UPLOAD

  6.8K

  BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  Published: September 16, 2018

  1990’lı yıllarda internetin yaygınlaşması ile birlikte bilgi sistemleri gelişmiş ve bilgi sistemlerinin merkezileştirilmesi, maliyet etkin bir alternatif olarak tekrar gündeme gelmiştir. Söz konusu ihtiyaçların bütüncül bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulması amacıyla 2000’li yılların başlarında ortaya çıkmış bir kavram olan bulut bilişim, bilgi sistemlerinin çalıştığı altyapıların esnek bir ücretlendirme modeliyle kiralanması esasına dayanmaktadır.

  Comments

  BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  • 1. BULUT BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  • 2. AÇIKLAMA Bilgisayarın hayatımıza girmeye başladığı 1950’li yıllardan günümüze bilgisayarlar ve bilgi sistemleri sürekli olarak gelişmeye devam etmiştir. Bu gelişim sürecinde öncelikle devasa büyüklükte merkezi bilgisayarlar kullanılmış, sonrasında yarı iletken teknolojisinin gelişmesi ile bilgisayarlar küçük boyutlarda üretilebilir hale gelerek ucuzlamış ve merkezi bilgi sistemlerinin yerini dağıtık sistemler almıştır. 1990’lı yıllarda internetin yaygınlaşması ile birlikte bilgi sistemleri gelişmiş ve bilgi sistemlerinin merkezileştirilmesi, maliyet etkin bir alternatif olarak tekrar gündeme gelmiştir.
  • 3. AÇIKLAMA Ayrıca bilgi sistemlerinin internetin dinamik yapısına uygun şekilde karmaşık bilgi sistemlerinin kolay yönetilebilir bir forma sokulması da bu süreçte gündeme gelen ihtiyaçlardandır. Söz konusu ihtiyaçların bütüncül bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulması amacıyla 2000’li yılların başlarında ortaya çıkmış bir kavram olan bulut bilişim, bilgi sistemlerinin çalıştığı altyapıların esnek bir ücretlendirme modeliyle kiralanması esasına dayanmaktadır.
  • 4. AÇIKLAMA •İngiltere, Almanya Avrupa Birliği ile ABD Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde bulut bilişime ilişkin politika seviyesinde çalışmalar yürütülmektedir. •Bu teknoloji içinde barındırdığı her bir katmanda farklı hizmetler sunmaktadır. •Her katmanda kullanılan teknolojiler değişmektedir. •Bulut bilişimin temelinde sanallaştırma yatmaktadır. •Bu sebeple gerek donanımların ve gerekse yazılımların sanallaştırılması ile bir çok platform üzerinde çalışan servislerin kullanıcılara ulaştırılması mümkün olabilmektedir.
  • 5. RESİM 1 BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  • 6. BULUT BİLİŞİM BULUT BİLİŞİM İşlemci gücü ve depolama alanı gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılması esasına dayanan, uygulamalar ile altyapının birbirinden bağımsız olduğu ve veriye izin verilen her yerden kontrollü, erişimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde arttırılıp azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol altında tutulabildiği ve raporlanabildiği bir bilişim türüdür.
  • 7. Bulut Bilişimin Yararları Bulut Bilişimin Yararları Neredeyse her gün internet kullanıp iletilerimizi kontrol etmekte, sosyal paylaşım sitelerini kullanmakta, banka hesaplarımızla ilgili işlemleri yapmakta, uzaktan eğitim dersleri almaktayız. Aslında bu hizmetlerin hepsi de bulut bilişimin bize sağladığı imkanlardandır. Bu tip bireysel avantajlar dışında bulut bilişim teknolojisi eğitimden iş dünyasına ve daha birçok alanda önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır.
  • 8. Erişim Kolaylığı Erişim Kolaylığı Güçlü işlem ve depolama kaynaklarına, internet üzerinden evrensel ölçekte erişebilmeyi sağlar.
  • 9. Düşük Maliyet Düşük Maliyet Şirketlerin kendi bünyelerinde servis alt yapıları kurmaları yerine, ihtiyaç duydukları hizmeti bulut bilişim platformları üzerinden, uygun maliyetlerle karşılayabilmelerini sağlar.
  • 10. Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma İmkanı Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma İmkanı •İstediğiniz yerden ve istediğiniz zaman çalışma imkanı sağlar, yeter ki internet bağlantınız olsun..
  • 11. Kişiselleştirme Kişiselleştirme •Faaliyet gösteren işlemler, sistemi temelden itibaren yeniden tasarlamaya gerek duyulmaksızın, değiştirilebilir yapılandırmalar sayesinde, şirket ya da kişilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilmektedir.
  • 12. Ölçeklenebilirlik ve Ayarlanabilir Kapasite Ölçeklenebilirlik ve Ayarlanabilir Kapasite •Kullanıcıların tüketimlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmelerine imkan veren, sürekli aktif bir hesaplama ve depolama kaynağıdır.
  • 13. Paylaşım ve İşbirliği Paylaşım ve İşbirliği •Bulut bilişim, kullanıcıların işbirliğini artıracak ve bilgi paylaşımını sağlayacak yönde yazılım ve servisler geliştirmelerine olanak saglar.
  • 14. Bulut Bilişim Riskleri Bulut Bilişim Riskleri •Sayılan faydaları daha da artırmak mümkündür. • Fakat bu yeni teknolojinin faydalarının yanında olumsuz taraflarını da göz ardı etmemek gerekir. •Bulut bilişim servisleri her ne kadar güçlü uygulamalar geliştirilmesine imkân sağlasalar da her türlü kontrol kullanıcının elinde degildir. •Dolayısıyla bulut bilişim uygulamalarında belirli sınırlamalar içerisinde kalınmak zorundadır.
  • 15. AÇIKLAMA Diğer bir sorun ise hızlı internet bağlantısı oluşturulsa dahi sistemin yavaş kalmasıdır.Yerel olarak kurulup işletilecek sunucular kadar hız performansı alınma olasılığı zayıftır. Bulut bilişimle ilgili bir diğer sorun ise güvenlik ve mahremiyet sorunudur. Bulut bilişimde, uygulama ve bilgiler sahibi tarafından kontrol edilemeyen bir ortamda bulunmakta ve yine sahibi tarafından tanınmayan kişiler tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle, güvenlik gerektiren veriler var ise bulut bilişimin uygun olup olmadığının iyi değerlendirilmesi gerekir.
  • 16. Resim 2
  • 17. SANALLAŞTIRMA VE BULUT BİLİŞİM SANALLAŞTIRMA VE BULUT BİLİŞİM •Donanım, yazılım ve platform sanallaştırma yapılarının büyük bir resim olarak değerlendirilmesi, aslında bulut bilişim olarak ifade edilebilmektedir. •Sanallaştırma, mantıksal yapıyı fiziksel altyapıdan bağımsız değerlendirebildiğimiz, hızlı ve esnek bir şekilde yönetebildiğimiz soyut kavramları ifade etmektedir.
  • 18. 1. Donanım Sanallaştırma 1. Donanım Sanallaştırma •Sanallaştırılacak donanımın, sanallaştırma teknolojilerinden en az birini desteklemesi gerekmektedir. Aksi halde sunucu üzerinde fiziksel olarak bulunan İşlemci ve bellek öğelerinin sanal sunuculara paylaştırılması mümkün olmamaktadır.
  • 19. 2. Oturum Sanallaştırma 2. Oturum Sanallaştırma •Bu sanallaştırma mantığı ile kullanıcıların uzak masa üzerlerine ve uzak uygulamalara erişimi sağlanır. • Merkezi bir noktadan uzak bilgisayarlara bağlantı kurularak Terminal Service desteğiyle sanal olarak uygulamaların kullanılması sağlanır. • Bu sayede farklı işletim sistemleri arasında bile güvenli bağlantılar oluşturulabilmektedir. •İş yükünün azaltılmasında çok önemli bir yere sahip olan uzak uygulama kullanımı sayesinde performansı arttırmak da mümkün olabilmektedir.
  • 20. 3. Masaüstü Sanallaştırma 3. Masaüstü Sanallaştırma İstemcilerin, farklı işletim sistemlerine ait uygulamaları çalıştırılabilmeleri için oluşturulan sanal makinelere bağlanarak bu makineleri kendi bilgisayarları gibi kullanabilmeleri mümkün olabilmektedir.Bu sayede kullanıcıların esnek bir yapı içerisinde çoklu işletim sistemleri üzerinde çalışabilmeleri de sağlanabilmektedir.
  • 21. 4. Uygulama Sanallaştırma 4. Uygulama Sanallaştırma İşletim sistemi ile kullanılan uygulamaların birbirinden bağımsız çalışabilmesi sağlanabilmektedir. Örneğin; Microsoft’un uygulama sanallaştırma yazılımı olan App-V ile kullanıcılar kendi bilgisayarlarında yerel olarak çalışıyor gibi uzak uygulamaları çalıştırabilirler. Bu sayede kurulum zamanı harcanmaz ve kurulum sorunları ile karşılaşılmaz.
  • 22. Bulut Servislerinin Özellikleri  Bulut Servislerinin Özellikleri Dinamik bulut kullanımıyla talep edilen bu servisler sadece kullanıldıklarında ödeme alabiliyorlar. Yeni donanım ve yazılım hizmetleri ev sahibinin yani servis sağlayıcının sorumluluğunda oluyor ve yeri önemli değil, bu durum orta ve küçük ölçekli firmalar için esnek bir yapı getiriyor.
  • 23. Bulut Bilişim ortak özellikleri  Bulut Bilişim ortak özellikleri •Büyük ölçeklilik •Homojenlik •Sanallık •Esneklik •Düşük maliyet •Dağıtıklık
  • 24. Kurulum Modelleri Kurulum Modelleri •Genel Bulut (Public Cloud) •Özel Bulut (Private Cloud) •Ortaklık Bulutu (Community Cloud) •Karma Bulut (Hybrid Cloud)
  • 25. Cloud Türkiye Cloud Türkiye DorukCloud : Microsoft Bulut’un Partneri, Türkiye’de Altyapı hizmeti konusunda ilk. •Türk Telekom BuluTT •Turkcell Cloud •Bulutbilisim.gen.tr Genel Bilgi ve Terminoloji •Çeşitli bulut servisleri incelenmekte ve kullanılmakta İnce İstemci kullanımı •Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı •Adalet Bakanlığı (UYAP-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi)
  • 26. Planlama  Planlama •Bulut Bilişime giriş yaparken planlama her geçişte olduğu gibi ön planda tutulmalıdır. •Önce Bulut stratejisini belirlemek gerekir. Sonrasında var olan altyapı ve süreçler gözden geçirilir, değerlendirme yapılır. •Tasarım sırasında ise blueprint-proje planı hazırlanır, kaynaklar, süreçler ve hedef netleştirilir, görev tanımları yapılır.
  • 27. Planlama Planlama Sonra pilot uygulama ve uygulama ile süreçlerin gözden geçirilip sorunların çözülmesi gerekir. Veri ile değerlendirmesi yapılır. Sistem geçişi için gerekli son hazırlıklar yapıldıktan sonra, önce sistem geçişi sonra veri geçişi sağlanır. Sonrasında ölçümler yapılır ve izlenir. Dokümantasyon kesinlikle unutulmamalıdır.
  • 28. SONUÇ SONUÇ •Bulut Bilişim teknolojisi ile esnek alt yapıda sunulan her türlü bilgiye istek anında her yerden yetkisi olanların daha hızlı ve daha ucuz erişebilmesi sağlanarak her türlü hizmet çok daha başarılı verilecektir. •Uygulamaya geçmek için tüm dönüşümler irdelenmeli ve eldekiler gözden geçirilmeli, gerekli hazırlıklar yapılmalı. •Daha sonra hazırlanacak proje çerçevesinde ekonomisi de göz önüne alınarak Bulut Bilişime geçiş yapılırken pilot uygulamaya, dokümantasyona önem verilmelidir.
  • 29. TEŞEKKÜRLER Kaynak : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/223390 TEŞEKKÜRLER