UPLOAD

  2.4K

  İstanbul'un Kurtuluşu

  Published: October 07, 2019

  İstanbul'un Kurtuluş Tarihi

  Comments

  İstanbul'un Kurtuluşu

  • 1. İstanbul'un Kurtuluşu İstanbul'un Kurtuluşu
  • 2. İstanbul'un Kurtuluşunun 96 Yılı İstanbul'un Kurtuluşunun 96 Yılı İtilaf Devletleri 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi.16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.
  • 3. İstanbul’un Kurtuluş Süreci İstanbul’un Kurtuluş Süreci Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.
  • 4. İstanbul’un Kurtuluş Süreci İstanbul’un Kurtuluş Süreci İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.
  • 5. İstanbul’un Kurtuluş Süreci İstanbul’un Kurtuluş Süreci Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal’in isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak Selahattin Adil Paşa görevlendirildi. Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.
  • 6. İstanbul’un Kurtuluş Süreci İstanbul’un Kurtuluş Süreci Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Selahattin Adil Paşa ise“İstanbul Komutanı” sıfatıyla, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.
  • 7. İstanbul’un Kurtuluş Süreci İstanbul’un Kurtuluş Süreci 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması ardından, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen törenle Türk bayrağını selamlayarak ayrıldı.
  • 8. İstanbul’un Kurtuluşu İstanbul’un Kurtuluşu 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İstanbul işgali 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendip ve kutlanmaya başlandı.
  • 9. İstanbul’un Kurtuluşu İstanbul’un Kurtuluşu