (CoC vb.) malzemenin THY Teknik tarafından temin edilen drawing ve spec’lere göre üretildiği ifade ediliyorsa, imalatçı firmanın subcontractor listesinde olup olmadığı kontrol edilir ve eğer yok ise malzeme karantinaya alınarak satınalma personeline bilgi verilir.
  • 38. Slide80 Ayrıntılı Bilgi İçin: isenocak@thy.com İlhami ŞENOCAK