UPLOAD

  5.2K

  Proje Yönetimi

  Published: July 15, 2019

  Proje, bir ekibin, sınırlı bir süre ve finansman dahilinde, belirli kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini göz önünde tutup, olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmanın başlatma, yürütme, ve sonuca bağlama sürecidir.

  Comments

  Proje Yönetimi

  • 1. Proje Nedir? Proje Nedir?
  • 2. Proje Nedir? Proje Nedir? Proje, bir ekibin, sınırlı bir süre ve finansman dahilinde, belirli kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini göz önünde tutup, olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmanın başlatma, yürütme, ve sonuca bağlama sürecidir.
  • 3. Projelerde Hangi Özellikler Aranır? Projelerde Hangi Özellikler Aranır? Ortalama bir projenin yapılabilir olması için bazı temel şartları gerekir. Bunlar; •Özgün olmalıdır. (Specific) •Sonucu ölçülebilir veya değerlendirilebilir olmalıdır. (Measurable) •Sonucu elde edilebilir olmalıdır. (Achievable) •Gerçekçi ve yapılabilir olmalıdır. (Realistic) •Zamana bağlı olmalıdır.(Time bounded) İngilizce kelimelerin baş harflerinden SMART kelimesi oluşturulmuştur.
  • 4. Proje Yönetimi Sistematiği
  • 5. Proje Yönetimi Proje Yönetimi Proje yönetimi, bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için planlanması, organize edilmesi, ve yönetilmesidir.
  • 6. Proje Yönetimine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur? Proje Yönetimine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur? İş büyük ve karmaşık ise, birden fazla faaliyetin koordinasyonunu gerektiriyorsa, belirli zaman ve maliyet sınırlaması söz konusu olduğunda proje yönetimine ihtiyaç duyulur.
  • 7. Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Süreçleri •Başlatma •Planlama •Yürütme •İzleme ve Kontrol •Kapanış
  • 8. Proje Yönetimi Sistematiği Başlatma: •Organizasyonun ihtiyaçlarını ölçülebilir hedefler belirleyerek analiz etmek •Fayda ve maliyetlerin finansal analizi Planlama: •Planlamanın nasıl yapılacağını belirlemek •Zaman çizelgesini hazırlamak •Bütçeyi hazırlamak •Risk planlaması •İşin başlatılması için resmi onay alınması Yürütme: •Planın belirlenmiş düzende ilerlemesinin takip edilmesi Kontrol: •Proje aktivitelerinin ne ölçüde tamamlandığı ölçmek. Kapanış: •Projenin resmi olarak sonlanması
  • 9. Proje Yöneticisinin Rolü Proje Yöneticisinin Rolü
  • 10. Proje Planlama Proje Planlama Proje yönetiminde planlama çok önemlidir. Planlamaya ayrılan zaman uygulamadaki zamanı azaltır. Planlamada takımın neler yapacağı ne zaman yapacağı, ne zaman bitireceği, projenin istenilen çıktıları için hangi kaynakların gerektiği belirlenir.
  • 11. Proje Yönetimi Kontrol Alanı Proje Yönetimi Kontrol Alanı •Zaman Yönetimi •Maliyet Yönetimi •Kalite Yönetimi •Tedarik yönetimi •İletişim •Hedef Yönetimi •İnsan Yönetimi •Risk Yönetimi
  • 12. Teşekkürler Teşekkürler Laleş Aslan