UPLOAD

  5.3K

  KADIN HAKLARI GÜNÜ '5 ARALIK'

  Published: December 05, 2019

  KADIN HAKLARI GÜNÜ '5 ARALIK'

  Comments

  KADIN HAKLARI GÜNÜ '5 ARALIK'

  • 1. KADIN HAKLARI GÜNÜ KADIN HAKLARI GÜNÜ 5 Aralık
  • 2. 5 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.5 Aralık 1934 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. O tarihten bu yana Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık, temelini Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'nden almaktadır.
  • 3. 5 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık 1934 günü Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke bulunmakta olup, bu hakkın kullanıldığı 17 ülke bulunmaktaydı. İtalya 1945 senesinde, Fransa 1944 senesinde, Belçika 1960 senesinde, İsviçre ise 1971 senesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.
  • 4. 5 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık Kadın Hakları Günü Bu anlamlı gün; Kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması amacında önem taşımaktadır. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır.
  • 5. 5 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.
  • 6. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın
  • 7. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır
  • 8. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler •Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir •Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli, en ağır kadını olmalıdır.
  • 9. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler •Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
  • 10. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler •Ulusun kaynağı toplumsal yaşamın temeli olan kadın; ancak erdemli olursa görevini yerine getirebilir. Kuşkusuz kadın, çok erdemli, çok yüce olmalıdır.
  • 11. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler •Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. •Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim,” diyemez!
  • 12. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar! Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım.
  • 13. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Bizim dinimiz hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir! Allah’ın emrettiği şey erkek ve kadın Müslümanların ilim ve irfan edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak mecburiyet’indedir.
  • 14. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Bir topluluk, bir ulus, erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cins insandan oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip diğer bölümünü geliştirmeden toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır. Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün müdür?
  • 15. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.
  • 16. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara getirerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren; bütün bunlarla beraber sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o Anadolu kadınları olmuştur.
  • 17. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacağı aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.
  • 18. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Yaşamak demek çalışmak demektir. Bundan dolayı bir toplumun bir organı çalışırken diğer organı çalışmazsa; o toplum felç olmuştur. Bir toplumun çalışması ve başarılı olması için gerekli koşullara ve olanaklara sahip olması gerekir. Bizim toplumumuz için bilim ve teknik gerekliyse; bunları aynı derecede hem kadınlarımızın, hem erkeklerimizin onurlanmaları gerekir.
  • 19. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Dünya üzerinde gördüğümüz her şey, kadının eseridir. Toplum hayatının kaynağı, çağdaş aile hayatıdır. Siyasal ve toplumsal hakların kadın tarafından kullanılmasının, insanlığın mutluluğu ve saygınlığı açısından gerekli olduğuna inanmaktayım.
  • 20. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler Zaman ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın, asrın bugünkü gereklerine göre evlat yetiştirme’nin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar!