UPLOAD

  5.2K

  Dijital Yetkinlikler

  Published: September 30, 2018

  ibrahim kaya

  Comments

  Dijital Yetkinlikler

  • 1. ÖĞRETMENLERDEN BEKLENEN DİJİTAL YETERLİKLER ÖĞRETMENLERDEN BEKLENEN DİJİTAL YETERLİKLER Mustafa YILMAZ mustafayilmaz77@gmail.com
  • 2. Slide77
  • 3. Slide79 Sessiz Kuşak 1922-1945
  • 4. Slide80 Bebek Patlaması Kuşağı 1946-1964
  • 5. Slide81 X Kuşağı 1965-1980 Kayıp Kuşak…
  • 6. Slide82 Y Kuşağı 1981-2000 Dijital dünyanın ilk göçmenleri…
  • 7. Slide83 Z Kuşağı 2000+ Dijital dünyanın yerlileri…
  • 8. Slide84 Alfa Kuşağı Yenidoğanlar Sosyal ve sorumlu… Galiba…
  • 9. Slide85 Bugünü dünden farklı kılan nedir?
  • 10. Slide86 SANAYİ 4.0 ?
  • 11. Slide87 BİLİM VE TEKNOLOJİ YETERLİĞİ 1.Doğal hayatı anlamak için sorular sorma ve delile dayalı sonuç çıkarma. 2.İnsan eylemlerinin sebep olduğu değişimleri kavrama. 3.Bireysel olarak doğal hayata karşı sorumluluklarını kavrama. 4.Doğal hayata ilişkin temel prensipleri, temel bilimsel kavramları, metotları, teknolojiyi, teknolojik ürünleri ve işlemleri bilme. 5.Bilim ve teknolojinin doğal hayat üzerindeki etkisini kavrama. 6.Bilimsel sorgulamanın özelliklerini kavrama. 7.Sebep sonuç ilişkisini kurma. 8.Etik ve güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma.
  • 12. Slide88 DİJİTAL YETERLİLİK 1.Bilgi çağı teknolojilerinin yapısını, günlük yaşam durumlarındaki rolünü ve sağladığı fırsatları kavrama. 2.Temel bilgisayar uygulamalarını kavrama. 3.İş, boş zaman, bilgi paylaşımı, öğrenme ve araştırma için internet ve elektronik medyanın fırsatlarını ve potansiyel risklerini kavrama. 4.Mevcut bilginin ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama. 5.Etkileşimli medyanın kullanımında dikkat edilmesi gereken yasal ve etik prensipleri kavrama ve sorumluluk sahibi şekilde kullanma. 6.Bilgiyi araştırma, toplama, işlemleme, eleştirel ve sistematik kullanma 7.Sunulan bilgilerin güvenilirliğini sorgulama. 8.Bilgiyi üretme, sunma ve kavramak için gerekli araçları kullanma. 9.İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma. 10.Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, sosyal ve/veya profesyonel amaçlarla kullanma.
  • 13. Slide89 ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME 1.İş ya da kariyer hedeleri için gerekli yeterlilik, bilgi, beceri ve nitelikleri bilme. 2.Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilme. 3.Eğitim, hizmet içi eğitim, rehberlik, danışmanlık fırsatlarını araştırma. 4.Daha sonraki öğrenmeler için gerekli okuryazarlık, matematiksel beceri ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerisi edinme ve geliştirme.