UPLOAD

  5.3K

  Yaratıcı Drama Eğitimi

  Published: September 11, 2021

  Yaratacı Drama Eğitimi

  Comments

  Yaratıcı Drama Eğitimi

  • 1. Slide1 Temel Yaratıcı Drama Eğitimi
  • 2. Slide2 Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı Dramanın Aşamaları Yaratıcı Drama ve Tiyatro Ayrımı Yaratıcı Dramanın Bileşenleri Atölye Çalışması
  • 3. Slide3 Drama Nedir? Drama, sözcük olarak Eski Yunanca’dan ‘’bir şey yapmak’’ ve ‘’oynamak’’anlamına gelen dran kelimesinden türetilmiştir.
  • 4. Slide5 Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.
  • 5. Slide4 Tarihsel Süreci İlk yaratıcı drama dersleri 1911’de İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 1970’lerden itibaren başlayarak 1980’li yıllarda yoğun çalışmalar yapılmıştır.
  • 6. Slide6 Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri •Bir grup etkinliğidir, •Canlandırma odaklıdır, •Şimdi ve burada olgusuyla gerçekleştirilir, •Sonuç değil, süreç odaklıdır, •Katılmak isteyen herkesle yürütülebilir, •Oyunların genel özelliklerinden yararlanır.
  • 7. Slide7 Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları •Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek, •Kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisi geliştirme, •Estetik davranışlar geliştirme, •İşbirliği yapabilme ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, •Sosyal duyarlık yaratma, •Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme.
  • 8. Slide8 Yaratıcılık Yaratıcılık, daha önceden kurulmamış ilişkiler arasındaki ilişkileri kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde yeni yaşantılar, deneyimler, yeni düşünceler ve yeni ürünler ortaya koyma yetisidir. 1- Yaratıcılık gelişir mi? 2- Yaratıcılık hayatta bize ne sağlıyor? 3- Hepimiz yaratıcı mıyız? Neden yaratıcı olamıyoruz?
  • 9. Slide9 Drama Tiyatro
  • 10. Slide10 Yaratıcı Dramanın Aşamaları
  • 11. Slide11 1. Isınma Katılımcıların ortama ve çalışma grubuna uyum sağlaması, sonraki çalışmalara hazırlaması için yapılan ön egzersizlere ısınma denir. 1.Fiziksel Isınma 2.Zihinsel Isınma 3.Gruba Isınma 4.Ortama Isınma
  • 12. Slide12 2. Canlandırma •Doğaçlama •Rol Oynama •Dramatizasyon •Pandomim •Oluşum
  • 13. Slide13 3. Değerlendirme Atölye boyunca tüm yapılanları gözden geçirip hatırlananlar paralelinde deneyimlenenlerin pekişmesi amacıyla değerlendirme yapılır. Tartışma ya da paylaşım aşaması olarak da bilinir.
  • 14. Slide14 Yaratıcı Dramanın Bileşenleri
  • 15. Slide15 1. Amaç Atölyenin tüm adımlarını, bağlarını ve canlandırma içeriklerini belirleyen şey amaçtır. Örneğin dinleme becerisini güçlendirmeyi amaçladığımız bir atölyede bir sayı sayma canlandırması yapabiliriz.
  • 16. Slide16 2. Grup Yaratıcı dramada ‘grup’ olmazsa olmaz bir bileşendir. Yaratıcı dramada grup üyelerinin bir amaç doğrultusunda oyunsu süreçlere katılımcı olmaları beklenir.
  • 17. Slide17 3. Mekan Önemli unsurlardan biridir, iyi düzenlenmiş bir ortam katılımcının çabuk ve kolay motive olmasını sağlar.
  • 18. Slide18 4. Lider Lider, atölyeyi yönlendiren kişidir. Lider hangi özelliklere sahip olmalıdır?
  • 19. Slide19 Atölye Çalışması
  • 20. Slide28
  • 21. Slide29 The Scream Edvard Munch
  • 22. Slide30 Whistler's Mother James Abbott McNeill Whistler 1871
  • 23. Slide31 American Gothic Grant Wood, 1930
  • 24. Slide32 Baker Oostwaert and His Wife (Fırıncı Oostwaert ve eşi) Jan Steen 1658
  • 25. Slide33 Karantinadakiler Ünlü Resimlere Meydan Okuyor Joseph Ducreux, “Self-Portrait, Yawning (Otoportre, Esneme)”, 1783, J. Paul Getty Museum koleksiyonundan
  • 26. Slide34 M.Ö. 2700–2300 tarihli mermer erkek arp sanatçısı heykeli, J. Paul Getty Museum koleksiyonundan
  • 27. Slide35 Master of St. Cecilia, “Madonna and Child (Meryem ve Çocuk)”, 1290-1295, J. Paul Getty Museum koleksiyonundan
  • 28. Slide36 Pontormo, Portrait of a Halberdier, 1529-1530, J. Paul Getty Museum koleksiyonundan
  • 29. Slide37 Bartolomeo Passerotti, “Portrait of a Man with a Dog (Köpekli Adamın Portresi)”, 1585-87, J. Paul Getty Museum koleksiyonundan
  • 30. Slide38 Jan van Eyck, “Portrait of a Man in a Red Turban (Kırmızı Türbanlı Adamın Portresi)”, 1433, Metropolitan Museum koleksiyonundan Kaynak: http://www.sanatatak.com/view/karantinadakiler-unlu- resimlere-meydan-okuyor
  • 31. Slide20 Önce Isınalım Hadi birlikte 1’den 10’a kadar saymaya çalışalım. Kural: Sayı sayarken en az iki kişinin sayıyı aynı anda söylemesi durumunda tekrar başa dönmemiz gerekiyor.
  • 32. Slide21 Önce Isınalım Hadi sessiz sinema oynayalım. Kural: Drama lideri chat kısmından gönüllü olan kişiye bir deyim ya da atasözü yazıp gönderir. Gönüllü bu deyimi ya da atasözünü sessiz sinema mantılığı ile diğer katılımcılara aktarır.
  • 33. Slide22 Önce Isınalım Cümleyi tamamlayalım. Kural: Sırayla herkesin sadece bir kelime söyleme hakkı var. Bu kelime cümlenin gidişatına göre anlamı bozarsa ya da aynı kelime olursa o kişi elenecek. Bu arada düşünmek de yok, herkes 1 saniye içinde kelime üretebilmelidir.
  • 34. Slide23 Canlandır Gitsin!
  • 35. Slide25 Canlandır Gitsin!
  • 36. Slide24 Canlandır Gitsin!
  • 37. Slide27 Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. 