UPLOAD

  2.9K

  Kanban Ve Scrum

  Published: January 20, 2020

  Kanban ve Scrum Arasındaki Benzerlikler, Farklılıklar

  Comments

  Kanban Ve Scrum

  • 1. Kanban ve Scrum Kanban ve Scrum
  • 2. Scrum Scrum •Scrum Agile proje yönetim metedolojisidir. •Scrum’a geçmek isteyen bir ekibin, Sprint’ler halinde çalışmalıdır. •Sprint planning adı verilen toplantılar planlaması gerekmektedir.
  • 3. Kanban Kanban Kanban Tahtasında, ürünün geliştirilme aşamasında tüm adımların takibi yapılır. Kanban Tahtası üzerinde, her işin durumu belirten kolonlar yer almaktadır. Bu kolonlar da soldan sağa doğru yeni işler bulunur, en soldaki kolonda, tamamlanan işler yer alır. Örnek olarak New, In Progress, Testing, Ready For Deploy, Done kolonlarını verilebilir.
  • 4. Kanban ve Scrum Arasındaki Benzerlikler Kanban ve Scrum Arasındaki Benzerlikler •Her ikisinde de çeviklik ve yalınlık bulunur. •Sürecin iyileştirilmesi için şeffaflığı kullanılır. •Büyük işlerin küçük parçalara ayrılması tavsiye edilmektedir. •Her ikiside deneyciliğe dayanır.
  • 5. Kanban ve Scrum Arasındaki Farklar Kanban ve Scrum Arasındaki Farklar •Scrum da geliştirmeler belirlenen zamanda başlar ve biter. Kanban da ise geliştirmeler süreli olarak devam eder. Limit belirlemek isteğe bağlıdır. •Scrum Tahtası her Sprint başında yeniden oluşturulurken, Kanban da Tahtası kalıcıdır. •Kanban, Scrum kadar yapılandırılmış bir framework değildir. Kanban, waterfall dahil tüm yazılım geliştirme metodolojileri ile birlikte kullanılabilir. Kanban’ın mantığı, bir board üzerinde, ürünün geliştirilme aşamasında, adımları görebiliyor olmaktır.
  • 6. Kanban ve Scrum Arasındaki Farklar Kanban ve Scrum Arasındaki Farklar •Scrum da ürün sahibi geliştirme takımı ve Scrum master olarak roller belirlenmiştir. Kanban da bir rol belirlenmemiştir. •Scrum da devam eden sprint’e yeni işler eklenmez. Kanban da ise Kapasite uygun olduğu sürece yeni işler eklenebilir. •Scrum da iş maddeleri Sprint içinde tamamlanacak küçük parçalara bölünmelidir. Kanban da ise iş maddeleri büyüklükleri farklılık gösterebilir. Herhangi bir alt ya da üst bir limit yoktur.
  • 7. Kaynak: Kaynak: http://www.emrebuyukkurkcu.com/scrum-vs-kanban/